Sepsiszentgyörgy, 2018. február 23., péntek 22:33
Köszöntjük Alfréd nevű olvasóinkat!

Az 1916. évi román betörés emlékezete

2016. október 22., szombat, Közélet
Zsúfolásig megtelt a Pinceklub. Albert Levente felvétele
Zsúfolásig megtelt a Pinceklub. Albert Levente felvétele
A majdnem öt évig tartó, testet-lelket meggyötrő első világégés harmadik esztendeje, az 1916. évi román fennhatóság viselte meg leginkább Erdély földjét. Az antanttal kötött titkos egyezmény alapján a területszerzés reményében 1916. augusztus 27-én támadt Erdélyre a román hadsereg. A Kárpátok szorosain, hágóin Orsovától a Tölgyesi-hágóig az előrenyomuló mintegy nyolcszázezer katonát számláló csapatok a legtöbb helyen könnyen, néhol harcok közepette, mondhatni meglepetésszerűen törtek be Erdélybe, így a Barcaságba és Székelyföldre is. Brassóba Predeálon át, Háromszékre az Ojtozi-szoroson, Alcsíkba az Úz-völgyén, Gyergyóba a Tölgyesi-hágón át özönlötték el vidékünket. Az október 7-ig tartó megszállás hadtörténetét több helyen olvashatjuk, de a lakosság által megélt félelmet, szenvedéseket, a menekülés keserveit csak a népi emlékezet fennmaradt dokumentumai tudják elénk tárni. S „hála” a szomorú évfordulónak, a leszármazottak fiókjaiból egyre gyakrabban kerülnek napvilágra, s így közzétételre a nagy- és dédszülők az utódok által féltve és még mindig félve őrzött háborús emlékei.

Október 19-én a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház pinceklubjában nagyszámú érdeklődő előtt, László Károly színművész bevezető köszöntője után Sepsiszentgyörgy köztiszteletben álló, brassói születésű nyugalmazott orvosa, dr. Wotsch Gyula vállalkozott felmenői (anyai dédanyja, apai nagyanyja és anyai nagyapja) román megszállás alatti napjainak bemutatására. Az apai nagyanya, Wotsch Ferencné született Lázár Klára brassói lakásából volt szemtanúja a bevonuló román hadsereg és a bolgárszegi román lakosság által keltett félelemnek. A hivatalos tiltások ellenére naplóját a megszállás első napjától annak végéig naponta vezette. Soraiból megtudjuk, hogy hírzárlat, a levélforgalom korlátozása, a magyar nyelv használatának tiltása, a fegyveres katonaság állandó jelenléte, az ideiglenesen kinevezett brassói születésű román polgármester ellentmondásos rendelkezései, a gyárakban, raktárhelyiségekben található készletek bevagonírozása és Óromániába szállítása állandó feszültségben tartotta és megviselte az otthonmaradást választó pár ezer lakost, hogy aztán lelkesen, felszabadultan köszönthessék az október 7-én győztesen érkező magyar honvédséget.
Az anyai nagyapa, dr. Sándor Gyula mint Csík vármegye csíki járásának főszolgabírója abban a nehéz helyzetben élte meg a román hadsereg beözönlését, hogy hivatalánál fogva nemcsak családja, hanem a járás menekülést választó lakosságának gondjaival is foglalkoznia kellett. Az pedig a félelem, a bizonytalanság, az útközben előforduló gyakori torlódások miatt egyre inkább elcsigázta és reményvesztetté tette a gyorsabb haladás érdekében csomagjaiktól, jószágaiktól gyakran megválni kényszerülő emberáradat tagjait. A Kolozsvár és a környéki hatóságok tartózkodóan fogadták a csíki menekülteket, nehezen egyeztek bele azok letelepedésébe és a segélyek kiosztásába. Voltak, akik a továbbhaladást választották, s végül Debrecen környékén leltek ideiglenes otthonra.
Wotsch doktor anyai dédnagymamáját és annak egyik fiát mint a megszállás vértanúit ismertük meg. A Gyer­gyó­tölgyesen élő, akkor kilencven éves Lázár Jakabné született Kopacz Máriát és négy gyerekét, dr. Lázár János nyugalmazott főszolgabírót, Istvánt, Emanoilt és Irmát a visszavonuló román hadsereg október 15-én több más tölgyesi lakossal Moldovába, a Piatra Neamţ-i fogolytáborba hurcolta. A dédnagymama és János ott lelték halálukat, amit a román hivatalosságok igazoltak is, viszont Istvánt és Emanoilt csak eltűntnek nyilvánították. A testvérek közül csak Irmának sikerült hazajutnia.
Az érdekfeszítő vetített képes előadást a hallgatóság megdöbbenve és részvéttel követte. Íme egy család, melynek Kelet-Erdély három különböző helységében lakó tagjai megszenvedték az idegen hadsereg megszállását. S vajon még hány és hány hasonló sorsról tudnának beszélni a még szunnyadó, rejtőzködő dokumentumok. Mindnyájunk kötelessége ezek feltárása és közzététele történelmünk igazabb megismerése érdekében.
Hozzászólások
2016. október 22.
szombat 07:54
tihi
1775 hozzászólás
Sajnos ezt is megélték elődjeink.Gyerekkoromban mindig sírva mesélte apai nagymamám,miként üresítették ki a friss áruval megrakott húsüzletük és az azt kiszolgáló,az öregház alagsorában müködő kis feldolgozót az Erdővidéken átvonuló román hadsereg katonái.Még a frissen olvasztott zsírt is elvitték,úgy folyékonyan a bödönnel együtt,meg a lakmározásuk után megmaradt két házi kenyeret.A háborús évek katonai szolgálatáról meg anyai nagyapám írt versbe szedett históriát,napló melyet ma is örzök nagy tisztelettel.

