Sepsiszentgyörgy, 2018. január 19., péntek 15:30
Köszöntjük Sára, Máriusz nevű olvasóinkat!
Múltidéző » Emlékezet
2018-01-10: Emlékezet - :

A halhatatlan emlékű Szász TiborRégi pedagógusok

A halhatatlan emlékű Szász Tibor (Régi pedagógusok)A vándorló iskolának nevezett Leánylíceum nemcsak vándorolt, de szerkeze­tében is sokat változott az idők folyamán (ezt egy előbbi cikkben már felvázoltam). Ennek ellenére a tantestületnek odaadó, lelkiismeretes munkájának köszönhetően mindig sikerült megvalósítania az előtte álló feladatokat.
2018-01-10: Emlékezet - :

A visszatérés képeiTörténelem bélyegeken /2.

A visszatérés képei (Történelem bélyegeken /2.)Egy korábbi írásomban (Történelem bélyegeken – Háromszék, 2017. május 23.) az 1918. november 13-án az antant hatalmak és az Osztrák–Magyar Monarchia között létrejött belgrádi katonai egyezmény Magyarország számára végzetesnek bizonyuló következményei postatörténeti vonatkozásait mutattam be. Jelen írásomban majdnem két évtizedet ugorva a Magyar Posta 1938-as és 1940–41-es, a trianoni Magyarország területi növekedését hirdető filatéliai dokumentumait ismertetem.
2017-12-23: Emlékezet - :

Király Farkas: Sortűz /részletek/Karácsony

Péter Alpár rajzadecember 24. Rázott a teherkocsi. A bűzös kipufogógáz összecsavarodott az út menti szántóföldek kilehelte erős trágyaszaggal, beszivárgott a kóber alá, és nászba borult a szakasznyi, több napja mosdatlan katona testének kigőzölgésével. Akik talán fel sem figyeltek e különös aromára.
2017-11-16: Emlékezet - :

Az évforduló hozadékaHatvan évvel a magyar forradalom után

Dávid Gyula irodalomtörténész, volt politikai fogoly, a könyv társszerzője, a Polis Könyvkiadó vezetője. Fotó: Albert LeventeAz 1956-os magyar forradalom 60. évfordulójának hozadékát veszi számba Dávid Gyula kolozsvári irodalomtörténész, volt politikai fogoly a Hatvan évvel a magyar forradalom után című könyv sepsiszentgyörgyi, november 10-ei bemutatójára küldött levelében. A Benkő Levente történész, újságíró által szerkesztett, a kolozsvári Polis Könyvkiadónál 2016-os évszámmal megjelent, nyilvánosság elé a napokban került tanulmánykötet a Kovászna Megyei Volt Politikai Foglyok Szövetsége által 2016. szeptember 1–2-án Sepsiszentgyörgyön szervezett 1956-os ülésszak előadásait tartalmazza. A könyvbemutató meghívójában szerepelt a könyv társzerzője, kiadójának vezetője, Dávid Gyula neve is, aki személyesen nem jelenhetett meg, viszont levelet küldött a rendezvényre. A Benkő Levente által felolvasott levelet a szerkesztőség alcímeivel alább közöljük. (Sz. A.)
2017-11-15: Emlékezet - József Álmos:

Az országzászló-emlékmű avatása Sepsiszentgyörgyön

Pillanatkép az 1942-es ünnepélyrőlA trianoni békeszerződés csak fegyvernyugvást jelentett a vesztes országok számára. Olyan nemzeti megaláztatásokat és terheket okozott a legyőzött Magyarországnak, hogy belpolitikájában revíziós és szociális változtatások szükségességének állandó követelését eredményezte. A békeszerződés felülvizsgálatának, módosítási követeléseinek, a vesztett háború feletti elkeseredés ébrentartásának egyik hajtása volt a maroshévízi születésű Urmánczy Nándor földbirtokos, a Védő Ligák Szövetsége elnöke által 1925-ben meghirdetett országzászló-mozgalom. Az ennek égisze alatt létesített különböző emlékművek a közgondolkodás befolyásolásának eszközeként a mindennapok részévé váltak, ünnepségek alkalmával pedig szimbólumként szakrális funkciót is betöltöttek.
2017-11-09: Emlékezet - Jancsó Árpád:

A példamutató Bodó JenőRégi pedagógusok

A példamutató Bodó Jenő (Régi pedagógusok)A Mikes Kelemen Líceum monográfiájából szerzünk tudomást  a tanodák 1948-as államosítását követő „tanerőmozgatásáról”. Nemcsak igazgatókat, de tanítókat, tanárokat helyeztek át egyik településről a másikra, egyik iskolából a másikba. Történt mindez felsőbb utasításra, „tanügyi érdekből”. A cél szentesítette az eszközt: felbomlasztani a pedagógusközösséget, megfélemlíteni az érintett pedagógust egy ún. kitalált indok miatt. S ha ez sem vált be, következhetett a tanügyből való eltávolítás.
2017-11-09: Emlékezet - Józsa Lajos:

Az 1834-es kézdivásárhelyi nagy tűzvészről

Erdélyben 23 év után, 1834 májusában egybehívták az Országgyűlést. Kézdivásárhelyen Szotyori József főbíró, Kováts Dániel főjegyző, Fülöp Sámuel orátor és Balogh Pál javaslatára az Országgyűlés küldötteinek Török István ügyvédet és Jancsó Jánost választották.
2017-11-04: Emlékezet - :

Ferenczes István: HaláltáncházRészlet

1956 novemberét írták. Szomorú, ködös, letargikus november járta, negyvennapos hideg-rideg, országos esőkkel, amilyenek csak Csíkban, a Hargita keleti lábainál tudnak léleksorvasztóan, reményveszejtően zuhogni.
2017-11-04: Emlékezet - :

Kapui Ágota: November 4.

Jaj a legyőzötteknek, barátom, jaj annak is, ki legyőzött, ki épp arra járt egy este, vagy aki csak levegőzött.
2017-11-04: Emlékezet - :

Temesi Ferenc: ApámRészlet

1956  médiuma a rádió volt, a Szabad Európa meg a Szabad Magyar Kossuth Rádió. Újság, röplap nem jutott mindenhova. De a rádió eljutott. Mi a kisebb, dunántúli szabadságharcos adókra vadásztunk a végén, de hát a ruszkik is vadásztak rájuk.
2017-11-04: Emlékezet - :

Itt az írás, forgassátok...

Fotó: Albert Levente„Itt az írás, forgassátok...” címmel indított sorozatot a ’89-es hazai változások sajtódokumentumai­ból. Kölcsey halhatatlan sorát idézve a Vanitatum vanitas elejéről. Magában a versben azért az is benne van, hogy minden nemzedéknek meg kell vívnia a maga harcát, akármilyen reménytelennek is látszik az előrelépés.
2017-11-01: Emlékezet - Fekete Réka:

Főhajtás egykori tanítók előttZalánpatak nem felejt

Szotyori Angéla, Málnás polgármestere átadja a díszpolgári oklevelet a Ráduly házaspárnak.A szerző felvételeMásfél évtizedes eredményes oktatói és nevelői, közösségépítő és közösségfejlesztő munkájuk elismeréseképpen Zalánpatak díszpolgára címet adományozott Málnás önkormányzata és Zalánpatak faluközössége a jelenleg Uzonban élő Ráduly József nyugalmazott tanítónak és Ráduly Irénke óvónőnek. Az elismerést Préda Barna Az én falum, Zalánpatak című könyvének október 26-i uzoni bemutatóján adták át a nyugdíjas pedagógus házaspárnak.
2017-11-01: Emlékezet - Fekete Réka:

Katonai hagyományőrzés a Tekse alatt

Farkas József és unokája, Préda Barna a zalánpataki múzeumban. Albert Levente felvételeNem volt könnyű az élet, de könnyen viseltük – fogalmazta meg a zalánpataki Farkas József, amikor a régmúlt időkről és unokájáról, Préda Barnáról kérdeztük. Azt mondta, amit lehetett, mindent elmesélt unokájának, ennek köszönhető, hogy már gyermekként érdeklődött a régi katonai egyenruhák iránt, és húszévesen úgy ismerte a hadtörténet helyi vonatkozásait, mintha maga is részt vett volna valamilyen hadi eseményben. Tavaly avatott kis helyi múzeumában a népi hagyományok tárgyi emlékei mellett kiállította a zalánpataki családoktól összegyűjtött katonai emlékeket is, és büszke arra, hogy ősei között voltak magas rangú tisztek és hősök is.
2017-10-28: Emlékezet - :

Ötvenhat Brassóban

Lay Imre, az EMISZ vezetője letartóztatásakorÉpeszű ember nem rajonghat a forradalomért. Nem, nem kívánhatja, mert emberéletek, teremtett értékek esnek áldozatul a forradalom okozta felfordulásnak. Mégis voltak forradalmaink, szabadságharcaink, amelyekre ma büszkeséggel, kegyelettel és tisztelettel emlékezünk.
2017-10-11: Emlékezet - Márk Attila:

A történelem néma tanúiKegytárgyak sorsa

A történelem néma tanúi (Kegytárgyak  sorsa)Az 1916-os román betörés századik évfordulója kapcsán számos írás, könyv jelent és jelenik meg bizonyára a közeljövőben. Ezek nagy része tárgyilagosan tárja fel az első világháború számunkra, erdélyi magyarok számára megpróbáló időszakát. Érvényes rá George Orwell megállapítása: „A háború lényege a pusztítás – nem feltétlenül emberi életeké, hanem az emberi munka eredményeié.”
2017-10-11: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Harkó Ferenc József – a tudós pedagógusRégi Iskolaigazgatók

Harkó Ferenc József – a tudós pedagógus (Régi  Iskolaigazgatók)A sepsiszentgyörgyi Leánylíceum (ma Mikes Kelemen Főgimnázium) mindig is büszkélkedhetett eredményeivel, jeles, kiváló pedagógusaival. Sokukról, mint igazgatók, már írtam e lap hasábjain. Szakmai felkészültségük, emberi tartásuk, közéleti szereplésük átlépte a város és Székelyföld határait.
2017-09-30: Emlékezet - :

Benedek Elek: Édes anyaföldem! /I–II./Székely könyvtár

Benedek Elek: Édes anyaföldem! /I–II./ (Székely könyvtár)2017. április 21.: sorban állok a csíkszeredai MOL töltőállomáson. Előttem a sorban húszegynéhány éves, széparcú lány. Valahonnét ismerheti a kasszás­nőt, mert amíg az beolvassa a két csomag piros Marlborót és az egy db. Red Bullt, kedélyesen eldiskurálgatnak.
2017-09-30: Emlékezet - :

Benedek Elek: Édes anyaföldem! /részletek/Egy székely fiú igen megütődik azon, hogy az „ország szíve” nem magyar

Benedek Elek.  1859. szeptember 30.– 1929. augusztus 17. Most pedig, türelmes íróasztalom, minek előtte világhódító útjára indul a székely fiú, engedd, hogy kövesse meg az édes anyaföldet. Te, ki mindennapos tanúja vagy a hontalanná lett öreg ember sorvasztó kínjainak; az édes anyaföld után való halálos vágyakozásnak; te, aki aggódva nézed, mint akad el az öreg ember tolla minduntalan: mint száll sóhajtás, mindig Kelet felé: hinnéd-e, hogy ez az öreg ember valaha oly könnyű szívvel vált meg e földtől? Sorvasztó kín, halálos vágyakodás, megtört szív, megalázott lélek: mi megkövetést kívánsz még, édes anyaföldem?
2017-09-30: Emlékezet - :

Benedek Elek: Édes anyaföldem! /részletek/Magyar író, ha honatya

Tisza Kálmán hiába „akasztja szegre a bihari pontokat”Nem elég, hogy huszonhat esztendővel apja vagyok már két gyermeknek, a honnak is atyja szeretnék lenni. Csak most kezdem észrevenni, hogy az én népem szegény, földhöz ragadt szegény, s mintha romlásnak indulna ősi erkölcse is.
2017-09-16: Emlékezet - :

Németh László: Tamásinál Farkaslakán

Németh László: Tamásinál FarkaslakánTamási Áronnak köszönhetem, hogy megnyílt előttem ez a falu, mely rég elszokott tőle, hogy városi embernek megmutatkozzék.
2017-09-14: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Bogdán Antal, az éremkovácsRégi pedagógusok

Bogdán Antal, az éremkovács (Régi pedagógusok)Sepsiszentgyörgy évek óta „kosármámorban” úszik. Ezrek szurkolnak a Sepsi-SIC csapatának, százak kísérik el játékukra. Nagyszerű együttes! Megérdemlik! De hol is kereshető a kosárlabdajáték gyermekkora városunkban?
2017-09-14: Emlékezet - Józsa Lajos:

Amikor a császár Háromszékre látogatott

I. Ferenc uralkodói díszben Friedrich von Amerling festményén Fotó: WikipédiaKétszáz esztendővel ezelőtt, 1817. szeptember 17-én Sepsiszentgyörgyre és Kézdivásárhelyre látogatott I. Ferenc császár és 23 kocsiból álló udvari kísérete. A látogatást az Erdélyi Főkormányszék már júliusban közölte a két város vezetésével, valamint a huszár- és gyalogezred parancsnokságával.
2017-08-08: Emlékezet - József Álmos:

Hogyan került Sepsiszentgyörgyre Benczédi Sándor Kós Károly-szobra?

