Elhalálozás

2017. január 9., hétfő, Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, a gyergyó­remetei születésű sepsiszentgyörgyi
GOGA IRÉN
(szül. VASS)
88. évében rövid szenvedés után csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2017. január 10-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi római katolikus ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
18639
Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a csernátoni
GÁL ANTALNÉ
KÁSZONI ÉVA
szerető szíve életének 70., házasságának 43. évében 2017. január 7-én megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2017. január 9-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az alsócsernátoni ravatalozóházból a helyi temetőben.
A gyászoló család
9754
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama,
özvegy BOGYÓ ­ANTALNÉ
FÁBIÁN ERZSÉBET
szerető szíve életének 88. évében megszűnt dobogni.
Temetése 2017. január 10-én 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi régi református ravatalozóházból.
A gyászoló család
9758
Mély fájdalommal és megrendült szívvel tudatjuk, hogy a sepsiszentkirályi születésű
özv. BALOGH GIZELLA
született BARTHA
életének 87. évében hosszas szenvedés után 2017. január 8-án elhunyt.
Temetése 2017. január 10-én 13 órától lesz a szemerjai ravatalozóháztól, majd ezt követően a sepsiszentkirályi unitárius parókia elől kísérjük utolsó útjára a római katolikus temetőbe.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
18638
Mély fájdalommal és megrendült szívvel tudatjuk, hogy az uzonkai születésű málnásfürdői
BODOR IDA
(született CSILLAG)
életének 59. évében hirtelen visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése január 10-én 13 órakor lesz a málnásfürdői ravatalozóháztól.
A gyászoló család
18637
Isten akaratában megnyugodva és hálaadással szívünkben a szép, hosszú életért, értesítjük mindazokat, akik szerették, tisztelték és ismerték, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, nagyapa, dédapa, após, nagybácsi, rokon, szomszéd, a nyujtódi
GÁSPÁR JÁNOS
asztalosmester
életének 93., boldog házasságának 68. évében 2017. január 7-én rövid megpróbáltatás után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi porsátorát 2017. január 9-én 14 órakor helyezzük csendes nyugalomra a nyujtódi ravatalozóházból.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló szerettei
18656
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,
özv. NAGY DÉNESNÉ VÁNCSA PIROSKA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4296659
Megemlékezés
Mély fájdalommal emlékezünk DARAGICS EUGENIÁRA (Mamakára) halálának ötödik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
4296628
Fájó szívvel emlékezünk a bölöni születésű BARTHA ILONÁRA (szül. KEREKES ILONA) halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Testvére, Erzsébet
és annak gyermekei
4296660
Az idő múlása nem enyhíti fájdalmunkat, nem maradt más, csak a könny és a néma gyász. Fájó szívvel emlékezünk az uzoni SZABÓ FERENCRE, aki ma négy éve távozott szerettei közül. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerető családja
4296665
Hiányának meg nem szűnő fájdalmával, emlékét örökre szívünkbe zárva emlékezünk a sepsikőröspataki id. TÓTH BENEDEKRE halálának tizedik évfordulóján.
Emlékét őrzik szerettei
4296668
Fájó szívvel emlékezünk a vargyasi születésű SZŐCS GÁBORNÉ MÁTÉ IRMÁRA és ifj. SZŐCS GÁBORRA haláluk hatodik, illetve 14. évfordulóján.
Szeretteik
4296670
Cikk megjelenési időpontja: 2017-01-09 00:00
Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint ki nyeri a futball világbajnokságot?eredmények
szavazatok száma 230
szavazógép
2017-01-09: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Megjelent Hencz Hilda Magyar Bukarest című könyve
Románia nem kizárólag a román etnikumúak alkotása. A történelem során élt mellettük számos „idegen” és „kisebbségi”. A két világháború közti Nagy-Románia, bár „egységes nemzetállamnak” nevezi önmagát, egyike Európa legváltozatosabb etnikai palettájú országának. Kiváltképpen a városi kör volt kozmopolita, a burzsoázia pedig nagymértékben „nem román” eredetű. Mélyreható kutatások szükségesek ezen etnikumok hozzájárulásáról a város történelméhez. Hencz Hilda jó példával jár elöl ilyen szempontból a bukaresti magyarokról szóló könyvével. Románia fővárosa valóban „magyar” város volt, ahogy voltak időszakok, amikor görög, zsidó vagy éppen német volt. 1930-ban körülbelül 640 ezer lakosából 24 ezer volt magyar nemzetiségű, minden társadalmi és szakmai rétege képviseletében. Komoly dokumentálással, figyelemreméltó alapossággal és szakmai szigorral rekonstruálja a szerző lépésről lépésre a bukaresti magyar közösség alakulását. Vitathatatlan történetírási siker. (Lucian Boia történész, akadémikus, a Bukaresti Egyetem tanára)
A Magyar Napló és a Hármas Alapítvány közös kiadásában megjelent 360 oldalas könyv ára 45 lej, megvásárolható a H-Press elárusítóhelyein.
2017-01-09: Autóvilág–Technika - :

Nagy dobásra készül a Ford

A Ford Motor 700 millió dolláros beruházással bővíti az amerikai Michigan államban működő Flat Rock összeszerelő üzemét a következő négy évben, 700 új munkahelyet teremtve. A beruházást abból az 1,6 milliárd dolláros összegből finanszírozza, amelyet korábban egy új mexikói üzem felépítésére szánt – közölte a cég január 3-án.