Elhalálozás

2017. január 5., csütörtök, Elhalálozás
Mély fájdalommal és megrendült szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a mikóújfalusi
ILYÉS SÁNDOR
életének 88., boldog házasságának 62. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése január 6-án, pénteken 14 órakor lesz a mikóújfalusi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés napján 13.30 órától.
A gyászoló család
4296611
Elhalálozás
Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédimama és üknagymama, a gidófalvi születésű mikóújfalusi
SZABÓ SÁNDORNÉ
FORRÓ JOLÁN
életének 93., özvegységének 28. évében 2017. január 2-án hirtelen elhunyt.
Földi maradványait január 6-án, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a mikóújfalusi ravatalozóházból.
Virrasztás 5-én 17 órától.
A gyászoló család
18630
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér, rokon, a sepsiszentgyörgyi
id. CRĂCIUN JÁNOS
2016. december 31-én hirtelen elhunyt.
Temetése 2017. január 5-én 16 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4296596
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk dr. Ivácson Zsófiának és munkaközösségének, ápolóknak és mentősöknek, akik húsz éven át éltették, ápolták és hordozták drága jó feleségemet, a szentkatolnai MIKLÓS MÁRIÁT, aki 63. évében hunyt el. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4296593
Megemlékezés
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi születésű
KOCSIS ÁRPÁDRA, akit ma egy éve kísértük utolsó útjára. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, rád örökkön örökké emlékezünk. ­Nyugalma legyen csendes, emléke ­áldott.
Özvegye, leánya, veje és unokája
18632
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élünk, velünk lesz emléked. Fájó szívvel emlékezünk
SZÁSZ ANDRÁSRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Unokája, Kinga
és párja, János
4296610
Fájó szívvel emlékezünk a kilyéni születésű SIMON ÁRONRA, aki ma húsz éve távozott szerettei köréből.
Hozzátartozói
18628
Fájó szívvel ­emlékezünk
SZILVÁSI JENŐRE halálának első évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4296555
Fájó szívvel ­emlékezünk
NÉDA GIZELLÁRA (NYÁGULY) halálának első évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Szerettei
4296592
Cikk megjelenési időpontja: 2017-01-05 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint bent marad-e az első ligában a Sepsi OSK labdarúgócsapata?eredmények
szavazatok száma 329
szavazógép
Várható időjárás Sepsiszentgyörgyön
2017-01-05: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Megjelent Hencz Hilda Magyar Bukarest című könyve
Románia nem kizárólag a román etnikumúak alkotása. A történelem során élt mellettük számos „idegen” és „kisebbségi”. A két világháború közti Nagy-Románia, bár „egységes nemzetállamnak” nevezi önmagát, egyike Európa legváltozatosabb etnikai palettájú országának. Kiváltképpen a városi kör volt kozmopolita, a burzsoázia pedig nagymértékben „nem román” eredetű. Mélyreható kutatások szükségesek ezen etnikumok hozzájárulásáról a város történelméhez. Hencz Hilda jó példával jár elöl ilyen szempontból a bukaresti magyarokról szóló könyvével. Románia fővárosa valóban „magyar” város volt, ahogy voltak időszakok, amikor görög, zsidó vagy éppen német volt. 1930-ban körülbelül 640 ezer lakosából 24 ezer volt magyar nemzetiségű, minden társadalmi és szakmai rétege képviseletében. Komoly dokumentálással, figyelemre méltó alapossággal és szakmai szigorral rekonstruálja a szerző lépésről lépésre a bukaresti magyar közösség alakulását. Vitathatatlan történetírási siker. (Lucian Boia történész, akadémikus, a Bukaresti Egyetem tanára)
A Magyar Napló és a Hármas Alapítvány közös kiadásában megjelent 360 oldalas könyv ára 45 lej, megvásárolható a H–Press elárusítóhelyein.
2017-01-05: Magazin - :

Kik nyernek újévi fogadalmainkból?

Megrohamozzák az edzőtermeket és uszodákat azok, akik megfogadták, hogy az új évben többet fognak sportolni, hogy aztán a lelkesedés január közepére elszálljon. Utána csak a strandszezon előtti pánikban térnek vissza, de addig is hatalmas üzletet jelentenek.