Sepsiszentgyörgy, 2017. október 17., kedd 08:54
Köszöntjük Hedvig nevű olvasóinkat!
Múltidéző » História
2017-10-14: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /36.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /36.)Jókai csak másfél évvel később vett tudomást (a titkos királyi adományól), amikor már nem ért semmit, hogy adóssága tavaly csodálatos módon leapadt, mivelhogy az adósok rendes szokása szerint nem vallotta volt be az egészet, s azóta már megint fölszaporodott. Most már csak elméleti értéke volt a király gavalléros tettének, de az csak hatványozódott szemében azáltal, hogy ilyen modorban történt, s nagy kulcsot szolgáltat ezentúl némely tetteinek és iratainak indító okaihoz.
2017-10-07: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /35.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /35.)Még ott látszott a Dorottya utcai klub homlokzatán az 1875-iki fáklyák füstje, korma, egyszer se meszelték azóta, és már vége van a nagy népszerűségnek. A Tiszáéval együtt megcsappant a Jókaié is. Ő talán észre se vette volna, ha nincsenek rá félreérthetetlen jelek.
2017-09-30: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /34.

Deák Ferenc, aki háttérben maradtA Deák-párt rossz politika és rossz gazdálkodási rendszere miatt züllésnek indult. Az öreg Deák már betegeskedett, Andrássy Gyula gróf a birodalom külügyeit vezette Bécsben, a régi tekintélyek elkoptak, újak nem támadtak, úgyhogy az egykor hatalmas Deák-párt élén immár a kis Bittó állt, akinek nyílt ülésen szembe mondták, hogy nemcsak nem államférfi, de még férfi sem.
2017-09-25: História - :

Az 1877. évi székely puccs történeterészlet

Oroszország nyolckarú polipként tekeredik rá a Török Birodalmat megszemélyesítő beteg emberre, körbezárja Lengyelországot, fojtogatja Perzsiát, amíg Bismarck Németországa távol tartja magátAz 1877. év nemcsak a román függetlenség kivívásának volt az éve, de a székely–török kapcsolatok történetében is fontos dátum volt. Ekkor került sor a székely puccsként elhíresült eseményre, amely során a korabeli ellenzéki székely politikusok beavatkoztak az orosz–török háborúba.  
2017-09-25: História - Szekeres Attila:

Bartha Miklós összegyűjtött munkái

Bartha Miklós összegyűjtött munkáiBartha Miklós jogász, publicista, politikus, országgyűlési képviselő összegyűjtött munkái hat kötetben jelentek meg 1908 és 1913 között Budapesten Samasa János, Szmertnik István és Sztankovits Ferenc szerkesztésében és reprint kiadásban 2016-ban a Lakiteleki Tölgy Alapítvány kiadásában dr. Botlik József történész bevezető tanulmányával.  
2017-09-23: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /33.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /33.)Míg lassan, egykedvűen folydogált medrében a szőke Duna, jobbról-balról mellette rohamosan nőtt a két város, már be se lehetett látni vége-hosszát a tündérpanorámával meghizlalt szemnek a Svábhegyről. S amint a város nagyobbodott, úgy emelkedett az ország is anyagiakban és szellemiekben. Megnégyszereződtek az olvasók, tehát a lapok is.
2017-09-21: História - :

Ki volt Tóth Sámuel?Példaértékű hősnek is nyoma veszhet

Tóth Sámuel családi kriptája a kézdivásárhelyi református temetőben Az 1848-as szabadságharc és forradalom kapcsán ritkán emlegetnek olyan honvédeket is, akik kisebb-nagyobb hőstettekkel kiérdemelnék az utókor csodálatát. Pedig tetteik ugyancsak szimbólumértékkel bírhatnának az ünnepi szónokok kelléktárában. Meglátásom egy történettel, a kézdivásárhelyi Tóth Sámuel honvéd kapitány példájával illusztrálom, aki a brassói Fellegvárban maroknyi legénységével magára maradva, Dávidként védekezett a hatalmas cári sereggel szemben, időt nyerve a visszavonulóban levő honvédeknek soraik rendezéséhez. Ennek ellenére még szülővárosában is alig ismerik.
2017-09-16: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /31.

Nyári és téli JókaiJókai tartózkodási helyei közt a Svábhegyet szerette legjobban, mert ezt a telket ő kényszerítette teremni, itt kissé fölfrissült, halovány finom tiszta arcát megszínezte a hegyi levegő, de még ennél is többet ért szervezetének a balatonfüredi homok, s Jókainé nyilván azért ragaszkodott ahhoz, hogy a nyár egy részét ott töltsék –, noha ott körülrajzották hódolataikkal a deli férfit a fürdőző hölgyek.
2017-09-02: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /30.

