Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. május 1., hétfõ 01:35
Köszöntjük Fülöp, Jakab nevű olvasóinkat!
Riport » Faluvilág
2017-04-20: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Tavasz Feldobolyban

Albert Levente felvételeA jó hír is csokrostól jár. Szép látvány, hogy piros cserépfedél borítja a feldobolyi református műemlék templomot, és már csak fordulnunk kell egyet a faluban, hogy a valóságban is érzékelhessük a tavaszt az orbaiszéki kistelepülésen. Feldoboly egykor sokkal népesebb volt, egyházközsége virágzóbb. Most kiöregedőben, s ennek okait nem kell sokat keresni, azonban több jelét leljük az élénkebbé lett közéletnek. A húsvét hagyományai is élnek még a fiatalokban, megvan az a virág, amelyet olyan lány tűzött a legényember mellébe, aki iránt ő is gyöngéd érzelmekkel viseltetett.
2017-02-28: Faluvilág - Hecser László:

Tavaszvárás Vargyason

Albert Levente felvételeVargyas mindig újdonsággal fogadja az oda látogatót. Most sem volt másképp: találkoztunk pályázni kívánó polgármesterrel, jó gazdaként dolgozó alpolgármesterrel, bivalyt tartó gazdával és ezernyi történetet megélt házban lakó asszonnyal. Csak arról ne kellene hírt adnunk, hogy az általános iskola gyermeklétszáma alaposan megcsappant az elmúlt harmincöt esztendőben.
2017-02-21: Faluvilág - Hecser László:

Faluját szolgálni tért haza a vargyasi tiszteletes

A szerző felvételeIlkei Árpád személyében új unitárius lelkész szolgál Vargyason. A tiszteletes sokat kapott Sepsiszentgyörgytől, hiszen a Mikes Kelemen Főgimnázium elődjében, a Történelem-Filozófia Líceumban érettségizett, majd Homoródújfalu embereihez, templomához, tájához nőtt  szolgálatának huszonnégy esztendeje alatt. Neje nagybaconi, hazajárnak oda is. Mindhiába ezen kötődések – leginkább szülőfalujához, Vargyashoz ragaszkodik, úgyhogy nem volt kérdéses: igent mondott annak első hívó szavára szeptemberben. Ünnepélyes beiktatására nem került még sor, a parókiára a folyamatban levő felújítás miatt nem költözött be, de a ráruházott feladatokat úgy végzi, mintha minden megtörtént volna már: otthon van, nincs szükség formaságokra.
2017-02-21: Faluvilág - Iochom István:

Patakok medrében és erdőkön keresztül menekültünkA 96 éves haralyi Paizs Jenő háborús veterán visszaemlékezései

A szerző felvételeA közigazgatásilag Gelencéhez tartozó Haraly falu legidősebb polgára, Paizs Jenő bácsi nemrég ünnepelte 96. életévét, amikor a község vezetői és Bereczi István római katolikus plébános is felköszöntötték a háborús veteránt. Jenő bácsit Szőke Barna önkormányzati képviselő kíséreté­ben a minap mi is meglátogattuk otthonában, és második világháborús emlékeiről faggattuk.
2017-02-02: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Farsangi vigadalmak Sepsiszéken

Ég a bábu Gidófalván. Fotó: Székely ZsófiaAz Oltfejtől a Labor síkságáig szólt az ének és harsogott a fúvósmuzsika a hét végén, meggyőzött arról, hogy a gondok súlya alatt is tud mértéktartóan vigadni Alsó-Háromszék. Nincs település, ahol ne találnánk olyan szunnyadó farsangi hagyományt, amelyet ne lehetne felújítani. Idős személyek, kántortanítók jegyzetei alapján bontakoznak ki a legváltozatosabb közös téli vigadalmak, olyannyira, hogy értékrendszerük csak sűrített módon tudja érzékeltetni a néplélek igazi valóságát.  
2017-02-02: Faluvilág - Hecser László:

