Sepsiszentgyörgy, 2018. január 16., kedd 17:15
Köszöntjük Gusztáv nevű olvasóinkat!

Az igazi ágyúöntő

2017. október 14., szombat, Közélet
Gálfalvi Ágnes, Pál-Antal Sándor és Süli Attila. Albert Levente felvétele
Gálfalvi Ágnes, Pál-Antal Sándor és Süli Attila. Albert Levente felvétele
Úgy tűnik, pontot tettek a történészek annak az évszázada folyó vitának a végére, mely az első székely ágyúöntő kilétére vonatkozott: eddig úgy tudtuk, 1848 novemberében Bodvajban Gábor Áron készítette az első vaságyúkat, a Bodor Ferenc mérnök tevékenységére vonatkozó információkat pedig hamisaknak hittük. A történészek épp ellenkezőleg látják.

Ágyúcső és puskapor – Bodor Ferenc, a csíki 48-as ágyúöntő és lőporgyártó címmel jelent meg a marosvásárhelyi Mentor Könyvek Kiadónál az a tanulmánykötet, melyet a szerzők egy része – Pál-Antal Sándor történész, levéltáros, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja és Süli Attila budapesti hadtörténész – mutatott be csütörtök délután a Bod Péter Megyei Könyvtárban. Felvezetőjében Pál-Antal Sándor ismertette a kötet létrejöttének előzményeit: Komán János még az 1970-es években megkísérelte a méltatlanul elfeledett Bodor Ferenc rehabilitálását, s bár akkor nem sikerült, „fájdalmát” nem feledte. Nemrég sikerült Kománnak történészeket állítania ügye mellé, így kezdődött el a kutatás. Bodor Ferenc a balánbányai üzem vezetője volt, elsőként öntött a Székelyföldön ágyút még 1847 végén, Gábor Áron nála sajátította el az ágyúöntés alapjait, mondta Pál-Antal Sándor. Az ágyúöntés érdemét azonban elsajátították Bodortól, a még 1849 elején kialakuló Gábor Áron-kultusz háttérbe szorította személyiségét. Bodorról kevés forrás maradt fenn, életének kutatása nehéznek bizonyult, és még mindig nem lehet teljes képet kialakítani róla, de a mostani kutatással élete, tevékenysége jó részét sikerült feltárni – mondta a történész.
A tanulmánykötet – azon túl, hogy rehabilitálta Bodort, illetve először közöl egy összegzést a csíkszéki 1848-as eseményekről – tisztelgés Bözödi György előtt is, aki a Gábor Áron – Bodor Ferenc vitába azért nem szólt bele, hogy ne rombolja Gábor Áron mítoszát, de igazat adott azoknak, akik az ágyúöntés terén Bodor elsőbbségéért szálltak síkra – mondta Süli Attila. Ismertette, Bodor 1844 óta a balánbányai rézbánya vezetője volt, ehhez az üzemhez tartozott a magyarhermányi vasgyár is. 1848 novemberében őt hívták Bodvajra, hogy segítsen az ágyúöntésben, az első három hatfontos vaságyú az általa meghatározott öntési technikával készült, az ágyúcsöveket aztán Sepsiszentgyörgyön szerelték fel. Az ágyúkat egyébként Zakariás Antal, a balánbányai és magyarhermányi bányák tulajdonosa ajánlotta fel Háromszéknek, tehát az sem igaz, hogy Gábor Áron saját vagyonát áldozta volna fel az ágyúöntésért – tette hozzá. Bodor alapította a csíkmadarasi lőporgyárat is, melynek 1849 augusztusában történt lerombolása után írta meg addigi tevékenységét, belefoglalva az ágyúöntést is. Ennek a jegyzőkönyvnek az első példánya a 20. század elején elveszett, a róla Bodor által készült, fogságból való szabadulás után általa kiegészítésekkel ellátott másodpéldányt hamisításnak tartották, emiatt alakult ki a vita arról, hogy valójában ki is öntötte az első székely ágyúkat. A kutatás során azonban beigazolódott, hogy a Bodor-féle jegyzőkönyvben foglaltak a valós adatok – összegzett Süli Attila.
Bodor Ferenc életének felkutatását nemcsak a szűkös források nehezítették, hanem egy vakvágány is, egy családtörténet-kutató ugyanis azt állította, Csíkszentmihályon született, örmény felmenőkkel rendelkezett. A Budapesten megtalált egyházi halotti anyakönyvi bejegyzés szerint azonban Krausz Ferenc néven született 1804-ben a felvidéki Lucskán, nevét az 1840-es években magyarosította Bodorra. Tizennégy gyermeke született, közülük temetésén nyolc vett részt. Mérnöki végzettségéről nem sikerült adatokat találniuk a kutatóknak. A szabadságharc leverése után közel két évet raboskodott, szabadulása után egy ideig Marosvásárhelyen, majd Nagyszebenben, Nagyenyeden erdészeti hivatalnok, élete utolsó évtizedében Budapesten élt, ott halt meg 1874-ben.
Hozzászólások
2017. október 15.
vasárnap 19:36
huszita
213 hozzászólás
Valakiknek büdös lett Gábor Áron