2016. október 22.
szombat 07:58
Turania
18 hozzászólás
Remélem, a mostani román megszállásról is készít valaki beszámolót. Sokan el is felejtik, mert hozzászoktak, beleszülettek, hogy most sincs másként, csak a román rablás, elnyomás más módszerekkel folyik jelenleg.

2016. október 22.
szombat 09:53
Ferencz
13769 hozzászólás
Ez is hazafias tett volt, igaz, Salamon? Területrablás, ártatlan civilek bántalmazása, kirablása, meggyalázása, ezek egy reguláris hadsereg hőstettei?

2016. október 23.
vasárnap 10:39
Ferencz
13769 hozzászólás
A magyar HAZA nem is hiányol egy ilyen, őt folyton mocskoló emberszabásút, mint te Salamon!. Ha nem a hazád, miért "laksz benne" folyton? Foglalkozz a te hazáddal, van orvosolni való dolog ott is éppen elég! Tudom én mi fáj neked és a többi balliberális csöcsön nevelkedett provokátornak: az, hogy Magyarország kormányzata, az ország érdekeinek megfelelően nem megy neki ismételten fejjel az orosz falnak. Érdekeiteknek is mefelelve! Megpróbál békében élni velük, azt téve, amit minden európai országnak tennie kellene, nem az amerikai világhatalmi érdekeket kiszolgálni! Amikor a ti érdeketeknek is megfelelően rést ütött a szovjet pajzson tétlenül néztétek a forradalom vérbefojtását, majd befogadtatok sor ezer menekültet. Köszönet ezért, de nem feledhető az a tény, hogy amit ott elértek, azért keményen meg is dolgoztak!Ezt a "fegyvertényt" most szembeállítani a nemzet megmentése érdekében való gazdasági menekültáradat - amelyet egyébként ti gerjesztitek - elleni védekezéssel, enyhén szólva galádság! Nem beszélve arról, hogy ezek bizonyítottan nem tudnak beilleszkedni, megváltoztatják Európa demográfiai arculatát, nincs szándékukban európaiakká váni, és munka nélkül ellátást és előjogokat követelnek. Tisztelet a nagyon kevés kivételnek.Akkor jó volt Magyarország, mert számotokra is jót tett, most mikor viszont ellenetekben kénytelen cselekedni, maga az ördög lett a szemetekben! Egyes senkiháziak elmennek odáig, hogy Hitler rezsimjével hasonlítsák, mi több, annak is nevezik a magyarországi jelenlegi társadalmi berendezkedést. Ezek egyikévé aljasodtál le , Salamon! Magyarnak, tanult magyar embernek vallod magadat, de csúcsra járatod a magyarok gyalázását, uszítasz a demokratikus úton hatalomra jutott kormányzat ellen! Miért teszed, hisz semmi, de semmi közöd hozzá, hozzánk. S teszed mindezt olyan magyarsággal, amelyet szemlesütve biflázgat egy magyar félanalfabéta, tanulatlan ember is. Ékes példája ennek fenti beírásod utolsó két sora. Még egyszer: hagyj minket, magyarokat békén, ne dicsérj, de ne is átkozz! Sunyi módon megkerülöd a válaszadást a mindenkori román államhatalom bűneivel, azok sorsunk alakítására vonatkozó kérdéseimre. Ne légy gyáva senkiházi, ha bírálod a képzeletedben létező Magyarországot, legyen annyi vér a pucádban, hogy elismerd a valóságot is! Nem nagy kérés, erkölcsi tartás kérdése kielégíteni.

