Máthé Edit – a művészet mint Bardo

2017. augusztus 12., szombat, Kultúra
Máthé Edit 1985-ben született Marosvásárhelyen, 2007-ben diplomázott festészet szakon Kolozsváron, ahol az AKIK Képzőművészeti Csoport vezetője volt, majd 2009-ben Budapesten újabb, lakberendezői diplomát szerzett. Ismeri a nagyvárosok vonzáskörét, alkotómunkában kiteljesedni mégis visszatért szülőföldjére.
 
  • Gyom
    Gyom
  • Rekettye (részlet)
    Rekettye (részlet)
  • Másfél sor
    Másfél sor
 
Már munkái címválasztásában (Mélyszántás, Ágyások, Őszi szántás, Gyom, Mezsgye, Pelyva, Víz)  a természet elemei felé irányul. Koherens egységet alkotó, köztes motívumot, a vég és az újjákezdés közötti pillanatot ragadja meg: a várakozást, a már nincs és a még nincs közti állapotot.
A kiállítás címét a buddhizmus nagykönyve, a Bardo tödol (Tibeti halottaskönyv – a szerk.)  ihlette, amely a tibeti tanításokat foglalja magába az elmúlás és az újjászületés szakaszát illetően.
A cím, akárcsak a témaválasztás, szervesen kötődik az előző kiállításaihoz. 2012 és 2013-ban Mikházán és Nyárádremetén Lélekjelenlét, 2015-ben pedig Jelenlét címmel a kolozsvári Korunk Galériában volt egyéni tárlata.
A Lélekjelenlét, akárcsak a Jelenlét, statikus állapotot feltételez, a Bardo viszont dinamikus átmenetet egyik helyzetből a másikba. Egy olyan köztes állapotot, ahol a tudat végtelen lehetőségei bontakozhatnak ki. Máthé Edit festményei alapvetően meditatív, lírai hangulatot árasztanak, a természet folyamatosan változó, gyorsan illanó pillanatait igyekeznek rögzíteni, városi környezettől távoli, természeti világot hozva be a galériába, a mindent összefogó harmónia, életenergia lüktetését vetítve ki vásznaira.
Munkáinak textúrája egyedülállóan érzéki. A szilikonelemekkel vegyített vastag olajrétegeket nemcsak szemünkkel látjuk, hanem szinte a bőrünkön érezzük. A Tarló című festményén érezni a frissen learatott búzaszárak szúrását, a Föld és a Nap egyesüléséből született élet forróságát. Az életadó és fenntartó kenyér melegét, otthoni ízét. Vonalvezetése, színvilága csontig hatolóan érzékelteti a forró, nyári napokat, a föld szikkadtságát, a tavasz sarjadó lágyságát, az ősz beteljesült nyugalmát. A halál és az újjászületés köztes állapotait, folytonos lüktetését.
A színes ecsetvonások több munkáján, mint valami virágszirmok vagy pilleszárnyak, a könnyed önfeledtség állapotát sugallják. Ilyen például a Rekettye és a Gyom című festmény. Első látásra paradoxok a képek, hiszen a „használhatatlan” növényeket körül lengve a színes ecsetvonásokkal sugallja, hogy a természetben nincsenek jó vagy rossz dolgok, alacsonyabb vagy magasabb rendű növények, mindegyiknek jól meghatározott célja, rendje és energiája van.
A Bardóban a testünk nem létezik, átveszi helyét a szellem folytonos változásának, halálának és újjászületésének tudata, emóciója. Máthé Edit festményein sem a természeti elemek a fontosak, a természet mulandóságában vibrál a benne rejlő végtelenség energiájának szívritmusa.
A művész úgy véli, hogy az ember életében szükséges a fizikai erőkifejtés, az alkotó tevékenység, az összhang, a harmónia. Ez az erőkifejtés egyfajta aszkézis, elszakadás a hétköznapok felszínességétől, a tévétől, a telefontól, az internettől, csendes önmagába fordulás. Így válik számára az alkotás folyamata rítussá, mágikus cselekvéssé, személyiségének kiteljesedésévé, amely által össz­hangba kerül önmagával és az őt körülvevő világgal az alkotás Bardójában.
Ha figyelmesen szemléljük ezeket a képeket, és átengedjük magunkat az általuk generált szellemi és érzéki emócióknak, joggal idézhetjük Milarepát, a csendes szemlélődés nagy mesterét: „Ha a szellem megnyugodva és csendesen folyik, mint a hatalmas folyam békés vize, nem az egyéni Én ismerete és tudása fog benne felmerülni, hanem a víz megnyugodott tükrén megjelenik az örök valóság képe.”
Kányádi Iréne
   
Cikk megjelenési időpontja: 2017-08-12 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint ki nyeri a futball világbajnokságot?eredmények
szavazatok száma 128
szavazógép
2017-08-12: Kiscimbora - :

A bűvös gyűrű (Örmény népmese)

Élt egyszer egy öreg anyóka, volt egy fia. Az anyó mindegyre oktatta fiát, hogy sem embernek, sem állatnak, sem semmiféle élőnek ne ártson. Szegényesen éltek. A fiú mindennap kiment az erdőre rőzsét szedni, s vitte a hátán, a piacon aztán eladta, és az árán kenyeret vett magának meg édesanyjának.
2017-08-12: Belföld - :

Megújulhat a Kós Károly tervezte kultúrotthon (Mákófalva)

Elállt a Kós Károly által tervezett kultúrotthon eladásától a kalotaszegi Mákófalva református egyházközsége. Júniusban az egyházközség arról egyezett meg Egeres község önkormányzatával, hogy egy kerékpár áráért, 500 lejért átadja az ingatlant a román többségű önkormányzatnak.