Elhalálozás

2016. december 13., kedd, Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
özv. HORVÁTH KÁROLYNÉ
SÜVEG BERTA
szerető szíve életének 84., özvegységének 27. évében megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2016. december 15-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4296306

Szívünk legmélyebb fájdalmával tudatjuk, hogy a gondos, szeretett férj, édesapa, após, a szívből szerető nagytata, az aldobolyi születésű sepsiszentgyörgyi
id. VASZI SÁNDOR
életének 61., házasságának 38. évében türelemmel viselt, hosszú szenvedés után elhunyt.
Temetése 2016. december 13-án 15 órától lesz a közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
18608
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a gondos, szeretett édesanya, anyós, a szívből szerető nagymama, a nagybaconi
PESZTERNÁK ROZÁLIA
(szül. VOJKUJ)
életének 81. évében hir­telen elhunyt.
Temetése 2016. december 14-én 14 órától lesz a nagybaconi református temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
18611
Fájdalommal tudatjuk, hogy a köpeci születésű
BOCZ SÁNDOR
életének 67. évében hirtelen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2016. december 14-én, szerdán 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a ba­róti ravatalozóháztól a református temetőben.
Részvétfogadás kedden 16–18-ig és szerdán 13 órától.
Emlékét örökre megőrizzük.
A gyászoló család
3666/b
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az uzoni születésű sepsiszentgyörgyi
özv. ZSÖGÖN IDA
(szül. BARTHI)
életének 89. évében elhunyt.
Temetése 2016. december 14-én, szerdán 15 órakor lesz a szemerjai új ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4296304
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felsőcsernátoni születésű
id. BIRÓ SÁNDOR
életének 68. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2016. december 13-án, kedden 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az alsócsernátoni ravatalozóháztól az alsócsernátoni temetőben.
A gyászoló család
4296281
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, férj és testvér,
ÜTŐ LAJOS
péntek hajnalban rövid betegség után 69 éves korában visszaadta lelkét Istennek.
Temetése 2016. december 14-én, szerdán 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4296289

Megemlékezés
Temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Van, aki virágot, mécsest visz kezében, olyan is, ki bánatot visz szomorú szívében. Már nyolc éve ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben még most sem találunk. Fájó szívvel emlékezünk az étfalvi KŐMÍVES
PIROSKÁRA halálának nyolcadik évfordulóján. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Tudjuk, hogy csodára hiába várunk, nyugodjál békében, szívünkből kívánjuk.
Szerettei
18610
Fájó szívvel, el nem múló szeretettel emlékezünk BOKOR
DOMOKOSRA halálának negyedik évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Szerető családja
4296309
Múlnak a hónapok, telnek az évek, de mi soha nem feledünk téged. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi TÜZES MAGDOLNÁRA, aki ma kilenc éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4296290
Elmúlt egy fájó év, már nem látlak többé, könnyes szemmel az égbe súgom, hiányzol örökké. Múlik az idő, a fájdalom marad, szívemben helyedet nem pótolja semmi. Istenem, óvd őt, és öleld át helyettem, hisz csak te tudod, mennyire szeretem. Hiába hordom sírodra a virágot, eltemettem veled a boldogságom. Imádott engem, mindenkit szeretett, attól volt boldog, ha örömet szerzett. Arany volt a szíve, munka az élete, a jó Isten hívta, mert nagyon szerette. Egy reményem maradt, mely éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozom veled. Ha bús napjaim le fognak telni, oda vágyom hozzád megpihenni. A veszteség örök fájdalmával emlékezem szeretett férjemre,
KÁROLY ÁKOSRA, akinek nemes, tiszta szíve egy éve megszűnt dobogni. Áldozatos életéért köszönetet mondok. Istenem, kérlek, add meg neki az örök békét, nyugodalmat.
Halálába soha bele nem nyugvó, bánatos özvegye
4296223
Elment tőlünk, de mindig velünk van, emléke szívünkben örökre megmarad. Fájó szívvel emlékezünk a zalánpataki PRÉDA SÁNDORNÉ TISCHLER VIKTÓRIÁRA, aki egy éve távozott közülünk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4296264
Emlékét szívünkbe zárva emlékezünk KRAIGHERO ISTVÁNRA halálának 14. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4296279
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a sepsibükszádi VASS IBOLYÁRA halálának első évfordulóján.
Özvegye, gyermekei
és családjuk
4296284
Kegyelettel emlékezünk VASS IRMÁRA halálának kilencedik évfordulóján.
Szerettei
4296286
Hiányának meg nem szűnő fájdalmával, emlékét örökre szívünkbe zárva emlékezünk
ÉGETŐ MARGITRA
(szül. GYÖRFI) halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Családja és szerettei
4296296
Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet. Könnyes szemmel emlékezünk a kőröspataki KÖLCZE JÓZSEFRE halálának 15. évfordulóján. A jó Isten adjon neki békés nyugodalmat.
Szerettei
4296297
Cikk megjelenési időpontja: 2016-12-13 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint bent marad-e az első ligában a Sepsi OSK labdarúgócsapata?eredmények
szavazatok száma 392
szavazógép
Várható időjárás Sepsiszentgyörgyön
2016-12-13: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Könyvbemutató
* A zágoni Mikes Kelemen Művelődési Központban december 14-én, szerdán 19 órától Czegő Zoltán író, költő bemutatja Józsa Lajos Az 1863–1864-es ínséges esztendők című kötetét.
* December 15-én, csütörtökön 17 órakor Középajtán a református imateremben, illetve 19 órakor Baróton az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében Lay Imre volt ’56-os politikai fogoly bemutatja Lay Imre–Papp Bálint Mihály: Brassói srácok – Az EMISZ és az ’56-os forradalom című könyvét. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.
2016-12-13: Sport - :

Küzdőtéren az utánpótlás (Kosárlabda)

U14, fiúk. Döntős a Sepsi ISK együttese, és nagy valószínűséggel csoportmásodikként jut tovább a bajnokság következő körében, miután 73–63 arányban diadalmaskodott a Pitești-i CSU 2 ellen a korosztályos pontvadászat 9. fordulójában. A csapat: Szilagyi-Nagy 15, László 28, Száraz 4, Barabás G. 4, Kopacz 2, Toró 4, Mihók 8, Leofold Thomas 2, Nagy 2, Barabás Ö. 4, Lózsádi, Váncsa, Dobrán, Lőrincz.