Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. június 23., péntek 06:19
Köszöntjük Zoltán nevű olvasóinkat!
Múltidéző » Emlékezet
2017-05-23: Emlékezet - József Álmos:

Történelem bélyegeken

A kiadott felülnyomású bélyegek egy részeAz első világháború centenáriumának éveit éljük, s amint időben egyre közelebb kerülnek az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlásának főbb mozzanatai – befejezve az 1920. június 4-i trianoni döntés megmásíthatatlan határozataival –, úgy sokasodik az eseményeket különböző szemszögből vizsgáló kutatási eredmények, megemlékezések, kiállítások sorozata. Jelen írásomban az 1918. november 13-án az antant hatalmak és a Monarchia között létrejött belgrádi katonai egyezmény Magyarország számára végzetesnek bizonyult következményeinek postatörténeti vonatkozásaiból, valamint „a menteni, ami menthető” kísérletekből próbálok érdeklődésre számot tartó dokumentumokat bemutatni.  
2017-05-18: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Tercsike néni, a pedellus

Tercsi néni családja körébenA Mikes Kelemen Főgimnázium jeles, elhunyt igazgatóiról írt megemlékezéseim után – amellyel iskolatörténeti bepillantást is nyújtottam –, mielőtt jeles tanáraink emlékét idézném, hadd iktassak be egy rendhagyó mementót.  
2017-05-13: Emlékezet - :

Sylvester Lajos: Utókezelésen

Sylvester Lajos: UtókezelésenÖt esztendeje eltávozott barátunk és kollégánk, lapunk főmunkatársa, SYLVESTER LAJOS, életünk szenvedélyes firtatójaként utolsó kórházi napjait is hivatásának kötelékében élte, az általa Fekete Doboznak nevezett irattartóba gyűjtve följegyzéseit a környező világról. Anyaga egy részét még életében három folytatásban közre is adta lapunkban, most emlékét idézve az utolsó szemelvényt közöljük hagyatékából.  
2017-05-11: Emlékezet - :

Incze Sándor, a szív-lélek pedagógusRégi iskolaigazgatók

Incze Sándor, a szív-lélek pedagógus (Régi iskolaigazgatók)Az élet egyetlen értelme a szeretet – írta Thornton Wilder. Ez a szeretet élt benne, amikor tanárként, iskolaigazgatóként halk, de mindig meggyőző hangjával, emberi tartással diákjait és kollégáit oktatta, okította, tanácsaival ellátta, irányította. Ezekkel a gondolatokkal búcsúztattam e nagyszerű pedagógust 2012. február 17-én a református temető családi sírboltjánál.
2017-05-11: Emlékezet - Márk Attila:

Az érdekességek hangszere Sepsiszentkirályban

Az érdekességek hangszere SepsiszentkirálybanHa a sepsiszentkirályi egyházközség templomának első, 1819-ben épült orgonája rejtelmes orgonának nevezhető, akkor a jelenlegi joggal hívható az érdekességek orgonájának.
2017-05-04: Emlékezet - József Álmos:

A Vármegyeház üléstermének díszítése

Bulhardt JánosHáromszék vármegye Székháza (a későbbi Vármegyeház, ma a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár) az 1829-ben megkezdett és kisebb-nagyobb megszakításokkal majdnem két évtizedig tartó építési, kivitelezési munkálatai után egészen az 1876-os kiegyezésig, a vármegyerendszer bevezetéséig nem szenvedett különösebb átalakításokat, bővítéseket. Üléstermének – a mai Gábor Áron Terem – akkori belső berendezésére csak abból következtethetünk, hogy az 1880-as évek közepétől megkezdett apró átalakítások, szépítések mit céloztak meg.
2017-03-29: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Perjessy Gyula, aki mindig tanulni akartRégi iskolaigazgatók

Perjessy Gyula, aki mindig tanulni akart (Régi iskolaigazgatók)Perjessy Gyula a Kelemen József és Dobolyi László igazgatósága közti tíz évben (1960–1970) 5. igazgatója volt a sepsiszentgyörgyi 2. számú középiskolának. Ez kihatott az iskolai eredményekre is, amint Kelemen József írja az iskola monográfiájában: „nem adatott meg, hogy távlatokban gondolkozzanak és dolgozzanak az intézet fejlődése érdekében”.  
2017-03-29: Emlékezet - Pálmai Tamás:

