Sepsiszentgyörgy, 2017. december 12., kedd 08:40
Köszöntjük Gabriella nevű olvasóinkat!
Múltidéző » História
2017-12-09: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /43.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /43.)Ízzé-porrá törve került ki az ellenzék az urnákból, a legjobb vezérei fűbe haraptak, a jobboldal pedig olyan sáskányi sokaságban jött vissza, hogy a Ház baloldalán is mamelukok szorongtak. Hanem mi ez? Nézzetek csak körül, Jókai nincsen köztük. Jókai nem tagja a parlamentnek. Hogy történhetett az meg? A tavalyi év hérosza, akinek lábaihoz letette koszorúját az egész ország, nem jutott be az ország legfőbb tanácsába.
2017-11-29: História - Szekeres Attila:

Gróf Bánffy Miklós, a sikeres külügyminiszter

Bánffy Miklós szobra Sopronban (Párkányi Raab Péter alkotása)Egy erdélyi arisztokrata a magyar külügyek élén – Bánffy Miklós címmel tartott előadást erdélyi körútja sepsiszentgyörgyi állomásán dr. Vizi László Tamás történész. A székesfehérvári Kodolányi János Főiskola rektorhelyettese az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács vendégeként turnézott. Témajavaslatai közül a háromszékiek ezt választották. Mottóul egy Bánffy-idézetet jelölt meg az előadó: „...feladatunk az, hogy a nemzet külpolitikai horizontját emeljük”.
2017-11-25: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /42.

Bánffy DezsőBorongós hangulat ritkán lepi meg, ettől megmenti őt humora, mellyel nemcsak műveiben él, hanem elszórja mindenfelé.  Ha valamikor örült az életnek, bizonnyal most volt arra a legtöbb oka. Szabadságát senki se korlátozta, pénze volt bőven, de használta is.
2017-11-18: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /41.

Kossuth temetéseEl is némult azután minden. Az iskolás gyerekek, akik a város minden iskolájában külön Jókai-ünnepet tartottak, visszatértek a száraz görög nyelvhez és a számtani penzumokhoz, az albumokat hazavitték a szolgák a Bajza utcába, tele lett velök a nagy dolgozószoba, a küldöttségek visszamentek vármegyéikbe, a díszmagyar ruhákat berakták naftalinba, és újra következtek a hétköznapok. Ülj vissza íróasztalodhoz öreg író, és fogj hozzá a második száz kötethez!
2017-11-11: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /40.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /40.)Minden földi jót átélt már, csak még gazdag ember nem volt, s íme – legyetek kérlek csendesen – e roppant megnövekedett városban, hol több mint félmillió koponya lélegzik, éppen ez a gondolat motoszkál és fúr, vajúdik az egyikben, mely nincsen pedig híjával a zseniális ötleteknek.
2017-11-04: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /39.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /39.)Egy téli reggelen 1889-ben a mayerlingi mulatókastélyban halva találták Rudolf királyfit. A minden rémmesénél bonyolódottabb katasztrófa megdöbbentette az egész országot, mely a katonai kabátok hajtókáin túllátó derék királyt várt benne. Az eset ma sincs kiderítve alaposan, és talán sohasem lesz.
2017-10-28: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /38.

