Sepsiszentgyörgy, 2017. szeptember 24., vasárnap 06:18
Köszöntjük Gellért, Mercédesz nevű olvasóinkat!
Múltidéző » Emlékezet
2017-09-16: Emlékezet - :

Németh László: Tamásinál Farkaslakán

Németh László: Tamásinál FarkaslakánTamási Áronnak köszönhetem, hogy megnyílt előttem ez a falu, mely rég elszokott tőle, hogy városi embernek megmutatkozzék.
2017-09-14: Emlékezet - Józsa Lajos:

Amikor a császár Háromszékre látogatott

I. Ferenc uralkodói díszben Friedrich von Amerling festményén Fotó: WikipédiaKétszáz esztendővel ezelőtt, 1817. szeptember 17-én Sepsiszentgyörgyre és Kézdivásárhelyre látogatott I. Ferenc császár és 23 kocsiból álló udvari kísérete. A látogatást az Erdélyi Főkormányszék már júliusban közölte a két város vezetésével, valamint a huszár- és gyalogezred parancsnokságával.
2017-09-14: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Bogdán Antal, az éremkovácsRégi pedagógusok

Bogdán Antal, az éremkovács (Régi pedagógusok)Sepsiszentgyörgy évek óta „kosármámorban” úszik. Ezrek szurkolnak a Sepsi-SIC csapatának, százak kísérik el játékukra. Nagyszerű együttes! Megérdemlik! De hol is kereshető a kosárlabdajáték gyermekkora városunkban?
2017-08-08: Emlékezet - József Álmos:

Hogyan került Sepsiszentgyörgyre Benczédi Sándor Kós Károly-szobra?

Fotó: Albert LeventeKós Károly fiának, a neves szobrászművész Kós Andrásnak nemrég nyílt sepsiszentgyörgyi kiállítása alkalmat kínál egy máig is válasz nélkül maradt kérdés felelevenítésére: kinek a közbenjárására került 1979-ben, a Székely Nemzeti Múzeum fennállásának centenáriumi évében annak udvarára Benczédi Sándor ismert kolozsvári szobrász Kós Károlyról készített, ma is ott látható mellszobra.
2017-08-08: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Rácz Lajos, Bitte tanár úrJeles pedagógusaink

Rácz Lajos, Bitte tanár úr (Jeles pedagógusaink)Sepsiszentgyörgyi pályafutása két jeles iskola falai között bontakozott ki: a volt 2. számú Magyar Tannyelvű Középiskola (a lici) és a Székely Mikó Kollégium.
2017-07-20: Emlékezet - :

Diákként az osztályharc idején

Albert Levente felvételeA háború utáni zűrzavar, összevisszaság, szegénység, felfordulás közepette indultunk neki a középiskolának. Az évek során sok nehézséggel kellett megküzdenünk, nemegyszer gonosz erők megpróbáltak letéríteni a helyes útról, de volt lelkierőnk, volt isteni segítség, hogy mindet legyőzzük és megmaradjunk embernek. Visszaemlékezésünkben azt szeretnénk bemutatni – elsősorban a fiatalabb nemzedéknek –, hogy ilyen körülmények között  miként tanultunk, mennyi értékes ember került ki sorainkból.  
2017-07-15: Emlékezet - :

Szakolczay Lajos: A szenvedés apoteózisaGazda József új könyve: A Golgota útján

Szakolczay Lajos: A szenvedés apoteózisa (Gazda József új könyve: A Golgota útján)A vörös holokauszt, vagyis a Gulagokba hurcolt százezrek története az erdélyi Gazda József (író, szociográfus, művészettörténész) szerint még most is tabu, s ezért adta közre fél század gyűjtőmunkájának az eredményét. Jóllehet könyvének nincsen, vagy nehezen körülírható a műfaja – a háromszáznyolcvanöt (!) vallomásra bírt ember emlékezése az oral history műfajába tartozik –, az író a dokumentumokat magyarázó kiegészítésével megrendítő képet rajzol a szovjet munkatáborokba, lágerekbe málenkij robotra vitt magyarok és a szülőföldjükön szenvedők kálváriájáról.
2017-07-08: Emlékezet - Csinta Samu:

Arany János, a nagy túlélőBeszélgetés Dánielisz Endre irodalomtörténésszel Szalonta Aranyáról

Arany János, a nagy túlélő (Beszélgetés Dánielisz Endre irodalomtörténésszel Szalonta Aranyáról)A kétszáz éve született Arany János emlékének legismertebb nagyszalontai ápolója, Dánielisz Endre 92 éve az elmúlt közel egy évszázad zaklatott történetének lenyomata. Az ő „idegenvezetésével” igyekeztünk felfedezni Szalonta Aranyát.
2017-05-23: Emlékezet - József Álmos:

Történelem bélyegeken

A kiadott felülnyomású bélyegek egy részeAz első világháború centenáriumának éveit éljük, s amint időben egyre közelebb kerülnek az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlásának főbb mozzanatai – befejezve az 1920. június 4-i trianoni döntés megmásíthatatlan határozataival –, úgy sokasodik az eseményeket különböző szemszögből vizsgáló kutatási eredmények, megemlékezések, kiállítások sorozata. Jelen írásomban az 1918. november 13-án az antant hatalmak és a Monarchia között létrejött belgrádi katonai egyezmény Magyarország számára végzetesnek bizonyult következményeinek postatörténeti vonatkozásaiból, valamint „a menteni, ami menthető” kísérletekből próbálok érdeklődésre számot tartó dokumentumokat bemutatni.  
2017-05-18: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Tercsike néni, a pedellus

Tercsi néni családja körébenA Mikes Kelemen Főgimnázium jeles, elhunyt igazgatóiról írt megemlékezéseim után – amellyel iskolatörténeti bepillantást is nyújtottam –, mielőtt jeles tanáraink emlékét idézném, hadd iktassak be egy rendhagyó mementót.  
2017-05-13: Emlékezet - :

Sylvester Lajos: Utókezelésen

Sylvester Lajos: UtókezelésenÖt esztendeje eltávozott barátunk és kollégánk, lapunk főmunkatársa, SYLVESTER LAJOS, életünk szenvedélyes firtatójaként utolsó kórházi napjait is hivatásának kötelékében élte, az általa Fekete Doboznak nevezett irattartóba gyűjtve följegyzéseit a környező világról. Anyaga egy részét még életében három folytatásban közre is adta lapunkban, most emlékét idézve az utolsó szemelvényt közöljük hagyatékából.  
2017-05-11: Emlékezet - Márk Attila:

Az érdekességek hangszere Sepsiszentkirályban

Az érdekességek hangszere SepsiszentkirálybanHa a sepsiszentkirályi egyházközség templomának első, 1819-ben épült orgonája rejtelmes orgonának nevezhető, akkor a jelenlegi joggal hívható az érdekességek orgonájának.
2017-05-11: Emlékezet - :

Incze Sándor, a szív-lélek pedagógusRégi iskolaigazgatók

Incze Sándor, a szív-lélek pedagógus (Régi iskolaigazgatók)Az élet egyetlen értelme a szeretet – írta Thornton Wilder. Ez a szeretet élt benne, amikor tanárként, iskolaigazgatóként halk, de mindig meggyőző hangjával, emberi tartással diákjait és kollégáit oktatta, okította, tanácsaival ellátta, irányította. Ezekkel a gondolatokkal búcsúztattam e nagyszerű pedagógust 2012. február 17-én a református temető családi sírboltjánál.
2017-05-04: Emlékezet - József Álmos:

