Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. augusztus 23., szerda 22:17
Köszöntjük Bence nevű olvasóinkat!
Mi, hol, mikor? » Elhalálozás
2017-08-23: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Őszinte részvétünk és vigasztalódást kívánunk Daczó Magdikának és gyermekeinek PISTUKA korai halála alkalmából. Isten nyugosztalja jóságos lelkét. Szívünkben megőrizzük drága emlékét. Nagy Józsika és Irénke 19377
2017-08-22: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az alsócsernátoni születű budapesti KERTÉSZ FERENC sakkmester 75 éves korában hirtelen elhunyt. Temetés 2017. augusztus 23-án, szerdán 15 órakor lesz a szotyori református temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Barátai 4300979
2017-08-21: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kézdivásárhelyi FEJÉR GYÖRGY életének 55. évében 2017. augusztus 19-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Utolsó útjára 2017. augusztus 22-én, kedden 14 órától kísérjük a kézdivásárhelyi új református temető ravatalozóházából. Emléke legyen áldott. Szerettei 10297
2017-08-19: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető élettárs, édesanya, nagymama, testvér, meny, anyós, munkatárs, jó szomszéd, a csíkvacsárcsi születésű sepsiszentgyörgyi BALLA MAGDOLNA életének 55. évében rövid betegség után elhunyt. Temetése 2017. augusztus 21-én 14 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóból katolikus szertartás szerint. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Gyászoló családja 215261
2017-08-18: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, a sepsikőröspataki születésű sepsiszentgyörgyi DUMITRESCU ILDIKÓ (szül. BEDŐ) életének 65. évében hosszú szenvedés után hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2017. augusztus 18-án, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4300876
2017-08-17: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, a szárazajtai születésű baróti INCZE ÁGNES (szül. BODOSI) életének 74. évében rövid szenvedés után eltávozott szerettei köréből. Földi maradványait augusztus 17-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a baróti ravatalozóháztól. A gyászoló család 19231
2017-08-16: Elhalálozás - :

Elhalálozás

,,Ha emlegettek, köztetek leszek, / De fáj, ha látom könnyetek. / Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / Emlékem így áldás lesz rajtatok.” (Szent Ágoston) Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett gyermekünk, SZÖVÉRFI HUNOR 18 éves korában hirtelen elhunyt. Utolsó útjára 2017. augusztus 16-án, szerdán 15 órakor ­kísérjük a vártemplomi ­ravatalozóházból. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Bánatos szülei és szerettei 3827/b
2017-08-14: Elhalálozás - :

Elhalálozás

CSÁSZÁR ANDRÁS temetése 2017. augusztus 15-én 16 órától lesz a szentivánlaborfalvi ravatalozóháztól. A gyászoló család du.
2017-08-12: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kisbaconi özv. BOGDÁN GYULÁNÉ BALLÓ MARGIT életének 92. évében elhunyt. Temetése 2017. augusztus 12-én, szombaton 14 órakor lesz a családi háztól a kisbaconi temetőben református szertartás szerint. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Nevelt fia, Sándor és családja 4300836
2017-08-11: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, vő, sógor, keresztapa, apatárs, jó szomszéd és barát, özv. AMBRUS MIHÁLY életének 73., özvegységének 20. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2017. augusztus 12-én, szombaton 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozójából. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4300817
2017-08-10: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama és dédnagymama, KIRÁLY GIZELLA életének 80. évében hosszú betegség után tragikus körülmények között elhunyt. Drága halottunk földi maradványait augusztus 10-én, csütörtökön 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a zaláni ravatalozóháztól a helyi temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4300799
2017-08-09: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmval tudatjuk, hogy SZKURTULY FERENCNÉ LUKÁCS FÜLÖP ÉVA szerető szíve életének 51., házasságának 33. évében 2017. augusztus 8-án megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2017. augusztus 10-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a berecki ravatalozóházból a helyi temetőben. A gyászoló család 10279
2017-08-08: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, após, apatárs és jó ismerős, a kökösi id. VOJKUJ IMRE életének 76. évében hosszú betegség után megpihent. Drága halottunk földi maradványait 2017. augusztus 9-én, szerdán 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kökösi ravatalozóháztól a helyi temetőben. A gyászoló család 4300754
2017-08-07: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, a kézdiszentléleki JÁNÓ VERONIKA életének 87. évében hosszas betegség után elhunyt. Temetése 2017. augusztus 7-én délután 3 órakor lesz a kézdiszentléleki ravatalozóházból a helyi temetőben. A gyászoló család 10275
2017-08-05: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, CSURULYA ALBERTNÉ SZIGYÁRTÓ ERZSÉBET életének 92. évében csendesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2017. augusztus 6-án, vasárnap 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4300732
2017-08-04: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a sepsibodoki id. VERES LÁSZLÓ életének 87., özvegységének 20. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk  föl­di maradványait 2017. augusztus 5-én, szombaton 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a bodoki ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4300701
2017-08-03: Elhalálozás - :

