Sepsiszentgyörgy, 2018. február 24., szombat 11:46
Köszöntjük Mátyás nevű olvasóinkat!

Tiszta szerelem. Lehetséges? (3.)

2013. december 19., csütörtök, Család
A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium dísztermében tartott lelki napot Páratlan páros címmel a Tiszta Szívek Moz­galma és a Keresztirány Erdélyi Katolikus Ifjúsági Szol­gálat. A rendezvényről Csiszér Csaba és Munteánu Renáta számolt be lapunknak.
– Célunk a lelki nappal az volt, hogy minél több fiatalhoz eljusson: Isten milyen csodálatosnak képzelte el a férfi és nő közti kapcsolatot, hogy ajándék vagyunk a jövendőbeli házastársunknak, de addig vigyáznunk kell erre az ajándékra. Sokak számára idegen a kifejezés: tisztaság, tisztán megélni egy pár­kapcsolatot. Azt szeretnénk, minél több fiatal halljon erről, hogy ez nem valami káros dolog, nem beteg emberek elképzelése. Sőt, ez egy csodálatos elképzelése Istennek.
Amíg testi kötődés létezik a fiatalok között, akik még nem házasodtak össze, amíg elsősorban csak akkor érzik magukat szeretve, ha egy „jót szeretkeztek”, addig sokkal kevesebb az esély, hogy igazán megismerjék egymást még mielőtt – jobbik esetben – az oltár előtt örök fogadalmat tesznek. Amíg az a felfogás uralkodik a fiatalok fejében, hogy „ki kell próbálni, minden működik-e az ágyban”, addig sok összetört szívű fiatal lesz, sok abortusz és sok csődbe ment házasság. Ezekhez a fiatalokhoz szeretnénk eljutni, és elmondani, hogy másképp is lehet, s hogy eredetileg is másképp van ez kitalálva, sokkal csodálatosabb­nak, mind ahogy azt ők eddig tapasztalták, hallották.
T. Kovács Károly, a sepsi­szentgyörgyi Szent József-plé­bánia káplánja vezetésével az Atya szeretetét ismerhettük meg a tinédzserek és a fiatalok szint­jén, valamint az egyház álláspontját, gyakorlati példákkal alá­támasztva. Más felvilágosításokkal ellentétben itt helyet kapott a tisztaság, az önmegtartóztatás pozitív lelki oldala. Élénk példaként belevésődött emlé­kezetünkbe Zsuzsa és Ga­bec küzdelmes, majd áldásos kap­csolatának útja. Ha nekik sike­rült, másnak miért ne sikerülhetne? Most már mint házastársak emelték ki, hogy miért is éri meg tisztaságban ismer­kedni és élni egy párkapcsolaton belül: mert a tisztaság érték.
Rosa Roberta harmadéves vegyészmérnök hall­gató A sze­relem hormonális háttere című interaktív előadásával tette izgalmassá a hangula­tot. Voltak meg­lepett arcok, hogy mi minden létezhet bennünk, emberekben. Mindenképpen cso­dá­latos isteni teremtmény az ember. Egy kis kémia, és máris rózsaszínben látunk dolgokat, egy kis biológia, és máris más a hangulatunk. Hogyan történhet mindez? A jóisten a megmondhatója, hisz ő oltotta belénk. De biztos, jól van így, főleg ha tudjuk, hogy ezek mind természetes folyamatok. Bővebben öt hormonról volt szó. A Phenil-etil-aminról és a dopaminról megtudtuk: a „rózsa­szín köd” okozói, a szerotonin: segít, hogy rendszerezett életet éljünk, az endorfin: a boldogság hormonja, az oxytocin pedig a kötődési hormon. Isten nagyon aprólékosan teremtette meg az embert, és biológiailag is minden úgy történik, ahogy ő ezt elképzelte. A kérdés csak az: enged­jük-e, hogy az ő terve helyesen kibontakozzon?
Kinga és Norbi őszinte, meg­rázó tanúságtétele szerint a tisztaságot soha nem késő elkezdeni. Ez is kegyelem, mint megannyi sok más az életünkben. Nekünk is meg kell küzdenünk érte, de kérnünk is a Teremtőnket, hogy kellő érzékenységet és erőt adjon. Volt, amit megbeszélni a kiscsoportokban, sőt, a két gyóntató atyánál is. Renáta és Péter taná­csai, illetve életük feltárása arra döbbentett rá, hogy mind­annyian egyformán kaptunk lehe­tőséget, de a magunk harcát meg kell harcolnunk. Bernadett a tisztaságért való csoportos imádkozás erejére és kegyelmeire hívta fel a je­lenlevők figyelmét.
Utolsó előtti mozzanatként a gyertyagyújtás le­hetőségével él­ve mutatta ki mindenki: nyitott arra, hogy Jézus formálja őt a tisztaságban, pár­kap­csolatban, megmutassa nekik ennek a szépségét. Sok gyertya gyúlt... Ima­szolgálatokban lehetőség nyílt az erősítésre, a szentmise, a hálaadás méltó zárómomentuma, igazi fénypontja volt a napnak.
Köszönet minden segítő ké­zért, lélekért, imá­ért, amit kaptunk e nap alkalmából. Semmit sem ad­hatunk, csak azt, amit mi is Teremtőnktől kaptunk kamatoztatásra. A sepsiszentgyörgyi lelki nap végén is sokan jelezték: megéri ez az út, és megerősödtek abban, hogy ezen az úton akarnak járni.
Hozzászólások
2013. december 19.
csütörtök 17:33
Ferencz
13769 hozzászólás
"...biológiailag is minden úgy történik, ahogy ő ezt elképzelte. " Megkérdezhetem, tisztelt Roberta? Talán kommunikál Vele?
" Sőt, ez egy csodálatos elképzelése Istennek" Akkor hogyan születtünk bűnben? Kissé zavaros....

2013. december 20.
péntek 08:25
Ferencz
13769 hozzászólás
S a tőbbi, amint az várható is volt, néma csend...