MárciusBékési levelek

A tél most fél, mert lesz tavasz. Tavasz lesz, mert fél a tél! Egyszerű, nem? Ez tulajdonképpen minden ránk kényszerített rendszer halála: a félelem. De a tél most valóban elmegy, s szép tavasz közeleg. Ám résen lenni mindig kell: „Ős patkány terjeszt kórt miköztünk, a meg nem gondolt gondolat, belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. S mert a nemzetekből a szellem nem facsar nedves jogokat, hát új gyalázat egymás ellen serkenti föl a fajokat. Bemásszák lelkünket a gépek, mint aluvót a bogarak. Belsőnk odvába bútt a hálás hűség, a könny lángba pereg – űzi egymást a bosszúállás vágya s a lelkiismeret. S mégis bízom. Könnyezve intlek, szép jövőnk, ne légy ily sivár! Bízom, hisz mint elődeinket, karóba nem húznak ma már.”
2017-03-08: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Gocz Erzsébet, a lelkes földrajztanárRégi iskolaigazgatók

Gocz Erzsébet, a lelkes földrajztanár (Régi iskolaigazgatók)A sepsiszentgyörgyi leányoktatás 1945-ig a négyosztályos polgári leányiskolában folyt. Zakariás Istvánné Málnásy Erzsébet igazgató érdeme, hogy beteljesült egy régi igény, és 1945-től főgimnáziummá alakult a Székely Mikó Kollégium Leány Főgimnáziuma néven.  
2017-03-08: Emlékezet - :

Nagy Kálmán, az egykori árvaház-igazgatóRégi iskolaigazgatók

Nagy Kálmán, az egykori árvaház-igazgató (Régi iskolaigazgatók)Az étfalvazoltáni református nemes és szent eklézsia szülöttek és kereszteltek anyakönyve 5. kötetének 18. lapja szerint 140 évvel ezelőtt, 1877. március 5-én született Nagy György kántortanító, énekvezér és Balog Mária fiaként Nagy Kálmán nagyapám, akit nem ismerhettem, mégis mély megrendüléssel gondolok rá, és nagy szeretettel őrzöm emlékét. Nagymamám, aki 51 évet élt özvegyen, doboznyi rá vonatkozó okiratot, fényképet, képeslapot, levelet hagyott az utódokra – ezekből és elejtett szavakból tudtam összerakni rövidre szabott földi életét.  
2017-03-08: Emlékezet - Pálmai Tamás:

Ki a magyar?Békési levelek

Nehéz, izgató, talán megválaszolhatatlan kérdés, hiszen a kézenfekvő válasz az volna, hogy magyar az, akinek szülei, felmenői is azok voltak. Ám, ha ez így van, akkor ma a magukat magyarnak vallók jó részét ki kellene zárnunk nemzetünk sorából. Hiszen befogadó nemzetként talán épp azért maradhattunk meg – kis lélekszámú közösségként – magyarnak a történelem sokszor igen gyilkos sodrában, mert integráltuk, befogadtuk sorainkba a hozzánk csatlakozókat, megőrizve ugyanakkor sajátos nemzeti identitásunkat.
2017-02-09: Emlékezet - :

Kelemen József, aki minden szavával tanítottRégi iskolaigazgatók

Kelemen József, aki minden szavával tanított (Régi iskolaigazgatók)Életét három stáció: Barátos–Kolozsvár–Sepsiszentgyörgy között élte le. Kovászna felé utazva érintjük Barátost, ahol az úttesttől jobbra eső,  gyümölcsöstől takart házban látta meg a napvilágot 1930. január 9-én. A Kelemen család tősgyökeres barátosi, édesapja, József műbútorasztalos és gazdálkodó, édesanyja, Deák Ida cófalvi származású, Szebenben tanulta a szülésznői mesterséget.
2017-02-09: Emlékezet - :

Szilágyi Sámuel, a tragikus sorsú honvéd

A Magyar Erdélyért Egyesület (MERT) kezdeményezésére 2012-ben a sepsiszentgyörgyi református temetőben lelkes fiatalok cserejegenyét ültettek tiszteletük jeléül. Ez sajnos kiszáradt, de utólag egy olaszteleki példányt plántáltak helyébe: a feledésbe nem merült, tragikus sorsú Szilágyi Sámuel honvéd emlékére.
2016-12-24: Emlékezet - :

27 éve végezték ki a Ceaușescu házaspártKarácsony

27 éve végezték ki a Ceaușescu házaspárt (Karácsony)1989. december 25-e talányai A Rendkívüli Katonai Törvényszék ítéletét december 25-én 14 óra 50 perckor a tergovistyei (Târgovişte) laktanyában hajtották végre. Ahogy azt Stănculescu tábornok a tergovistyei laktanyába érkezésekor eltervezte, a kivégzőosztag ejtőernyősei az őrszoba falánál agyonlőtték a diktátorokat.
2016-12-20: Emlékezet - Iochom István:

Háromszék legidősebb vadásza

A szerző felvételeDálnok legidősebb házaspárja a 342. szám alatt lakó Porum-Kerekes Zsigmond és Margit, akik 63 évvel ezelőtt keltek egybe. Zsiga bácsit a minap vadászszenvedélyéről és világháborús élményeiről faggattuk. Dózsa szülőfalujában ő az egyetlen életben levő volt hadifogoly. Vadászpuskáját 1965-ben vásárolta, s azóta nem vált meg tőle. A 91 éves Zsiga bácsi most is jó egészségnek örvend, és rendszeresen eljár vadászni. Tagja a bodoki és a Vad Természet Vadászegyesületnek.   
2016-12-20: Emlékezet - Iochom István:

Egy év a lágerbenA kurtapataki Polgár István visszaemlékezései

A szerző felvételePolgár István 92 éves, Kurtapatakon él. Második világháborús élményeiről, fogságáról kérdeztük. Felelevenítette az oroszországi lágerben eltöltött hónapokat is.
2016-11-23: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Zakariás Erzsébet, az elméleti középiskola megteremtője

Zakariás Erzsébet, az elméleti középiskola megteremtőjeA két világháború közötti időszakban minden nehézség ellenére a Mikes Kelemen Főgimnázium elődje, mint az egyetlen leánynevelő intézet vidékünkön, szép eredményeket tudott felmutatni, igazolta létjogosultságát. Ezért vetődött fel egy új igény: megvalósítani a nyolcosztályos főgimnáziumot a négyosztályos polgári leányiskolából. A társadalom igényei is emellett szóltak. Az iskola pedagógusai felismerték ezt, s már 1941-ben beadvánnyal fordultak a felettes szervekhez – sajnos, sikertelenül.  
2016-11-23: Emlékezet - Jancsó Árpád:

Dobolyi László, „a kollégium választottja”

Dobolyi László, „a kollégium választottja”Sepsiszentgyörgyön született Dobolyi Mózes és Szilágyi Erzsébet egyetlen gyermekként 1920. július 8-án. Édesapja böllér, édesanyja varrónő volt.  
2016-11-10: Emlékezet - :

A Székely Mikó Kollégium első hősi halottja

Székely GyulaCsaládunkban nagyapámat mindig úgy emlegették, mint a Székely Mikó Kollégium első hősi halottját. Bajtársát, egy sepsiszentgyörgyi honvédet fejlövéssel, sebesülten a tűzvonalból a hátán mentett ki, de később egy repeszgránát-szilánk eltalálta, s hősi halált halt. A háborúból hazatért bajtársa, aki életét neki köszönhette, családjával mindig hálával beszélt nagyapámról. Minden évben megemlékezünk Székely Gyula zászlósról, akinek neve a sepsiszentgyörgyi Hősök temetőjében, az I. világháborús obeliszken áll felvésve a hősi hallottak névsorában.
2016-11-08: Emlékezet - Iochom István:

Amerikai és angol hadifogságbanA kézdivásárhelyi Kiss Ernő visszaemlékezései

A szerző felvételeA második világháború táborait megjártak között  általános volt a megállapítás, hogy nyugaton jobban éltek a hadifoglyok, míg keleten, a szovjet lágerekben temérdek szenvedés jutott osztályrészükül. Ez részben igaz is volt, de nyugaton sem fogadták a magyarokat gőzölgő gulyáslevessel vagy fehér paplanos ággyal. Szállásuk és étkeztetésük gyakorta gyatra, és számos helyen a bánásmód sem volt különb. Ez többnyire, akárcsak keleten, az adott táborparancsnokok kedvétől, mentalitásától függött. A nyugati táborok legfontosabb előnye a szovjetunióbeli lágerekkel szemben az volt, hogy a foglyok sokkal hamarabb, már 1946 tavaszán hazatérhettek. A második világháború végén mintegy 300–350 ezer magyar katona, levente és civil hadimunkás került a nyugati szövetségesek fogságába. Ma már egyre kevesebben élnek azok közül, akik tudnak mesélni arról, hogy milyenek voltak a táborviszonyok Németország és Ausztria megszállási övezeteiben, Belgiumban és Franciaországban. A kevés túlélők egyike volt a kézdivásárhelyi Kiss Ernő, aki ez év július 7-én hunyt el életének 94. évében. Alább az ő visszaemlékezéseit közöljük.
2016-11-05: Emlékezet - Tófalvi Zoltán:

Puskás Attila börtönéveiMegtorlás Erdélyben

Albert Levente felvételeKülönös hadbírósági tárgyalásra került sor 1959. szeptember 16-án. A Kolozsvári III. Hadtest Katonai Törvényszéke marosvásárhelyi kiszállásán a mellényszabóból „hadbíró őrnaggyá” avanzsált Macskási Pál vezette tanács a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium – ma Márton Áron nevét viseli – hat tanárának és öt diákjának perében hozott ítéletet.
2016-10-29: Emlékezet - :

Csoóri és az ismeretlen erdélyi orvos

Kiss Ferenc, Darkó Zsigmond és Csoóri SándorMondják, hogy Csoóri Sándor az egybegyülekezés embere volt: költőként, gondolkodóként, világjáróként, a magyar szó szerelmeseként. Létezett olyan érdemleges tanácskozás, szervezkedés, beszélgetés a Kádár-kori Magyarországon, ahol ő nem volt jelen? Volt-e olyan emberpróbáló ügy, amelyhez ne tette volna oda vállát, még a pártteokrácia főkorifeusaival is vállalva a szembesülést – barátai, védencei, az ÜGY érdekében?
2016-10-25: Emlékezet - :

Zarándokok a volt fogolytáboroknálBarcaföldvár

Nagy János, Ungvári Barna András és Benkő LeventeMinekutána október közepén Magyarországról a felsőzsolcai Megbékélésért Polgári Szövetség szervezésében egy autóbusznyi zarándok látogatta meg a barcaföldvári fogolytábor utolsó tömegsírja helyén kialakított emlékkertet,  szombaton egy vonatnyi zarándok érkezett oda és Lügetre a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Köre, közismertebb nevén a Pécsi Német Kör szervezésében.  
2016-10-25: Emlékezet - :

Tőkés átvette a kitüntetést

Orbán Viktor (jobbról) átadja a kitüntetést Tőkés Lászlónak. Fotó: Soós LajosTőkés László átvette a Magyar Becsület Rend kitüntetést vasárnap az Országházban. Rajta kívül a századik életévében járó Olofsson Placid bencés szerzetes kapta meg a magas elismerést.  
2016-10-25: Emlékezet - :

Megemlékezések Európa-szerte

Magyarország határain kívül is tartottak megemlékezéseket vasárnap, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján.  
2016-10-25: Emlékezet - :

Aschermann Vendrei Ferenc, a „szürke eminenciás”

Aschermann Vendrei Ferenc, a „szürke eminenciás”Kevesen tudják, hogy Sepsiszentgyörgyön a „Baromhegyen” található egy, a Váradi József utca felső felével párhuzamos utca, amelyet évekkel ezelőtt a városi tanács Aschermann Vendrei Ferencről nevezett el. Ugyancsak kevesen tudják, ki volt ő.  
2016-10-22: Emlékezet - Csinta Samu:

Most már az sincs, hova hazamenni /Beszélgetés DÁVID GYULA irodalomtörténésszel, ötvenhatos elítélttel/Ötvenhat Erdélyben

Most már az sincs, hova hazamenni /Beszélgetés DÁVID GYULA irodalomtörténésszel, ötvenhatos elítélttel/ (Ötvenhat Erdélyben)Házsongárdi sírkoszorúzás szolgáltatta az ürügyet, igazából azonban sokadmagával az ötvenes évek sötét első felének áldozata Dávid Gyula. A háromszéki születésű, kolozsvári irodalomtörténésszel a magyar forradalom erdélyi következményeinek stációit igyekeztünk vágigjárni.
2016-10-22: Emlékezet - :

Csoportos gyertyagyújtásért is börtönDÁVID GYULA könyvbemutatója Budapesten

Dávid Gyula 1956 Erdélyben, és ami utána következett című könyvét dedikálja BudapestenAz 1956-os magyar forradalom romániai következményei a magyarországinál is nagyobb kihatással voltak a társadalomra – vonja le a következtetést Dávid Gyula irodalomtörténész Nap Kiadónál megjelent, 1956 Erdélyben, és ami utána következett című könyvében. Megállapítása nem rangsorolja a határon inneni és azon túli magyarok kálváriáját, hiszen a szenvedés közös volt – hangsúlyozta október 14-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartott könyvbemutatóján az erdélyi börtönviseltek egyikeként.
2016-10-22: Emlékezet - Tófalvi Zoltán:

A magyar forradalom és nemzeti szabadságharc hatása HáromszékenÖtvenhat Erdélyben

Kopjafás emlékmű Baróton„Az 1956-os forradalom Magyarországot a XX. században páratlan világpolitikai szerephez juttatta. Ugyanakkor soha olyan nyilvánvaló nem volt, mint azokban a drámai hetekben, hogy sorsa, jövője döntő mértékben a világpolitikától, elsősorban az erőviszonyoktól, a nagyhatalmak között folyó küzdelmektől és egyezkedésektől függ. (…) A kelet–nyugati viszony ötvenes évekbeli alakulásának vizsgálata azt mutatja, hogy minden amerikai propagandával, illetve kelet-európai várakozással szemben 1953–56 között a Szovjetunióban nem merült fel a csatlós országok „elengedésének” gondolata, amerikai, illetve nyugati részről pedig nem léteztek a térség felszabadítását célzó törekvések. (…) A magyarországi felkelés kirobbantása ezért nemcsak hogy nem állt az Egyesült Államok érdekében, hanem kifejezetten kellemetlenül érintette az amerikai vezetést, hiszen a budapesti események megzavarták és rövid időre visszavetették az addig oly ígéretes eredményeket hozó enyhülési folyamatot. Az amerikai kormányzat (…) politikájának kettős célkitűzését ebben az előre nem látott, válságos helyzetben sem volt hajlandó feladni: egyrészt arra törekedett, hogy a szovjet beavatkozás miatti kényszerű retorika minél kevésbé terhelje meg Moszkva és Washington viszonyát, másfelől viszont igyekezett a világ közvéleményét meggyőzni, miszerint Amerika nem nézi ölbe tett kézzel egy kelet-közép-európai nemzet szabadságküzdelmét. E két ellentétes érdek egyidejű érvényesítése érdekében az amerikai vezetők improvizatív lépésekre kényszerültek, közülük a leglátványosabb az volt, hogy a magyarkérdést október 28-án az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé utalták. Ott azonban valódi döntések nem a tanács üléseinek a nemzetközi közvélemény számára hangszerelt vitáiban születtek, hanem az amerikai, angol és francia képviselők színfalak mögötti titkos egyeztető tárgyalásain. (…) A második szovjet intervenciót követő nyugati passzivitás legfontosabb üzenete azok számára, akiknek sohasem voltak illúzióik, vagy akik most hajlandók voltak lemondani róluk, az volt, hogy minden ellenkező értelmű propaganda ellenére az 1945-ben létrejött európai status quo kölcsönös elismerésén alapuló kelet–nyugati érdekszférarendszer létezik, működik, és speciális automatizmusként határozza meg a kelet-közép-európai régió sorsát. (…)  1956-ban tehát nem volt esély a győzelemre, a magyar forradalom azonban ennek ellenére – vagy éppen ezért – a XX. századi magyar és egyetemes történelem egyik legkiemelkedőbb eseményének tekinthető. ”  (Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. 1956-os Intézet, 2006)
2016-10-21: Emlékezet - :

Visszapillantás 1956-ra

Házsongárdi temetőAz alábbi sorok egy értelmiségi családból származó, 19 éves, a Bolyai Tudományegyetem geológia–földrajz szakos hallgatójának életérzését tükrözik az 1956-os esztendőben. Nem volt hős, nem vett részt megmozdulásokban, tüntetéseken – élte a mindennapokat. November 6-án kétségbeesett levelet ír volt kollégájának, a Sepsiszentgyörgyön tanító 23 éves fiatalembernek arról, hogyha ebben a világban akar élni, el kell vesse a neveltetéséből kapott erkölcsi normákat, idomulnia kell a gonosz világhoz, amelyben a szép is, a jó is csak ideiglenes, az állandó a szenvedés és a rossz. Az írás szerzője 2016-ban nyolcvanadik évében jár, gondolatban átélte ’56 mámoros tavaszát, mozgalmas nyarát és tragikus őszének eseményeit, visszaemlékezésének tárgyát. Írását ajánlja korosztályának és a mai huszonéveseknek, hogy jobban megérthessék azt a kort, amelyben szüleik és nagyszüleik éltek.