Erdővidék legszebb fái

Fás legelő Erdőfüle környékénAz elmúlt években a Pogány-havas Kistérségi Társulás munkatársai a Románia legszebb fái programjuk részeként Erdővidéken is dolgoztak. Felmérésük szerint Erdőfüle és Barót környéke is bővelkedik olyan fákban, amelyek érdemesek számontartásra: a Kormos jobb partján fekvő legelőn 47 olyan kocsányos, illetve kocsánytalan tölgyet, valamint egy szilt azonosítottak, amelyek törzsének kerülete 330–590 centi között van, Köpecbánya határában, a Pap feredője mellett 537 centiméter törzskerületű a „rekorder” kocsánytalan tölgy.  
2017-02-02: Faluvilág - Bokor Gábor:

A Diakónia Kommandón

Hasznos és fontos a kommandóiak számára a Diakónia Keresztény Alapítvány sepsiszentgyörgyi fiókja által a faluban megvalósított otthoni szociális és egészségügyi szolgáltatás, ezért újabb egy évvel meghosszabbítják a szervezettel korábban megkötött együttműködési szerződést – hangzott el Kommandó helyi tanácsának januári soros ülésén.
2016-12-14: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Adventben Mezőföldön

Adventi koszorú Szentkatolnán. Kondráth Erika fotójaSzentkatolnától Kézimartonfalváig nem találni olyan templomot, ahol ne lobogtak volna már a harmadik adventi vasárnap gyertyái. Borongós decemberre virradtak a mezőföldi falvak, mintha megülte volna az adventi csend, egyfajta várakozás hangulata. Az óvodások és iskolások színes rajzai, az iskolapadokon álló kis koszorúk mind-mind erről tanúskodtak.  
2016-12-14: Faluvilág - Nagy B. Sándor:

Délutáni oktatás Árkoson

A két délutáni csoport. Fotó: Kovács ZsoltA megye több más települése után Árkoson is beindult a délutáni oktatás, amelyet a Diakónia Keresztyén Alapítvány működtet a Svájci Protestáns Egyházszövetség segélyszervezetével (HEKS), valamint a megyei és helyi tanáccsal partnerségben. A programról Makkai Péter lelkipásztort, a sepsiszentgyörgyi Diakónia igazgatóját, Hunyadi Olga igazgatónőt és Oláh-Badi Éva délutáni oktatót kérdeztük.  
2016-10-19: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Ikertelepülés a Tekse alatt

A szerző felvételeiNincs olyan időszaka az esztendőnek, hogy vidéki településeinken a csend legyen az uralkodó. Mindig történnek dolgok-események, adódnak élethelyzetek, amelyek révén hallatnak magukról falvaink. A csend talán csak a Tekse-tető közel 1000 méter magasságot elérő, eléggé elszigetelt és kiterjedt erdős területein van otthon, de az is viszonylagos, mert ez a térség egyik vadakban gazdag vidéke. Most érik a makk, a téli energiatartalék megszerzéséért mindenre képes a vadállomány, a kálnoki Incze Szilárd napraforgójában 99 százalékos kárt tett a medve. Inog a kárvallottak bizalma, vajon kapnak-e majd kártérítést?
2016-10-19: Faluvilág - Iochom István:

Magánmúzeum Kézdisárfalván

Balázs Barna tárgyait mutatja. A szerző felvételeiÉvről évre egyre több megyénkbeli és határon túli érdeklődő keresi fel Balázs Barna volt kocsmáros magánmúzeumát Kézdisárfalván. A régiséggyűjtő már kiskora óta él e szenvedélyének, gyermekfejjel nagy érdeklődéssel hallgatta az idősek élettörténeteit, de múzeuma legjelentősebb részét felnőttként gyűjtötte össze.
2016-09-14: Faluvilág - Bokor Gábor:

Szent Mihály-havi forgatag

A forgatagban fontos szerepük volt az üstöknek. A szerző felvételeA vidámság, a jókedv volt az úr szombaton Zabola központjában. A Pro Zabola Egyesület harmadik alkalommal szervezett Szent Mihály-havi forgatagot, a sokszínű rendezvényt az iskola melletti szövetkezeti kertben tartották. A szórakozás biztosítása mellett a kulináris turizmus fellendítésének lehetőségét is szem előtt tartották az ötletgazdák.
2016-09-14: Faluvilág - Hecser László:

Fiataljait és időseit ünnepelte Székelyszáldobos

A szerző felvételeA kétnapos székelyszáldobosi faluünnep egyik leglátványosabb pillanata a szombat délelőtt tartott favágóverseny volt. Nem akárki, hanem a mindennapokban is a szakmában dolgozók állhattak be – nem is lehetett volna másként, hiszen olyan feladatok vártak a kéttagú csapatokra, amelyeket műkedvelők valószínűleg nem tudtak volna teljesíteni.
2016-09-14: Faluvilág - Iochom István:

Kézdiszentkereszten készült a csíkszeredai emlékmű

A csíkszeredai emlékműDarvas-Kozma József, a csíkszeredai Szent Kereszt egyházközség plébánosa, címzetes esperese kezdeményezésére négy és fél méter magas világháborús emlékművet, obeliszket állítottak a közelmúltban a Millennium-templom és a Szent Kereszt-plébániatemplom között. Csíkszereda új emlékművét az októberi templombúcsú előtt leplezik le. Az obeliszken az Emlékezzetek és harcoljatok azért, amiért életünket áldoztuk! idézet és 104 világháborús hős neve olvasható, ezeket Darvas-Kozma József plébános gyűjtötte össze. Azt kevesen tudják, hogy Bagos Ernő csíkszeredai építész tervei alapján az emlékmű Kézdiszentkereszten készült Pap Emil kőfaragó műhelyében a Laub-bányából kifejtett sárgás színű homokkőből.
2016-09-06: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Közösségápolás Uzonban

Vidámság a vakációs bibliahéten.Fotó: Ungvári Barna AndrásTíz éve sikeres és bensőségessé vált baráti kapcsolatot tart fenn az uzoni református gyülekezet és egyházközsége a Pest megyei Mendével. Nem testvérgyülekezeti, hanem örökölt polgári kapcsolatot ápolnak: a mendeiekkel való találkozás minden esztendőben várt esemény. Most az uzoniakra került a sor, akiket már családi szálak kötnek a budapesti Ferihegyhez és a savanyú káposztájáról híres Vecséshez közeli Mende lakóihoz. A négyezres lélekszámú település a Gödöllői-dombság lankáin terül el.
2016-08-24: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Tatrang a Muszka-asztal lábánál

A szerző felvételeiRitkán teremtett a Mindenható olyan szép tájat, mint Hétfalu vidéke és benne Tatrang. Körülöleli a Kárpát-kanyar festői hegyvidéke. Gerincéből kimagaslik a büszke Csukás 1954 méter magas masszívuma, lába előtt a Barca rónájának síkján terül el Háromfalu s községközpontja, Tatrang. Megüli a Tatrang vize két partját, amely ha felbőszül, útjából mindent elsodor.
2016-08-23: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Újkenyér ünnepe előtt Illyefalván

A református vártemplom. Albert Levente felvételeiNyárutónak is nevezhetnénk augusztus végét, mert a globális változások miatt idén hamarabb őszies képébe öltözik a nyár. Az aratás a végét járja, ám a mező még tele terményekkel, kapásokkal, az aszály sanyargatta legelő miatt megapadt a tejhozam – panaszkodnak a gazdák. A falvakban készülnek újzsenge ünnepére, Aldobolyban és Sepsiszentkirályban a kultúrotthonok felújításán a kánikulában is folyik a munka.
2016-08-03: Faluvilág - Fekete Réka:

A szülőfalu napja ÉgébenÉlni akaró kis települések

Tárt kapukkal várják az érkezőket. Ferencz Csaba felvételeiMagyar embernek a Kárpát-haza az otthona, annak is az a része, ahol ősei éltek. Ott érzi jól magát, ott tud újra erős közösséget, családot alapítani, ott tud újra Istenéhez olyan módon szólni, hogy hallja is a választ – hangsúlyozta ünnepi igehirdetésében Fülöp Szabolcs székelydályai református lelkész július utolsó szombatján az égei  templomban abból az alkalomból, hogy az alig hetven lelket számláló kis közösség a szülőfalu napját tartotta. A 2010-ben kezdeményezett falunap célja: közösséget építeni, megerősíteni a helyiekben az otthonmaradás értelmét és hazahívni az elszármazottakat.
2016-07-21: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Szoboravatásra készül Málnás község

