Elhalálozás

2016. december 23., péntek, Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy
id. PÉTERFI SÁNDOR
életének 92., boldog házasságának 68. évében 2016. december 22-én rövid és súlyos betegség után csendesen elhunyt.
Drága halottunkat 2016. december 24-én 13 órakor kísérjük utolsó útjára a családi háztól a nagyajtai unitárius temetőben.
A gyászoló család
4296490
Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az illyefalvi
SZAKÁCS FERENC
92 éves korában elhunyt.
Temetése 2016. december 23-án, pénteken 15 órakor lesz a családi háztól a katolikus temetőben.
Szomszédai
4296492
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér,
HRUBARU CLAUDIU OVIDIU
életének 45. évében elhunyt.
Temetése 2016. december 23-án, pénteken 13 órakor lesz a közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt fél órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló családja
4296479
Köszönetnyilvánítás
„Az Úr az én pásztorom. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.” (23. zsoltár 1., 4. vers)
Ezúttal szeretnénk hálánkat kifejezni: nt. Incze Zsolt és Berszán István esperes úrnak, Nagy Levente nyugalmazott lelkipásztornak az igehirdetés szolgálatáért, a rokonoknak, a fungens és nyugalmazott lelkészi közösségnek, a szemerjai református dalárdának, a gyülekezetek tagjainak, a jó szomszédoknak, ismerősöknek, akik elkísérték utolsó földi útjára drága halottunkat, özv. VÁNTSA DEZSŐ ny. ref. lelkipásztort, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló szerettei
4296470
Köszönetet mondunk mindazoknak,akik szeretett édesanyánk, özv. FODOR ­LÁSZLÓNÉ SÁNTA IBOLYA ­temetésén részt vettek, koporsójára és sírjára virágot helyeztek,mély fájdalmunkban osztoztak. Pihenése legyen csendes,emléke áldott.
Szerettei
9689
Köszönetünk és hálánk mindazoknak, akik drága halottunk, az olaszteleki özv. KOLUMBÁN MARGIT (szül. FODOR) temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot helyeztek. Köszönet a rokonoknak, szomszédoknak, a baróti ismerősöknek és barátoknak, gondozóinak. Külön köszönet a Benedek családnak és a Diakónia Alapítvány munkatársainak áldozatos munkájukért.
Gyászoló szerettei
4296487
Megemlékezés
Hálával, örök szeretettel emlékezünk a kálnoki id. KISS LAJOSRA halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4296449
Kilenc éve már lelked messze jár, de szívünk még mindig nagyon fáj. Csak a fájó könnyek hullanak érted, örökké szeretünk, és nem feledünk soha téged. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a gidófalvi ifj. PAP JÓZSEFRE. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Bánatos szülei, testvérei és azok családja
4296451
Az Isten akaratát nem tudjuk megváltoztatni, de marad a szeretet az iránt, aki a mi számunkra volt, a kovásznai BAGOLY JÓZSEFRE emlékezünk halálának első évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, fia, menye és két unokája
18181
„Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá.” (Fekete István) Kegyelettel emlékezünk GERENDI LŐRINCRE halálának nyolcadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
4296471
Akiket szerettünk, s már sírban nyugszanak, igazi sírhelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet. Fájó szívvel emlékezünk a ­nagyborosnyói ­ANDRÁSI ADELLÁRA (szül.­ ­SZABÓ) ­halálának ötödik ­évfordulóján.
Szerettei
4296476
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a baróti születésű kőröspataki
BÁLINT ANDRÁSRA halálának első évfordulóján. Annyira szerettem volna élni értetek, de az Úr magához hívta lelkemet. Tiszta szívből azt ­kérem tőletek, szeressétek egymást, mint én titeket. Mindig ott leszek köztetek, féltve vigyázom minden léptetek.
Szerettei
4296480
Örök hiányukat érezve, jóságos szeretetüket szívünkbe zárva emlékezünk drága szüleinkre, a szárazajtai HERMÁN JÓZSEFRE halálának hatodik hónapjában és
HERMÁN JÓZSEFNÉRE halálának 14. évfordulóján. Emlékük szívünkben örökké élni fog.
Gyermekeik és azok családja
4296484
Szívünk mély fájdal­mával emlékezünk ­drága szüleinkre, a sepsimagyarósi
DARABONT ZOLTÁNRA, aki tíz éve és
DARABONT ANNÁRA, aki kilenc éve távozott szerettei köréből.
Emléküket szívünkben őrizzük.
A gyászoló család
4296488
Cikk megjelenési időpontja: 2016-12-23 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint ki nyeri a futball világbajnokságot?eredmények
szavazatok száma 93
szavazógép
2016-12-23: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Színpadi fellépők a karácsonyi vásáron
SEPSISZENTGYÖRGY főterén ma 16.45-től tombolahúzás – a Salvatore Egyesület programja, 17 órától a Voces női kar, miniSnaps gyerekegyüttes, 18 órától a bukaresti Popas Band koncertezik.
KOVÁSZNÁN a központi parkban felállított színpadon ma 19 órától román és magyar karácsonyi énekek hangzanak el – fellép: Alex Baciu, a zabolai Datina együttes, a zágoni Zágon virágai tánccsoport.
2016-12-23: Sport - :

A Sirius érkezik Sepsiszentgyörgyre (Kosárlabda, női Nemzeti Liga)

Idei utolsó hazai mérkőzésére készül a megyeszékhelyi Sepsi-SIC, amely ma 19 órától a Marosvásárhelyi Sirius együttesét látja vendégül a női kosárlabda Nemzeti Liga 13. fordulójában. A Szabó Kati Sportcsarnokban sorra kerülő találkozó játékvezetője Alexandra Stan, Potra Vlad és Claudia Patricia Telcian.