Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. február 28., kedd 09:56
Köszöntjük Elemér nevű olvasóinkat!
Múltidéző » Életutak
2017-02-25: Életutak - :

Wass Albert és halálos ítélete

Wass Albert szobra a Margitszigeten – Andrássy Kurta János alkotásaKöztudottan Wass Albert Erdélyben a legolvasottabb magyar író, és Magyarországon is dobogós. Népszerűsége egyeseket irritál, vitatói azzal is érvelnek, hogy háborús bűnöst nem ildomos ünnepelni. Amikor Wass Albert fiainak felkérésére elvállaltam a román népbíróság ítélete ellen benyújtandó perújítási kérelem ügyvédi képviseletét, magamban megfogalmaztam: ha az ügyirat áttanulmányozása és a beszerzendő újabb dokumentumok alátámasztják Wass Albert bűnösségét, visszaadom az ügyvédi meghatalmazást. Elveim, neveltetésem, családi hátterem következtében nem vállalhattam, nem vállalhatom el egy háborús bűnös szerecsenmosdatását; a magyarságnak (és hozzáfűzhetem, az emberiségnek) nincs szüksége hamis prófétákra.
2017-02-25: Életutak - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 3.

Jósika MiklósJókainak voltak olyan erényei is, amelyekről a magyar kritika nem is álmodott, mert még nem jelentkeztek eddigelé. Legalább sehol se említik a kritikusai irályának csodálatos természetességét. Olyannak látszik amit írt, mintha magától nőtt volna. Az ember észre se veszi, hogy olvas, hanem csak átnéz egy történetet. Milyen irály ez, amit észre se lehet venni! Hát még a dialógok, melyek azon melegében látszanak kipottyanni a szereplők szájából? Miféle boszorkánymester ez? Hol szerezte ez a fiatalember ezt a nagy titkot, amikor még csak hosszú évtizedek múlva jelenik meg a földi lámpák elé Dosztojevszkij és Maupassant, akiknek az emberei úgy fognak beszélni és cselekedni, ahogy az emberek tényleg beszélnek és cselekszenek?
2017-02-25: Életutak - :

Mi/t/ nekem Erdély?Hazanéző

Mi/t/ nekem Erdély? (Hazanéző)I. MIT NEKEM ERDÉLY? e kisbetűs csonka parafrázis. két számomra idegen vers összemosása, kiszorítása, mely most pont a szárítókötélen lóg, de soha nem fog megszáradni. befejezhetetlen. azt hiszik páran, hogy az emberek benne nyugat, de innen kezdődik a balkán, semmi hegyek, semmi völgyek, semmi folyók semmi partján... másoknak mi vagyunk a vámpír, és ez sem semmi, erdély nekem palackos sör és pixeles mekis szelfi.
2017-02-25: Életutak - :

A 11 legszebb magyar szóHazanéző

A 11 legszebb magyar szó (Hazanéző)Láng. És gyöngy és anya. És ősz és szűz és kard és csók és vér és szív. És sír. Kosztolányi listájával az általános iskolában találkoztam először. Csodáltam, hogy a csupán egy szótagból álló szavak mekkora jelentéssel bírhatnak, s tetszett a sír szó kettős jelentése. És hiányoltam az anya szó elől az édes jelzőt, mert én édesanyámnak és édesapámnak szólítottam és máig is így szólítom szüleimet. Azóta rájöttem, hogy Kosztolányi okkal hagyta el az édes szót, hisz így lehet anyanyelv és anyaföld is. Mégis hiányolok egy szót a listáról. Az otthont.
2017-02-18: Életutak - Csinta Samu:

A remény, hogy van továbbBeszélgetés Albert Ernővel, a Székely Mikó Kollégium nyugalmazott igazgatójával

Albert Levente felvételeiMásfél évtizeden át volt nagy tekintélyű igazgatója Háromszék legrangosabbnak tartott középiskolájának, pályáját az iskola kultúrcsoportjának megteremtése, a legendás házi dolgozatok és helyesírási felmérők, no meg az 1975-ös „plakátforradalom” szegélyezi. Beszélgetés Albert Ernő tanárral arról is, milyen körülmények között szurkolna román csapatnak.  
2017-02-18: Életutak - Forró Eszter:

