Sepsiszentgyörgy, 2018. január 19., péntek 15:33
Köszöntjük Sára, Máriusz nevű olvasóinkat!

Aprószentek

2012. december 27., csütörtök, Család
1998, aprószentekelés Zetelakán. Molnár Erika felvétele
1998, aprószentekelés Zetelakán. Molnár Erika felvétele
Az egyházi év karácsonyi ünnepkörének része, december 28-án tartják. A szokásmagyarázó mondák és az egyházi liturgia szerint emlékünnep: a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek szenvedéseit jelképezi; „aprószent” minden fiúcsecsemő, akit Heródes király a gyermek Krisztus keresésekor megöletett.
A korbácsolás rítusa pogány termékenységvarázslás és katartikus rítusok halvány emléke, amelyet az egyház úgy erősített meg, hogy a korbácsolásra használt vesszőt felvette szentelményei közé. Az ilyen vessző vagy a belőle font korbács a betegséget hárította volna el az emberektől. 16. századi egyházi források említik a „vesszők megszentelését”, világi források pedig már a 15. századból tudósítanak a korbácsolás népi formáiról. 20. századi formái: az aprószentek napját megelőző estén, általában azonban aprószentek napján a legények vagy fiúgyermekek vesszőköteggel vagy vesszőből font korbáccsal gyengén megcsapkodják a lányokat, asszonyokat szerencsekívánó mondókák kíséretében: Aprószentek, Dávid, Dávid! (Biharugra), Feje se fájjon, foga se fájjon! (Őriszentpéter), Kelléses ne legyen ez új esztendőben! (Kapuvár), Kelléses ne legyen a háta! (Dunaremete). Ott, ahol a fiúgyermekek megkorbácsolása a szokás, ezt mondják: Szófogadó, jó légy,/Ha lenek küldenek, főnek menj,/Ha főnek küldenek, lenek menj,/.../Egészséges légy, friss légy, keléses ne légy.(Zalaistvánd)
Az utóbbi évszázadban elsősorban a fiúgyermekek szokásává vált a vesszőzés (amelyet egyes vidékeken aprószentekelésnek, odoricsolásnak, suprikálásnak, csapulásnak stb. is neveznek). A vessző lehet termőág, fűzfavessző vagy korbács. Szerencsekívánó mondókáik kísére­tében a ház minden tagját megveregetik. A meglátogatott házaknál adományt kapnak. A Csallóközben, Szigetközben a legényavatás kapcsolódik aprószentek napjához. Itt a lányokat korbácsolták meg a legények, akik a közös férfimulatságra szánt adományokon kívül még életkorjelző szalagokat is kaptak a lányoktól. A szalagok a legénycímerre kerültek, és a lányok gondoskodtak rendben tartásukról. Erdély egyes helységeiben aprószentek napján a legényeknek a fonóban kellett – büntetés terhe mellett – aludniuk.
(forrás: Magyar Néprajzi Lexikon)
 
Hozzászólások
2012-12-27: Család - :

Gyermekeink

Richárd Attila, Sepsiszentgyörgy
2012-12-27: Család - Józsa Zsuzsanna:

Gyógyulás a káros szenvedélyből (4.)

Kozma Ferenc, a szenvedélybetegeket és családtagjaikat segítő Bonus Pastor Alapítvány sepsiszentgyörgyi támogató csoportjának vezetője miután életének sorsdöntő fordulatairól mesélt (amikor az alkohol rabja lett, amikor az alapítvány segítségével ettől megszabadult, s amikor sikerült visszaszereznie elvesztett családját és az eljátszott bizalmat), folytatja a támogató és a hozzátartozói csoport működésének ismertetését.