2016. október 23.
vasárnap 10:57
Ferencz
13769 hozzászólás
Irma: látom, egy "húron pendülünk". A Romániához való csatolástól napjainkig sose volt számunkra Románia a haza, pusztán egy ország, amely , nagyhatalmi érdekek mentén bekebelezte szülőföldünket, melynek ma még a létezését is tagadja. Ma, a XXI.sz első éveiben, az EU és a NATO tagjaként. Amelyek lapítanak, sunyítanak a témában, mert pillanatnyilag Románia"jó gyarmat". Hála a jelenlegi magyarországi kormányzatnak, lett hazánk is. Én személyesen nem értek egyet sok ottani fejleménnyel, de tisztelem azokat, akik hazát adtak nekem és csetlések-botlások árán, de a magyar nemzet érdekében cselekednek.

2016. október 24.
hétfő 13:03
freaky
289 hozzászólás
Az ilyen Alexandru-Vasile felek miatt tartunk ott, ahol. Kedves "magyar" uriember, kivancsi lennek a felesege keresztnevet magyarul irja? Ha mar on a sajatjat romanul..... pedig azt allitja magyar...

2016. október 24.
hétfő 17:57
Ferencz
13769 hozzászólás
"Nem csodálkozhatunk,ha a magyar nemzet kidobja a székely nemzetiséget a nemzettestböll..." Ekkora marhaságot kitalálni aztán tényként tálalni!!!!Salamon, választ követelek a kérdéseimre! Ha maradt benned egy szemernyi becsület, azt teszed! Megismételted, hogy a magyar kormányzat fasiszta beállítottságú. Bizonyító érvek nélkül! Agymosott liberális *****, Soros szolga, azzá lettél. Fizetett bérencük vagy, te gyászmagyar? Nem szégyelled magadat ? A füttykoncert célba ért...A nemzeti ünnepre szervezett füttykoncert!!!!!! Hát abba, a beszűkült, liberális agyadba! Oda elért! S ha a nyugat ennyire féli Orbánt és kormányát, akkor nagyon nagy a félni-, és féltenivalója. Elsősorban erkölcstelen hazugságai miatt , melyekre fény derülhet, igaz?!!!! Válaszolj a feltett kérdéseimre!

2016. október 24.
hétfő 19:05
Ferencz
13769 hozzászólás
Ez a pasas teljesen becsavarodott. Szavakat ír sorban egymás után, de, hogy mit akar azokkal mondani talán még ő maga sem tudja. Kivételt talán csak a magyar kormányzatot és az Orbánt fasisztának minősítő böffenései képeznek, melyeket jól begyakorolt. Egyébként a "tökéletes" zagyvaság mintapéldánya lehetne az a szöveg amelyet október 23-án, négy óra 21-kor produkált, például. Ez nála nem a kivétel, hanem a szabály. Nem értem miért erőlteti a magyart, ha nem bírja. Ezzel az erővel talán helyesen írhatna románul, s úgy többet értenénk meg belőle.

2016. október 24.
hétfő 22:01
Ferencz
13769 hozzászólás
Te barom Salamon, - ne feledd, te kényszerítettél erre a minősítésre - Magyarországon nincsen fasizmus!!!! Fasiszta, te magad vagy, mert pusztulásra ítélnéd egy nemzet akaratát, talán magát a nemzetet is, mert nem eszement eszmerendszered szerint léteznek. Akkora üresfejű ripacs vagy, hogy fel sem tudod fogni! Bizonyíték: utolsó beírásodban a nemzetállam választását egyik mondatodban elszigetelődésnek bélyegzed meg, a következőben pedig egyenesen az EU létének a feltételeként említed, nevezd azt rögeszmésen akár Európai Egyesült Államoknak is: " ...az Európai Egyesült Államok megteremtését a többi nemzetállamokkal ...". Nem akarunk Európai Egyesült Államokat, a létező amerikai elégséges az emberi faj megszüntetéséhez!