2013. december 20.
péntek 19:42
RGabi
3 hozzászólás
Kedves Ferencz!
Istennek valóban csodálatos elképzelése volt az emberről, ajánlom szíves figyelmébe a Teremtés könyvének első fejezeteit, abból megtudhatja, ha figyelmesen olvassa, hogy Isten hogyan alkotta meg az embert és milyen szeretetkapcsolat volt a legelején Isten és az ember között. Mivel Isten az embernek szabad akaratot adott a sátán ugye folyton próbálkozik, most is és így tett akkor is, és itt történt meg az a sajnálatos esemény amiért megszakadt az a bensőséges szeretetkapcsolat Isten és ember között. Isten az embert szabad-akarattal ajándékozta meg és nem pedig dróton rángatható bábúnak alkotta. Ezért dönthetett úgy az első emberpár, hogy megeszik azt a gyümölcsöt amit a sátán kínált nekik. Ennek azonban következménye volt, és ez is benne van a fent említett bibliai könyvben. A mindennapi életben is bizonyára tapasztalhatja, hogy minden cselekedetnek következménye van, ha jó, ha rossza, ha nem is azonnali, de van, ha nem is látható de van.
Az első ember vétkének ez lett a következménye, nem maradhattak többé Isten szent jelenlétében, ahol nem fér meg a bűn, ezért kellett kiűzni őket a paradicsomból.
Az ősszülők vétkével a bűn bejött a világba, történt valami aminek következménye van, nemcsak rájuk nézve, hanem minden emberre, mert Isten és ember között a kapcsolat megváltozott. DE Isten nem hagyott pácban bennünket, igaz, hogy bűnben születünk (ez a következmény), de a keresztségben újra Isten gyermekeivé lettünk, és Isten elküldte a saját Fiát, hogy megváltson bennünket. Arra kérem Önt, hogy egy pillanatra gondoljon bele, hogy mit jelent a bűn, ha Isten Fiának meg kellett halnia, azért, hogy az emberek újra közel lehessenek Istenhez. A sátán az aki éjjel és nappal folyamatosan vádol bennünket Isten előtt, követeli azt ami neki jár, vagyis minket, akik bűnöket követünk el, mert mindannyian követünk el bűnöket, vagyis Istennek megoldást kellett találnia, hogy nekünk ne kelljen a sátán kezére kerülnünk. Krisztusnak azért kellett kereszthalált halnia, mert csak így menthetett meg bennünket a haláltól, mert a bűneink büntetése a halál lenne(''Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelme azonban az örök élet Krisztus Jézusban a mi Urunkban.'' Római levél 6, 23). Az a halál ami örök kárhozat (vagyis Isten jelenlétének teljes hiánya egy örök életen át). De Jézus Krisztus miatt van reményünk az örök életre ami Isten jelenlétét jelenti, mivel Krisztus meghalt értünk lehetőséget adott arra, hogy örökké éljünk és Isten eredeti akarata szerint éljünk, úgy ahogy megálmodta a legelején. És ez lehetséges, nagyon egyszerű a módja ennek, a kommunikáció.
Krisztus egy új vigasztalót ígért a tanítványoknak és ez a Vigasztaló el is jött (lásd Pünkösd ünnepét), és azóta is itt él bennünk, köztünk, Szent Pál mondja a 1 Korintusi levél 6, 19a-ban: ''Hát nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma?''
Szóval nem kell mást tennünk csak fellapoznunk a Bibliát, - mert ez az a könyv ahonnan megismerhetjük azt a szerető Atyát aki képes volt odaadni a Fiát értünk- és a bennünk lakó Szentlélekhez fordulni, hogy kiárassza ránk a kegyelmeit és kapcsoljon össze még szorosabban az Atyával.
Kedves Ferencz, valóban bűnben születtünk, de van reménységünk- Jézus Krisztus- az életünk Ura, a Megváltónk, aki minden képzeletet fölülmúló szeretettel szeret minket és nem akarja, hogy elvesszünk. azt akarja, hogy éljünk, azt akarja, hogy Ön éljen!
Elnézést kérek, hogy ilyen hosszan írtam, remélem nem esett nehezére elolvasni.
Kívánom önnek, hogy megismerje Istent úgy ahogy én ismerem, és tapasztalja meg azt a nagyszerű dolgot, hogy Az aki ezt a világmindenséget teremtette és fenntartja, Az az Ön mennyei Atyja, aki szereti és várja, hogy élő kapcsolata legyen Önnel (igazán ez a megváltás lényege).
Áldott közelgő ünnepeket kívánok!
Tisztelettel: Gabi

2013. december 20.
péntek 21:23
Mirke
5285 hozzászólás
Nos kedves Ferencz barátom , fogadatlan prókátorként azt mondom itt egy pünkösdista kavarja ...... . Ergo ne vedd fel a kesztyűt. Másrészt dicséretes a katolikus ifjak buzgólkodása de rosszul időzítettek . Szerintem Adventben ,Karácsony táján nem időszerű a fenti hormonális eszmefuttatás ,főleg káplán és miegymás asszisztálásával . Inkább a szeplőtlen fogantatás , Jézus eljövetelébe vetett hit , Karácsony szentsége, erőt adó melege kellett volna legyen a téma . Ez így ahogy van nagyon mesterkéltnek tűnik ,nem is beszélve arról ,hogy rögtön belekapaszkodnak azok akiknek különben nincs kártya osztva. L.m.f.

2013. december 20.
péntek 21:27
belaba
1652 hozzászólás
Na eszt mekaptatok nagyokosok

2013. december 20.
péntek 21:29
RGabi
3 hozzászólás
Szó sincs arról, hogy pünkösdista lennek, katolikus vagyok :)

2013. december 20.
péntek 22:16
Ferencz
13769 hozzászólás
" Arra kérem Önt, hogy egy pillanatra gondoljon bele, hogy mit jelent a b! űn, ha Isten Fiának meg kellett halnia, azért, hogy az embe! rek újra közel lehessenek Istenhez." Bár nem ennyire skolasztikus számomra a hit kérdése, mint önnek, - megátalkodott kérdező vagyok - mindenképpen köszönöm, hogy válaszra méltatott. Nincsen szándékomban hitvitát folytatni, de megjegyzem, hogy a Teremtés könyvét is gyarló emberek írták, s én nem is tudom másként , mint az "emberi" szűrőn átengedve értelmezni. Tudom, Krisztus meghalt, sokak szerint a bűneink megváltásáért, szerintem kissé másként is tevődik a probléma: ha nem halt volna meg, ma lennének keresztény/keresztyén egyházak? Ugyanakkor, így Karácsony, de Húsvét táján is az a kérdés - na, tessék!- motoszkál bennem a választ keresve, hogy a teremtő hogy engedhette meg az embernek azt a rengeteg szörnyűség elkövetését, Isten, vagy a maga a teremtmény nevében? A felnőttekre vonatkoztatva még elfogadnám válaszát, - tudom, a szabad akarat! - de hogyan lehet oda beilleszteni ártatlan gyermekek millióinak embertelen szenvedéseit, haláluk előtt???? Mi a bűne a gyereknek? Csaknem az, hogy a világra jött? A szülők lennének bűnösök, amiért világra hozták őket? A Szentírás szerint maga a Teremtő mondta: menjetek, sokasodjatok és hódítsátok meg a világot! (elnézést a nem pontos idézésért) Kérem, ne próbáljon válaszolni, ha van válasz, azt nekem kell megtalálnom!

2013. december 20.
péntek 22:29
RGabi
3 hozzászólás
Nézze, nem is próbálok meg ezekre a kérdésekre válaszolni, mivel sokra közülük nem tudom a választ és nem is nekem kell ezekre válaszolni! Amit ebben a témában helyesnek gondoltam leírtam, remélem, hogy megtalálja a válaszokat amiket keres! Minden jót!