Örökül kapott mondatok

Örökül kapott mondatokNyolcvanöt éve, 1932. február 18-án született Sepsiszentgyörgyön Forró László közíró, lapszerkesztő. Érettségi és két kolozsvári egyetemi év után az Előre, majd a Pionír szerkesztőségében dolgozott. A Jóbarát című ifjúsági hetilap „aranykorában” a tantárgyolimpiák, T. O.-k kitalálóinak, szervezőinek egyike volt. A híres Zsuzsi baba gyűjtemény, a Síppal, dobbal népi gyermekjáték-verseny, a népi botanika hagyományait egybegyűjtő, tudományos kiadvány alapját képező Ezerjófű vetélkedő fűződik az ő nevéhez.
2017-02-18: Életutak - :

Mi/t/ nekem Erdély?

címmel hirdette meg középiskolás diákok számára a Székelyföld folyóirat múlt évi irodalmi pályázatát. A szerkesztők kíváncsiak voltak a legfiatalabb beérő nemzedék őszinte vallomásaira, jelesül: mit jelent számukra mai állapotában szülőföldjük; társadalmi-emberi közérzetükre és íráskészségükre egyaránt odafigyeltek, amikor kiosztották díjai­kat. Mai és elkövetkező számunkban a pályázat nyertes írásaiból nyújtunk ízelítőt a Háromszék olvasóinak.
2017-02-18: Életutak - :

Mihálydeák Annamária: Szebb a naplemente a házak falánI. díj

azért szültél hogy végignézzem gyönyörű fulladásod
2017-02-18: Életutak - :

Bucs Anna: Én, SzékelyföldA Székelyföld Különdíja

Magamban őrzök megannyi fáradt arcú katonát. A homlokukon megjelenő barázdákat dércsípte sebek töltötték ki, amelyekből néha kiserken a vér, amint a nagy menetelésben egy-egy zuzmós ág arcuknak csapódik kegyetlenül.
2017-02-18: Életutak - :

Rózsa Rebeka: Mi/?/t nekem ErdélyA Székelyföld Különdíja

Rózsa Rebeka: Mi/?/t nekem Erdély (A Székelyföld Különdíja)Vázlat Édesapám, ha valamit nem találtam, mindig azt mondta, hogy biztosan édesanyám tette el valahová… De szerintem tévedett, mert nem hiszem, hogy a szavaimat csak úgy el tudja tenni. Ugyanis nem találom a helyes kifejezé­seket Erdélyre.
2017-02-18: Életutak - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 2.

Vörösmarty MihályFrankenburg megölelte Jókait a nagy siker után, és a két számra terjedő novelláért harminc forint honoráriumot fizetett, úgyhogy a Pilvaxban mint gazdag embert nagy éljenzéssel fogadták a fiatal írók, akiknek köztársaságában egy karikacsapásra nagyot emelkedett rangban, márpedig a rangkülönbségek sehol se respektáltatnak oly bizonyosan és olyan igazán, mint Bohémiában.
2017-02-11: Életutak - Csinta Samu:

Gróf Bánffy Miklós román hangjaBeszélgetés Marius Tabacu műfordítóval, a kolozsvári filharmónia igazgatójával

Gróf Bánffy Miklós román hangja (Beszélgetés Marius Tabacu műfordítóval, a kolozsvári filharmónia igazgatójával)Szépreményű zongoristaként indult, aztán román értelmiségiként derékig benne volt a kolozsvári „irredenta” mozgalmakban. Marius Tabacu révén az első világháború előtti Magyarország képe, gróf Bánffy Miklós Erdély-trilógiája is eljuthat a román olvasóhoz.
2017-02-07: Életutak - Józsa Zsuzsanna:

Ötven éve Istennek adott életInterjú Csató Béla plébánossal

Ötven éve Istennek adott élet  (Interjú Csató Béla plébánossal)– Plébános úr, idén ötvenéves papi szolgálatát ünnepli. Kérem, meséljen gyermekkoráról, és arról, miként él emlékeiben szülőfaluja. – 1944-ben születtem Csíkszeredában a Szülő Anyák Mária Otthona Klinikán, és Csíkszentsimonban nevelkedtem. Szüleim szorgalmas emberek voltak, nagyon sokat dolgoztak, erőt a mindennapi munkához vallásos életükből merítettek. Természetes volt, hogy minden vasárnap szentmisére mentünk, de igazi maradandó lelki élményem kisgyermekkoromból, hogy láttam édesapámat családjával a közös imában. Szülőfalum népét nagyon szorgalmas embereknek látták más vidékek lakói is. Erről sokat mesélt gyergyószentmiklósi segédlelkész koromban plébános főnököm.
2017-02-04: Életutak - :

A promenád átfestett padjaiBeszélgetés Bogdán László költő-íróval a végső látomásról

Albert Levente felvételeSzülővárosa, élettere, Sepsiszentgyörgy egyre inkább képzeletbelivé válik benne. Egyébként is mindig máshol szeretett volna lenni, bárhová is érkezett. Bogdán Lászlót arról is kérdeztem, milyen viszonyban van Vaszilij Bogdanovval.
2017-01-28: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. vitéz Szőts Dániel, 1925–2017Orvosainkra emlékezünk

Dr. vitéz Szőts Dániel, 1925–2017 (Orvosainkra emlékezünk)Éppen egy héttel eltávozása előtt (január 15-én), szokás szerint vasárnap délelőtt még utoljára felhívott telefonon, s nagyon erőtlen hangon mondta: „Én többet nem írok, nem olvasok, mert igen-igen gyenge vagyok. A többit írd meg te!”. Nem mondta ki, de most már tudom, hogy egyféle búcsúzásnak szánta ezt a telefonhívást. Fél évszázadot jóval meghaladó ismeretségünk, kollegiális kapcsolatunk, barátságunk szakadt meg ezzel a beszélgetéssel.
2016-12-17: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Bornemissza Pál, 1920–1990Orvosainkra emlékezünk

Dr. Bornemissza Pál, 1920–1990 (Orvosainkra emlékezünk)1958-ban a marosvásárhelyi klinika belgyógyászati osztályán a tanársegédem kórterme éppen dr. Borne­missza Pál belgyógyász főorvos fennhatósága alá tartozott, így naponta láttam az átlagnál valamivel magasabb, már enyhén kopaszodó, csillogó szemüvegű főorvost. Olykor még néhány mondatot is elejtett nekünk, a belgyógyászat titkait elsajátítani akaró orvostanhallgatóknak egy-egy érdekesebb eset kapcsán.
2016-11-12: Életutak - Csinta Samu:

Balog Gizi, aki csak a dolgát tetteBeszélgetés Molnár Gizella színművésznővel

Balog Gizi, aki csak a dolgát tette (Beszélgetés Molnár Gizella színművésznővel)Hiányérzet nincs benne, azt állítja, mindent megkapott a sorstól, bár a mai színházi világot már nem tartja a sajátjának. Molnár Gizellával, a Tamási Áron Színház nyugalmazott művésznőjével arról is beszélgettünk, hogyan élt benne párhuzamosan a színésznő és az anya.
2016-10-29: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Bálint Jenő – 1926–2001Orvosainkra emlékezünk

Dr. Bálint Jenő – 1926–2001 (Orvosainkra emlékezünk)A szép erdélyi őszök számomra egyik legemlékezetesebbje az 1953-as évi vénasszonyok nyara volt. Most is látom, ahogy az egyetem bonctermében mintegy nyolcvan fehérköpenyes lány és fiú, az 1–4-es  csoport tagjai szorongnak szipogva, időnként szemüket törülgetve a formalinnal telített levegő izgató hatása miatt.
2016-10-08: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Bogdán-Rajcs ZsoltOrvosainkra emlékezünk – 1926–2016

Dr. Bogdán-Rajcs Zsolt (Orvosainkra emlékezünk – 1926–2016)Sepsiszentgyörgy városának és környékének megbízható, kedves, szerény, nagy tudású, hivatásának élő orvosa volt dr. Bogdán-Rajcs Zsolt, aki emberként is, orvosként is igyekezett megfelelni az etikai elvárásoknak. Dr. Szőts Dániel barátjának küldött levelében – aki a Pro Urbe díj átadásakor mondott laudációhoz kért életrajzi adatokat tőle –  írja, hogy „laboratóriumi munkám során a pontos, hibátlan, megbízható munkának voltam a híve”.
2016-09-24: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Cheresteş Ioan – 1941–2012Orvosainkra emlékezünk

Dr. Cheresteş Ioan – 1941–2012 (Orvosainkra emlékezünk)Ha a megélhetés gondjai nem kényszerítik az egykori Maros-Torda megyei Szászrégenből Keresztesi László hat gyermeke közül az 1899-ben született Keresztesi János kőművest Jászvásárba, az anyakönyvvezető talán nem írta volna át a nevét fonetikusan Cheresteşre.
2016-09-10: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Szabó Vilmos /1935–2009/Orvosainkra emlékezünk

 Dr. Szabó Vilmos /1935–2009/ (Orvosainkra emlékezünk)Fent nevezett fia, dr. Szabó Attila lövétei körorvos meglehetősen későn válaszolt adatkérő levelemre, s igyekezett megmagyarázni a „bizonyítványt”, azaz a késés okát. Tette ezt úgy, hogy akarva-akaratlan felvázolta számomra azt a környezetet, ahol nagyapja, dédapja és további felmenői éltek, ahonnan dr. Szabó Vilmos származott, és ahonnan egész életformáját meghatározó örökségét hozta. „Késésem igazi oka nem itt rejlik” – írja néhány ingatag lábon álló indok felsorolása után.
2016-09-03: Életutak - Csinta Samu:

Európai „főpostás” HáromszékrőlBeszélgetés dr. Szebeny Botonddal, az Európai Postaszövetség főtitkárával

Európai „főpostás” Háromszékről (Beszélgetés dr. Szebeny Botonddal, az Európai Postaszövetség főtitkárával)Harmadik ciklusát kezdte nemrég az Európai Postaszövetség főtitkári tisztségében, amivel igazi csúcstartó, hiszen a szervezet történetében még senki sem kapott ennyire hosszú távú bizalmat. Dr. Szebeny Botond Sepsiszentgyörgyről indult, s ma Brüsszelben várja az újabb kihívásokat.  
2016-08-30: Életutak - Józsa Zsuzsanna:

Nehéz időkben is az Úr szolgálatában

Születésnap. Márkus András felvételeFekete József római katolikus lelkész Marosvásárhelyen született 1946. szeptember 23-án, teológiai tanulmányait 1964 és 1970 között végezte Gyulafehérváron. Márton Áron püspök szentelte pappá Gyulafehérváron 1970. április 5-én. Papi mottója: Áldott vagy Uram, légy nekem törvényeidben mesterem. Életútja során több régióban, állomáshelyen szolgált: Abosfalván, Gyergyóditróban, Erzsébetbányán. Nyárádszereda után 25 évet Sepsikőröspatakon és a környező filiákban végezte egyház- és léleképítő tevékenységét – szerényen, egyszerűen, kitartással, ahogyan mesterétől tanulta. Bár 2011-től nyugdíjas, idén augusztustól vonul nyugalomba, helyét Faragó István kovásznai születésű, eddig Kőhalomban szolgáló plébános veszi át. Fekete József plébánossal a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián beszélgettünk életútjáról: a részletekből érdekes korszak képkockái elevenednek meg, amelyen átfénylik a nagy családból származó pap együttérzése népe sorsával.
2016-08-27: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Székely Balázs – 1938–2006Orvosainkra emlékezünk

Dr. Székely Balázs – 1938–2006 (Orvosainkra emlékezünk)1938. február 2-án született Telekfalván, a Székelyudvarhely melletti kis faluban. Édesapja eredeti mestersége szerint kovács volt ugyan, de mint székely faragómestert ismerték. Nevét gyönyörű faragott bútorai repítették szerte a vidéken, amelynek egy gyönyörű „garnitúráját” éppen nemrég csodáltam meg az anyavárosban Dr. Toró Árpád nyugalmazott szülész-nőgyógyász lakásán. Tehát volt honnan örökölnie a művészetek iránti szeretetet, és az azok gyakorlásához szükséges kézügyességet.  És persze az ehhez feltétlenül szükséges  képességeket is, ami aztán lehetővé tette a faluból való kitörését.
2016-08-13: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Aszalós János 1924–1983Orvosainkra emlékezünk

