Sepsiszentgyörgy, 2018. január 21., vasárnap 07:03
Köszöntjük Ágnes nevű olvasóinkat!

Isten hozta, elnök úr

2017. július 13., csütörtök, Máról holnapra
Két és fél évvel az elnökválasztást követően Klaus Iohannis Székelyföldre látogat. Pontosabban – az elnöki hivatal szóvivőjének hivatalos közlése szerint – Kovászna és Hargita megyébe. Aztán még sebtében, napnyugta előtt tovanyargal a szomszédos Vrancea megyei mărăști-i mauzóleumba, ahol az első világháború egyik legnagyobb romániai ütközetének centenáriumi megemlékezésén vesz részt, hogy tisztelegjen a harcokban elesett román katonák emléke előtt. És – fűzzük hozzá mi –, hogy elejét vegye az esetleges vádaknak, melyek a nagyrománok oldaláról érhetnék, és újfent bizonyítsa, szász származása, székelyföldi látogatása ellenére is igaz román hazafi ő.
 

Olyannyira az, hogy magyar ügyekben eddig kifejezetten ellenséges viszonyulást tapasztaltunk az elnök részéről. Ő volt az, aki Tőkés Lászlótól megvonta a Románia Csillaga kitüntetést, amelyet a temesvári forradalomban játszott szerepéért kapott, és ugyancsak Klaus Iohannis az, aki megszakította azt a hagyományt, hogy március 15-én az államelnök köszöntse az országban élő magyarokat. Annak ellenére, hogy a 2014-es elnökválasztás második, döntő fordulójában Iohannis Hargita és Kovászna megyében aratta a legnagyobb arányú győzelmet – 80 százalékot megközelítő ered­ménnyel! –, ez idáig soha nem vette a fáradságot, hogy bármiféle gesztust tegyen a Székelyföldön élők irányába. S miközben a Romániában meglehetősen sajátosan értelmezett jogállamiság ádáz védelmezőjeként nem habozott síkraszállni a szociáldemokrata kormány gaztettei, az igazságszolgáltatás fölötti uralom megszerzését célzó próbálkozásai ellen, az elnök látványosan hallgatott, amikor a magyar közösség jogai sérültek, köztük olyan alapjogok, mint a gyülekezési, illetve a szabad véleménynyilvánítási jog, amikor például Marosvásárhelyen megtiltották a székely szabadság napjára tervezett felvonulást. És – noha törvény kötelezné rá – Klaus Iohannis azt is elmulasztotta, hogy – miként tette azt eddig több kormányfő – bár néhány mondatban válaszoljon a Székely Nemzeti Tanács által küldött levelekre, petíciókra, beadványokra, amelyek a magyar közösség jogfosztását és autonómia iránti igényét mutatták be. Amikor pedig mégis kiejtette e szót, hogy autonómia – legutóbb berlini látogatása során –, olyan körülmények között tette, amikor az RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt közötti tárgyalások nyomán régóta nem tapasztalt magyarellenes hisztéria tombolt az országban. És ahelyett, hogy elnöki tisztségéhez méltó módon mértékletességre intette volna a hangadókat, Klaus Iohannis inkább olajat öntött a tűzre, és a sajtó nyilvánossága előtt „óva intette” a szociáldemokratákat, nehogy bármiféle „etnikai autonómiáról” tárgyaljanak. És ez még nem minden, hiszen ezeknél is sokkal kártékonyabb számunkra az a szemenszedett hazugság, amellyel Iohannis teleszórja a világot, éspedig hogy Romániában példaértékűen megoldották a nemzeti kisebbségek helyzetét.
Lenne tehát, miről beszélgetniük a székelyföldi elöljáróknak Klaus Iohannisszal. Csak ne kéne annyira sietni a mărăști-i megemlékezésre...
 
Hozzászólások
2017. július 13.
csütörtök 09:00
TIHI
1775 hozzászólás
Gratulálok Farcádi Úr,talán először a választás óta,bemútatta a magyar választók által is óhajtott ingatlanügynök elnökünk igazi egyéniségét,megtagadva nem egy a lapban megjelent dícsérő ódákat ! Iohannis minden románok elnöke,de nem az egész román állampolgároké! Bennünket magyarokat elfelejtett ez idáig...ma sem lehet bízni elnöki erényeiben ! Nem tudja ő sem megállítani az időt,lassan ittt az ideje az újabb választásnak,és bizonyára számít a szavazatainkra is. Az enyémre hasztalan,de remélem sok más sorstársam jól lakott a fanyar szász erkölcsből,politizálásból ! Most várható,hogy Orbán Viktort is meglátogatja és segítségét kéri a mozgósításra : menjetek szavazni...ne menjetek szavazni ! Bízok abban,hogy még egyszer nem ismétlődik meg a Böszeszku mese.