2013. december 21.
szombat 06:31
BartSimpson
1629 hozzászólás
Folyton azt lehet hallani, hogy az almában sok vitamin van. Ezért ehettek Ádámék belőle, a vitaminszükséglet vezette bűnre őket. Bűnben születünk. Eredendő bűn..Megmentett a háláltól... azért halt meg, értünk. Érdekes, eddig azt tapasztaltuk, hogy egy idő után mindnyájunkat csak simán elkaparnak. Túlfelölről semmi hír az örök életről. Megismerni Istent. Szép dolog lehet, csak a magassan képzett hívők részére adatik meg az ilyesmi. Akik kevésbé hisznek, nem látják és nem is fogják megismerni, pont ezért. A sokasodással csak az a probléma, hogy túlsokasodtunk, beteltek az ökológiai rések. Nincs kaja vagy drága. A sok sokasodástól milliók szenvednek Afrikában ártatlanul ( azért mert azok nem es keresztények ugye ). Ha pedig nagyon szeressük egymást akkor okvetlenül sokasodunk is. De ez megint gond. Jönnek a háboruk, jön az éhezés, a krízis, jön minden. Hát nem marhaság egy ártatlan újszülöttet bűnösnek nevezni ? ha eredendő is az a bűn ? És ha nem akarunk annyi éhező gyermeket a világra hozni akkor fogamzásgátlót szedünk. Ön szedett fogamzásgátlót kedves RGabi ( ha Ön véletlenül nő ? ). Tudta, hogy a peszárium/spirál használata csak annyit jelent, hogy a már a méhfalon megkapaszkodott magzatot legyilkolják ? És így nők milliói milliókat gyilkoltak le tudtuk nélkül csak azért mert nem hallgattak a pap bácsira aki ellenezte a fogamzásgátlót. De akkor hogyan szeressük az asszonyt ? Mert az érzés után ölelés, utána pedig egy jó kiadós és egészséges bűnsorozat következik. Karol Vojtila mester mondá egyszer : a legjobb fogamzásgátló az önmegtartoztatás. Így igaz, csak sokunknak ez sehogy sem megy. De a gondolat is bűn. Mi férfiak, ha ellen is tudunk állni a bűnnek ( fizikailag ), gondolatban tovább kínoz a sátán, főleg ha nyáron, előttünk, egy szép csinos test látványa akar megrontani. Naponta legalább 40-50szer gondol az átlagférfi a bűnre. Ha magához nyúl az ember az bűn, ha gondol bűn, ha cselekszik bűn, bűnös a szó, ha önmegtartóztatja magát akkor más téren vállik agresszívvé, bűnössé. Nehéz ez, az olyan buta fejeknek mint az enyém.

2013. december 21.
szombat 08:52
Ferencz
13769 hozzászólás
Számomra detto...További kellemetlen karácsonyi kérdéseket, ugyanolyan válaszokat és békésebb, boldog új esztendőt. Mindenkinek.

2013. december 21.
szombat 12:00
dinibacsi
11079 hozzászólás
gyerekek,ha már a gondolat is bün,akkor a menyben egy férfi sincs,mert nem létezik,hogy elmegy egy jó nö mellett,és a tudatalattijában ne fordulna meg,hogy de jó lenne......!és a nök közül is csak a frigidek,ök is ugyanugy éreznek,csak nem mondják ki!!A teremtést józan ésszel magyarázni felesleges,mert kiderül,hogy vérfertözések folyamata az egész!

2013. december 21.
szombat 14:42
kedvesgyuri
2986 hozzászólás
Miből is élnének a papok ha nem találták volna ki a bűn fogalmát? Ápropó Teremtés könyve. A szent szerző szerint, vajon nem maga a teremtő parancsolta meg, a frissen teremtett embereknek, hogy szaporodjanak és sokasodjanak...? Feltételezhetjük, hogy nem szűznemzésre, vagy sejtosztódásra gondolt, a mindenség ura. Igaz azt sem találtam sehol, az említett klasszikus műben, hogy a szaporodás technológiája, bűn kategóriába soroltatott volna. Ja persze maga a teremtés sem lehetett tökéletes, hisz kimaradt e nagyszerű aktusból az egyház, egész szent hierarchiájával és papjaival együtt. No de ne búsuljunk, kisvártatva megérkeztek a papok és velük együtt a bűntudat, minden járulékos tartalommal egységben, mint például skolasztikus okoskodások, sosem volt kérdésekről, nehezen elképzelhető, érthetetlen dolgokról, fogalmakról.

2013. december 22.
vasárnap 02:23
nagybaczoni
146 hozzászólás
Én egy megátalkodott önmegtartóztató vagyok, mert naponta csak 39-szer vannak bűnös gondolataim az általánosan elfogadott 40-50-nel szemben.
A hit lényege maga a hit. Vagy hisz valaki a teremtésben és az ezt követő tanításokban vagy sem. Meglehet a teremtés valós, de a későbbi elméletek viszont hamisak.
Az emberiség szaporodása, akár teremtés utáni, akár a teremtést tagadó folyamat eredménye, kizárólag vérfertőzés útján jöhetett létre. Ezért is érthetetlen számomra, hogy a több százezer éves (a teremtés esetén nem tudni mennyi) emberi létezés során nem a szellemi fogyatékosság a legelterjedtebb állapot.
Azonban lehet, hogy mindannyian azok vagyunk, csupán ennek egyes fokozatai szerint különböztetünk meg értelmes, valamint ilyen kategóriába kevéssé sorolható egyéneket, és a múltbeli vérfertőzés nélkül sokkal nagyobb intellektuális teljesítményre lennénk képesek.
Egyébként a katolikus egyház nem a szaporodás jelenleg is érvényes technológiáját utasítja el, hanem ennek az utódnemzésen kívüli használatát.

2013. december 22.
vasárnap 09:56
Ferencz
13769 hozzászólás
Azt hiszem, legalább még két évezreden át vitathatnánk a hit kérdését, anélkül, hogy konkrét eredményre jutnánk.Nem is lehet, hiszen a lélek szellemi, tehát kézzel nem fogható.Valamiféle l'art pour l'art a hit, vagy az idők folyamán azzá lett, azt hiszem. Bevallom, sokszor érzem a hiányát annak a képességnek, hogy nem tudok kérdések nélkül, feltétlen hittel élni. Mennyivel nyugodtabb lehetne olykor az élet(em)! Nem tudok, mert Isten elkövette azt a hibát, hogy emberekre bízta lényegének terjesztését, amiből aztán valami, nagyon is az érdekek mentén kifejlődött, megfélemlítésre - még a hívőnek is miért kell FÉLNIE Istent? - alapozott lelki kényszerítés lett, holott a keresztény hit egyik alappillérének - vagy a kérdésekre adandó válaszok elöli menekülések egérútja az? - a szabad akaratot jelölték meg az egyházat vezető EMBEREK!. Nem bírom összeegyeztetni a dolgokat.....Mindenesetre magamról ítélve azt hiszem, hogy Isten eléggé sok hívőt veszített el azzal, hogy - természetellenesen!!!! - megengedi, hogy tanait és a földi élet útvesztőin való átvezetését a hinni akaróknak (a katolikus egyház keretein belül legalábbis) - olyan férfiakra és nőkre bízza, akik arról nagyon keveset tudhatnak, lévén, hogy nincsen nekik megengedve az ÉLET teljes értékű megélése. S teszik mindezt az Ő nevében, aki egy szóval sem kötelezte őket ilyesmire! Egy másik dolog: nem hiszem, hogy Isten ruházta fel a katolikus egyházat azzal a joggal, hogy a tönkrement házasságok "hívő túlélőinek" nem szabad gyakorolniuk a gyónást meg a szent áldozást!!!! Miféle barbár eljárás ez, az amúgy is lelki sérült emberekkel szemben???? Nem bírom összeegyeztetni és kibékíteni a dolgokat....Most bizonyosan sokaknak viszket a nyelve, hogy mielőbb hitetlen pogánynak kiáltsanak ki, főleg, hogy Karácsony környékén gondolok és írok ilyeneket! Mások meg készek lennének megmenteni a pokoltól, akkor is ha azt nem élném túl. Én azonban bízom abban, hogy Isten okosabb mindannyiuknál, és nem ítél büntetésre ezek miatt a gondolatok miatt.