2017. október 15.
vasárnap 20:00
Ferencz
13769 hozzászólás
Nyugaton a balliberalizmus szent nevében rombolják a múltnak emléket állító szobrokat, műemlékeket, ... mindent, bármit, ami a nemzetek múltjának tanúi lehetnek. Ez az eszement barbárság, úgy látom, betört már hozzánk is! Az a nép, amelyik nem vállalja fel történelmét, beolvasztásos pusztúlásra van ítélve, beolvasztásra az agymosottak, a közömbösek, az akaratnélküliek, a pusztán csak a vagyonnak élők, világtengerébe! Világpolgárok, azaz világrabszolgái egy eszement eszmének! Mert a múlt, legyen az bármilyen, mindenképpen útmutatás a jövő nemzedékeinek: vagy olyan irányban, hogy "soha többé", vagy követendő példaként. Legyen úgy, ahogy a történészek és egyes ködbe burkolózott elméjűek mondják, de kérdem én, a - legyen akár cigány is, - Gábor Áronok nélkül lett volna székely önvédelmi harac és ágyú is? Az önfeláldozásig menő bátorságáról,haza- és népének szeretetéről nem is beszélve! Nem, nem lett volna! S ma egy pojáca így merészel beszélni róla! Milyen jogon, mit tud adni cserébe az elpusztított nimbuszért/mítoszért/igazságért az önsajnálaton kívül? Semmit! Az égadta világon semmit sem!

2017. október 15.
vasárnap 20:20
Ferencz
13769 hozzászólás
Uraim, a fényképen lévő urak, most boldogok?

2017. október 15.
vasárnap 20:55
huszita
213 hozzászólás
A fenti "urak" mocskosabb dolgot művelnek, mint akik azt állitották, hogy Petőfi nem halt hősi halált, hanem boldogan gazdálkodott Barguzinban Ludmillával.
"Mindegy mi módon, csak híres legyek"
Hányadékok

2017. október 16.
hétfő 10:36
Ferencz
13769 hozzászólás
" Nem az a baj, hogy Gábor Áron cigány volt,..." Ha nem fontos, akkor miért az, Gery? Kétszer is leírtad. Kóny Ádám miért csóró? Ezt háromszor írtad le! Ezek után ki a pojáca, mit gondolsz?

2017. október 17.
kedd 16:35
Ferencz
13769 hozzászólás
Segítség! Árvíz lett....

2017-10-14: Közélet - Váry O. Péter:

Valóság-fikció és fikció-valóság

Két regény írójával és műveikkel ismerkedhetett a közönség csütörtök este a Teinben: Tamás Kincső a valóság ihlette fikció-regényét, Káli István a valóságelemeket tartalmazó fikció-regényét mutatta be.
2017-10-14: Közélet - :

Hadifogolyéletről nyugdíjasklubban

Iochom István Hadifogolyélet Nyugaton és a Szovjetunióban című könyvét mutatta be dr. Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus a kézdiszentléleki Perkő Nyugdíjasklub 32. összejövetelén csütörtök este. A szerző, lapunk munkatára a téma néhány részletére világított rá. Jelen volt a könyv egyik szereplője, a 92 éves Bara András is. Közreműködött Jánó Kinga, a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző tanulója. (sz.)