Ha július, akkor Zalánpatakon a takarás ideje! Albert Levente felvételeAlig telt el néhány hét az önkormányzati választások óta, az újonnan megalakult községi tanács máris munkába kezdett. Maréknyi értelmiségivel és jóakaratú kalákázóval rendbe tették a községközpont piacosabb részeit, s elhatározták, hogy megünneplik Málnás település első említésének 650. jubileumát, mellszobrot állítanak a falu egykori református lelkészének, az egyház- és iskolaépítő Tőkés József Sepsi egyházmegyei esperesnek, ugyanakkor falunapot szerveznek, ezúttal a községközpontban.
2016-06-01: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Falukapuban választások küszöbén

Községháza, előtte emlékpark. Fotó:FintaTMondhatnánk azt is, hogy a Falukapu nyitva áll. A lepergett évtizedekben ugyanis sokak számára volt nyitva: vállalkozóknak, cégeket telepítőknek, megüresedett házakat keresők, úgymond idegenek számára is. Ezek zöme nem élt vissza a helyiek bizalmával, adójukkal, támogatásukkal növelték az alvégi település gazdasági erejét. A jelenlegi községi önkormányzat részt vállalt a községfejlesztés egyre nehezebbé váló küzdelmeiben: kökösiek és kökösbácstelekiek közös véleménye, hogy lakható, szép, rendezett a községközpont.
2016-06-01: Faluvilág - Bokor Gábor:

Pályázatra készülnek Nagyborosnyón

Terveznek a községházánKészülnek a tervek Nagyborosnyó és a hozzá tartozó települések infrastruktúrájának felújítására, bővítésére. A tanács legutóbbi ülésén Szőcs Levente polgármester számolt be a folyamatban lévő tervekről. Elmondta: szükségesnek tartotta a tájékoztatást, mert korábban Kanyó Antal polgármesterjelölt azt nyilatkozta, hogy Nagyborosnyón nincsenek tervek, nem készülnek pályázatokkal. A  köz­ségvezető a tervező cég képviselőjét is meghívta a gyűlésre. A beszámoló után Kanyó kijelentette (és több tanácstag egyetértett vele): a polgármester nem tájékoztatta a testületet a tervekről, így nem tudtak róluk.
2016-05-19: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Dűlőúton a felsőrákosi szenelés

Aminek egy része most már víz alatt van. A felső réteg még ép. Albert Levente archív fotójaKeserű szájízzel fogadtam a lehangoló hírt, hogy beszüntették a széntermelést Erdővidék utolsó felszíni fejtésében, a drága száraz és nem a leggyengébb, kitakart szénréteget felvette a víz! Ugyanezt érezhetik azok a környékbeli egykori szénbányászok, akiknek megélhetési forrás volt a szénipar, azok a nyugdíjasok, akik a bányásznyugdíjból tartják fenn magukat, de különösképpen az a közel félszáz szakember, aki a tavaly nyáron állás nélkül maradt, s munkanélküli segélyért folyamodott. Járandóságuk nem volt arányban az esőben, hóban, hőségben vagy bokáig érő sárban végzett munkával. S hogy lesz-e folytatása a széntermelésnek, kétséges, bár akadnak hangok, amelyek szerint még nincs veszve minden.
2016-05-19: Faluvilág - :

Megyénk legdélibb részeHáromszéki kalauz 60.