2013. december 22.
vasárnap 10:08
savoy66
692 hozzászólás
Jusson el valahogy az agyunkig, 500 évvel a reneszánsz után,hogy Hitnek- Istennek és egyháznak semmi,de az égadta világon semmi köze nincs egymáshoz.A hit az amit mindenki magában hordoz,és szerintem a legintimebb dolgaink közé tartozik,az egyház pedig a középkor politikai intézménye,jól meghatározott céllal.Hogy jó Marxista módon fogalmazzak az ember ember fölötti uralkodását szolgálta.És szolgálja mai napig.De hála a pszihológiának ezen ma már tökéletesen át lehet látni.Ordit a gyermek,nem tudom folytatni.

2013. december 22.
vasárnap 10:35
Ferencz
13769 hozzászólás
Büntetés?

2013. december 22.
vasárnap 16:04
kedvesgyuri
2986 hozzászólás
Ja, az a "büntetésre ítélés"! Nem nagy gond, akad itt annál magyartalanabb is, elegendő! No de hadd ejtsünk még pár szót Teremtés Könyvéről. Miután, Isten megteremtett minden egyebet (Ter1.1-től, Ter1.26-ig), "Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket."(Ter 1.27). Isten tökéletes, nem csak bűn nélkül való, hanem még a bűnre való hajlam is hiányzik belőle. Ez nem egy halandó véleménye, hanem a katolikus egyház dogmája. Hogy lehetne bűnös a bűntől, sőt bűnre való hajlamtól is mentes Isten képmására teremtett élőlény? Igaz, hogy, miután egyszer megteremtette az embert, férfinak és nőnek, és megpihent a hetedik napon, eszébe jutott hogy elfelejtett esőt teremteni. Neki áll és gyorsan pótolja a hiányosságot. Esőt teremt(ter. 2.6) aztán látva a jó lucskos agyagot újra embert teremtett, a föld porából(ter 2.7) és annak a bordájából fehérnépet is (Ter "2.27-2.28). Ezeket a külön e célra teremtett Éden kertbe helyezte. Ahol egy fáról semmiképp sem volt szabad enni. Igen ám de ezt csak a férfinak mondta el hisz akkor még az asszony nem volt megteremtve. (ter 2.16-2.17). Szegény, kívánós, tudatlan csajszi , a szélhámos kígyó szavára, csábítására evet a tiltott gyümölcsből, mi több a férjét is rávette. Tévedtek és meg is kapták méltó büntetésüket. Halandókká váltak és ki kellett menjenek a kellemes édenkertből is. Aztán jönnek a papok, az egyház és kitalálja, hogy Ádámék, amúgy igen keményen megbirságolt, kihágása, valami furcsa, megmagyarázhatatlan csoda folytán, átalakult az egész emberiség kollektív bűnévé. Tehát ha semmi egyebet el nem követünk, bűnösöknek születünk. Nem is kell bizonyítani, semmit hisz a papok kimondják az egész emberiség bűnösségét. Hogy is van ez? A papság azt állítja az Istenről, a legigazságosabb bíróról, hogy bizonyíték, mi több bűntett hiányában elítélne minden embert. Minden teremtményét akit saját képére és hasonlóságára teremtett. Felháborító, szemtelen hazugság!

2013. december 22.
vasárnap 17:34
Mirke
5285 hozzászólás
És akkor az Internet megteremtette a maga barmait akik semmit sem értenek a lökött pötyögtetésen kívül. Bocsáss meg URAM nekik ,mert nem tudják mit cselekednek . Felháborítóak és szemtelenek ezek . A TE barmaid . Akik azt hiszik,hogy a számukra fel nem fogható nem létezik . Sajnálni kell őket . Főleg így KARÁCSONY ÜNNEPE előtt . Mert érzik ,hogy valami nincs rendben körülöttük. Ami hit nélkül nem is adatik meg soha, e béna lelkületű lényeknek. Mindazonáltal legyen kellemes számukra is a jövő hét . Kellemes Ünnepeket kívánok az arra érdemes fórumtársaknak ,békesség és jóakarat legyen köztünk.

2013. december 22.
vasárnap 18:59
kedvesgyuri
2986 hozzászólás
Bizony, bizony az eredendő bűnnél, mi is lehetne súlyosabb? Az hát - a gondolkodás! Hogy is merhet gondolkozni, a logika elvárásainak alávetni a papok által hirdetett képtelenségeket? Tudod-e ez mekkora bűn, főleg ilyenkor karácsony előtt? És tudod-e ki dobja rád az első követ, nyilván egy olyan szent ember, akinek még saját anyanyelve is oly annyira idegen, hogy helyesírását is csak nagy vonalakban képes alkalmazni, mondatszerkesztése pedig olyan amilyennek látjuk. Sebaj, mert megtalálta boldogságát, lelki egyensúlyát a bűntudatban. Boldog szemforgatást az efféléknek, mindenki másnak embertársi szeretetet, megértést, alázatot a hitben és tudásban, és a Szent Ünnep mélységes megélését, az Isten Gyermek Születése örömének, és értelmének, átérzését, megértését kívánom.

2013. december 22.
vasárnap 19:02
Ferencz
13769 hozzászólás
Viszketős lettél Mirke barátom? Egyikünk sem vitatta Isten létezését, csupán csak annyit mondtunk, hogy az Ő képviseletében - ami, úgy-e eléggé "egyoldalú" megbízatás - valakik valamit eléggé csúnyán elszúrtak, s szépségflastrommal próbálják (természetesen Isten nevében!) eltakarni, NEM SZEMBENÉZNI ÉS KIIGAZÍTANI tévedéseiket, esetleg érdekeik védelmében kifejlesztett tanaikat. EMBEREKRŐL beszélünk Mirke, azokról az emberekről, akik megteremtették a dogmákat, s az azokra alapozó egyházakat. Elismerem, bátor pápáknak - s mi szerencsések vagyunk ebből a szempontból - köszönhetően, lassan "modernizálódik a katolikus egyház is, de egyelőre az "alapokig" senki sem mer leásni. Meg vagyok győződve arról, ha meg mernék tenni, nem összeomlana, hanem megerősödne az egyház is.Bárhogyan is van, vagy lehetne, én is kívánok kellemes ünnepeket, de mindenkinek. Nézekkülönbségeink ellenére szerintem mindenikünk "arra érdemes".

2013. december 22.
vasárnap 20:50
Mirke
5285 hozzászólás
Hát igen! Jó fej vagy, légy boldog.Még az Új évben is te Ateista frici.

2013. december 22.
vasárnap 21:42
Ferencz
13769 hozzászólás
Te teljesen hülye lettél, vagy csak olvasni felejtettél el? Esetleg értelmezni az olvasottakat? Apropó, barom. Tudtommal a barmokkal, még az internet által teremtettekkel is a legritkább esetben történik meg az a szerencsétlen dolog, hogy gondolkodjanak, ítélkezzenek, és minősítsenek. Unos, untalan! Vagy talán annyira taksálják az emberek értelmi szintjét, és képességeit, hogy nem tartják érdemesnek másként is megnyilvánulni, mint ahogy teszik? Nem mondom, eléggé gyakran igazuk lehet...Komolyra fordítva, honnan az Ateista jelző? S honnan a frici?

