Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. április 30., vasárnap 21:40
Köszöntjük Katalin, Kitti nevű olvasóinkat!
Mi, hol, mikor? » Elhalálozás
2017-04-29: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CÂRNARU RADU DRAGOŞ elhunyt. Temetése 2017. április 29-én, szombaton 14 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi ortodox temetőben. Özvegye és a gyászoló család 214718
2017-04-28: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KUSZTOS TIBOR életének 43. évében váratlanul távozott szerettei köréből. Temetése 2017. április 28-án, pénteken 14 órakor lesz a nagybaconi ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család du.
2017-04-27: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, testvér, jó rokon, szomszéd, barát, a gyimesközéploki születésű sepsiszentgyörgyi TANKÓ JÓZSEF életének 80. évében hosszú betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2017. április 28-án, pénteken 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi római katolikus ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. Gyászoló özvegye 4298810
2017-04-26: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy özv. LŐTE DÉNESNÉ BARKÓ SÁRA életének 94., özvegységének 27. évében elhunyt. Méltósággal viselt, hosszú élet után, Isten akaratában megnyugodva visszaadta lelkét Teremtőjének. Utolsó útjára a családi háztól kísérjük az illyefalvi református temetőbe. Temetése 2017. április 27-én 14 órakor lesz. Örök álmát őrzi családja szeretete. A gyászoló család 10043
2017-04-25: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó testvér, férj, édesapa, nagytata, a bölöni PÁL MIHÁLY életének 80., házasságának 51. évében elhunyt. Temetése 2017. április 26-án, szerdán 12 órakor lesz a bölöni ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával, valamint kedden 15 és 18 óra között. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 19112
2017-04-24: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a bitai özv. SZABÓ JENŐNÉ SZABÓ VERONKA életének 78. évében, özvegységének 6. hónapjában rövid betegség után elhunyt. Temetése 2017. április 25-én, kedden 14 órakor lesz a családi háztól. A gyászoló család 19110
2017-04-22: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a sepsiszentgyörgyi KORÉH IRMA (szül. STEFÁN) türelemmel viselt, hosszú betegség után életének 76. évében hazatért megváltó Urához. Szeretett halottunktól 2017. április 24-én 14 órakor veszünk végső búcsút a katolikus temetőben. Részvétfogadás a temetés napján 13 órától. A gyászoló család 19206
2017-04-21: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon, köszönni, búcsúzni sem volt alkalom, az idő nem gyógyítja sebeinket, mert te igazán szerettél bennünket. Egy célod volt, a családodért élni, ezt a halál tudta csak széttépni. Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, testvér, rokon, a sepsikőröspataki özv. DÁVID ANNA BERTA (szül. BÁCS) 71 éves korában 2017. április 20-án rövid, de türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Temetése április 22-én 14 órakor lesz a sepsikőröspataki ravatalozóháztól. Részvétfogadás április 21-én 18–20 óráig. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 18104
2017-04-20: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a kedves, jó férj, édesapa és nagytata, a székelyudvarhelyi születésű marosvásárhelyi dr. HECSER LÁSZLÓ ­LÓRÁNT egyetemi tanár életének 77., boldog házasságának 46. évében 2017. április 18-án ­csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2017. április 22-én, szombaton 14 órától helyezzük örök nyugalomra a székelyudvarhelyi Szent Miklós-hegyi temetőben római katolikus szertartás szerint. Részvétfogadás a temetés előtt 13 órától. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család H
2017-04-19: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, rokon és jó szomszéd, az uzoni id. SZÁSZ MIHÁLY életének 79., házasságának 51. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2017. április 20-án, csütörtökön 14 órakor lesz az uzoni temető ravatalozójából. Részvétfogadás ugyanott szerdán 17–20 óráig és a temetés előtt egy órával. Nyugodjék békében. A gyászoló család 19049
2017-04-15: Elhalálozás - :

Elhalálozás

2017. április 14-én ­meghalt NAGY ISTVÁN (KUKI). Temetése 2017. április 15-én 15 órakor a közös temető ravatalozóházától. 19048
2017-04-14: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, rokon, az egerpataki születésű ifj. MAKSAI ÁGNES életének 56. évében elhunyt. Temetése 2017. április 15-én, szombaton 14 órakor lesz az egerpataki családi háztól az egerpataki temetőben. A gyászoló család 19045
2017-04-13: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy id. UNGVÁRI ANDRÁS életének 76., házasságának 52. évében 2017. április 11-én türelemmel viselt betegség után hirtelen elhunyt. Temetése 2017. április 14-én, pénteken 15 órakor lesz a szentkatolnai ravatalozóházból a helyi temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 10023
2017-04-12: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi KISS GABRIELLA 84 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése április 13-án 15 órától lesz a bölöni ravatalozóháztól a református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Fájó szívvel búcsúzik leánya, Hajnika és rokonai 19037
2017-04-11: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy id. SZABÓ SÁNDOR életének 74., özvegységének 16. évében elhunyt. Temetése 2017. április 12-én, szerdán 15 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4298538
2017-04-10: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatom, hogy a sepsiszentgyörgyi BALÓ GYULÁNÉ BAKK ÉVA nagyon hosszú, türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat 2017. április 12-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Férje, Gyula, fiai, Barna, Gyula, menyei, Lujzika, Böbe és unokája, Beáta 19028
2017-04-08: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatom, hogy a sepsiszentgyörgyi MÁTHÉ SÁNDOR hosszú szenvedés után 58 éves korában elhunyt. Temetése 2017. április 8-án, szombaton 12 órakor lesz a közös temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Testvére, Ferenc 4298488
2017-04-07: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kilyéni JOÓ MIHÁLY életének 67. évében hosszas, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése 2017. április 8-án 16 órakor lesz az ortodox ravatalozóháztól a kilyéni temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Gyászoló családja du.