2017. július 13.
csütörtök 09:43
Ferencz
13769 hozzászólás
Isten hozta....talán találóbb lenne: Isten önnel!

2017. július 13.
csütörtök 12:30
belaba
1652 hozzászólás
Isten eltese az Elnok Urat szeretetel varjuk hozank

2017. július 13.
csütörtök 14:10
tihi
1775 hozzászólás
Nem bosszankodnék,ha elmaradna ez a séta ! Ha néhány órás eszmecserét érdemel SZÉKELYFÖLD, ebből egy órát Háromszék, akkor maradjon ott ahol van. Nem lehet így becsapni a székely népet. Mi nem vagyunk szászok !! Nagyobb a füst mint a tűz !

2017. július 13.
csütörtök 17:12
zikkurat
264 hozzászólás
Márton képviselő úr, itt már kiáll a szög a zsákból. A szavazás titkos dolog igaz? ne mondja meg senki, de még az rmdsz se, hogy kire szavazzanak az emberek. Hol itt a tisztesség? a szabad választási döntés joga? Önnek biztos Ponta kézenfekvőbb lett volna, illetve önöknek szocibarát politikusoknak, de a magyar emberek mit kaptak volna többet Pontától? Nem ölelt ő sem a keblére. De így most számonkérni az embereken, hogy miért szavaztak 'rosszul', enyhén szólva szemtelenség!'

2017. július 13.
csütörtök 17:53
kukujza
588 hozzászólás
Nehogy má az is baj legyen, hogy kire szavaztam...Megáll a kés a levegőben...Ja, hogy megszoktuk, hogy a nyáj oda megy, ahova tereljük?

2017. július 13.
csütörtök 18:30
Ferencz
13769 hozzászólás
Hát, Márton ez alkalommal sem tagadta meg önmagát: ő egy felfuvalkodott, pofátlan politikusi őskövület! Az udéméré hány esetben ismerte be tévedéseit, s kért bocsánatot legalább az egyre csak zsugorodó választói táborától? Vagy tán nem is tévedésekről van szó , hanem szándékos megvezetésről? zikkurat, miért vagy ennyire elnéző ezzel a pojácával szemben?

2017. július 13.
csütörtök 18:37
Ferencz
13769 hozzászólás
Pásztorhoz hasonlóan, én is bocsánatot rebegek: Johannisban, akárcsk Merkelben nagyot csalódtam! Mea culpa, mea maxima culpa, de nem őértük, hanem, mert valamikor az "idők" hajnalán az udémérére való szavazásra is buzdítottam.

2017. július 13.
csütörtök 18:46
zikkurat
264 hozzászólás
és mernék fogadni, hogy Márton Árpád ott fog vigyorogni Iohannis szentgyörgyi fogadásán, remélve egy 'bíztató' vállveregetést a bakkszásztól.

2017. július 13.
csütörtök 19:22
tiger
195 hozzászólás
Tisztelt Ferencz-nek : ez mán igen,nem semmi ! Gratulálok.

2017. július 13.
csütörtök 19:28
Ferencz
13769 hozzászólás
Nem tartozik a témához, ezért zárójelben: a postafiókomban a Háromszék utolsó megjelenő számának a dátuma: július 11. Ez nálatok is így van?

2017. július 13.
csütörtök 20:08
barcsay
1794 hozzászólás
Azt is megkőszőnjük Klaus Iohannis urnak,hogy beleegyezésével országunk élére végre sikerült egy homogén nagykaliberü tudással rendelkező fazonokat vagyisx a pősződőt fontos szerephez juttatni,mert ugyebár ő volt az utolsó ki láttamozta a sok lesipuskázonak a dolgozatát.Gutte herr Iohanis bitescőn ein tigarett.Rossz lóra tettem én is a választáson ezután ovaatosabb leszek erről bizosithatom az elnőák urat,mert ő amilyen olyan,de a tőbbki az veri ki nállam a bikztositékot-

2017. július 13.
csütörtök 21:52
leoparduc
249 hozzászólás
Ferencz, szerencsés vagy, nekem a mailcimemre az utolsó Háromszék értesitő Július 1.-én jött :(. De akkor másnak nem igy van...
Ujra kéne regisztrálja vajon v mi?