2013. december 23.
hétfő 10:05
BartSimpson
1629 hozzászólás
És akkor mi ha az ember ateista, kommunista, pista vagy netalán fanatikusan vallásos Miska ? Vallásosnak tartjuk magunkat miközben itélkezünk kevésbé vallásos tesvéreink fölött ? Én vallásos leköpöm a nem vallásost. Így tanítja nektek a biblia ? Ti vallásos lelkek akik számára a mennyország garantáltan biztosított csak a más szemében látjátok a szálkát ? Én, aki kevésbé vagyok vallásos ( vagy egyáltalán ), gyakran kételkedem maga a Jóisten létezésében is. Köpjetek le. Itélkezzetek, sajnáljatok és imátkozzatok a lelkem megmentéséért. Ennek ellenére nem lehet Karácsonyom ? Szomorúbb, silányabb az ünnep ? Hogy mit ünnepelek ha nem is hiszek a gyingobeles giccsparádéban ? A telet, a friss fa illatát, a gyermekek örömét mikor kibontják az ajándékokat, a család együtt van ilyenkor. Ezt. Ez nem mehet bigott szentségimádat nélkül ? Én nem vagyok ateista ( istentagadó ) mert én nem is hiszek Isten létezésében. Még ateista sem vagyok nem, hogy vallásos. Köpjetek le ! Dobjatok meg kővel. Megérdemlem. De attól még szép szent Karácsonyt kívánok a mélyen hívő és kevésbé hívő fórumtársaimnak is.

2013. december 23.
hétfő 12:45
dinibacsi
11079 hozzászólás
na álljon meg a menet,mirke,ki is a baronm??Aki éni akar a te Istened adta jogával,a gondolkodással???Az a barom,aki nem fogadja el a papok által népbutitásra használt dogmákot,aki kétekedik abba,hogy A SZERETET -et ,megbocsájtást hirdetö Isten egy menopauzás nöként viselkedik,mindenkit terrorizál,büntet,pokolra vág,ha nem öt vimádja??Akkor mi a helyzet a 7-8 milliárd kinaival,meg muzulmánnal,öket nem ö teremtette??Nem tudom,ki a barom,az aki gondolkodik,vagy bégetve csokolgatja a papja kezét,amelyet nem rég vett le a szolgálo lány vagy fiu seggéröl???45 éve tagadom az egész zagyvaságot,de azért betartom a 10 parancsolatot,nem azért,mert félek a pokoltol,hanem,mert ugy helyes,ha ember akarok maradni!!De nem imádkozom semmilyen cicomázott,festett képekkel teli templomba,mert azt undoritónak találom,hogy a két nappal azelött hullarészeg pap juttasson engem a Menybe!De attol még nem barmozok le senkit,aki másképp gondolkodik,vagy nem gondolodik,csak hisz!Kellemes téli ünnepeket minden baromnak,és kevésb baromnak,a keresztény felebaráti szeretet nevében egy megrögzött ateistátol!

2013. december 23.
hétfő 13:13
Mirke
5285 hozzászólás
Azon tűnődöm , vajon miért nem értik meg az emberek,hogy Isten kegyelméből itt lehetnek e földön és megadatott nékük ez a csoda . Nem elég ez ? Mit vitatsz és kivel ? Hiszen nem tudsz semmit felfogni te parányi ember a Mindenségből ! A végtelennel vitatkozol ? Akinek a napjai meg vannak számlálva ? Örülj , hogy létezel (még).

2013. december 23.
hétfő 13:29
Laji-kuss
667 hozzászólás
Bocsánat kéréssel török be teredbe Mirke,de mikor másokat atehistának titulálsz,vagy nem tudod miről beszélsz, vagy Istennek hiszed magad,nem szédülsz abban a magasságban?

2013. december 23.
hétfő 13:37
Mirke
5285 hozzászólás
Kuss te laji ,hiszen te is Isten barma vagy ,jobb ha kihányod a" ganyét" magad alól .(bocsánat)

2013. december 23.
hétfő 13:59
kedvesgyuri
2986 hozzászólás
Legtöbb "ateista" valójában a papok hazudozásait tagadja. A valódi istentagadók, a valódi sátánimádók, azok akik a szerető, megbocsátó, kegyelmes Istent, egy gonosz, intoleráns menopauzás- hisztérikus vénasszonnyá, egy ördögi lényé silányítják. És az így sátánná változtatott istenük nevében, felebarátaikra rontanak, mint dühödt vadak. Képzeljük csak el, mekkora inkvizítor lehetett volna az olyan hitetlenekből akik magát a krisztusi tanítást köpik szembe, elfogult, dogmatikusságot mímelő, ostoba tudatlan, gyűlölettől fűtött kirohanásaikkal. Szállj magadba embertársam! Olvasd a Szentírást és próbáld megérteni. Tedd ezt alázattal és szeretettel. A kevélység főbűn! Ne ítélj, hogy ne ítéltess! Próbáld meg megérteni, megélni a Fiú megtestesülésének üzenetét! Az Úr Földre Szállása, Megtestesülése, neked is ünneped kell legyen. Áldott Szent Karácsonyt mindenkinek, Szeretetben, békességben, boldogságban!

2013. december 23.
hétfő 14:14
BartSimpson
1629 hozzászólás
"Csoda, Isten kegyelméből adatik meg ez a csoda". Itt lehetünk a Földön ( vagy a földön (szántó ? ) ahogyan Mirke írta ), örvendjünk és adjunk hálát. A hívő barom minden cselekedete, gondolata, mozzanata hitelesítve van az Istenbe vetett hite által. A hívő ember bármit mond az úgy is van. Színtiszta igazság meg Szentírás. A többi barom ( nem istenfélők seregei ) csak állati szinten tengődnek, tudatlanok, igénytelenek, szeretethiányosak és buták. A hívő ember számára letiztázatlan kérdés vagy dillema nincs. Minden világos, így nincs is kérdés. A megvilágosodottak boldogak és gondtalanok. De vannak még sötétségben élők mint én, akik keresik a "szent" fényt, még kérdeznek és annélkül, hogy bálványokat csókolgatnának, képzeljétek el- tudnak örülni és valahogy élnek is. A Mindenség, ha irgalmas, mindenkit egyformán szeret, hívőket és nem hívőket egyaránt. Gond, ha vannak olyanok akik a buta papbácsi szájából kiömlő infantilizmusokat a szeretetről, családról, Istenről nem nyelik le ? Segíteni embertársainkon, karitatívkodni, szeretni, betartani a törvényeket, jóságos és vidám lenni, önfeláldozó lenni a nem hívő ember nem tud ? DE. Ilyenkor Karácsonykor ha a hívő ember segíteni akar elmegy a kórházi ágyán fekvő halálos beteghez és ott imátkozik a szerencsétlen ördög lelkéért. A Mindeség ( ejsze ) nem itélkezik ahogyan a Földön futkorászó lószeműveges hívő barom teszi a nem hívő társaival. A Mindenség nem lehet agresszív, kioktató vagy intoleráns. Mert ha az lenne nem lenne Mindenség, csak egy darab istállótrágya. Csak az ember ilyen. Földön csúszó nyomorult egoista giliszta, aki saját üdvözülését féltve, képes meghasonulni, imátkozni, képes bármire csak a rongyos kis lelkecskéjét valahogy mentse "át". Egyeseknél tényleg sötét középkor van a fejekbe, a pokol bugyraitól, az ördögök háromágú villáitól dermednek le szellemileg. Semmi gond. De hagyjátok békén a nem hívőket, hagyjátok létezni akkor is ha ti nem helyeslitek őket. Ők is Isten gyermekei ( ha van olyan, hogy Isten ). "Menjetek és sokasodjatok". Szép Karácsonyt Ferencz és Dinibácsi ! Mirkének nem kell kívánni ilyesmit. Neki megadatik fentről. Ámen !