Fotó: Albert LeventeKós Károly fiának, a neves szobrászművész Kós Andrásnak nemrég nyílt sepsiszentgyörgyi kiállítása alkalmat kínál egy máig is válasz nélkül maradt kérdés felelevenítésére: kinek a közbenjárására került 1979-ben, a Székely Nemzeti Múzeum fennállásának centenáriumi évében annak udvarára Benczédi Sándor ismert kolozsvári szobrász Kós Károlyról készített, ma is ott látható mellszobra.
2017-08-08: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Rácz Lajos, Bitte tanár úrJeles pedagógusaink

Rácz Lajos, Bitte tanár úr (Jeles pedagógusaink)Sepsiszentgyörgyi pályafutása két jeles iskola falai között bontakozott ki: a volt 2. számú Magyar Tannyelvű Középiskola (a lici) és a Székely Mikó Kollégium.
2017-07-20: Emlékezet - :

Diákként az osztályharc idején

Albert Levente felvételeA háború utáni zűrzavar, összevisszaság, szegénység, felfordulás közepette indultunk neki a középiskolának. Az évek során sok nehézséggel kellett megküzdenünk, nemegyszer gonosz erők megpróbáltak letéríteni a helyes útról, de volt lelkierőnk, volt isteni segítség, hogy mindet legyőzzük és megmaradjunk embernek. Visszaemlékezésünkben azt szeretnénk bemutatni – elsősorban a fiatalabb nemzedéknek –, hogy ilyen körülmények között  miként tanultunk, mennyi értékes ember került ki sorainkból.  
2017-07-15: Emlékezet - :

Szakolczay Lajos: A szenvedés apoteózisaGazda József új könyve: A Golgota útján

Szakolczay Lajos: A szenvedés apoteózisa (Gazda József új könyve: A Golgota útján)A vörös holokauszt, vagyis a Gulagokba hurcolt százezrek története az erdélyi Gazda József (író, szociográfus, művészettörténész) szerint még most is tabu, s ezért adta közre fél század gyűjtőmunkájának az eredményét. Jóllehet könyvének nincsen, vagy nehezen körülírható a műfaja – a háromszáznyolcvanöt (!) vallomásra bírt ember emlékezése az oral history műfajába tartozik –, az író a dokumentumokat magyarázó kiegészítésével megrendítő képet rajzol a szovjet munkatáborokba, lágerekbe málenkij robotra vitt magyarok és a szülőföldjükön szenvedők kálváriájáról.
2017-07-08: Emlékezet - Csinta Samu:

Arany János, a nagy túlélőBeszélgetés Dánielisz Endre irodalomtörténésszel Szalonta Aranyáról

Arany János, a nagy túlélő (Beszélgetés Dánielisz Endre irodalomtörténésszel Szalonta Aranyáról)A kétszáz éve született Arany János emlékének legismertebb nagyszalontai ápolója, Dánielisz Endre 92 éve az elmúlt közel egy évszázad zaklatott történetének lenyomata. Az ő „idegenvezetésével” igyekeztünk felfedezni Szalonta Aranyát.
2017-05-23: Emlékezet - József Álmos:

Történelem bélyegeken

A kiadott felülnyomású bélyegek egy részeAz első világháború centenáriumának éveit éljük, s amint időben egyre közelebb kerülnek az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlásának főbb mozzanatai – befejezve az 1920. június 4-i trianoni döntés megmásíthatatlan határozataival –, úgy sokasodik az eseményeket különböző szemszögből vizsgáló kutatási eredmények, megemlékezések, kiállítások sorozata. Jelen írásomban az 1918. november 13-án az antant hatalmak és a Monarchia között létrejött belgrádi katonai egyezmény Magyarország számára végzetesnek bizonyult következményeinek postatörténeti vonatkozásaiból, valamint „a menteni, ami menthető” kísérletekből próbálok érdeklődésre számot tartó dokumentumokat bemutatni.  
2017-05-18: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Tercsike néni, a pedellus

Tercsi néni családja körébenA Mikes Kelemen Főgimnázium jeles, elhunyt igazgatóiról írt megemlékezéseim után – amellyel iskolatörténeti bepillantást is nyújtottam –, mielőtt jeles tanáraink emlékét idézném, hadd iktassak be egy rendhagyó mementót.  
2017-05-13: Emlékezet - :

Sylvester Lajos: Utókezelésen

Sylvester Lajos: UtókezelésenÖt esztendeje eltávozott barátunk és kollégánk, lapunk főmunkatársa, SYLVESTER LAJOS, életünk szenvedélyes firtatójaként utolsó kórházi napjait is hivatásának kötelékében élte, az általa Fekete Doboznak nevezett irattartóba gyűjtve följegyzéseit a környező világról. Anyaga egy részét még életében három folytatásban közre is adta lapunkban, most emlékét idézve az utolsó szemelvényt közöljük hagyatékából.