Dr. Aszalós János 1924–1983 (Orvosainkra emlékezünk)Emlékfoszlányokból, mozaikkövecskékből próbálom összerakni dr. Aszalós János ftiziológus (tüdőgyógyász) képét, ami nehezen megy, mert „se rokona, se ismerőse” nemigen maradt a több mint 30 évvel ezelőtt elhunyt orvosnak. Magam is csak néhány beszélgetés emlékét őrzöm abból az alkalomból, hogy néhányszor felkerestem az akkor még a Bene-házban működő osztályán az egyik  beutalt tanító betegemet. Egy emlékező volt osztálytárs és a munkakönyve ad némi ízelítőt  abból a háborús és osztályharcos világból, amelyben felnőtté vált, illetve amelyben mint orvos dolgozott aránylag rövidre szabott életében.
2016-08-06: Életutak - Csinta Samu:

Gyógykezelésből vívótörténelemOlimpiára hangoló beszélgetés Rejtő Ildikóval, a Nemzet Sportolójával

Gyógykezelésből vívótörténelem (Olimpiára hangoló beszélgetés Rejtő Ildikóval, a Nemzet Sportolójával)Rio de Janeiróban megkezdődött a 31. nyári olimpiai játékok versenysorozata. Az év legnagyobb sporteseményére hangolva Rejtő Ildikóval, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett kétszeres olimpiai bajnok magyar tőrvívóval, hét olimpiai és tizenöt világbajnoki érem tulajdonosával beszélgettünk életútjáról, balkezességből fakadó szerencséjéről, kihívásokról.
2016-07-09: Életutak - Csinta Samu:

A kenyér a futballban is kötelezDiószegi László sepsiszentgyörgyi vállalkozóval locsolkodásról, meghurcolásról, tisztességről

A kenyér a futballban is kötelez (Diószegi László sepsiszentgyörgyi vállalkozóval locsolkodásról, meghurcolásról, tisztességről) A futballban is ugyanolyan tisztességesen, átlátható módon kíván tevékenykedni, mint az országos ismertséget szerző pékiparban. Diószegi Lászlóval lokálpatriotizmusról, közösség iránti kötelességről, helyi „jóbarátokról” és vállalkozói környezetről is beszélgettünk.
2016-06-25: Életutak - Csinta Samu:

Értékmentés csikorgó ajtók nélkülBeszélgetés Haszmann Pállal, a csernátoni Haszmann Pál Múzeum nyugalmazott igazgatójával

Albert Levente felvételeKiegyenesedni, elfelejteni az évszázados szereptévesztést, úgy segíteni a fiatalokat értékmentő érdeklődésük kibontakoztatásában, hogy közben ne érezzék tolakodásnak: többek között ezekről a témákról beszélgettünk Haszmann Pállal, a csernátoni tájmúzeum nyugalmazott igazgatójával.
2016-06-18: Életutak - Csinta Samu:

Kövek becsülete, Háromszék hűségeBeszélgetés Kisgyörgy Zoltán geológus-újságíróval

Albert Levente felvételeNyolcvanadik születésnapjához közeledik Kisgyörgy Zoltán. A régi idők nagy tanújával, a háromszéki bányaipar és helytörténet kimagasló szakértőjével, az utolérhetetlen mesélővel szűk évszázad villanásainak fényében fürdőztünk.  
2016-04-09: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Kocsis Lajos, 1924–2006Orvosaink emlékezünk

Dr. Kocsis Lajos, 1924–2006 (Orvosaink emlékezünk)Annyi személyes emlék fűz hozzá, hogy amikor életpályájának felvázolásához kezdek, a bőség zavarával küzdök, melyikkel kezdjem. Hiszen már hatodéves koromban megismertem, miután Rétyen letöltötte a kötelező kétéves körorvosi időszakot, s más kitérőket bejárva, visszatért Marosvásárhelyre  fogászatot tanulni, ahol  szomszédok lettünk a bentlakásban.