Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. április 26., szerda 22:32
Köszöntjük Ervin nevű olvasóinkat!

Benedek Elek: Öcsikét lefotografálják (Öcsike levelei az ő nadselű gondolatairól)

2016. szeptember 24., szombat, Kiscimbora
Édes nagyapókám, mi, első osztályos diákok elhatároztuk, hogy minden esztendő végén levétetjük magunkat, hadd lássuk a külsőnk fejlődését. (A belső fejlődést eléggé láthatjuk a bizonyítványunkban.)
 
Megjegyzem, hogy én nem voltam barátja ennek a gondolatnak, amelynek Majmonidesz Matyi volt a teremtője, aki nemcsak majom, de hiú is, s nem győz eléggé gyönyörködni a pofikájában, de meghajoltam a többség előtt, ha nem is borultam le, mint ’48-ban Kossuth Lajos a nemzet nagysága előtt. Hát jó, Isten neki, gépeltessük le magunkat, mondám én, s egy szép délután kisétáltam a legolcsóbb városligeti fotográfus elé, akivel úgy állapodtunk meg, hogy külön-külön és igen-igen olcsón vesz le. Mint művelt ifjúhoz illik, bemutatkoztam Fotócinkó Jainkó úrnak (a János nevet én változtattam Jainkóra, hogy a keresztnév rímeljen a vezetéknévvel), s képzelje, nagyapóka, lelkem, Fotócinkó Jainkó úr örvendve kiáltott föl:
– Áh, igazán? A híres Öcsike?
– Honnan tudja? – kérdeztem meglepődve, hogy én az a bizonyos Öcsike vagyok?
– Hát, tudja, kedves Öcsike, figyelmeztetett egy osztálytársa, hogy vigyázzak, nehogy maga megtréfáljon. Hogy maga szüntelen nadselű gondolatokat termel.
– Fogadok, hogy ez Majmonidesz Matyi volt – mondtam én. – Nemde?
– Bocsánat – monda Fotócinkó Jainkó ur –, én úriember vagyok, az illetőt nem árulhatom el. De talán fogjunk ahhoz, amiből élünk.
Mint a nádszál, oly egyenesen álltam a masina előtt, meg nem mozdultam, amíg Fotócinkó Jankó úr beállította a pofikámat, sötét lepedő mögé bujtatva saját fejét. Elég sokáig bujdokolt Fotócinkő Jainkó úr a sötét lepedő mögött, volt időm kitermelni az alábbi nemigen nadselű gondolatot, de ne feledje, nagyapóka lelkem, hogy ilyenkor, tanév vége felé oly sokat kell tanulni, hogy nem csuda, ha belebutul az ember, s kiszárad az agyban az a csatornácska, amelyben a nadselű gondolatok teremnek. Mindössze csak odáig jutottam a termelésben, hogy: Istenkém, Istenkém, ha nekem ilyen pofra álló pofikám volna, mint Fotócinkó Jainkó úrnak, mindig ilyen sötét lepedőbe burkolózva mutatnám – illetőleg nem mutatnám a pofikámat.
– Nos – bújt ki a lepedő mögül, és szólalt meg Fotócinkó Jainkó úr –, oly nagyszerűen áll ön, Öcsike úr, mintha valami nadselű gondolaton törné a fejét. De még nadselűbb volna, ha összekulcsolná a karját, s mosolyogva emelné fölfelé a fejecskéjét, mintha éppen most, pont most született volna meg a nadselű gondolat. Úgy, úgy, úgy. Most csak tessék így megmaradni egy percig.
Azzal kivette az óráját, nézte, hogy szalad a másodpercmutató. Hiszen lehet, hogy neki szaladt, de nekem cammogott. Soha, de soha sem történt még, hogy én kerek egy percig mozdulatlan álljak. De – gondoltam – Isten neki, fakereszt, egy perc nem a világ. Amint azonban ezt gondoltam, már meg is született a nadselű gondolat: sarkon fordultam, vagyis háttal, s hozzá lehajtott fejjel álltam a masinának. Fotócinkó Jainkó úr, persze, ezt nem vette észre, mert ő folyton az órát nézte, aztán egyszerre csak, kecc! nagyot keccent a masina, ami, nagyapóka lelkem, annyit jelent, hogy kész a kép. Hogy aztán milyen pofikát vágott Fotócinkó Jainkó úr, amikor a lemezt fürösztés végett kivette a masinából, ezt képzelje el, ahogy éppen jólesik. Csak annyit, hogy a második fotografáláshoz kisompolygott Majmonidesz Matyi is, s diadalmasan mondta, mintha ő fedezte volna fel az Északi- meg a Déli-sarkot:
– Ugye megmondtam, Fotócinkó úr, hogy meg lesz tréfálva!
Amire én megvető pillantással válaszoltam, mondván:
– Ó, Majmonidesz Matyi, mikor lesz már megtanulva helyesen beszélni magyarul!
 A másolat hiteléül:
Elek nagyapó
Ha hozzá szeretne szólni, jelentkezzen be
Felhasználónév:
Jelszó:
Regisztráljon most