2013. december 23.
hétfő 15:09
Ferencz
13769 hozzászólás
Mirke, - egyébként nagyot csalódtam benned: nem gondoltam volna, hogy a hit kapcsán sem vagy képes megzabolázni a nyelvedet - akkor értsem úgy, hogy a földi lét "kezdeteit" megjár milliónyi gyerek és milliárdnyi elvetélt magzat, Isten kegyelméből "kóstolóhoz" juthatott csupán, s azután valamiféle meg nem bocsájtott eredendő bűn bűnhődéseként idő előtt el kellett tűnniük ebből az árnyékvilágból? A véget nem érő háborúk és fegyveres konfliktusok ezernyi ártatlan áldozata úgyszintén? Veled ellentétben, örülök, hogy (még) vitatkozhatok, e ezzel nem hinném, hogy a teremtőkedve ellen tennék, hiszen miért, mi célból teremtett volna egyébként? (Hiszem és vallom azt, hogy ha (még) vagyok, akkor gondolkodnom muszáj, illetve gondolkodom, tehát (még)vagyok, s gondolkodom, hogy (még) holnap is lehessek!) S mi célból a Mindenséget? Ennyire nincsen fogalmad arról,hogy igenis, az emberi értelem rengeteg sok mindent megismert a Mindenségből. Csakhogy mentül többet megismersz, annál több a megismerni való, s sűrűsödnek a kérdőjelek, de Isten,értelemmel ruházva fel teremtményét arról is gondoskodott, hogy mindez meg is történhessék! Dacára annak, hogy egy-egy fanatikus, úgymond "hívő" lebarmozza érdeklődő és kíváncsiskodó embertársát! Mi öröme telne Istennek olyan emberek milliárdjaiban, akikben sem kérdések nem ágaskodnak, sem a tudásvágy lángja nem pislákol, aki nem vágyik arra, hogy megismerje teremtője nagy művét, annak egész mélységében? Ahhoz elégségesek lettek volna, ahogy nevezed, a barmok. Véleményem szerint az embernek értelemmel való felruházása Isten részéről egyenesen felhívás a keringőre: gyertek gyermekeim, ismerjetek meg engemet, azért(is), hogy végtelen jóságomnak teljes mélységében részesei lehessetek.

2013. december 23.
hétfő 19:37
Mirke
5285 hozzászólás
möúű

2013. december 23.
hétfő 21:02
Laji-kuss
667 hozzászólás
Köszönöm Ferencz ez még egy szószéken is megálltavolna a helyét.Kivánok minden teremtett léleknek békés,boldog melegkalács illatos,áldott ünnepet.

2013. december 24.
kedd 09:48
Ferencz
13769 hozzászólás
Mirke: újabban ez a szint jellemző rád. Kár.

2013. december 24.
kedd 10:09
Mirke
5285 hozzászólás
Ne ítélj,hogy meg ne ítéltethess! Köszönöm,hogy aggódsz értem . BÚÉK!


2013. december 24.
kedd 10:22
Mirke
5285 hozzászólás
B.S.-nek . Azt hiszem ez volt az év beírása. Köszönöm neked, akárcsak Ferencznek . BÚÉK neked is.

2013. december 24.
kedd 18:36
trovacsek
2517 hozzászólás
savoy66-hat en osztom velemenyed!Igen,az egyhaz az egy intezmeny,es nem hinnem,hogy magaert az emberisegert lenne ugy oda!Ha a papok nem lettek volna(tisztelet a kivetelnek,mert voltak akik tenyleg igaz ember iranti szeretetbol tevekenykedtek),hat az emberiseg legalabb 500 evvel jarna elobbre,ne feledjuk milyen visszafogo erot kepezett a sotet kozepkorban,mikor ha valaki gyogyfuveket mert hasznalni maglyan megegettek,vagy Girodano Brunot,es mas felvilagosult elmek uldozteteset,akadalyozasat,az emberek elmejet sotetben tartani minden aron,hogy tudjak manipulalni(deja vu erzesetek nincs?),szemelyes hatalmukat garantalvan!A hit dolga ,ahogy mondtad,az egy intim dolog,nincs szukseg ahhoz kozvetittore.Tudom most en egy hitetlen kutya vagyok sok alszent szemeben,de nem tud erdekelni.Az csak ram es Istenre tartozik.

2013. december 24.
kedd 22:12
Mirke
5285 hozzászólás
És legalább 5oo évvel járnánk előbbre ha nem léteznének ilyen majmok !! (l.m.f)

2013. december 24.
kedd 23:37
Mirke
5285 hozzászólás
A qurva égbe!! Honnan a jó anyukádból veszed a bátorságot tetves analfabéta trotyacsek vagy ki a franc vagy ? Hát már minden budipucoló írkálhat itt ? Idecsek ,odacsek,tovacsek,szedlacsek . Milyen Ötszázról beszélsz te veréb ? Hiszen ha rád kiáltok ötig sem tudsz számolni.Nohát! (és ne pofázz vissza)

2013. december 25.
szerda 09:13
dinibacsi
11079 hozzászólás
Mirke,félelmetes és elkeseritö.amit te itt ezen a témán elmüveltél!!Most már értem,miképp volt lehetséges az inkvizició!!De az a sötét középkorban volt!!

2013. december 25.
szerda 09:36
Mirke
5285 hozzászólás
Igazad van Dini. de egyszerűen nem tudom lenyelni ,hogy a sötét középkori alakok mnég mindig köztünk járnak. Ha tudsz más módszert a kiirtásukra áruld el nekem is. Megköszönném.Kissé elbizonytalanodtam de még elművelem azt,hogy Boldog Karácsonyt kívánjak neked bár te nem hiszel benne.Remélem egy boldogabb Új Évben annál inkább. Amit is szivemből kívánok neked és az arra érdemeseknek.Békesség Istentől .

2013. december 25.
szerda 09:42
trovacsek
2517 hozzászólás
Hogy en ki vagyok?Egy ember aki nem hiszi el feltetlenul azt amit eleje talalnak,legyen az egyhazi vagy politikai "erdekkepviselo".Viszont hogy te ki vagy azt ragyogoan bemutattad az altalad hasznalt jelzokkel,hiszterikus kirohanasoddal.Errol beszeltem,ez a hatasa a tobb evszazados elmesotetittesnek.De ha neked igy jo,tolem.Viszont te nem tilthatod meg nekem,hogy milyen forumra irjak ,milyen velemenyt nyilvanitsak,es foleg ne anyazz(ezt is talan a vallas oran tanultad?).A jelzokkel meg banjal csinjan,mert lehet jogi kovetkezmenye is.Most meg mehetsz gyonni!

2013. december 25.
szerda 09:50
Mirke
5285 hozzászólás
Süket tőkfej vagy trotyacsek. A ref,vallású ember nem szokott gyónni!!

