Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. január 20., péntek 11:50
Köszöntjük Fábián, Sebestyén nevű olvasóinkat!
Mi, hol, mikor? » Elhalálozás
2017-01-20: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szentivánlaborfalvi születésű sepsiszentgyörgyi CZINTOS LÍDIA (szül. KEREKES) életének 71. évében elhunyt. Temetése 2017. január 22-én, vasárnap 13 órakor lesz a szemerjai református ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4296908
2017-01-19: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, anyós, testvér, rokon, szomszéd, a várhegyi id. GÁSPÁR ANNA 79. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2017. január 20-án, pénteken 14 órakor lesz a cófalvi családi háztól. A gyászoló család 18752
2017-01-18: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LÁSZLÓ ATTILA Pro Urbe-díjas zenetanár, karnagy életének 84. évében elhunyt. Temetése 2017. január 19-én, csütörtökön 15 órakor lesz a szemerjai új ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4296819
2017-01-17: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TORDAI SÁRA (szül. CSATA) életének 86. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2017. január 18-án, szerdán 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben. Isten adjon nyugodalmat neki. A gyászoló család 4296839
2017-01-16: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a kommollói születésű uzoni id. BARTHA JÁNOS hosszas, méltósággal viselt betegség után életének 79. évében csendesen eltávozott szerettei köréből. Temetése 2017. január 16-án 14 órakor lesz a családi háztól az uzoni református temetőben. Fájdalommal búcsúznak szerettei. 18649
2017-01-14: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az oltszemi id. özv. RÁPOLTI JÓZSEF életének 87. évében türelemmel viselt betegség után hirtelen elhunyt. Temetése 2017. január 15-én, vasárnap 13 órakor lesz az oltszemi családi háztól a református temetőben. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4296801
2017-01-13: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Fájdalommal tudatjuk, hogy a jó édesanya, nagymama, rokon és ismerős, özv. GERGELY ­ANDRÁSNÉ SZALAY OLGA életének 86., özvegységének 28. évében csendesen elhunyt. Temetése 2017. január 14-én, szombaton 12 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt fél órával. Leánya és unokái 4296771
2017-01-12: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az árkosi SEBESTYÉN IRMA (szül. LACZKÓ) szerető szíve életének 74. évében megszűnt dobogni. Temetése 2017. január 13-án 13 órakor lesz az árkosi ravatalozóháztól. Részvétfogadás csütörtökön 17 órától, valamint a temetés napján 12 órától. A gyászoló család 4296741
2017-01-11: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett, drága jó édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, keresztszülő, rokon, jó szomszéd, a kisborosnyói születésű kálnoki özv. MAGYARÓSI KRISTÓFNÉ DINKA ERZSÉBET szerető szíve életének 85., özvegységének 17. évében hosszú, de türelemmel viselt betegség után csendesen megpihent. Drága halottunk földi maradványait 2017. január 12-én, csütörtökön 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kálnoki családi háztól a református temetőben. Emléke szívünkben örökké élni fog. A gyászoló család 4296711
2017-01-10: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, DUDÁS SÁNDORNÉ TÓTH MARGIT szerető szíve életének 91. évében megszűnt dobogni. Temetése 2017. január 11-én 14 órakor lesz a nyujtódi ravatalozóházból. A gyászoló család 9761
2017-01-09: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, a gyergyó­remetei születésű sepsiszentgyörgyi GOGA IRÉN (szül. VASS) 88. évében rövid szenvedés után csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2017. január 10-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi római katolikus ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 18639
2017-01-07: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Fájdalommal tudatjuk, hogy özv. NAGY DÉNESNÉ VÁNCSA PIROSKA életének 96. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Megfáradt testét január 8-án, vasárnap 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi ravatalozóháztól. Részvétfogadás szombaton 16–17 óráig és a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4296658
2017-01-06: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya, rokon, szomszéd, a szemerjai SZÁSZ-TELEKI JOLÁN (szül. KULCSÁR) 84 éves korában rövid szenvedés után csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2017. január 7-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Bánatos özvegye és fia 4296638
2017-01-05: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal és megrendült szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a mikóújfalusi ILYÉS SÁNDOR életének 88., boldog házasságának 62. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése január 6-án, pénteken 14 órakor lesz a mikóújfalusi ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés napján 13.30 órától. A gyászoló család 4296611
2017-01-04: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, rokon és barát, TÍMÁR GÉZA életének 83., özvegységének 5. évében 2016. december 31-én elhunyt. Temetése 2017. január 4-én 11 órakor lesz a közös temetőben. Nyugodjék békében. A gyászoló család du.
2016-12-31: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsikőröspataki id. PARA ÁRPÁD életének 64. évében türelemmel viselt betegség után, Isten kegyelméből elköltözött az örök hazába. Temetése 2017. január 1-jén 14 órakor lesz a sepsikőröspataki ravatalozóháztól. Részvétfogadás december 31-én 17–19 óráig és a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 18626
2016-12-30: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, a szacsvai születésű sepsiszentgyörgyi özv. VÁRZA MIHÁLYNÉ PÁSZTOR ILONA 88. életévében hosszú betegség után örökre itt hagyott bennünket. Temetése 2016. december 31-én, szombaton 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 18624
2016-12-29: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a nagybaconi VINCZI SÁNDORNÉ szül. INCZE VIKTÓRIA életének 84., házasságának 62. évében csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2016. december 29-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a nagybaconi ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 18654
2016-12-28: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a mélyen szeretett férj, édesapa, testvér, nagyapa és jó szomszéd, a zágoni születésű id. MOLNÁR BÉLA életének 68., házasságának 41. évében hosszan tartó betegség után csendesen elhunyt. Temetése 2016. december 28-án 14 órai kezdettel lesz a zágoni ravatalozóháztól. Részvétfogadás december 27-én 15 és 17 óra között. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 18623
2016-12-24: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy INCZE JÁNOSNÉ szül. AMBRUS ERZSÉBET 81 éves korában elhunyt. Temetése december 26-án 15 órakor lesz a baróti ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés napján 14 órától. Pihenése legyen csendes. A gyászoló család 18653
2016-12-23: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy id. PÉTERFI SÁNDOR életének 92., boldog házasságának 68. évében 2016. december 22-én rövid és súlyos betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2016. december 24-én 13 órakor kísérjük utolsó útjára a családi háztól a nagyajtai unitárius temetőben. A gyászoló család 4296490
2016-12-22: Elhalálozás - :