A Vármegyeház üléstermének díszítése

Bulhardt JánosHáromszék vármegye Székháza (a későbbi Vármegyeház, ma a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár) az 1829-ben megkezdett és kisebb-nagyobb megszakításokkal majdnem két évtizedig tartó építési, kivitelezési munkálatai után egészen az 1876-os kiegyezésig, a vármegyerendszer bevezetéséig nem szenvedett különösebb átalakításokat, bővítéseket. Üléstermének – a mai Gábor Áron Terem – akkori belső berendezésére csak abból következtethetünk, hogy az 1880-as évek közepétől megkezdett apró átalakítások, szépítések mit céloztak meg.
2017-03-29: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Perjessy Gyula, aki mindig tanulni akartRégi iskolaigazgatók

Perjessy Gyula, aki mindig tanulni akart (Régi iskolaigazgatók)Perjessy Gyula a Kelemen József és Dobolyi László igazgatósága közti tíz évben (1960–1970) 5. igazgatója volt a sepsiszentgyörgyi 2. számú középiskolának. Ez kihatott az iskolai eredményekre is, amint Kelemen József írja az iskola monográfiájában: „nem adatott meg, hogy távlatokban gondolkozzanak és dolgozzanak az intézet fejlődése érdekében”.  
2017-03-29: Emlékezet - Pálmai Tamás:

MárciusBékési levelek

A tél most fél, mert lesz tavasz. Tavasz lesz, mert fél a tél! Egyszerű, nem? Ez tulajdonképpen minden ránk kényszerített rendszer halála: a félelem. De a tél most valóban elmegy, s szép tavasz közeleg. Ám résen lenni mindig kell: „Ős patkány terjeszt kórt miköztünk, a meg nem gondolt gondolat, belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. S mert a nemzetekből a szellem nem facsar nedves jogokat, hát új gyalázat egymás ellen serkenti föl a fajokat. Bemásszák lelkünket a gépek, mint aluvót a bogarak. Belsőnk odvába bútt a hálás hűség, a könny lángba pereg – űzi egymást a bosszúállás vágya s a lelkiismeret. S mégis bízom. Könnyezve intlek, szép jövőnk, ne légy ily sivár! Bízom, hisz mint elődeinket, karóba nem húznak ma már.”
2017-03-08: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Gocz Erzsébet, a lelkes földrajztanárRégi iskolaigazgatók

Gocz Erzsébet, a lelkes földrajztanár (Régi iskolaigazgatók)A sepsiszentgyörgyi leányoktatás 1945-ig a négyosztályos polgári leányiskolában folyt. Zakariás Istvánné Málnásy Erzsébet igazgató érdeme, hogy beteljesült egy régi igény, és 1945-től főgimnáziummá alakult a Székely Mikó Kollégium Leány Főgimnáziuma néven.  
2017-03-08: Emlékezet - :

Nagy Kálmán, az egykori árvaház-igazgatóRégi iskolaigazgatók

Nagy Kálmán, az egykori árvaház-igazgató (Régi iskolaigazgatók)Az étfalvazoltáni református nemes és szent eklézsia szülöttek és kereszteltek anyakönyve 5. kötetének 18. lapja szerint 140 évvel ezelőtt, 1877. március 5-én született Nagy György kántortanító, énekvezér és Balog Mária fiaként Nagy Kálmán nagyapám, akit nem ismerhettem, mégis mély megrendüléssel gondolok rá, és nagy szeretettel őrzöm emlékét. Nagymamám, aki 51 évet élt özvegyen, doboznyi rá vonatkozó okiratot, fényképet, képeslapot, levelet hagyott az utódokra – ezekből és elejtett szavakból tudtam összerakni rövidre szabott földi életét.  
2017-03-08: Emlékezet - Pálmai Tamás:

Ki a magyar?Békési levelek

Nehéz, izgató, talán megválaszolhatatlan kérdés, hiszen a kézenfekvő válasz az volna, hogy magyar az, akinek szülei, felmenői is azok voltak. Ám, ha ez így van, akkor ma a magukat magyarnak vallók jó részét ki kellene zárnunk nemzetünk sorából. Hiszen befogadó nemzetként talán épp azért maradhattunk meg – kis lélekszámú közösségként – magyarnak a történelem sokszor igen gyilkos sodrában, mert integráltuk, befogadtuk sorainkba a hozzánk csatlakozókat, megőrizve ugyanakkor sajátos nemzeti identitásunkat.
2017-02-09: Emlékezet - :