2013. december 25.
szerda 09:55
dinibacsi
11079 hozzászólás
Mirke,nem vagyok vallásos,de ismerem a tanitásokat,sehol nincs szó felebarátaink kiirtásárol!!Meggyózni igazunkrol,megtériteni talán,de kiirtani??Na majd megbeszéljük egyszer ezt is,addig is Boldog Ujévet mindenkinek!!

2013. december 25.
szerda 13:30
et
675 hozzászólás
mirke, korodhoz képest s tekintve hogy iskolázott embernek tartod magad nem mondasz valami nagy bölcsességeket, ki vagy te komám hogy megszabd ki írhat s ki nem, hol írja a te bibliádban hogy budipucolóknak nem lehet véleményük ? vagy hogy a budipucolók nem kedvesek Isten szemében?

2013. december 25.
szerda 17:53
trovacsek
2517 hozzászólás
Tisztelt marburg!Ha nem vetted volna eszre zarojelben hozzatettem,hogy tisztelet a kivetelnek,mert olyanok is voltak,lam te fel is soroltad.De a fekezo,tudomanyt,felvilagosodast tagado,foggal -korommel sajat manipulativ hatalmat megorzo egyhaz nelkul is lenne 500 ev elonyunk a jelenhez kepest!Az utolso mondatoddal meg egyetertek,hisz abbol soha nem eleg. -mirke!Hol allitottam en ,hogy te reformatus lennel?A jelzovel ismet jellemezted magad. Hogy ne beszeljek a kiirtas szorol!Ezt a nacik hasznaltak nagy eloszeretettel,de teged nagy hivo buzgosagodban ez sem zavar!Azert megkerdeznem a moderatort,hogy az ilyen hangsulyosan szemely elleni tamadast,kiirtassal fenyegetozo kommenteket miert tur meg?Talan egyetert az illeto komment felbujto szovegevel?Mert nekem mas a velemenyem egy dologrol?Legyen az akar az egyhaz is?Mindenki azt hisz es amiben akar,szive joga mindenkinek,nem is vitattam ezt,de mas,ellenkezo velemeny eseten kirtassal,anyazassal,szemelyt serto jelzoket hasznalni,raadasul felbujto hangsulyban,ez mar torvenyszeki eset!Vallalnak egy ilyen kovetkezmenyt?Ha nem,akkor megkernem tisztelettel,hogy moderaljak az ehhez hasonlo kommenteket,hisz Onokre sem vet jo fenyt!

2013. december 25.
szerda 19:48
Mirke
5285 hozzászólás
Túr trovacsek a fórumon, a füle se látszik ki a vakarmányából a sok bakijától . Örülj hacsek ,hogy egyáltalán nem írtja a "moderator" a magadfajták írásait ,rólad nem is beszélve .Hogy nem sül ki a szemed te nyelvgyalázó ilyen kaparászással emberek előtt megjelenni ? és még azt hiszed ,hogy van bármilyen alapod hánytorgatózni ? Pfujj!

2013. december 26.
csütörtök 09:22
dinibacsi
11079 hozzászólás
elöször is tisztázzunk valamit trovacsek-azért vagyunk ezen a fórumon,mert NEM CENZURÁZNEK!!Ezért harcoltunk mindig,a szabad vélemény nyilvánitás jogáért,tehát ....itt ez megvan!!Nem a katolikus nöszövetség szeplötlen szüzei cserélnek itt eszméket,ájtatos stilusban,itt bizony néha elszabadul a pokol,és lekutyapi....ázzuk egymást!Nem azt mondom,hogy szép dolog,de benne van a pakliban,inkább,mint a moderálás!Jogi utat ,meg ilyesmit emlegetni felesleges,és kár,nem ér annyit ez az egész dolog,meg röhejes is lenne egy ilyen per!Mondd csak ki a véleményed,ha mérges vagy durvábban is,és ennyi!

2013. december 26.
csütörtök 10:21
trovacsek
2517 hozzászólás
Felreertes ne essek,dinibacsi,nem cenzurarol beszeltem,hanem egy olyan minimalis szintrol, ami ala menni mar enyhen szolva is tiszteletlenseg a masik irant,fuggetlenul,hogz annak mi a velemenye.Es nem hinnem,hoz valakinek a fizikai kiirtasara valo felbujtas az is benne van a pakliban.Mi toleranciat varunk el,ugye a tobbsegi nemzettol,de hogyan mikor meg mi magunk sem tudjuk ezt gyakorolni,meg magunk kozott sem?Azt meg plane nem lehet elfogadni,hogy valaki megtiltsa masnak,hogy beirhat vagy nem egy honlapra.De van egy szint ami ala nem akarok sullyedni,habar egyeseknek ez nem jelent gondot,pedig szedik fel a hidlast,hogy milyen ajtatosak,hisz en is tudnek anyazni,meg a mirke altal hasznalt jelzoknel durvabbakat is irni,de nem teszem.Inkabb probaljunk ervekkel,gondolatokkal vitazni,ne jelzoket akaszgatni egymasra,attol meg nem lesz igaza senkinek ha a masikat le.....a.De kinek nincsenek ervei az csak ilyesmihez folyamodik.Tisztelettel,egy trovacsek.

2013. december 26.
csütörtök 10:38
haromszeki
601 hozzászólás
Szép jó napot kívánok mindenkinek, áldott karácsonyi ünnepeket és előzetesen es boldog új esztendőt! :)
Ha szabad nekem véleményt nyilvánítani (ugyanis még budipucoló sem vagyok, illetve igen, itthon szoktam! :P ), akkor bátorkodnám ideírni szerény véleményemet, miszerint egyesek keverik a szezont a fazonnal. Ugyanis az, aki elvakultan megy a demagóg szoknyás fiúk néphülyítő, sokszor politikai megrendelésre előadott szövege után, az sokkal inkább mondható "barom"-nak (és itt kérek elnézést a barmoktól!), mint az, aki használja a józan magyar paraszti eszét és kérdéseket fogalmaz meg, választ keres bizonyos dolgokra. Meggyőződésem, hogy a vallásoknak és egyházaknak nevezett maffiahálózatoknak semmi közük Istenhez és Jézus tanításaihoz! És az összes vallás közül a legfanatikusabb, leg emberellenesebb, legálnokabb a katolikus vallás! Mondom ezt úgy, hogy Istenhívőnek (NEM istenfélőnek, ugyanis a Teremtő Atyámtól nincs miért félnem) tartom magam. A papok - tisztelet a kevés kivételnek! - bort isznak és vizet prédikálnak. Ő jogot formál arra, hogy engem elítéljen és kiátkozzon az egyházból, mert... elváltam! Miközben ájtatos manó módjára nem átallja szájára venni Jézus nevét, aki óva intett minket: "NE ÍTÉLJ, HOGY NE ÍTÉLTESS!"