Feszty Árpád műtermében Rózával és JókaivalA temetés utáni néhány hónap alatt esztendőket öregedett. Egészségi állapotának cinozurája, mint ő mondá, a nyaka volt (talán azért, hogy kálvinista ember), betegségeinél csodálatos módon megvékonyodott. Csak a csontok zörögtek rajta, mikor visszatért, és járni is alig tudott. De ez nem sokáig tartott, az új lakáson a zavartalan nyugalom visszahozta erejét.
2017-10-21: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /37.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /37.)Ifjabbik Rózánál a festészetre mutatkozott nagy hajlam, elhatározták tehát, hogy „apja” elviszi Münchenbe, ahol  nagy előmenetelt tanúsított, úgyhogy A lőcsei fehér asszonyhoz 1884-ben már ő csinálta az illusztrációkat, amelyekkel Jókai boldogan dicsekedett.
2017-10-14: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /36.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /36.)Jókai csak másfél évvel később vett tudomást (a titkos királyi adományól), amikor már nem ért semmit, hogy adóssága tavaly csodálatos módon leapadt, mivelhogy az adósok rendes szokása szerint nem vallotta volt be az egészet, s azóta már megint fölszaporodott. Most már csak elméleti értéke volt a király gavalléros tettének, de az csak hatványozódott szemében azáltal, hogy ilyen modorban történt, s nagy kulcsot szolgáltat ezentúl némely tetteinek és iratainak indító okaihoz.
2017-10-07: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /35.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /35.)Még ott látszott a Dorottya utcai klub homlokzatán az 1875-iki fáklyák füstje, korma, egyszer se meszelték azóta, és már vége van a nagy népszerűségnek. A Tiszáéval együtt megcsappant a Jókaié is. Ő talán észre se vette volna, ha nincsenek rá félreérthetetlen jelek.
2017-09-30: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /34.

Deák Ferenc, aki háttérben maradtA Deák-párt rossz politika és rossz gazdálkodási rendszere miatt züllésnek indult. Az öreg Deák már betegeskedett, Andrássy Gyula gróf a birodalom külügyeit vezette Bécsben, a régi tekintélyek elkoptak, újak nem támadtak, úgyhogy az egykor hatalmas Deák-párt élén immár a kis Bittó állt, akinek nyílt ülésen szembe mondták, hogy nemcsak nem államférfi, de még férfi sem.
2017-09-25: História - :

Az 1877. évi székely puccs történeterészlet

Oroszország nyolckarú polipként tekeredik rá a Török Birodalmat megszemélyesítő beteg emberre, körbezárja Lengyelországot, fojtogatja Perzsiát, amíg Bismarck Németországa távol tartja magátAz 1877. év nemcsak a román függetlenség kivívásának volt az éve, de a székely–török kapcsolatok történetében is fontos dátum volt. Ekkor került sor a székely puccsként elhíresült eseményre, amely során a korabeli ellenzéki székely politikusok beavatkoztak az orosz–török háborúba.  
2017-09-25: História - Szekeres Attila:

Bartha Miklós összegyűjtött munkái

Bartha Miklós összegyűjtött munkáiBartha Miklós jogász, publicista, politikus, országgyűlési képviselő összegyűjtött munkái hat kötetben jelentek meg 1908 és 1913 között Budapesten Samasa János, Szmertnik István és Sztankovits Ferenc szerkesztésében és reprint kiadásban 2016-ban a Lakiteleki Tölgy Alapítvány kiadásában dr. Botlik József történész bevezető tanulmányával.  
2017-09-23: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /33.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /33.)Míg lassan, egykedvűen folydogált medrében a szőke Duna, jobbról-balról mellette rohamosan nőtt a két város, már be se lehetett látni vége-hosszát a tündérpanorámával meghizlalt szemnek a Svábhegyről. S amint a város nagyobbodott, úgy emelkedett az ország is anyagiakban és szellemiekben. Megnégyszereződtek az olvasók, tehát a lapok is.
2017-09-21: História - :

Ki volt Tóth Sámuel?Példaértékű hősnek is nyoma veszhet

Tóth Sámuel családi kriptája a kézdivásárhelyi református temetőben Az 1848-as szabadságharc és forradalom kapcsán ritkán emlegetnek olyan honvédeket is, akik kisebb-nagyobb hőstettekkel kiérdemelnék az utókor csodálatát. Pedig tetteik ugyancsak szimbólumértékkel bírhatnának az ünnepi szónokok kelléktárában. Meglátásom egy történettel, a kézdivásárhelyi Tóth Sámuel honvéd kapitány példájával illusztrálom, aki a brassói Fellegvárban maroknyi legénységével magára maradva, Dávidként védekezett a hatalmas cári sereggel szemben, időt nyerve a visszavonulóban levő honvédeknek soraik rendezéséhez. Ennek ellenére még szülővárosában is alig ismerik.
2017-09-16: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /31.