2017. július 13.
csütörtök 23:13
tiger
195 hozzászólás
Én nem kértem értesítőt,ezért nem is jön. Úgyhogy ez nálam nem téma.

2017. július 14.
péntek 05:56
neduddki
70 hozzászólás
Churchill szerint a legjobb érv a demokrácia ellen egy 5 perces beszélgetés az átlagos választóval. Hát tessék...

2017. július 14.
péntek 09:44
Ferencz
13769 hozzászólás
Tisztelt Pásztor az én "segítségem" további kérdések felvetéséből áll:

1.Hogyan ítéli meg ön az érvénytelen szavazás "intézményét"? Gondolok itt arra a tényre, hogy az erdélyi magyarok zömének érvénytelen szavazása végeredményben vélemény nyilvánítás azon pártot illetően, melyet ön így jellemezett: " amely rég ideje bebizonyította alkalmatlanságát érdekképviseletünkre? ", nevezetesen az RMDSZ-t illetően?
2. Ön szerint, szigorúan politikai értelemben véve - erkölcsi szempontból ítélve helytelen, sőt bűnös az efféle magatartás - helyes, vagy helytelen ennek a pártnak az eljárása, mely egyértelműen arra játszik rá, amit ön így foglalt keretbe: "Ezek alapján föltétlenül EL KELL JÁRNI SZAVAZNI is! Akkor is, ha a mezőny siralmas és csapnivalóan gyenge". Megengedhető-e egy politikai alakulat részéről, hogy így használja ki választóinak, csapdahelyzetét?
3.Elfogadható-e a magatartása Márton Árpádnak, akinek bunkó beszólása éppenaz előző kérdésemben felvetett csapdahelyzet létezését igazolja?
4. Miként ítéli meg ön az általunk - a fórumozók többségének - a véleményét, mely szerint az RMDSZ politizálása, nevezetesen a kormányon levés, vagy annak politikai holdudvarában való tanyázása, pillanatnyi, de tiszavirág életű előnyökért cserébe erősíti a román államhatalom nyilvánvalóan hazug állítását, mely szerint példamutatóan megoldotta a nemzetiségi kérdéseket?
5. Miként ítéli meg az RMDSZ azon helyzetbeli magatartását, amikor a választók által nemkívánatos személyeket tesz föl választási listáira, amikor nagyon is szelektíven viszonyúl kiállásaiban egy-egy gyanúba keveredett magyar politikus/civil mellett, annak párttállása függvényében, amikor egy szót sem ejt ítélet előtti védelmébe politikusainak a bíróságok által igazolt törvénytelenségei igazolódnak? Még egy " "elnézést, tévedtem" erejéig sem!
6.Hogyan ítéli meg a magyar "vörös bárók" választóik iránti viszonyúlását, amikor nyíltan azok akarata ellen döntenek?
7. Hogyan ítéli meg azon magyar döntéshelyzetben lévő politikusok tetteit, amelyek az erőforrásokat a települések pártállása szerint osztanak el?

Remélem, feltett kérdéseim segítenek önnek azon dilemmája megválaszolásában, mely szerint: "S nemzetünk iránti hűségünkből fakadó felelősségtudatunk, nem válik-e kontra-produktívvé, ha folyton egy olyan pártot szavazunk be a parlamentbe, amely rég ideje bebizonyította alkalmatlanságát érdekképviseletünkre?"
Tisztelettel, Ferencz László

2017. július 14.
péntek 09:47
Ferencz
13769 hozzászólás
Bocsánat: 5.......ítélet előtt védelmébe vett politikusainak...

2017-07-13: Közélet - Bokor Gábor:

Jó úton Kommandóra

Az utóbbi két évben elfogadható a község költségvetése – a kijelentés Kocsis Bélától, Kommandó polgármesterétől származik. Nemcsak a falu utcáit javították meg a rendelkezésükre álló forrásokból, a kovásznai városháza a hegyvidéki településre vezető utat is rendbe tette.
 
2017-07-13: Közélet - Nagy D. István:

Sic Feszt augusztusban (ismét benépesül Csomakőrös)

A már megszokott helyszínen, Csomakőrös határában tartják idén augusztus 10–13. között a negyedik kiadásához érkezett Sic Feszt székelyföldi szabadegyetemet és fesztivált. A rendezvény mottója ebben az évben: #brand a lelke mindennek, az előadások, beszélgetések ezt a témakört járják körül. Az előadók, meghívottak listája még alakulóban, de az esti koncertek fellépői már ismertek – jelentették be tegnap a szervezők.