A teremtett mikrokozmosz fürkészője

2016. szeptember 12., hétfő, Kultúrkert
A világhírű művészeti író és kurátor, a természetművészet avatott szakértőjeként ismert kanadai John K. Grande második magyar nyelvű kötete jelent meg Sepsiszentgyörgyön. Az érzékelés kapui című kötetben Grande beszélgetései olvashatók olyan erdélyi és magyarországi alkotókkal, akikkel természetművészeti alkotásaik révén került kapcsolatba.
 
  • Pokorny Attila: Kiegészítés (Darmstadt, 2012)
    Pokorny Attila: Kiegészítés (Darmstadt, 2012)
 
A T3 Kiadó által megjelentetett kötetben székelyföldi művészek is megszólalnak, köztük Pál Péter (Marosvásárhely), Péter Alpár és Ütő Gusztáv, de interjú olvasható Pokorny Attila szintén Marosvásárhelyhez köthető szob­rásszal is (egyéni, Természetes frekvenciák című tárlatát 2013 nyarán mutatta be a sepsiszentgyörgyi Magmában). Magyarországi interjúalanyai között található az erdélyi származású, a természetművészet egyik meghatározó alkotójaként ismert Erőss István, a Sepsiszentgyörgyön korábban szintén bemutatkozott Bukta Imre, illetve a Pécsett oktató Colin Foster is. Utóbbi londoni származású szobrász, aki egyetemi tanárként pécsi diákjait hozta el 2014-ben a bikfalvi Naptelep természetművészeti alkotótáborba.
A természetművészet hajszálgyökerei egyébként Háromszéken is kitapinthatók, a már említett bikfalvi, nemzetközinek is tekinthető rendezvényt többször megszervezte Péter Alpár, a Naptelep műhelye tavaly a felújított olaszteleki Daniel-kastélyba költözött. Egyébként maga Grande is a Naptelep kapcsán került Háromszékre 2013-ban, előadást is tartott a Székely Nemzeti Múzeumban. 2015-ben már megjelent egy könyve Sepsiszentgyörgyön, a Természet-tükör a szerző első magyar nyelvű kötete, abban szintén olyan művészekkel készített beszélgetései olvashatók, akik a természetművészet, illetve a land art műfajában dolgoznak.
A mostani, Az érzékelés kapui (Gates of Perception) című kötethez precíz tájolóként írt előszót Keserü Katalin magyarországi művészettörténész. Mint fogalmaz, „A természettel való kapcsolat sokféle lehetősége közül John K. Grande-t, aki a Torontói Egyetemen kezdte művészettörténeti tanulmányait, s Montrealban fejezte be, az anyagokhoz, a környezethez fűződő egyszerű és közvetlen kapcsolatok érdekelték. 1987-től jelentek meg kritikái, előbb amerikai (Artforum) és kanadai (Structurist), brit és ír szakfolyóiratokban, majd szerte a világon. Több kiállítást is szentelt a természet, a kultúra és a művészet összefüggéseinek. Elkötelezettje annak a művészetnek, amely határozottan hordozza a természet jelenlétét, beszéli az élet természetes nyelvét, vagy egyszerűen a táj bejárásakor születő holisztikus élményt fogalmazza meg. A természetben látja ugyanis az ember tükrét, az átalakított természetben is, amely átalakult önmagunkkal való szembesülésre késztet. A természetművészeti alkotás szerinte éppúgy lehet mulandó, mint minden élőlény, ezáltal részt vehet a körforgásban, az emlékezetben, noha nem feltétlenül múzeumi tárgy. Csupán lábjegyzet a tájban, nem kíván annál több lenni. Ars poeticája költővé és vándorrá változtatta, aki szívesen látott vendég bármely földrész nemzetközi alkotótelepein. Érzékeny és nyitott szemmel-lélekkel, olykor mélyen megindulva, máskor játékosan viszonyul a természeti világ és művészet legkülönbözőbb jelenségeihez.”
Az érzékelés kapui című kötetben John K. Grande – aki egyébként a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora – mind a tizenegy általa megszólaltatott magyar alkotót röviden és frappánsan jellemzi, majd az interjúalanyok (természet)művészeti hitvallása következik. A már említett Pokorny Attiláról például így ír: „Szobrászata a természethez való viszonyunkról szól, az emberi tudat visszhangjairól a természet állandóságában, arról, ahogyan a dolgokra emlékezünk. Munkái rugalmasak, alkalmazkodók, élő folyamat részei. Úgy tűnik, végtelenek. Nincs kezdetük és nincs végük, részei a természet életciklusainak. Őt az élet mulandósága érdekli, az, hogy minden csak átmeneti, az életfolyamat örökké változó része.” Pokorny válaszaiból pedig letisztultan hallatszik ki a lényeg: „A természetben tett gesztusaim tulajdonképpen apró érintések. Ezek helyspecifikus munkák, azaz tájspecifikus intervenciók, mindig arra törekszem, hogy az adott helybe hogyan tudok integrálódni, szinte kamuflázsként, tehát azonos frekvencián rezonálni, együtt létezni a tájjal, és az abban talált elemekkel, jelenségekkel, akár a széllel vagy akár az esővel.” „Filozófiám a dolgok összekapcsolása és lezárása: ha valami darabokra esik, összeillesztem, és ez egyfajta gyógyító gesztus.” „A népi hímzés, varrásmód fontosságát akarom jelezni, hiszen ez ezeréves vagy még régebbi magyar népművészeti hagyomány. Fontos a ruhákat megvarrni, a múltban minden nő naponta varrt... A székelyeknél ez mindennapos volt: életforma. Én megpróbálom ezt a mikrokozmoszt nagyobb léptékben a tájban alkalmazni.” „Az egész, amit létrehozok, a természet hullámhosszán rezonál: belélegezni, szagolni, ízlelni, érezni a természetet.”
Dokumentumértékű mélyinterjúk, amelyek által tizenegy meghatározó művész műhelyébe pillanthatunk be, miközben Grande kérdéseiben, illetve megjegyzéseiben is hitvallás, álláspont érzéklehető. („A természet önmaga formatervezője, saját ökológiából adódó gazdagsággal. Ha tiszteljük, a természettel együtt dolgozhatunk és összhangban élhetünk.”) A szerző tömény, a természetművészet sajátos eszmeiségét hordozó sűrítményt kínál, s ehhez hasonlóra bizony ritkán adódik lehetőség. És végül, de nem utolsósorban, szemléletével élő környezetünk iránti kíméletességre is ösztönöz.
Cikk megjelenési időpontja: 2016-09-12 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint ki nyeri a futball világbajnokságot?eredmények
szavazatok száma 259
szavazógép
2016-09-12: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Földes László Hobo verses estjei
SEPSISZENTGYÖRGY. A magyar blues és rock and roll talán legeredetibb előadója ma újra a sepsiszentgyörgyi közönsége elé lép.
2016-09-12: Kultúrkert - Nagy B. Sándor:

Ne temessük az irodalmat!

Karácsonyi Zsolt költő, műfordító, színház- és irodalomkritikus, a Helikon irodalmi folyóirat főszerkesztője, az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL) elnöke, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Fotó, Film, Média Tanszékének tanára, a Farkas utcai Harang című időszakos hitéleti folyóirat felelős szerkesztője. Az Árkoson tartott E-MIL táborban beszélgettünk vele.