Kelemen József, aki minden szavával tanítottRégi iskolaigazgatók

Kelemen József, aki minden szavával tanított (Régi iskolaigazgatók)Életét három stáció: Barátos–Kolozsvár–Sepsiszentgyörgy között élte le. Kovászna felé utazva érintjük Barátost, ahol az úttesttől jobbra eső,  gyümölcsöstől takart házban látta meg a napvilágot 1930. január 9-én. A Kelemen család tősgyökeres barátosi, édesapja, József műbútorasztalos és gazdálkodó, édesanyja, Deák Ida cófalvi származású, Szebenben tanulta a szülésznői mesterséget.
2017-02-09: Emlékezet - :

Szilágyi Sámuel, a tragikus sorsú honvéd

A Magyar Erdélyért Egyesület (MERT) kezdeményezésére 2012-ben a sepsiszentgyörgyi református temetőben lelkes fiatalok cserejegenyét ültettek tiszteletük jeléül. Ez sajnos kiszáradt, de utólag egy olaszteleki példányt plántáltak helyébe: a feledésbe nem merült, tragikus sorsú Szilágyi Sámuel honvéd emlékére.
2016-12-24: Emlékezet - :

27 éve végezték ki a Ceaușescu házaspártKarácsony

27 éve végezték ki a Ceaușescu házaspárt (Karácsony)1989. december 25-e talányai A Rendkívüli Katonai Törvényszék ítéletét december 25-én 14 óra 50 perckor a tergovistyei (Târgovişte) laktanyában hajtották végre. Ahogy azt Stănculescu tábornok a tergovistyei laktanyába érkezésekor eltervezte, a kivégzőosztag ejtőernyősei az őrszoba falánál agyonlőtték a diktátorokat.
2016-12-20: Emlékezet - Iochom István:

Háromszék legidősebb vadásza

A szerző felvételeDálnok legidősebb házaspárja a 342. szám alatt lakó Porum-Kerekes Zsigmond és Margit, akik 63 évvel ezelőtt keltek egybe. Zsiga bácsit a minap vadászszenvedélyéről és világháborús élményeiről faggattuk. Dózsa szülőfalujában ő az egyetlen életben levő volt hadifogoly. Vadászpuskáját 1965-ben vásárolta, s azóta nem vált meg tőle. A 91 éves Zsiga bácsi most is jó egészségnek örvend, és rendszeresen eljár vadászni. Tagja a bodoki és a Vad Természet Vadászegyesületnek.   
2016-12-20: Emlékezet - Iochom István:

Egy év a lágerbenA kurtapataki Polgár István visszaemlékezései

A szerző felvételePolgár István 92 éves, Kurtapatakon él. Második világháborús élményeiről, fogságáról kérdeztük. Felelevenítette az oroszországi lágerben eltöltött hónapokat is.
2016-11-23: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Zakariás Erzsébet, az elméleti középiskola megteremtője

Zakariás Erzsébet, az elméleti középiskola megteremtőjeA két világháború közötti időszakban minden nehézség ellenére a Mikes Kelemen Főgimnázium elődje, mint az egyetlen leánynevelő intézet vidékünkön, szép eredményeket tudott felmutatni, igazolta létjogosultságát. Ezért vetődött fel egy új igény: megvalósítani a nyolcosztályos főgimnáziumot a négyosztályos polgári leányiskolából. A társadalom igényei is emellett szóltak. Az iskola pedagógusai felismerték ezt, s már 1941-ben beadvánnyal fordultak a felettes szervekhez – sajnos, sikertelenül.  
2016-11-23: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Dobolyi László, „a kollégium választottja”

