Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. január 24., kedd 02:59
Köszöntjük Timót nevű olvasóinkat!
Múltidéző » Életutak
2016-12-17: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Bornemissza Pál, 1920–1990Orvosainkra emlékezünk

Dr. Bornemissza Pál, 1920–1990 (Orvosainkra emlékezünk)1958-ban a marosvásárhelyi klinika belgyógyászati osztályán a tanársegédem kórterme éppen dr. Borne­missza Pál belgyógyász főorvos fennhatósága alá tartozott, így naponta láttam az átlagnál valamivel magasabb, már enyhén kopaszodó, csillogó szemüvegű főorvost. Olykor még néhány mondatot is elejtett nekünk, a belgyógyászat titkait elsajátítani akaró orvostanhallgatóknak egy-egy érdekesebb eset kapcsán.
2016-11-12: Életutak - Csinta Samu:

Balog Gizi, aki csak a dolgát tetteBeszélgetés Molnár Gizella színművésznővel

Balog Gizi, aki csak a dolgát tette (Beszélgetés Molnár Gizella színművésznővel)Hiányérzet nincs benne, azt állítja, mindent megkapott a sorstól, bár a mai színházi világot már nem tartja a sajátjának. Molnár Gizellával, a Tamási Áron Színház nyugalmazott művésznőjével arról is beszélgettünk, hogyan élt benne párhuzamosan a színésznő és az anya.
2016-10-29: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Bálint Jenő – 1926–2001Orvosainkra emlékezünk

Dr. Bálint Jenő – 1926–2001 (Orvosainkra emlékezünk)A szép erdélyi őszök számomra egyik legemlékezetesebbje az 1953-as évi vénasszonyok nyara volt. Most is látom, ahogy az egyetem bonctermében mintegy nyolcvan fehérköpenyes lány és fiú, az 1–4-es  csoport tagjai szorongnak szipogva, időnként szemüket törülgetve a formalinnal telített levegő izgató hatása miatt.
2016-10-08: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Bogdán-Rajcs ZsoltOrvosainkra emlékezünk – 1926–2016

Dr. Bogdán-Rajcs Zsolt (Orvosainkra emlékezünk – 1926–2016)Sepsiszentgyörgy városának és környékének megbízható, kedves, szerény, nagy tudású, hivatásának élő orvosa volt dr. Bogdán-Rajcs Zsolt, aki emberként is, orvosként is igyekezett megfelelni az etikai elvárásoknak. Dr. Szőts Dániel barátjának küldött levelében – aki a Pro Urbe díj átadásakor mondott laudációhoz kért életrajzi adatokat tőle –  írja, hogy „laboratóriumi munkám során a pontos, hibátlan, megbízható munkának voltam a híve”.
2016-09-24: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Cheresteş Ioan – 1941–2012Orvosainkra emlékezünk

Dr. Cheresteş Ioan – 1941–2012 (Orvosainkra emlékezünk)Ha a megélhetés gondjai nem kényszerítik az egykori Maros-Torda megyei Szászrégenből Keresztesi László hat gyermeke közül az 1899-ben született Keresztesi János kőművest Jászvásárba, az anyakönyvvezető talán nem írta volna át a nevét fonetikusan Cheresteşre.
2016-09-10: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Szabó Vilmos /1935–2009/Orvosainkra emlékezünk

 Dr. Szabó Vilmos /1935–2009/ (Orvosainkra emlékezünk)Fent nevezett fia, dr. Szabó Attila lövétei körorvos meglehetősen későn válaszolt adatkérő levelemre, s igyekezett megmagyarázni a „bizonyítványt”, azaz a késés okát. Tette ezt úgy, hogy akarva-akaratlan felvázolta számomra azt a környezetet, ahol nagyapja, dédapja és további felmenői éltek, ahonnan dr. Szabó Vilmos származott, és ahonnan egész életformáját meghatározó örökségét hozta. „Késésem igazi oka nem itt rejlik” – írja néhány ingatag lábon álló indok felsorolása után.
2016-09-03: Életutak - Csinta Samu:

Európai „főpostás” HáromszékrőlBeszélgetés dr. Szebeny Botonddal, az Európai Postaszövetség főtitkárával

Európai „főpostás” Háromszékről (Beszélgetés dr. Szebeny Botonddal, az Európai Postaszövetség főtitkárával)Harmadik ciklusát kezdte nemrég az Európai Postaszövetség főtitkári tisztségében, amivel igazi csúcstartó, hiszen a szervezet történetében még senki sem kapott ennyire hosszú távú bizalmat. Dr. Szebeny Botond Sepsiszentgyörgyről indult, s ma Brüsszelben várja az újabb kihívásokat.  
2016-08-30: Életutak - Józsa Zsuzsanna:

Nehéz időkben is az Úr szolgálatában

Születésnap. Márkus András felvételeFekete József római katolikus lelkész Marosvásárhelyen született 1946. szeptember 23-án, teológiai tanulmányait 1964 és 1970 között végezte Gyulafehérváron. Márton Áron püspök szentelte pappá Gyulafehérváron 1970. április 5-én. Papi mottója: Áldott vagy Uram, légy nekem törvényeidben mesterem. Életútja során több régióban, állomáshelyen szolgált: Abosfalván, Gyergyóditróban, Erzsébetbányán. Nyárádszereda után 25 évet Sepsikőröspatakon és a környező filiákban végezte egyház- és léleképítő tevékenységét – szerényen, egyszerűen, kitartással, ahogyan mesterétől tanulta. Bár 2011-től nyugdíjas, idén augusztustól vonul nyugalomba, helyét Faragó István kovásznai születésű, eddig Kőhalomban szolgáló plébános veszi át. Fekete József plébánossal a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián beszélgettünk életútjáról: a részletekből érdekes korszak képkockái elevenednek meg, amelyen átfénylik a nagy családból származó pap együttérzése népe sorsával.
2016-08-27: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Székely Balázs – 1938–2006Orvosainkra emlékezünk

Dr. Székely Balázs – 1938–2006 (Orvosainkra emlékezünk)1938. február 2-án született Telekfalván, a Székelyudvarhely melletti kis faluban. Édesapja eredeti mestersége szerint kovács volt ugyan, de mint székely faragómestert ismerték. Nevét gyönyörű faragott bútorai repítették szerte a vidéken, amelynek egy gyönyörű „garnitúráját” éppen nemrég csodáltam meg az anyavárosban Dr. Toró Árpád nyugalmazott szülész-nőgyógyász lakásán. Tehát volt honnan örökölnie a művészetek iránti szeretetet, és az azok gyakorlásához szükséges kézügyességet.  És persze az ehhez feltétlenül szükséges  képességeket is, ami aztán lehetővé tette a faluból való kitörését.
2016-08-13: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Aszalós János 1924–1983Orvosainkra emlékezünk

Dr. Aszalós János 1924–1983 (Orvosainkra emlékezünk)Emlékfoszlányokból, mozaikkövecskékből próbálom összerakni dr. Aszalós János ftiziológus (tüdőgyógyász) képét, ami nehezen megy, mert „se rokona, se ismerőse” nemigen maradt a több mint 30 évvel ezelőtt elhunyt orvosnak. Magam is csak néhány beszélgetés emlékét őrzöm abból az alkalomból, hogy néhányszor felkerestem az akkor még a Bene-házban működő osztályán az egyik  beutalt tanító betegemet. Egy emlékező volt osztálytárs és a munkakönyve ad némi ízelítőt  abból a háborús és osztályharcos világból, amelyben felnőtté vált, illetve amelyben mint orvos dolgozott aránylag rövidre szabott életében.
2016-08-06: Életutak - Csinta Samu:

Gyógykezelésből vívótörténelemOlimpiára hangoló beszélgetés Rejtő Ildikóval, a Nemzet Sportolójával

Gyógykezelésből vívótörténelem (Olimpiára hangoló beszélgetés Rejtő Ildikóval, a Nemzet Sportolójával)Rio de Janeiróban megkezdődött a 31. nyári olimpiai játékok versenysorozata. Az év legnagyobb sporteseményére hangolva Rejtő Ildikóval, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett kétszeres olimpiai bajnok magyar tőrvívóval, hét olimpiai és tizenöt világbajnoki érem tulajdonosával beszélgettünk életútjáról, balkezességből fakadó szerencséjéről, kihívásokról.
2016-07-09: Életutak - Csinta Samu:

A kenyér a futballban is kötelezDiószegi László sepsiszentgyörgyi vállalkozóval locsolkodásról, meghurcolásról, tisztességről

A kenyér a futballban is kötelez (Diószegi László sepsiszentgyörgyi vállalkozóval locsolkodásról, meghurcolásról, tisztességről) A futballban is ugyanolyan tisztességesen, átlátható módon kíván tevékenykedni, mint az országos ismertséget szerző pékiparban. Diószegi Lászlóval lokálpatriotizmusról, közösség iránti kötelességről, helyi „jóbarátokról” és vállalkozói környezetről is beszélgettünk.
2016-06-25: Életutak - Csinta Samu:

Értékmentés csikorgó ajtók nélkülBeszélgetés Haszmann Pállal, a csernátoni Haszmann Pál Múzeum nyugalmazott igazgatójával

Albert Levente felvételeKiegyenesedni, elfelejteni az évszázados szereptévesztést, úgy segíteni a fiatalokat értékmentő érdeklődésük kibontakoztatásában, hogy közben ne érezzék tolakodásnak: többek között ezekről a témákról beszélgettünk Haszmann Pállal, a csernátoni tájmúzeum nyugalmazott igazgatójával.
2016-06-18: Életutak - Csinta Samu:

Kövek becsülete, Háromszék hűségeBeszélgetés Kisgyörgy Zoltán geológus-újságíróval

Albert Levente felvételeNyolcvanadik születésnapjához közeledik Kisgyörgy Zoltán. A régi idők nagy tanújával, a háromszéki bányaipar és helytörténet kimagasló szakértőjével, az utolérhetetlen mesélővel szűk évszázad villanásainak fényében fürdőztünk.  
2016-04-09: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Kocsis Lajos, 1924–2006Orvosaink emlékezünk

Dr. Kocsis Lajos, 1924–2006 (Orvosaink emlékezünk)Annyi személyes emlék fűz hozzá, hogy amikor életpályájának felvázolásához kezdek, a bőség zavarával küzdök, melyikkel kezdjem. Hiszen már hatodéves koromban megismertem, miután Rétyen letöltötte a kötelező kétéves körorvosi időszakot, s más kitérőket bejárva, visszatért Marosvásárhelyre  fogászatot tanulni, ahol  szomszédok lettünk a bentlakásban.
2016-02-20: Életutak - :

Dr. Petru OpreaOrvosainkra emlékezünk 1924–2004

Dr. Petru Oprea (Orvosainkra emlékezünk 1924–2004)Teljében pompázott a vénasszonyok nyara azon az 1961. november 4-ei napon, amikor zsebemben a nemrég szerzett friss „repartiţie” papírral Sepsiszentgyörgyről beutaztam Brassóba, a tartományi székhelyre kiválasztani az akkor még ideiglenesnek vélt munkahelyemet, ahol aztán pályafutásom végéig éltem.
2016-01-30: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Papp István Árpád 1928–1993Orvosainkra emlékezünk

Dr. Papp István Árpád 1928–1993 (Orvosainkra emlékezünk) Miként a napfogyatkozás is ritkán látott természeti tünemény, párját ritkítja az is, ami a hetvenes évek legelején az újonnan létrehozott megyei kórház szülészeti osztályán dr. Papp István szülész-nőgyógyász ügyelete alatt történt. Tizenhat újszülött látta meg egymásután a napvilágot! Tizenhat kis székely csemete!, mely rendkívüli eseményt az akkori megyei lap is hírül adott.
2016-01-23: Életutak - :

Száz év a gondviselés jegyében

Száz év a gondviselés jegyébenTőkés István emlékezete Életének századik évében, 2016. január 15-én kolozsvári otthonában, gyermekei és unokái körében elhunyt Tőkés István református lelkész, az Erdélyi Református Egyházkerület volt püspökhelyettese.
2016-01-09: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Várhelyi Etelka 1930–2013Orvosainkra emlékezünk

Dr. Várhelyi Etelka 1930–2013 (Orvosainkra emlékezünk)Összességében talán az egykori „száguldó riporter” sem utazott annyit, mint Várhelyi doktornő, aki a megtett kilométerek száma szerint a Holdra is eljuthatott volna, hiszen 1970-től 1983-ig ingázott Marosvásárhely és Segesvár között.
2015-12-31: Életutak - Mózes László:

A százkettedik új esztendő

Nemes Dénes saját faragású könyvespolcára mutat. A szerző felvételeDecember 24-én, karácsony szombatján töltötte be százkettedik életévét Nemes Dénes nyugalmazott unitárius lelkész. Szülei kívánságára lett pap, a harmincas évek nyomorúságos, egész Erdélyt sújtó gazdasági viszonyai között azért kérték, hogy válassza a teológiát, mert más egyetemet nem tudtak volna fizetni. Nem bánta meg, tartással, szülőföldjéhez, híveihez ragaszkodva átélt egy évszázadot, negyvenhét éven át hűséggel szolgálta nemzetét. Harminchét évet Kálnokon töltött, nyugdíjazása után Bodokra költözött. Huszonnyolc esztendeje özvegy, egyedül él. Hozzá hasonló, ennyire idős és mégis friss embert Háromszéken, Székelyföldön keveset találni. Bár ő maga elégedetlen elméjével, az nem hagyta cserben, szépen fogalmaz, mívesen beszél. Viszont látása, hallása bizonytalan, s bár egy évtizede nagyon hiányzik neki az olvasás, még nevetni is tudott, amikor fülorvosa azt mondta, hiába megy templomba, úgysem hall semmit, nem lesz pletyka abból, ami a szószéken elhangzik. Nagyon boldog, ha látogatják, örvend, ha valakivel beszélgethet, mert „én annyit vagyok egyedül és annyit hallgatok”, hogy számára az is ünnep, amikor sorsáról érdeklődnek.  
2015-12-24: Életutak - Csinta Samu:

Hazája: SzékelyföldFerenczes István költővel a „ráfordított” emberöltőnyi időről

Hazája: Székelyföld (Ferenczes István költővel a „ráfordított” emberöltőnyi időről)Egy életút kanyarjai a forradalom csíkszeredai költőjétől a sikertörténetnek számító Székelyföld folyóirat alapítójáig: beszélgetés Ferenczes Istvánnal illúziókról, újrakezdésekről és Arghezi székely édesanyjáról.
2015-12-19: Életutak - :

Dr. Márkó Imre 1939–2011Orvosainkra emlékezünk

Dr. Márkó Imre 1939–2011 (Orvosainkra emlékezünk)Fogorvos volt és író. Ezenkívül gyermekkorában az édesapja mellett földműves, az apja „duna-csatornáskodása” miatt kicsapott kisiskolás, 17 évesen érettségiző diák, a kolozsvári és a szebeni teológiákon lelkészi pályára készülő teológus, majd orvostanhallgató – amíg ki nem tették az egyetemről –, diploma nélküli fogorvos, majd újra egyetemista, s végül 31 éves korában – kiváló tanulmányi eredménnyel diplomázva – megállapodhatott a pályakezdő fogorvoslás meglehetősen nehéz útján. Bizony mozgalmas élet. Írói műhelyében nem kellett sokat keresgélnie az ihletet adó témákat, tódultak azok maguktól is.
2015-11-28: Életutak - :

Dr. Korcsák Károly 1927–2010Orvosainkra emlékezünk

Dr. Korcsák Károly 1927–2010 (Orvosainkra emlékezünk)Dr. Korcsák Károly egykori kórházigazgatót, a fertőző betegségek osztályának főorvosát a gondviselés egész életén át szárnyai alatt tartotta. Vonzó alkati örökségéhez kellő észbeli képesség is társult. Olyan helyen töltötte gyermekkorát, ahol az anyanyelv mellett játszi könnyed­séggel megtanult németül és románul.
2015-11-21: Életutak - :

A Nemzeti a lélek menedéke is

A Nemzeti a lélek menedéke isBeszélgetés a 70 éves Ablonczy László íróval, színikritikussal, színigazgatóval – Bodroghalászon született 1945 októberében. Miként emlékszik falujára, gyermekkori éveire? – Kedves falu volt, ma már Sárospatak kerülete. Lakói a folyó örökös veszélyében éltek. Sárospatak iskolaváros, a Rákóczi várral „a szabadság oroszlánbarlangja” (Petőfi); szobrok, emléktáblák múltját s vele a zivataros magyar századokat is regélik... Apám görög-latint tanított, s váratlan halála után (1950) anyám szüleihez költöztünk Debrecenbe.
2015-11-21: Életutak - :

Eukaliptuszból székely kapuA szélrózsa magyarjai

Eukaliptuszból székely kapu (A szélrózsa magyarjai)Sikó Annával Ausztráliáról, a megvalósult amerikai álomról A diaszpórával való törődés a mindenkori ausztráliai magyar nagykövet prioritása – tartja Sikó Anna, aki 2011-től 2015 márciusáig képviselte Magyarországot a földrésznyi országban. A diplomatával az ötödik kontinens migrációs politikájáról is beszélgettünk.
2015-11-14: Életutak - Csinta Samu:

Igazság és hit első kézbőlIdősebb Apor Csabával báróságról és mérnökségről

Fotó: Köntés ErnőA megsemmisítésre kárhoztatott erdélyi arisztokrácia élő mementója, akit emberi tartása és szakmai tudása segített át a kommunizmus legnehezebb évtizedein. A kilencvenötödik életévéhez közeledő altorjai báró Apor Csaba szerint, ha életünk legfőbb törvénye a tízparancsolat, nagy baj nem lehet.
2015-11-07: Életutak - :

Egy „géppuskás” fél évszázadaSzületésnapi beszélgetés Márton Árpád festőművésszel

Egy „géppuskás” fél évszázada (Születésnapi beszélgetés Márton Árpád festőművésszel)Szülőfalujában, Gyergyóalfaluban ő volt a „géppuskás”, mégis szinte lemaradt élete álmáról, hiszen apjával épp „erdőlt”, amikor arra jártak a tehetségkutatók. A hetvenöt éves Márton Árpád festőművész csak a monumentális festészetet hiányolja sok korszakot felölelő művészi pályájából.
2015-10-03: Életutak - Dr. Nagy Lajos:

Dr. Pálmai Gyula, 1931–2003Orvosainkra emlékezünk

Dr. Pálmai Gyula, 1931–2003 (Orvosainkra emlékezünk)Amikor 1961-ben Háromszékre, Rétyre kerültem körorvosnak, a hozzám forduló betegeim egy része arra a kérdésemre, hogy utoljára ki kezelte és mivel, a két „nagy öreg” körorvos, a csernátoni Réz doktor és a zágoni Duka doktor mellett gyakran emlegette a nagybororsnyói Pálmai doktor nevét is, aki immár 1956 óta olyan sikerrel gyógyította saját betegeit, hogy híre túlszárnyalta körzete határát, és a nem hozzá tartozók is gyakran igénybe vették segítségét.
2015-10-03: Életutak - Ferencz Csaba:

László Attila: Lelkemhez a kóruséneklés állt legközelebb

László Attila karnagy – a zenei nevelést akartam szolgálni. A szerző felvételeLászló Attila karnagyot nem valamilyen kerek évfordulóján kerestem meg a fél évszázadot felölelő visszapillantó beszélgetésre. Bár szerettem volna, hiszen több mint három évtizede az ő karnagyi beintésére figyelve fertőzött meg – egy életre – a karéneklés vírusa, de a háromszéki (és nem csak) „karnagyok karnagya” nyolcvanadik születésnapján nem jött össze a beszélgetés. Most, amikor az általa alapított kórus kerek, 35. évfordulóját ünnepli – ez alkalomból ma este 19 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban jubileumi hangversenyt tartanak –, be kell látnunk: a dolgok néha maguktól is alakulnak. Hiszen László Attila valójában összenőtt azokkal az együttesekkel, amelyeket szervezett, átvett vagy éppen létrehozott, összenőtt a háromszéki kórusmozgalommal, így sokkal találóbb, ha – a magunk módján – egyik „gyermeke” születésnapján köszöntjük. Nem díszes bokrétával, hanem fél évszázados munkája néhány állomásának felelevenítésével.  
2015-09-26: Életutak - :

Kincses Előd: Király Károly 85 éves

Fotó: Origo.huA Szovjetunió által kommunista rendszerbe kényszerített országokban tudtom szerint a vezető pártfunkcik csak abban az esetben szálltak szembe a párttal, ha már kikerültek a hatalomból. Király Károly viszont hatalma csúcsán, Kovászna megyei első titkárként és az Államtanács befolyásos tagjaként fordult szembe a rettegett diktátorral. Két okból tette ezt: elfogadhatatlannak tartotta Nicolae Ceauşescu egyre barátságtalanabb, beolvasztó nemzetiségi politikáját és diktatórikus döntéshozatalát.