Megyénk legdélibb része (Háromszéki  kalauz  60.)A Nagy–Kraszna-patak völgye és a tőle nyugatra húzódó hegygerinc közötti hosszú erdős-legelős terület képezi megyénk legdélibb részét. E keskeny földsáv, a bodzakrasznai határ szerves részeként, a Kis-Tatár és a Kraszna-Köve nevű csúcsokig húzódik. Megközelítése legkönnyebben a Tatár-pusztája élét-gerincét követő szekérúton lehetséges, amely a Kraszna-színe (1332 m) nevű csúcson halad át.
2016-04-20: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Kettős jubileum Szentivánlaborfalván

A szerző felvételeHét évtizedes évfordulóját ünnepelte a szentivánlaborfalvi kórusmozgalom az elmúlt hét végén. Kelemen Alpár mérnök, a dalkör jelenlegi vezetője emlékfüzetet jelentetett meg, kórustalálkozót hirdetett, s felelevenítették a Feketeügy menti település kórusmozgalmának, zenei életének rövid történetét.
2016-04-20: Faluvilág - Iochom István:

Játszótereket adtak át

A szerző felvételeKézdiszentléleken szombaton, Kézdiszentkereszten pedig hétfőn adtak át ünnepélyes keretek között  parkot, illetve játszóteret.
2016-04-20: Faluvilág - :

A Nagy-Bászka kapujaHáromszéki kalauz 59.

A Nagy-Bászka kapuja (Háromszéki kalauz 59.)Így nevezték természetjáró körökben ezt a vidéket régebben, amikor az egész térségben élénk volt a fakitermelés, iparvasúton szállították Kommandóra és a vízfolyás mentén Nehoiu felé a fát. Gatterek zaja zavarta meg itt-ott akkor a csendet s a Nagy-Szurduk-patak tövénél, vagyis a pataknak a Bászkába való beömlésének övezetében amolyan gyalogos-turista megálló- és szálláshely alakult ki.
2016-04-14: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Kulturális hét Uzonban

A kézdiszentléleki FergetegesekHagyomány a Feketeügy menti községközpontban, hogy időnként hétvégi kulturális napokat szerveznek. Meghívott és helyi együttesek különféle műsorszámokkal lépnek fel, szolgálván a művelődésre, szórakozásra nyitott közönséget – hangsúlyozta Ráduly István polgármester, ötletgazda és szervező. A kulturális táplálékhoz mindenki könnyen hozzájuthatott az elmúlt hétvégén is, mert az önkormányzat jóvoltából a belépés díjtalan volt.  
2016-04-14: Faluvilág - Iochom István:

Újjávarázsolják a Szent Mihály-hegyi templomot

A szerző felvételeFelső-Háromszék egyik legértékesebb barokk műemlék épülete a Szent Mihály-hegyi 606 éves római katolikus templom. A várfalakkal körbevett templom külső-belső restaurálására a rendszerváltás után 2011-ben nyílt először lehetőség, amikor a művelődési és örökségvédelmi tárcát vezető Kelemen Hunor közel 200 ezer lejt hagyott jóvá a lemhényi római katolikus egyházköz­ségnek a tervek elkészítésére. Ezek 2012-ben meg is voltak, a lemhényi polgármesteri hivatal kiállította az építkezési engedélyt. Megtörténtek a szükséges régészeti feltárások is.  
2016-04-07: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Helyi szerzők könyve Magyarhermány száz évéről

Helyi szerzők könyve Magyarhermány száz évérőlMagyarhermány százéves múltjának részletes leírására vállalkozott egy szerzőpáros: Virág András, aki nemcsak a település, hanem a tágabb környék egyik legjobb ismerője és Balog Irma jeles pedagógus, nyelvszakos tanár, a helybeli Máthé János Általános Iskola nyugalmazott igazgatója.
2016-04-07: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

A Bodzakrasznai völgyszoros környékeHáromszéki kalauz 58.

A Bodzakrasznai völgyszoros környéke (Háromszéki kalauz 58.)A Szitabodzához tartozó Zabrató és Bodzakraszna (Crasna) település a Bodza folyót  követő DN 10-es műút mentén helyezkedik el. Zabrató egykor fafeldolgozó telep volt, Bodzakraszna a vidék legkeletibb települése, ahol megyénk legtávolabbi pionír és tanulótábora működött. A Nagy- és a Kis-Kraszna-pataknak a Bodza vizébe ömlésénél kezdődik a Bodzai völgyszoros vagy szurdokvölgy.