Lovasparádé Kovásznán

2010. március 16., kedd, Közélet
Zalaegerszegi hagyományőrző huszárok nyitották meg tegnap Kovásznán a március 15-i felvonulást, utánuk Szörcse, Székelytamásfalva, Orbaitelek, Barátos, Páké feldíszített szekerei és nyalka lovasai következtek, a paripáját ugrató legény külön tapsot kapott. A lovasok közt székely zászlót tartva, díszöltözetben feltűnt a város polgármestere, Lőrincz Zsigmond is.
A piros-fehér-zöld és székely zászlók alatt vonuló, több száz méterre elnyúló oszlop derékhadát az iskolások alkották, előttük a város és az intézmények elöljárói haladtak. A patakpartról a központi térre beforduló nagyszámú felvonulót a központban oly sok helybeli fogadta, hogy méltán elmondható: jól vizsgázott idén is a közvélemény mozgósító ereje, miként a szervezők is kitettek magukért. Egy ekkora városban a pár ezer ünneplő impozáns számnak minősül.
A zenét végig a Kelemen Szilárd vezette barátosi fúvószenekar szolgáltatta, a kezdeti indulók után a Szózat következett a férfikórus előadásában. Bukovinszky-Csáki Miklós református lelkipásztor beszédét ama igére építette, mely szerint „az Úr pedig lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság", arra buzdítván hallgatóságát, hogy a kollektív szabadságban és vallásosságban keresse az igazi szabadságot. A szónokverseny idei nyertese, Demes Anna diáklány beszédében szintén az összefogásra hívott fel, s szavait azzal zárta: „Nincs haza nemzet nélkül, nincs gyökér tápláló talaj nélkül." Az ünnep főszónokaként dr. Cziprián Kovács Loránd, a Babeş—Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi részlegének docense a márciusi ifjak 12 pontjára reflektálva azok mai vetületéről beszélt, egy felelősebb magyar képviseletre és politizálásra híva fel. Ezt követően Kovács Gábor római katolikus esperes a népének hazát teremtő Szent István példáját idézte, majd a pilinkélő hóban kezdetét vette a kultúrműsor, melyet az Antal Ernő vezette férfidalárda, a Horváth Júlia vezette tanulócsoport és a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad (rendező Molnár Já­nos) adott elő. Emlékezetes marad, ahogy a szakadni kezdő hóban hangzott el a diákok szavalatában az eskü: „Rabok tovább nem leszünk!", s ahogy a viharrá erősödő hózáporban a tömeg elénekelte a himnuszt, majd átvonult a református templomkertbe megkoszorúzni a ’48-as emlékművet.
Cikk megjelenési időpontja: 2010-03-16 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint ki nyeri a futball világbajnokságot?eredmények
szavazatok száma 230
szavazógép
2010-03-16: Közélet - Iochom István:

Szabadságharcosok hitét hordozza Gábor Áron ágyúja

Legnagyobb nemzeti ünnepünkön, az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 162. évfordulóján Kézdivásárhely főtere ünnepi díszbe öltözött, a villanyoszlopokon nemzetiszínű zászlókat lengetett a Nemere. A főtéri rendezvényeket megelőzően reggel az ökumenikus istentisztelet után a város tanintézményeinek küldöttségei a Szacsvay-emléktáblát, a Kossuth-szobrot, az egykori kaszárnya épülete előtti 1848—49-es, valamint az I. és II. világháborús emlékművet, a Molnár Józsiás parkban levő mauzóleumot, a Bem József-szobrot, a Turóczi Mózes-mellszobrot és -sírt, valamint a Petőfi-domborművet koszorúzták meg. Minden emlékműnél ünnepi beszédek hangzottak el, a Gábor Áron téren tekintélyes tömeg gyűlt össze. A központi ünnepségen beszédet mondott Tőkés László európai parlamenti képviselő és Kelemen Hunor művelődési miniszter is.
2010-03-16: Máról holnapra - Váry O. Péter:

Jövendő márciusi ifjak

Gyerekek kézen fogva. Jobb kéz a balban, bal kéz a jobban. Bal kézben virág, jobb kézben virág. Mellen kokárda, zömmel saját készítésű. Ha nem is oly szabályos, mint a villanyoszlopok dísze, csupán színezett papír, de — az övék. A Lábas Háznál lépcsőkön le, lépcsőkön fel. Gróf Mikó Imre szobrának lábszárára kötött nemzetiszín szalag. Menetelnek hosszú sorokban, egyik szakasz a másik után, századdá duzzadnak, majd ezreddé — regimentté.