Leírok két konkrét esetet: apósom nemrég meghalt és a halál időpontja szombat estére esett. Az özvegy vasárnap délelőtt lement a központi katolikus plébániára beszélni a pappal. Várt, amíg a pap kijött, majd összetörve, sírva elrebegte, hogy miért jött. a szoknyás fiú annyit mondott, hogy jöjjön vissza hétfőn, most "nincs munkaidő" és azzal se szó, se beszéd, se "részvétem", se semmi, faképnél hagyta. Hétfőn a titkár elvtárs volt az irodán, a pap elvtársnak nem volt ideje egy özveggyel szóba állni. A titkár közölte mennyit kell fizetni és a papot autóval ki kell vinni a temetőbe, majd vissza a parókiára. Anyósom megsemmisülve a megalázottságtól mondta, hogy neki nincs autója, mire a titkár: "Akkor fogadjon taxit!"
Nem sokkal az eset után én es bementem a parókiára egy másik ügy kapcsán és kialakult egyfajta vita az ott szolgálatot teljesítő titkárral (a pap természetesen megint nem ereszkedett alá arra a szintre, hogy egy hozzám hasonló földi halandóval szóba elegyedjen...) A vita hevében kérdem a titkártól: "Ha én holnap meghalok, a két árvám és az özvegy kap-e egy annyit a katolikus egyház részéről, hogy mondjuk Vígasztalást vagy Részvétem?" Mire a titkár: "NEM, és ez a hívőknek NEM IS JÁR!"

Tessék mondani: a fent leírt esetekben valaki felfedezi Isten irgalmas jóságát, Jézus szeretetét, vagy az özvegyek, elesettek támogatását? Egy emberi jó szó ki nem jön a szájukon és ők tartják magukat Isten földi helytartójának???

Ja és a hab a tortán: köztudott, hogy a Beretta fegyvergyár legnagyobb részvényese maga a Vatikán. Szóval van min gondolkozni annak, akinek van önálló gondolkozása és józan magyar paraszti esze. A többi csüngjön a szoknyás fiúk hazug szavain és barmozza az Istent kereső és megértésre vágyó normális embertársait... :)

2013. december 26.
csütörtök 10:44
lada1200
984 hozzászólás
Elképesztő !!

2013. december 26.
csütörtök 10:57
Ferencz
13769 hozzászólás
Kedves Marburg, elsősorban kellemes ünnepeket.
A következőkben: teljesen természetesnek tartom, hogy annyi, általad felsorolt egyházi méltóság "feszegette" a tudás kapuit, nem egyszer rést ütve az egyház által foggal és körömmel védelmezett, dogmákból épített falakon. Ha nem ez történik, pontosan a Teremtő szándékának, a teremtés megismerésének és ezáltal annak tartalommal való feltöltésének a megvalósulása, az általa ehhez alkotott értelem és a szabad akarat szabadsága kérdőjeleződött volna meg. Hogy miért? Nagyon egyszerű a magyarázat: az egyház nagyon hamar felismerte, hogy a tudás hatalom, és ehhez tartva magát foggal-körömmel őrizte és védelmezte "kincsét", csak a nagyon kevés kiválasztottnak és "lojalitást vállalóknak" engedve részesülést az újabb "tiltott" gyümölcsből. A történet megismétlődött: akadtak Évák és Ádámok a most már pokollá alakított földi létben is, akik beleharaptak az almába, sokan az életüket is feláldozva a tanulásnak, tudásnak, a keresztelt újabb "eredendő bűn" oltárán. Tehát ekkor, jól behatárolható céllal az egyház "szaporította" a bűneink lajstromát. Aztán, miután az egyház kezéből kicsúszott az abszolút hatalom - ez is vajon miért, kinek az akaratából? - lassan-lassan megjelent a protestantizmus, s ezzel a tudás utáni vágy kijutott az "utcára", s kezdte szedni "áldozatait" a civilek soraiból is. Hiszem és vallom, hogy mindez Isten akaratának megfelelően. Hiszen Isten a minket körülölelő Mindenség maga, a megismerésre váró dolgok végtelensége, az azok megismerésére való buzdítás, Mindenség, amelyben az anyagon megváltoztathatatlan, a szellemi léten folyton, a megismerés bővüléséhez - a környező és a "benső" világ" megismeréséhez - igazított, változó törvények uralkodnak! Előbbiek lennének akkor is, ha nincsen értelem, mely próbálná megismerni és saját hasznára/kárára felhasználni őket, de mi hasznuk lenne?.Ők, a törvények, az anyagi és a szellemi világ összessége maga az Örök Isten, mely teremt és rombol, hogy a romokból újból teremthessen. A mi létünk értelme az én értelmezésemben a megismerés, az Isten, a megismerésre váró és vágyó Mindenség óhajának beteljesítése.B:U.É.K. mindenkinek!

2013. december 26.
csütörtök 11:31
Laji-kuss
667 hozzászólás
"Ha elmulik karácsony a szeretet lángja halványabban ég....."ismeritek a dalt,na mi lessz akkor, hiszen ez a vita özön még a várakozás ünnepi hangulatában indult,már jóval tullhaladtuk a vitainditó cikk terjedelmét,de még tüz van az üst alatt.Egy szakember akár egy doktori dolgozatot is össze hozhatna ezen hozzaszólások elemzéséből és ez igy rendjén is volna,tanuljon az okos ember a buták marakodásából. lada1200 azt irja"Elképesztő!!" én inkább elszomoritónak tartom,annál is inkább mert nem tull régen,mikor csatlakoztam ehez a "billenytyű társaság "-hoz a menetelésünk előtt,akkor az összefogás volt teritéken.Akkor fogjunk össze gyerekek,annyit jelentett,hogy" hajba mert a ruha drága",ma"szeressük egymást gyerekek" a tegnap ettük meg a tatát.További kellemes ünnepeket kivánok.

2013. december 26.
csütörtök 19:45
Mirke
5285 hozzászólás
Ne képedj el lada ! A napokban halt meg Kalasnyikov. Ha nem hallottál volna róla az általa kitalált gépkarabélyokhoy képest a Beretta egy vízipisztoly. A világon VALAHA legyártott kézifegyverek minden negyedik darabja AK.47 és továbbfejlesztett változatai. A velük kiírtot emberek száma óvatos becslések szerint is százmilliókban mérhető . (és ez csak az AK 47-es és nyilván valaki meghúzta a ravaszt is)

2013. december 26.
csütörtök 20:42
savoy66
692 hozzászólás
Mirke,rólad sok mindent el lehet mondani,de azt,hogy hülyegyerek vagy, nem.Úgyhogy ne játszd a hülyét.Kalasnyikov ezredes szovjet katonatiszt volt,nyíltan vállalták az emberiség kommunizmus felé vezetését, pont az AK 47-es segitségével,a vatikáni gyerekek pedig Krisztus utódjának tartják magukat.S tudjuk,hogy Krisztus empátiára,toleranciára,szeretetre,szerénységre,alázatra tanitott.Ehez nem kell se AK-47-es, se Beretta.De még vízipisztoly se.Csupán jó példa (kellene).

2013. december 26.
csütörtök 21:11
belaba
1652 hozzászólás
Nem volt nettem a napokban hiaba hivtam nem vetek fel le is montam az egesz csomagot alok at egy job szolgaltatohoz ezert nem tutam irni a heten.

2013. december 26.
csütörtök 21:12
belaba
1652 hozzászólás
Nem todom mejiket valaszam mindegyformak aszt mongyak.

2013-12-19: Család - :

Gyermekeink

Dániel, Sepsiszentgyörgy
2013-12-19: Család - Puskás Attila:

A túlsúly (Téli erőnlétünk)

Egészségünknek egy olyan ve­szélyforrásáról is szót kell ejtenünk, amelyről az esetek többségében mi magunk is tehetünk: testünk tömegének megváltozásáról, amelyet a zsír aránytalan mértékű tartalékolása jellemez.