Elhalálozás

2016. december 5., hétfő, Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
ifj. GÁL GYÖRGY
életének 68. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2016. december 6-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdioroszfalvi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
9662

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, após, sógor, nagybácsi,
id. VAJNA MIHÁLY,
a CEC volt főkönyvelője
életének 79. évében megdöbbentő hirtelenséggel 2016. december 3-án elhunyt.
Temetése december 6-án 13 órakor lesz a szemerjai új ravatalozótól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugalma legyen csendes.
A gyászoló család
18505
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a dálnoki születésű
CZINE ROZÁLIA
(szül. DÉNEZS)
életének 78. évében csendesen elhunyt.
Búcsúztatása 2016. december 6-án, kedden 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháznál, részvétfogadás 12 órától, végső nyugalomra helyezése a dálnoki református temetőben.
A gyászoló család
18507
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a nagybaconi
SZÉP LAJOSNÉ
BÚ IRÉN
életének 76., házasságának 55. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Temetése 2016. december 6-án 14 órakor lesz a nagybaconi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás december 5-én 17–19 óráig és a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
18504
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
TERSÁNSZKY IRMA-BLANKA
nyugalmazott tanítónő
életének 91. évében csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2016. december 5-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a zágoni ravatalozóháztól.
A gyászoló család
18503

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a kökösi id. ÜRMÖSI ANDRÁS temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
18508

Megemlékezés
Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet.
Soha el nem múló szeretettel és fájó szívvel emlékezünk a kézdiszentléleki MÉSZÁROS GIZELLÁRA (született PÁSZKA RÁCZ) halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
A gyászoló család
9659
„Tudom, hogy búcsú nélkül messzire mentem, hogy még sirattok gyakran engem. Nem búcsúztam el tőletek, nem tudtam, hogy örökre elmegyek, szerettem volna még köztetek lenni, de a halál legyőzött, el kellett menni. Az utam elfogyott, a gyertyám elégett, őrizzetek rólam egy kedves emléket.” Szívünk mély fájdalmával emlékezünk az árapataki KEREKES IMRÉRE halálának 6. hetében.
Felesége, Piroska,
fia, Imre, menye, Erika, unokái, Imi és Robi
18502
Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, id. IMREH ANDRÁSNÉ BEDŐ IRMÁRA és id. IMREH ANDRÁSRA haláluk hatodik, illetve ötödik évfordulóján. Pihenésük legyen csendes az anyaföld ölén, emlékük áldott. Emléküket szívükbe zárja
fiuk és családja,
lányuk és családja.
4296059
Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi OLÁH JÁNOSNÉ IMREH ILONÁRA halálának hatodik hónapjában. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Gyászoló családja
4296106
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi GÁSPÁR ANNÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4296112
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Aki szeret, az soha el nem feled. Számunkra te soha nem leszel halott, ragyogni fogsz, mint a csillagok. Emlékezünk id. LŐRINCZ JÁNOSRA halálának hatodik évfordulóján.
A Lőrincz család
4296125
 
Cikk megjelenési időpontja: 2016-12-05 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint bent marad-e az első ligában a Sepsi OSK labdarúgócsapata?eredmények
szavazatok száma 350
szavazógép
Várható időjárás Sepsiszentgyörgyön
2016-12-05: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Létlelet. Kampányban. Kónya Albert Attila grafikája
2016-12-05: História - :

Magyar huszárok Bukarestben

100 évvel ezelőtt foglalták el az Európa egyik legmodernebb erődrendszerével rendelkező Bukarestet a magyar alakulatokat is magában foglaló központi hatalmak hadseregei – miután megakadályozták a mélyebb román benyomulást Magyarországra. A román front különlegességét az adja, hogy a két szemben álló csoportosulás szinte minden európai tagja képviseltette magát, ráadásul az állóháború vérszivattyúja helyett itt dinamikus, mozgó hadmozdulatok zajlottak.