Nyári és téli JókaiJókai tartózkodási helyei közt a Svábhegyet szerette legjobban, mert ezt a telket ő kényszerítette teremni, itt kissé fölfrissült, halovány finom tiszta arcát megszínezte a hegyi levegő, de még ennél is többet ért szervezetének a balatonfüredi homok, s Jókainé nyilván azért ragaszkodott ahhoz, hogy a nyár egy részét ott töltsék –, noha ott körülrajzották hódolataikkal a deli férfit a fürdőző hölgyek.
2017-09-02: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /30.

Jókainé Laborfalvi RózaA jövő század regényében végre olyan tárgyat talált, ahol teljes joggal ereszthette meg fantáziáját, melyet a vérszegénység és ennek következtében az álmatlan éjszakák még csak növeltek.
2017-08-26: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /29.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /29.)Falernum bora és az isteni nektár nem hoz olyan kéjes mámort, mint a dicsőség bájitala. De ártalmas is. Az ópiumnál is rosszabb. Az ópium csak a szervezetet pusztítja el, a dicsőség elpusztítja az egész embert. Az eddigit. A bajokat, veszedelmeket, csapásokat sok ember éli át nyom nélkül (némelyik meg sem őszül), de a dicsőséget ritka koponya bírja meg, hogy bele ne szédüljön.
2017-08-19: História - :

Czakó Gábor: Legyőzhetetlen Szent István

István és Gizella a koronázási palástonMagyarhonban természetes divatja van az ún. „deheroizálásnak”, hőseink, nagyjaink lekicsinylésének. Ennek egyik igen jellemző ténye a legyőzhetetlen Szent István király és a somogyi Árpád-rokon, Koppány szembeállítása. Persze találkoztak ők a harcmezőn is, mert utóbbi föllépett trónkövetelőként István édesapja, Géza nagyfejedelem halála után.
2017-08-19: História - :

S. Király Béla: „Téged magyar kíván”

Szent Istvánt a magyar történelmi emlékezet múltunk legnagyobb alakjának tartja. Életéről jóval kevesebbet tudunk, mint az időben hozzánk közelebb élt nagyjainkról vagyis mindazokról, akik egy közösség építésében, megtartásában szereztek múlhatatlan érdemeket, vagy annak méltóbb életéért tettek mérhetetlenül többet, mint magánéletükkel bajlódó kortársaik.
2017-08-19: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /28.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /28.)Új betegség: a hiperlojalitás Thaly Kálmán kuruckalandokkal, újonnan fölfedezett Rákóczi-adatokkal piszkálja a fantáziáját, ahol formálódik is már lassan-lassan az Ocskay László bús története, a Szeretve mind a vérpadig. Gróf Ráday Gedeon, a vaskezű királyi biztos sok pompás betyár-történetet hoz Szegedről.
2017-08-19: História - :

Duray Miklós: Augusztus huszadika, de miért

Duray Miklós: Augusztus huszadika, de miértMinden magyar számára, felekezettől függetlenül, augusztus 20. Szent Istvánnak, azaz Árpád-házi I. Istvánnak, a nagyfejedelemségi korszakot követő első királyunknak a napját jelenti. Annak ellenére, hogy az ezen a napon történt esemény István király politikai utóéletéhez tartozik.
2017-08-19: História - :

Legendás Szent István király

Törley Mária Szent István-szobra „Nem szerette azokat, akik igaztalant cselekszenek, vagy megadják magukat az igazságtalanságnak.”
2017-08-17: História - :

Stefánia vesszőfutásaA királyfi özvegyének emlékiratai

Stefánia vesszőfutása (A királyfi özvegyének emlékiratai)1889. január 30-án golyó végez a 17 éves Vetsera Mária bárókisasszonnyal és a 31 éves Rudolf trónörökössel. A máig megfejtetlen történetben a világ Rudolf hitvesére osztotta a megcsalt, érzéketlen feleség szerepét.
2017-08-12: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /27.