Dobolyi László, „a kollégium választottja”Sepsiszentgyörgyön született Dobolyi Mózes és Szilágyi Erzsébet egyetlen gyermekként 1920. július 8-án. Édesapja böllér, édesanyja varrónő volt.  
2016-11-10: Emlékezet - :

A Székely Mikó Kollégium első hősi halottja

Székely GyulaCsaládunkban nagyapámat mindig úgy emlegették, mint a Székely Mikó Kollégium első hősi halottját. Bajtársát, egy sepsiszentgyörgyi honvédet fejlövéssel, sebesülten a tűzvonalból a hátán mentett ki, de később egy repeszgránát-szilánk eltalálta, s hősi halált halt. A háborúból hazatért bajtársa, aki életét neki köszönhette, családjával mindig hálával beszélt nagyapámról. Minden évben megemlékezünk Székely Gyula zászlósról, akinek neve a sepsiszentgyörgyi Hősök temetőjében, az I. világháborús obeliszken áll felvésve a hősi hallottak névsorában.
2016-11-08: Emlékezet - Iochom István:

Amerikai és angol hadifogságbanA kézdivásárhelyi Kiss Ernő visszaemlékezései

A szerző felvételeA második világháború táborait megjártak között  általános volt a megállapítás, hogy nyugaton jobban éltek a hadifoglyok, míg keleten, a szovjet lágerekben temérdek szenvedés jutott osztályrészükül. Ez részben igaz is volt, de nyugaton sem fogadták a magyarokat gőzölgő gulyáslevessel vagy fehér paplanos ággyal. Szállásuk és étkeztetésük gyakorta gyatra, és számos helyen a bánásmód sem volt különb. Ez többnyire, akárcsak keleten, az adott táborparancsnokok kedvétől, mentalitásától függött. A nyugati táborok legfontosabb előnye a szovjetunióbeli lágerekkel szemben az volt, hogy a foglyok sokkal hamarabb, már 1946 tavaszán hazatérhettek. A második világháború végén mintegy 300–350 ezer magyar katona, levente és civil hadimunkás került a nyugati szövetségesek fogságába. Ma már egyre kevesebben élnek azok közül, akik tudnak mesélni arról, hogy milyenek voltak a táborviszonyok Németország és Ausztria megszállási övezeteiben, Belgiumban és Franciaországban. A kevés túlélők egyike volt a kézdivásárhelyi Kiss Ernő, aki ez év július 7-én hunyt el életének 94. évében. Alább az ő visszaemlékezéseit közöljük.
2016-11-05: Emlékezet - Tófalvi Zoltán:

Puskás Attila börtönéveiMegtorlás Erdélyben

Albert Levente felvételeKülönös hadbírósági tárgyalásra került sor 1959. szeptember 16-án. A Kolozsvári III. Hadtest Katonai Törvényszéke marosvásárhelyi kiszállásán a mellényszabóból „hadbíró őrnaggyá” avanzsált Macskási Pál vezette tanács a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium – ma Márton Áron nevét viseli – hat tanárának és öt diákjának perében hozott ítéletet.
2016-10-29: Emlékezet - :

Csoóri és az ismeretlen erdélyi orvos

Kiss Ferenc, Darkó Zsigmond és Csoóri SándorMondják, hogy Csoóri Sándor az egybegyülekezés embere volt: költőként, gondolkodóként, világjáróként, a magyar szó szerelmeseként. Létezett olyan érdemleges tanácskozás, szervezkedés, beszélgetés a Kádár-kori Magyarországon, ahol ő nem volt jelen? Volt-e olyan emberpróbáló ügy, amelyhez ne tette volna oda vállát, még a pártteokrácia főkorifeusaival is vállalva a szembesülést – barátai, védencei, az ÜGY érdekében?
Szavazás
Online látogatók
BNR Valutaárfolyam
1 USD = 3.8316 RON
100 HUF = 1.4834 RON
1 EUR = 4.5950 RON
Várható időjárás Sepsiszentgyörgyön
Most megy a TV-ben: