Örmény önkéntes üdvözlése

2017. április 21., péntek, Nyílttér
Ismeretlenül címzem írásomat Zhenya Ohanyannak, annak az örmény lánynak, aki vette a fáradságot és eljött Kézdivásárhelyre, hogy a kultúra önkénteseként a Zöld Nap Egyesületnél közöttünk tölthessen közel egy évet. Hálával és tisztelettel tartozunk neki, hogy távozásakor, hazatérésekor magával viszi az erdélyi, a székelyföldi magyarság jó hírét-nevét, és elmeséli hazája mind a tíz tartományában – köztük Armavirban is, ahol édesapám hadifogoly volt 1946–47-ben –, hogy hová, mely égtájra szólította önként vállalt sorsa 2016-ban. Mert mi, erdélyi magyarok és székelyek mindig is számontartottuk az örmény elődök történelmi múltját, azok tragédiáját, akik a Kárpát-medencén belül kerestek és leltek új hazára.

Erdélyben az örmények a 17. században telepedtek le nagyobb számban. Jelentősebb közösségeik Szamosújváron, Erzsébetvárosban, Gyergyószentmiklóson és Csíkszépvízen alakultak ki. Az előbbi két település az örményeknek köszönhetően fejlődött és kapott szabad királyi városi rangot. Általában is a városiasodás előmozdítói voltak. Gazdasági tevékenységüknek köszönhetően élvezték a központi hatalom támogatását, közösségeik önigazgatását pedig privilégiumok biztosították. Főként a távolsági kereskedelemben töltöttek be jelentős szerepet. A 18. században ők monopolizálták Erdély szarvasmarha-kivitelét, de híresek voltak az örmény tímárok is. Gyors integrálásukat a vallási unió is elősegítette, s bár származástudatukat a mai napig őrzik, a 19. század végére teljesen elmagyarosodtak.
De nem az erdélyi múlt felidézése és a vele való hivalkodás volna célom, csupán szerettem volna illusztrálni kedves vendégünknek, hogy az örmény sors nem közömbös számunkra. Szurkoltunk a hárommilliós örmény népnek, amikor leszakadt a szovjet birodalomtól és önálló lett; 1991 óta ünnepli függetlenségének napját.
Igen, keletről érkeztünk mi, magyarok is, amint Puskás Attila, az Erdélyi Magyarörmények Szövetségének elnöke A szépvízi örmények tanulmánykötet bemutatóján kijelentette. Hogy Örményországhoz közünk lehetett, bizonyítja az a kolostor is, mely 908–1021 között épült, reliefjein sárkányos Szent György-ábrázolás látható lovasíjászokkal... Számontartunk mi titeket, kedves húgom, Zhenya Ohanyan! Hogy csak az Örmény népszokások és nemzeti eledelek címmel megjelent interjúdra utaljak: hagyományos étkeitek közül a gata nevű kerek formájú süteményben – amelyet általában újévkor készítenek el – rejlő érmének misztikus jelentőséget tulajdonítanak; lepényszerű, hagyományos örmény kenyeretek, a lavas pedig két éve az UNESCO világörökségi listáján tündököl. Ezek után nem csoda, hogy gróf Teleki Sándor világutazásai után papírra vetett emlékirataiban az örmény konyhát dicséri: ,,Rám is nehezült a sors keze, s ha bekövetkeznék – amitől Isten mentsen! –, meg nem állnék Szamosújvárig. El fognak ott engem tartani, és nem fogok éhezni, amíg churutleves, ángádzsábur, bozsenyica, piláf, dáláuzi lesz. Márpedig ezek addig fognak tartani: míg az égen egy ragyogó csillag lesz!”
Terndez, Isten veled Zhenya! Remélem, nem fogod megbánni a Székelyföldön töltött hónapjaidat.
Ferenczy L. Tibor
Cikk megjelenési időpontja: 2017-04-21 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint ki nyeri a futball világbajnokságot?eredmények
szavazatok száma 230
szavazógép
2017-04-21: Nyílttér - :

Feltámadási műsorkínálat

Az éjfél előtt fél órával véget érő marosvásárhelyi feltámadási körmenetről hazaérve bekapcsolom a tévékészüléket. Közeleg a feltámadást hirdető éjféli harangszó, amikor nagyszombat szomorúsága húsvétvasárnap örömüzenetére vált át. Bár adott szokások szerint hamarabb tartanak megemlékezést, az új nap, így húsvét első napja mégiscsak éjfél után veszi kezdetét.
2017-04-21: Nyílttér - Csinta Samu:

Mi vagyunk: a háromszéki közösség (Háromszéki közösségi alapítvány)

Értékingatag világunkban egyre többen keresgélünk olyan evidenciák után, amelyek reményeink szerint kiállják az idő próbáját. Közösségünk egyike lehet azoknak a sarokköveknek, amelyek szilárd támaszkodót és kapaszkodót kínálnak, amelyek léte biztonsággal tölt el. Csakhogy egy közösségbe való puszta beleszületésünk messze nem elegendő e bizonyosság megszerzéséhez, meg kell tanulnunk élni benne, vele, ezáltal erősítve azt a körülményegyüttest, amelyben egy közösség szívós, magára és környezetére vigyázó entitásként működhet. Csak a folyamatos készülés, a kitartó „edzésmunka”, a következetes viszonyulás révén juthatunk el a közösségi tudatosság lényegéhez.