2016. október 24.
hétfő 22:05
Ferencz
13769 hozzászólás
Íme egyik aranyköpése:"... közössen vállalva a belsö és külsö ellenséggel elleni agressziv hatalmak beleszólását az európai nagy politikában." Szerintetek milyen nyelven van ez a hablaty? Azt már nem is kérdem, vajon mit akart mondani.

2016. október 26.
szerda 12:07
Ferencz
13769 hozzászólás
Hát igen , a magyarországi diktatúra, sőt újabban fasizmus. Hála ennek a társadalmi berendezkedésnek, az ellenzék büntetlenül kifütyülheti, - ami elhallatszik egészen Svédországig, ékes bizonyítékaként a magyar kormányzat fasiszta beállítottságának, ugye Salamon? - a nemzeti ünnepet, az ott felszólaló lengyel államfőt és a magyar főfasisztát, Orbánt egyaránt. Büntetlenül mondhatja el gyűlöletbeszédét a közutálatnak örvendő szélkakas Gyurcsány, aki "demokratikusan" kijelentheti: aki nem velem, az ellenem, vagyis Orbánnal van, s így tovább. Mintha a magyar nemzet nem is létezne, nem szenvedné kárát ennek a politikai kakaskodásnak. Hasonlóképpen tehetnek a Nagy IMRÉT és az ötvenhatosokat legyilkoló párt örökségét felvállaló mszp vezér, a többi, csak nagyítóval látható ellenzéki bohóc- pártocskát irányító főbohócok.(Hozzáfűzném: ugyancsak büntetlenül, és számomra érthetetlen módon garázdálkodhat a gyurcsányi népszerűséggel dicsekedhető fideszes almufti, Rogán Antal is, sajnos.). Igen, mindezek a fasiszta diktatúra alapvető jellemvonásai, félelmetesen emlékeztetnek a sötét Hitleri korra, amikor Németországban mindenki kénye-kedve szerint gyalázhatta a vezért és rendszerét.Vagy akár a vörös fasizmus országában a Szovjet birodalomban Sztálint. Amit viszont nem értek: hogy a fenébe jelenthet ekkora veszélyt a zsebkendőnyi Magyarország pár milliós állampolgárának egy részével és egy ottani magánutas rezsim az EU-ra, sőt még az USA-ra is. Valami nagyon bűzlik Dániában, de az Egyesült Államokban nemkülönben!


2016-10-22: Hírsaláta - :

Csak átalakul

A kormány azt tervezi, hogy a környezetvédelmi bélyegilleték helyett környezetvédelmi adót épít be az üzemanyagárakba, így az autós annyit fizet, amennyi üzemanyagot eléget. Erről Cristiana Paşca Palmer környezetvédelmi miniszter nyilatkozott csütörtök este. Emlékeztetett: a kormány azért kényszerül egy új adónem bevezetésére, mert az Európai Bizottság jogszerűtlennek nyilvánította a jelenlegi környezetvédelmi bélyegilletéket. A miniszter tájékoztatása szerint az új üzemanyagadó nem terhelné meg különösebben az autósokat, mert legfeljebb két lej lenne egy teli tank után. Problémásnak nevezte azonban, hogy a gépkocsi-tulajdonosok így egyformán fizetnének, függetlenül a járművük károsanyag-kibocsátásától. Cristiana Paşca Palmer elismerte, hogy a környezetvédelmi bélyegilletéket törölni kell, de hangsúlyozta, hogy a kormány nem teszi meg ezt a lépést, amíg nem vezetnek be új adónemet helyette. Emlékeztetett, hogy az illetékből befolyó összegből finanszírozzák a Környezetvédelmi Alap programjait, például a roncsautó- vagy a Zöld ház programot. (Maszol)
2016-10-22: Közélet - Szekeres Attila:

A Székely Hadosztály harcai

A Székely Hadosztály és a Tanácsköztársaság harcai címmel tartott előadást Romsics Ignác történész, akadémikus a Kós Károly Akadémia történelmi előadás-sorozata keretében Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban szerda este.