2017-04-06: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, keresztapa, rokon, a nagyborosnyói id. KATONA FERENC életének 74., házasságának 51. évében türelemmel viselt betegség után  csendesen elhunyt. Temetése 2017. április 7-én 14 órakor lesz a családi háztól. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 19018
2017-04-05: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a bikfalvi KOVÁCS MIKLÓS (ZOLTÁN) életének 76. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2017. április 6-án, csütörtökön 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a bikfalvi családi háztól. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Gyászoló hozzátartozói 4298408
2017-04-04: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető apa, nagyapa, testvér, rokon, a középajtai születésű nagyajtai id. ANDRÁS LŐRINC 81. életévében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2017. április 4-én, kedden 12 órakor lesz a családi háztól. A gyászoló család 4298365
2017-04-03: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, testvér, rokon és ismerős, a sepsiszentgyörgyi RÁDULY LAJOS szerető szíve életének 72., özvegységének 23. évében türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni. Temetése 2017. április 4-én, kedden 14 órától lesz a vártemplomi református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 19014
2017-04-01: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSEKE IMRE életének 68. évében elhunyt. Temetése 2017. április 4-én, kedden 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi katolikus temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Koszorúmegváltás a templom javára. A gyászoló család 4298318
2017-03-31: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az árkosi id. SOLYMOSI ANDRÁS életének 92., özvegységének 27. évében hosszas, de türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2017. április 1-jén, szombaton 14 órakor lesz az árkosi ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4298286
2017-03-30: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal ­tudatjuk, hogy a kovásznai id. ZÁGONI GÁBOR életének 69., házasságának 44. évében rövid szenvedés után hirtelen elhunyt. Temetése 2017. március 31-én 14 órakor lesz a kovásznai ravata­lozóháztól. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 19010
2017-03-29: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Szívünk legmélyebb fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, vő, sógor, rokon, szomszéd és ismerős, id. DARAGUS MIHÁLY tragikus hirtelenséggel, életének 57., házasságának 31. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága szerettünk földi maradványait 2017. március 29-én, szerdán 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdiszentkereszti római katolikus temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 18004
2017-03-28: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Szívünk legmélyebb fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, vő, sógor, rokon, szomszéd és ismerős, id. DARAGUS MIHÁLY tragikus hirtelenséggel, életének 57., házasságának 31. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága szerettünk földi maradványait 2017. március 29-én, szerdán 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdiszentkereszti római katolikus temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 18004
2017-03-27: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó anyuka, nagymama, anyós, a kovásznai BODOR MAGDOLNA életének 66. évében hosszas szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Virrasztás március 27-én, hétfőn 17 órától, temetése kedden 14 órakor lesz a kovásznai ravatalozóból. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerettei 19001
2017-03-25: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a hidvégi születésű sepsiszentgyörgyi id. CZINTOS ÖDÖN (Ödi bácsi) életének 79. évében, özvegységének 10. hetében elhunyt. Temetése 2017. március 26-án, vasárnap 13 órakor lesz a szemerjai új református ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4298175
2017-03-24: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban nem, legalább a csodában. Keményen viselted fájdalmas terhedet, de mégis eljött a vég, búcsút sem vehettél. Megrendült szívvel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, sógor, após, apatárs, rokon, id. LOVÁSZ SÁNDOR szíve életének 64. évében türelemmel viselt, hosszas szenvedés után megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2017. március 25-én, szombaton 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól az angyalosi temetőben. A gyászoló család 4298154