Csordás Mihály: A bölcsőhöz vezető csillagunk

2016. december 24., szombat, Jegyzet
Ez idő tájt találták meg majd kétezer évvel ezelőtt ők hárman, a királyok, követve a csillagot. Egyetértésben vándoroltak, közöttük a kerek képű szerecsen is, s ajándékot vittek egy csecsemőnek: aranyat, tömjént és mirhát… A kisdedre Betlehemben találtak rá, egy jászolban feküdt. Leborultak és hódoltak előtte. Vele is álmodtak, s hogy hollétét az őt megölni készülő Heródes királynak el ne árulják, más úton tértek haza országukba…

Mily rövidke ez a kétezer év: máig is alig változott a világ! Igaz, mások lettek azóta a királyok, nemigen tartanak együtt a hosszú utakon, főként nem egy kisgyerek kedvéért, ám Heródesek azóta is vannak, akár itt, a közvetlen közelségünkben, akik újszülötteket és anyákat ölnek meg, s nem is a Messiást és Máriát sejtik bennük, hanem csak egy más nemzet egyedeit.
Félreértés persze bőven akadt a jövendölésekben is, mint a mostani történésekben. Heródes nyilván nem a Megváltótól félt, hanem a zsidók újszülött királyától. Megtévesztette a próféta, aki ekként kiált fel: „Te, Betlehem! Júda földje! Éppen nem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki népemet, Izraelt kormányozza.”
Ám az is lehet, hogy magát hitte Messiásnak Heródes; a Heródesek ugyanis hajlamosak a túlzásokra saját személyükkel kapcsolatban. S képviselve a rosszat, érdekes módon sohasem a másik, nagyobbik rosszban, hanem ellentétpárjában, a jóban látják a veszélyt. Pedig a jó alaptermészetéhez tartozik, hogy soha senkit nem bánt.
Át- és átgondoljuk ismét és ismét a hatásában oly egyedülálló történetet, és ünnepeljük az istenember születését. Minél közelebb jutunk a szeretetben egymáshoz, annál fájóbb pofonokat üt arcunkra a megfékezhetetlen mulandóság.
A bennünk lakozó jóság valahogy mégis megsemmisíthetetlen, hiába üldözik végig a Golgotán és feszítik keresztre. Kiderül róla, hogy nem földi hatalom, amit meg lehetne dönteni, hanem valahogy másként kell értelmezni, mint a próféta szavát. S a lélek vonalán öröklődik át nemzedékről nemzedékre évezredeken, -milliókon át…
Ki volt hát a csecsemő, akit a napkeleti bölcsek, közöttük a kerek képű szerecsenkirály, Júda fejedelmének hittek, és látva csillagát, siettek köszönteni? Vajon elmennek-e hozzá akkor is, ha tudják, hogy országa nem ebből a világból való? Hanem a bűntelenség, az emberszeretet birodalmából, ahol senki senkit nem bánt.
A csillagot kevesen látták, de létezését sokan sejtették meg az elmúlt két évezredben, és tömegek tettek eleget hívásának. Népek, akik ekként eltaláltak a család szentélyéhez, a bölcsőhöz… Humanisták, akik kerülő úton távoznak, és csak a karácsonyi kisded és szeretteik számára léteznek…
Cikk megjelenési időpontja: 2016-12-24 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint ki nyeri a futball világbajnokságot?eredmények
szavazatok száma 247
szavazógép
2016-12-24: Közélet - :

Fogadjuk be Jézust (Magyar egyházfők karácsonyi üzenete)

Erdélyi magyar történelmi egyházaink vezetői Jézus születésének ünnepén, az idei karácsonyban is pásztorlevélben köszöntik a híveket, a gyulafehérvári érsek videóüzenetben szól egyháza népéhez. Protestáns főpásztoraink üzenete egybecsengően arra szólít: fogadjuk be szívünkbe Jézust. A református püspök jelzi, lehetünk boldogok ezekben a napokban, de ez nem magunktól van, hanem felülről származik, mert ez ajándék. Minden, ami történt karácsonykor, Isten atyai szívéből jön. Ránk az bízatott, hogy tegyünk bizonyságot arról: Ő megszületett, él és uralkodik örökkön örökké. Az alábbiakban az egyházfők üzeneteiből szemlézünk.
2016-12-24: Közélet - Iochom István:

Élő betlehem a Gábor Áron téren

Szenteste előtt egy nappal, tegnap délután a Benji Állatvédő Egyesület és a Székely Kutyaklub tagjai, partnerei – elsősorban a New Fashion és Zarah Moden, valamint a Pro Sanitate Alapítvány – segítségével betlehemes pásztorjátékot szerveztek a kézdivásárhelyi Gábor Áron téren.