4.Gyógyulás a káros szenvedélyből

2012. december 27., csütörtök, Család
Kozma Ferenc, a szenvedélybetegeket és családtagjaikat segítő Bonus Pastor Alapítvány sepsiszentgyörgyi támogató csoportjának vezetője miután életének sorsdöntő fordulatairól mesélt (amikor az alkohol rabja lett, amikor az alapítvány segítségével ettől megszabadult, s amikor sikerült visszaszereznie elvesztett családját és az eljátszott bizalmat), folytatja a támogató és a hozzátartozói csoport működésének ismertetését.
 
– Az eltelt három év alatt hétről hétre, hónapról hónapra bővült csoportunk újabb tagokkal, legfőképpen alkoholproblémákkal küz­dőkkel. De csoportunkhoz csatlakoztak olyan személyek is, akik játék-, drog- vagy egyéb függősségben szenvedtek. Itt külön em­líteném a társfüggőket, akik leginkább a szenvedélybetegek családi kötelékeiből kerültek ki. A csoport egyre bővülő létszáma és a hozzátartozók igénye követelte meg az addigi közös csoport különválását két kisebbre: szen­vedélybetegek és hozzátartozók. Ez a lehetőség újabb érintetteket vonzott csoportjainkba.
A három év leforgása alatt többen vállalták a Bonus Pastor Alapítvány által rendezett terápiás programokon való részvételt. Viszont olyan tagokról is beszámolhatunk, akiknek csupán a kitartó csoporttevékenység elegendő volt a várt változás eléréséhez. Hihetetlen változásoknak és sorsdöntő fordulatoknak voltunk szemtanúi az elmúlt évek során! Büszkék vagyunk egymásra!
Egy hozzátartozó tollából idézek: „Ahogy előrehaladunk a gyógyulás útján, lehetőségünk van mélyebben elsajátítani, amit korábban tanultunk. Lehet, hogy egyszer már megtanultunk elengedni egy bizonyos problémát. De hónapokkal vagy évekkel később, amikor ismét el kellene engednünk, úgy érezhetjük, hogy elfelejtettünk mindent, amit tanultunk. Fontos, hogy az ilyen pillanatokban emlékezzünk arra, hogy bár az érzések ugyanolyanok lehetnek, de mi nem vagyunk már ugyanolyanok. A gyógyulás az, ami számít. A mai napon minden tapasztalat, erő és remény, amit felhalmoztam, itt van velem, és befolyásolja a döntésemet. Lehet, hogy nem veszem észre azonnal, de fejlődtem, és minden lépéssel fejlődöm tovább. Lehet, hogy valami olyat tanulok, amit már korábban megtanultam: most mélyebben fogom megismerni.
Csoportbeszélgetéseink alatt teljes biztonságban elmondhatjuk ér­zéseinket hozzátartozó-társainknak, mivel hogy hasonló helyzetben vannak, teljes megértést kapunk tőlük. Mi, a szenvedélybetegek társai tudjuk, hogy közülünk többen társfüggők vagyunk. Megértjük és elfo­gadjuk szenvedélybeteg társainkat, gondjainkat, akaratunkat és életünket Isten gondviselésére bízzuk.”
Csoportbeszélgetéseink alkohol-, játékfüggők, valamint hozzátartozói csoportokban negyedévi terv szerint működnek. Tagjaink havonta egy alkalommal a gyógyuló párok csoportjában párkapcsolati tréning, önismereti és személyiségfejlesztési programok segítségével kapnak lehetőséget a megromlott családi, valamint párkapcsolati gondjaik megoldására.
A szabadidős programok (mint a kirándulás, sport) és egyéb tevékenységeink a hovatartozás és a közös kikapcsolódás igényeit szolgálják. Az egyházi, valamint más ünnepi alkalmak megrendezése a csoport egységét erősítik.
A Bonus Pastor Alapítvány által felkínált utógondozói programokon való részvételünk a felépülésünket szolgálja: országos találkozók, utógondozói táborok, csoportokközi regionális találkozók, öregfiú-, illetve önismereti csoportok.
Prevenciós tevékenységeink közé tartozik a civil szervezetekkel való kapcsolattartás, a médiában időközönként beszámolunk tevékenységeinkről, valamint hétről hétre meghirdetjük a csoporttalálkozóinkat. Saját honlapunkon, a www.sepsitamogatocsoport.eoldal.hu weboldalon is olvashatnak tevékenységeinkről, a programokon való részvételről, a képzésekről.
Robert Greenleaf filozófus a következőket mondta: „Amit keresünk, az az inspiráció és belátás, amiről senki nem tudja, mit kezdhet vele addig, amíg nem jut hozzá. Akármennyire sürgetőek és fájdalmasak a problémáim és szükségleteim, félre kell tennem őket ahhoz, hogy új meglátást nyerhessek, s ennek megfelelően cselekedhessek. Így döbbenhetek rá arra, hogy az új utak és újfajta erőfeszítések ellenére is tovább cipelem a régi terheket.”
Csoportunk alapja a hit, vallják közülünk többen: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsid 11,1)
Elérhetőségeink: Sepsiszent­györgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermében (Dózsa György utca 21. szám, telefon: 0267 351 716). Csoport­találkozók kedd esténként, 18–20 óráig. Kapcsolattartó személy: Kozma Ferenc (0757 489 778, kozmaferenc71@yahoo.com) és Ke­restély Péter (0757 352 541, keri_peti@yahoo.com).
Cikk megjelenési időpontja: 2012-12-27 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint milyen célt szolgál az igazságügyi törvények módosítása?eredmények
szavazatok száma 249
szavazógép
2012-12-27: Család - :

Aprószentek

Az egyházi év karácsonyi ünnepkörének része, december 28-án tartják. A szokásmagyarázó mondák és az egyházi liturgia szerint emlékünnep: a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek szenvedéseit jelképezi; „aprószent” minden fiúcsecsemő, akit Heródes király a gyermek Krisztus keresésekor megöletett.
2012-12-27: Sport - :

Háromszék legjobbjai 2012-ben (Elismerés és köszönet)

A Háromszék olvasói – immár sokadszor – megválasztották a megye ez évi leg­jobb sportolóit, kifejezve ezzel elismerésüket, dicséretüket és nem utolsósor­ban köszönetüket azoknak, akik nem kevés áldozatot hoztak, hatalmas munkát vé­geztek azért, hogy becsülettel képviseljék megyénk színeit a sport ha­tárokon inneni és határokon túli világában.