Katedra nélkül, várólistán

2013. november 29., péntek, Nyílttér
A csomakőrösi Kosztándi Annamária szerkesztőségünknek címzett levelében részletesen leírja, hogy miért maradt szeptembertől katedra nélkül. Tavaly Feldobolyban tanított, és kérte, hogy folytonosság alapján idén is kapja meg ugyanazt a katedrát, de nem sikerült elhelyezkednie sem ott, sem Csomakőrösön, ahova szintén pályázott. Panaszára a megyei tanfelügyelőségtől kértünk magyarázatot, a választ a levél rövidített változatával együtt közöljük.
„Főiskolai és egyetemi végzettséggel rendelkezem, huszonöt éve tanítok. Jelenleg I-es fokozati vizsgára készülök, de mivel nincs munkahelyem, nem tudom ebben a tanévben megvédeni. 2011-ben vizsgáztam, így kerültem a feldobolyi óvodába. A nagyborosnyói Bartha Károly Általános Iskola vezetőtanácsa jóváhagyta, hogy a 2013–2014-es tanévben folytonosság alapján megkapjam a szóban forgó állást, amely egész idő alatt nem szerepelt a meghirdetett katedrák között, augusztus 14-én valaki mégis elfoglalta. Az elosztáson Nagy Erika tanfelügyelő közölte velem, hogy az én folytonosságom elveszett. Másé viszont megmaradt 7-es alatti jeggyel is. A megyéből hatan jártunk így, de csak nekem egyedül volt idei versenyvizsgajegyem (a tanítókhoz vizsgáztam). Sok esetben volt prioritásom másokkal szemben, de Nagy Erika nem engedte meg, hogy válasszak, sehol semmit.
Szeptember 9-én kihallgatást kértem a főtanfelügyelőtől, mondtam, hogy az I-es fokozati vizsga megvédése előtt állok, ő állást ígért a környéken, de én mondtam, hogy nincs. Csomakőrösről hallani sem akart, amikor részletesen feltártam az esetet. Egy tanító folytonosságot kapott Csomakőrös­re, holott az elmúlt tanévben nem tanított, nem járt volna neki. Ez szabad állás, de csaltak, nem hirdették meg. (…) Kitérő válaszokat kapok Keresz­tély Irma főtanfelügyelőtől, pedig tudja, hogy mindkét esetben igazam van. Jelenleg munkanélküli vagyok, mert elvették tőlem, amire jogosult lennék. Két iskolás gyermek anyja vagyok, jövedelem nélkül hagytak, minden jogom elveszve.
Bíróságon kérem munkaviszonyom visszaállítását, fizetésem visszafizetését. Több helyen tanítottam, mindenhol az év végén nagyon jó minősítést kaptam, tisztességes munkám után célszeméllyé váltam. Helyzetem orvoslásáért választ várok az oktatási minisztériumtól, a munkafelügyelőségtől, a megyei tanfelügyelőségtől.”
Kosztándi Annamária

Keresztély Irma főtanfelügyelő válasza:

A szakképzett helyettesítő pedagógusok munkaszerződésének meghosszabbítása a 2013–2014-es tanévre a 2011-es vagy 2012-es versenyvizsga-eredmények alapján történt, a 2012/6239-es, utólag módosított minisztériumi rendelet alapján.
Ezen szabályzat két kategóriát különböztet meg: az egyik a 7-es alatti, 2011. vagy 2012. évi átmenő versenyvizsga-eredménnyel rendelkezők csoportja, ide tartozik Kosztándi Annamária is, a másik a 7-es fölötti versenyvizsga-eredménnyel rendelkezők csoportja. Mindkét esetben szükség volt az alkalmazó tanügyi intézmény vezetőtanácsának beleegyezésére a munkaszerződés meghosszabbítását illetően.
A 7-es alatti vizsgaeredménnyel rendelkezőknek kevés esélyük volt a munkaszerződés meghosszab­bítására, mivel a szabályzat értelmében csak abban az esetben kaphatták meg ezeket az állásokat, ha a 2013-as versenyvizsgán átmenő eredményt elérők közül senki sem foglalta el.
A feldobolyi óvodában levő poszt az augusztus 14-i elosztásokra meghirdetett álláslistán a 2316-os kóddal szerepelt, aki elfoglalta, 8,08-as általánost ért el a 2013-as óvodai versenyvizsgán.
Mivel a csomakőrösi osztályok a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum tagozataként működnek, a munkaszerződések a líceummal köttetnek. A 2012–2013-as tanévben a kovásznai líceumban alkalmazott helyettesítő tanítónők közül ketten kértek beleegyezést munkaszerződés-meghosszabbításra, mindketten 7-esen felüli vizsgajegy alapján. Mivel csak egy szabad állás volt, a líceum vezetőtanácsa a versenyvizsgajegy alapján döntött, a fent említett módszertan 85-ös cikkelye szerint. A 7-es fölötti jegyekkel rendelkezők ese­tében az iskola döntése végleges.
Kosztándi Annamáriát nem Nagy Erika tanfelügyelő akadályozta meg abban, hogy állást vá­lasszon, hanem az utóbbi években elért gyenge teljesítménye a versenyvizsgákon: 2011-ben 5,55 az óvodai versenyvizsgán, 2012-ben nem vizsgázott, 2013-ban 6,05 az írásbeli jegye, a vizsgatanítással együtt 6,81-es általánost ért el a tanítók versenyvizsgáján.
Mivel a versenyvizsgákon átmenő jegyei vannak, Kosztándi továbbra is szerepel a megyei tanfelügyelőség várólistáján. Ez azt jelenti, hogy ha tanév közben üresedik ideiglenesen egy állás, és az iskolák nem tudják betölteni, akkor a megyei tanfelügyelőség felajánlja a vizsgajeggyel rendelkező, várólistán levő pedagógusoknak. Ha lesz üresedés, természetesen igyekszünk segíteni a várakozóknak.
Cikk megjelenési időpontja: 2013-11-29 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint bent marad-e az első ligában a Sepsi OSK labdarúgócsapata?eredmények
szavazatok száma 259
szavazógép
Várható időjárás Sepsiszentgyörgyön
2013-11-29: Nyílttér - Bokor Gábor:

Panaszok Lécfalváról

Panaszáradattal kereste meg lapunkat a lécfalvi Mátyás Katalin nyugalmazott agrármérnök. A labdarúgópályával kezdte a sort, de más elégedetlenségeket is említett.
 
2013-11-29: Nyílttér - :

A kommunizmusnál is rosszabb az új demokrácia (Fogyatkozó jogainkról)

A Román Népköztársaság 1952-ben módosított alkotmányából tallóztam a következőket:
Bevezető fejezet.  A Román Népköztársaság a városi és falusi dolgozók állama, megteremti a népi demokratikus államot, amely teljesen megfelel a romániai néptömegek érdekeinek és törekvéseinek. A Román Népköztársaság a Szovjetunió német fasizmus felett aratott történelmi győzelme eredményeként jött létre.