Csernátony LajosJókai még most a „tigrisek” között van, s a lapjában állandó harcot kell folytatnia a Deák-párt és kormánya ellen. Sőt, a harc egyre erősebb és erősebb, minél öregebb a Deák-párt. Úgyhogy a lap hangja, mely elég éles volt néhány év előtt, és mely azóta nem változott, most már túlságosan szelídnek látszik. Az ellenzéki közönségnek, mint az iszákosnak, mindig több-több szesz kell, hogy idegeit felhangolja.
2017-08-09: História - József Álmos:

Egy fogságba esett árkosi katona felkutatásaA Vöröskereszt kereső- és kapcsolattartó szolgálata az első világháború idején

Egy fogságba esett árkosi katona felkutatása (A Vöröskereszt kereső- és kapcsolattartó szolgálata az első világháború idején)Az 1863-ban Henri Dunant francia üzletember kezdeményezésére megalakult Nemzetközi Vöröskereszt humanitárius célkitűzéseinek köszönhetően nemzetközi egyezmények szabályozzák a háborúkban szemben álló ellenfelek sebesültjeivel, elfogott katonáival, a vesztes ország katonáival és polgári személyeivel való bánásmódot. A szervezet magyarországi fiókintézménye 1881-ben létesült a Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egylete néven.
2017-08-05: História - :

Jakab úr panaszaiA kisebbségi lét dokumentumaiból

Jakab úr panaszai (A kisebbségi lét dokumentumaiból)Alulírott Jakab Bözödi György marosvásárhelyi lakos, a RSzK Akadémiája marosvásárhelyi tudományos kutatóintézetének osztályvezetője, a Romániai Írók Szövetségének tagja, az alábbi panaszaimról kívánom Önt értesíteni.
2017-08-05: História - :

Székelyföld elfeledett fiáról

Székelyföld elfeledett fiáról„Illyés Elemér (Torja, 1919. dec. 7 – Pieveli Tremisine, Olaszország) erdélyi születésű próza- és tanulmányíró. A kolozsvári egyetem jogi karán szerzett doktori diplomát, a római és heidelbergi egyetemen politikai és államtudományokból végzett kiegészítő tanulmányokat. A harmincas években részt vett az erdélyi falukutatásban, és több folyóirat munkatársa volt. A háború után hosszabb ideig élt dél-amerikai országokban, később Portugáliában telepedett le, jelenleg Münchenben él. Írásai főként az Új Látóhatárban és a Katolikus Szemlében jelennek meg. Érdeklődését elsősorban a romániai magyarság sorskérdései foglalkoztatják.”
2017-08-05: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /26.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /26.)Míg Jókai regényei  uralkodtak a szíveken, acélozták a reményt, ébren tartották a hazaszeretetet és lelkesítették kitartásra a türelmetlenkedőket, azalatt olyasvalami is termett az angol királynő egyik szobájában, ami a várt szebb jövőt közelebb hozta.
2017-07-29: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /25.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /25.)Megvesztegetőbb író nálánál talán a világirodalomban sincs. Vannak olvasók, akik ahol meglátnak valamely regényéből egy tárcafolytatást, sietve vetik magukat rá, habár nem tudják az elejét, és nem fogják esetleg olvasni a folytatást. Ezt a különbséget így magyarázza meg egyikök: – Nekem mindegy az összefüggés, nem törődöm a mesével. Én a Jókai hangját akarom hallani, éppúgy, mint a Blahánéét. Az gyönyörködtet és üdít fel.