Elhalálozás

2017. január 4., szerda, Elhalálozás
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, rokon és barát,
TÍMÁR GÉZA
életének 83., özvegységének 5. évében 2016. december 31-én elhunyt.
Temetése 2017. január 4-én 11 órakor lesz a közös temetőben.
Nyugodjék békében.
A gyászoló család
du.

Véget ért egy becsületben, tisztességben, szeretetben és örökös munkában eltöltött élet.
A 74. évében elhunyt, hidegségi születésű
SÁNTA IMRE
temetése 2017. január 5-én, csütörtökön 13 órakor lesz az árkosi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás január 4-én 17 órától és a temetés napján 12 órától.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
18629
Mély fájdalommal és megrendült szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy az árkosi születésű
özv. ÖRDÖG FERENCNÉ
szül. SZABÓ ÁGNES
2017. január 2-án életének 80. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Megpihent küzdelmes életét az övéi iránti szeretet és a mások iránti aggodalom jellemezte.
Utolsó óráit a szeretett és szerető lányai körében tölthette.
Megtört testét utolsó útjára 2017. január 4-én 14 órakor kísérjük az árkosi temetőbe.
Részvétfogadás a temetés napján 13 órától. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4296586
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a jó édesanya, nagymama, anyós, rokon, szomszéd és barát, a gyergyócsomafalvi születésű sepsiszentgyörgyi, majd soproni
BOCSKAI ILONA
szíve életének 73. évében december
27-én hirtelen megszűnt dobogni.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Az biztos, hogy a mennyből néz ránk, mert ő egy angyal volt, és az is marad.
Gyászoló családja
és szerettei
4296570
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy
MÁTÉ GYÖRGY
szerető szíve életének 78. évében 2017. január 3-án megszűnt dobogni.
Temetése 2017. január 5-én 14 órakor lesz a bodoki ravatalozóházból.
A gyászoló család
4296581
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy az angyalosi születésű sepsiszentgyörgyi
id. BERSZÁN MIHÁLY
életének 82. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Temetése 2017. január 4-én 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi szemerjai református ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával, majd az angyalosi református temetőben helyezzük végső nyugalomba.
Búcsúzik
a gyászoló család
4296587
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az aldobolyi születésű
BOGA PÁL
volt cigarettagyári munkás
életének 76., házasságának 50. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Temetése 2017. január 4-én, szerdán 14 órakor lesz a családi háztól az aldobolyi református temetőben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4296588
Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédimama és üknagymama, a gidófalvi születésű mikóújfalusi
SZABÓ SÁNDORNÉ
FORRÓ JOLÁN
életének 93., özvegységének 28. évében 2017. január 2-án hirtelen elhunyt.
Földi maradványait január 6-án, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a mikóújfalusi ravatalozóházból.
Virrasztás 5-én 17 órától.
A gyászoló család
18630

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a kőröspataki KÖLTŐ LÁSZLÓ temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak segítő kézzel és lélekkel.
A gyászoló család
18625

Megemlékezés
Ó, Istenem, miért is születtem, ha ily hamar eltelt az életem. Nekem nem fáj többé a földi szenvedés, ez volt felettem az isteni végzés. Legdrágább kincsetek itt van eltemetve, ugye, jó anyám, nem leszek felejtve. Hozzál virágot fiad sírjára, szülői jóságod az Isten megáldja. Szeretett testvéreim és családom, nektek is kívánok hosszú életet, sok boldogságot. Búcsút, köszönetet mondok mindenkinek, aki életemben szeretett engemet. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi KISS TIBOR MIHÁLYRA (KICSI TÁTÁ) halálának 7. évfordulóján.
Szerettei
3680/b
Fájó szívvel emlékezünk az árkosi KOCSIS TIBOR SZILAMÉRRE halálának 6. évfordulóján. Emléke szívünkben öröké élni fog.
Szerettei
du.
Mély fájdalommal emlékezünk URSU JUTKÁRA (szül. SZAKÁCS) halálának kilencedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
4296509
Amikor nem bírtad, mert nagyon fájt minden, akkor szép csendben átölelt az Isten. Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. Szeretettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a komollói DOMBORA ANDRÁSRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4296517
Tizenegy éve nincs már közöttünk SZONDA GYÖRGY. Lesújtó hirtelenséggel távozott, de lélekben velünk maradt, szerető, jóságos, dolgos életének emléke mindvégig kísér. Kérjük, akik ismerték és szerették, tartsák meg emlékezetükben.
Szerettei
4296545
Kegyelettel emlékezünk id. BARTÓK GERGELYRE halálának hatodik évfordulóján.
Szerettei
4296551
Üres lett az udvar, csendes a ház, hiányzol közülünk, s ez nagyon fáj. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KANYÓ JÓZSEFRE, akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4296558
Örök hiányát érezve, szeretettel emlékezünk a négy éve elhunyt özv. BOKOR ILONÁRA. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4296559
Üres lett az udvar, csendes a ház, hiányzol közülünk, s ez nagyon fáj. Panasz nélkül befelé könnyeztél, búcsú nélkül, csendesen elmentél. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. BIRÓ IMRÉRE, aki hat hónapja hirtelen távozott közülünk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, fiai
és azok családja
4296568
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a zoltáni CSOMA ÁRPÁDRA halálának 15. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4296585
 
Cikk megjelenési időpontja: 2017-01-04 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint ki nyeri a futball világbajnokságot?eredmények
szavazatok száma 259
szavazógép
2017-01-04: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Megjelent Hencz Hilda Magyar Bukarest című könyve
Románia nem kizárólag a román etnikumúak alkotása. A történelem során élt mellettük számos „idegen” és „kisebbségi”. A két világháború közti Nagy-Románia, bár „egységes nemzetállamnak” nevezi önmagát, egyike Európa legváltozatosabb etnikai palettájú országának.
2017-01-04: Sport - :

Hosszú és Ronaldo Európa legjobbja (AIPS-szavazás)

Hosszú Katinka és Cristiano Ronaldo lett a 2016-os év európai sportolója a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) kontinentális szekciója által szervezett szavazáson. Az AIPS Europe közleménye szerint mindketten először végeztek az élen a voksoláson.