Elhalálozás

„Elfáradtam, megpihenni hozzád megyek, Istenem.” Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy özvegy dr. KISS LAJOS szerető szíve életének 73. évében 2017. augusztus 2-án megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2017. augusztus 4-én délután 4 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi régi református ravatalozóházból a helyi temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Csendes álma felett őrködjön az örök szeretet. A gyászoló család 10268
2017-08-02: Elhalálozás - :

Részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki dr. Péter Lászlónak felesége elhunyta alkalmából. Pánti Mária, Balogh András 4300657 Őszinte részvétem a Godra családnak Parajdra GODRA LŐRINC elhunytakor. Pető Katalin 4300658
2017-08-01: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Fájdalommal tudatjuk, hogy a komollói DIMÉNY SÁNDOR életének 61. évében elhunyt. Temetése 2017. augusztus 2-án 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi szemerjai ravatalozóháztól a komollói temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Hozzátartozói 4300646
2017-07-31: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa, GODRA LŐRINC türelemmel viselt betegség után 75 éves korában hazatért megváltó Urához. Szeretett halottunktól 2017. augusztus 1-jén 15 órától veszünk végső búcsút a parajdi református temetőben katolikus szertartás szerint. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Gyászoló szerettei 19354
2017-07-29: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a gidófalvi születésű sepsiszentgyörgyi TÉGLÁS JENŐNÉ BENDE MARGIT életének 88. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2017. július 30-án, vasárnap 14 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4300614
2017-07-28: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, férj, édesapa, nagybácsi és vő, a sepsiszentgyörgyi születésű id. DARAGICS GÉZA JENŐ volt IAME-alkalmazott végtelen türelemmel viselt betegség után életének 66. évében Ausztriában elhunyt. Temetése 2017. július 29-én 16 órakor lesz Szlovákiában, Alsószeliben (Dolné Saliby) a ravatalozóháztól. A gyászoló család 19348
2017-07-27: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Szívünk legmélyebb fájdalmával és könnyes szemekkel tudatjuk, hogy az önzetlen, drága jó édesanya, unokáit imádó nagymama, szerető anyós, kedves keresztmama, anyatárs, rokon és melegszívű jó szomszéd, a bodosi születésű baróti özv. GÁL ISTVÁNNÉ EGYED IRMA (Nagyika) (1920. július 6.– 2017. július 24.) életének 98., özvegységének 54. évében szerető családja körében 2017. július 24-én könnyes szemmel, csendesen megpihent. Egész életét a munka és a családja iránti szeretet vezérelte, soha nem múlt el egy nap, hogy ne adott volna hálát a jó Istennek azért a kegyelemért, amiért megtartotta és megsegítette a nap folyamán. Egy igazi kincs, gyöngyszem és fénysugár volt ő családja számára. E kincset 2017. július 27-én 14 órakor kísérjük el hosszú útjára a baróti ravatalozóháztól a református egyház szertartása szerint. Részvétfogadás 2017. július 26-án 17 és 19 óra között, valamint a szertartás előtt egy órával. Pihenése legyen csendes és nyugodt, emléke örökké áldott. Őt soha el nem felejtő fia, unokái, menye és hozzátartozói 19220
2017-07-26: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, testvér, após, nagytata, sógor, apatárs, koma, jó barát, szomszéd és rokon, a kászonimpéri születésű sepsiszentgyörgyi özv. FÜLÖP JÓZSEF életének 72., özvegységének 19. évében türelemmel viselt betegség után 2017. július 23-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2017. július 27-én, csütörtökön 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozójából. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család 4300516
2017-07-25: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy SIMONNÉ ­NEMES ­IBOLYA temetése július 29-én, szombaton 14 órától lesz a szilágysomlyói református ravatalozótól. Dr. Finta Ella 4300504
2017-07-24: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi KARÁCSONY ÁRPÁD (kicsi Suber) volt textilgyári alkalmazott és a volt Textil futballcsapat tagja életének 86. évében csendesen elhunyt. Temetése 2017. július 24-én, hétfőn 16 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 3813/b
2017-07-22: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk,hogy a sepsiszentgyörgyi SOMOGYI ANDRÁS életének 80. évében elhunyt. Temetése 2017. július 22-én 13 órától lesz a szatmárnémeti temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család 19340
2017-07-21: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, a kézdivásárhelyi KOSZTÁNDI LORÁND LÁSZLÓ szerető szíve életének 30. évében türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2017. július 22-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi római katolikus ravatalozóházból a helyi temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 10252
2017-07-20: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, a kézdivásárhelyi KOSZTÁNDI LORÁND LÁSZLÓ szerető szíve életének 30. évében türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2017. július 22-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi római katolikus ravatalozóházból a helyi temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 10248
2017-07-19: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Te, aki annyi szeretetet adtál, te, aki mindig mellettük álltál, te, aki nem kértél, csak adtál, minket örökre itt hagytál. Öleljen át a csend és a szeretet, elfelejteni téged soha nem lehet. Fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, anyós, nagymama, testvér, rokon, az angyalosi születésű sepsiszentgyörgyi BÁLINT ROZÁLIA (szül. STEFÁN) életének 61., házasságának 41. évében 2017. július 16-án hirtelen elhunyt. Temetése július 19-én, szerdán 15 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4300336