Megemlékezés

Tíz évvel ezelőtt kísértük utolsó útjára a drága édesanyát, feleséget és nagymamát, CSINTA SÁMUELNÉ UNGVÁRI MÁRIÁT. Emlékét őrizzük, hagyatékát ápoljuk. A család H.
2016-12-21: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Izraelben elhunyt SCHULLER MARIKA. Béke poraira. Unokatestvére, Lusztig Marika 4296445
2016-12-20: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy az olaszteleki születésű özv. KOLUMBÁN ­LAJOSNÉ FODOR MARGIT életének 92. évében 2016. december 19-én megtért Teremtő ­Urához. Drága halottunk földi maradványait 21-én, szerdán 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól az olaszteleki református temetőben. Drága emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló szerettei 18618
2016-12-19: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama és jó szomszéd, CSEKE IRÉNKE (született DOMOKOS) életének 66., házasságának 47. évében hosszas betegség és szenvedés után december 17-én elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2016. december 20-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai református ravatalozóból. Részvétfogadás hétfőn 16 órától és a temetés előtt 14 órától. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 18617
2016-12-17: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, após, testvér és rokon, a homoródalmási, majd sepsiszentgyörgyi id. FEKETE MIHÁLY életének 78. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2016. december 19-én, hétfőn 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától. Részvétfogadás 12 órától. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család du.
2016-12-16: Elhalálozás - :

Elhalálozás

„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át, és szeretet. Csak az hal meg, akit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.” (Kosztolányi Dezső) Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, anyós, keresztmama, rokon és jó barát, a sepsiszentgyörgyi születésű özv. FODOR LÁSZLÓNÉ SÁNTA IBOLYA szíve életének 66. évében hirtelen megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2016. december 17-én, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi vártemplomi ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Gyászoló szerettei 4296386
2016-12-15: Elhalálozás - :

Elhalálozás

„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.”  (János 14,27) Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a kézdivásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi özv. VÁNTSA DEZSŐ, a sepsikőröspataki, bitai és középajtai gyülekezetek hűséges (nyugalmazott) lelkipásztora 2016. december 12-én életének 92. évében megtért Teremtő Urához. Drága halottunk földi maradványait 2016. december 15-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi szemerjai református templomból. Részvétfogadás temetés előtt egy órával. Drága emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló szerettei 4296335
2016-12-14: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az oltszemi születésű sepsiszentgyörgyi SIMON ALBINA (szül. BALLÓ) életének 78. évében elhunyt. Temetése 2016. december 15-én, csütörtökön 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4296324
2016-12-13: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy özv. HORVÁTH KÁROLYNÉ SÜVEG BERTA szerető szíve életének 84., özvegységének 27. évében megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2016. december 15-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4296306