Jókainé Laborfalvi RózaA jövő század regényében végre olyan tárgyat talált, ahol teljes joggal ereszthette meg fantáziáját, melyet a vérszegénység és ennek következtében az álmatlan éjszakák még csak növeltek.
2017-08-26: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /29.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /29.)Falernum bora és az isteni nektár nem hoz olyan kéjes mámort, mint a dicsőség bájitala. De ártalmas is. Az ópiumnál is rosszabb. Az ópium csak a szervezetet pusztítja el, a dicsőség elpusztítja az egész embert. Az eddigit. A bajokat, veszedelmeket, csapásokat sok ember éli át nyom nélkül (némelyik meg sem őszül), de a dicsőséget ritka koponya bírja meg, hogy bele ne szédüljön.
2017-08-19: História - :

Czakó Gábor: Legyőzhetetlen Szent István

István és Gizella a koronázási palástonMagyarhonban természetes divatja van az ún. „deheroizálásnak”, hőseink, nagyjaink lekicsinylésének. Ennek egyik igen jellemző ténye a legyőzhetetlen Szent István király és a somogyi Árpád-rokon, Koppány szembeállítása. Persze találkoztak ők a harcmezőn is, mert utóbbi föllépett trónkövetelőként István édesapja, Géza nagyfejedelem halála után.
2017-08-19: História - :

S. Király Béla: „Téged magyar kíván”

Szent Istvánt a magyar történelmi emlékezet múltunk legnagyobb alakjának tartja. Életéről jóval kevesebbet tudunk, mint az időben hozzánk közelebb élt nagyjainkról vagyis mindazokról, akik egy közösség építésében, megtartásában szereztek múlhatatlan érdemeket, vagy annak méltóbb életéért tettek mérhetetlenül többet, mint magánéletükkel bajlódó kortársaik.
2017-08-19: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /28.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /28.)Új betegség: a hiperlojalitás Thaly Kálmán kuruckalandokkal, újonnan fölfedezett Rákóczi-adatokkal piszkálja a fantáziáját, ahol formálódik is már lassan-lassan az Ocskay László bús története, a Szeretve mind a vérpadig. Gróf Ráday Gedeon, a vaskezű királyi biztos sok pompás betyár-történetet hoz Szegedről.
2017-08-19: História - :

Duray Miklós: Augusztus huszadika, de miért

Duray Miklós: Augusztus huszadika, de miértMinden magyar számára, felekezettől függetlenül, augusztus 20. Szent Istvánnak, azaz Árpád-házi I. Istvánnak, a nagyfejedelemségi korszakot követő első királyunknak a napját jelenti. Annak ellenére, hogy az ezen a napon történt esemény István király politikai utóéletéhez tartozik.
2017-08-19: História - :

Legendás Szent István király

Törley Mária Szent István-szobra „Nem szerette azokat, akik igaztalant cselekszenek, vagy megadják magukat az igazságtalanságnak.”
2017-08-17: História - :

Stefánia vesszőfutásaA királyfi özvegyének emlékiratai

Stefánia vesszőfutása (A királyfi özvegyének emlékiratai)1889. január 30-án golyó végez a 17 éves Vetsera Mária bárókisasszonnyal és a 31 éves Rudolf trónörökössel. A máig megfejtetlen történetben a világ Rudolf hitvesére osztotta a megcsalt, érzéketlen feleség szerepét.
2017-08-12: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /27.

Csernátony LajosJókai még most a „tigrisek” között van, s a lapjában állandó harcot kell folytatnia a Deák-párt és kormánya ellen. Sőt, a harc egyre erősebb és erősebb, minél öregebb a Deák-párt. Úgyhogy a lap hangja, mely elég éles volt néhány év előtt, és mely azóta nem változott, most már túlságosan szelídnek látszik. Az ellenzéki közönségnek, mint az iszákosnak, mindig több-több szesz kell, hogy idegeit felhangolja.
2017-08-09: História - József Álmos:

Egy fogságba esett árkosi katona felkutatásaA Vöröskereszt kereső- és kapcsolattartó szolgálata az első világháború idején

Egy fogságba esett árkosi katona felkutatása (A Vöröskereszt kereső- és kapcsolattartó szolgálata az első világháború idején)Az 1863-ban Henri Dunant francia üzletember kezdeményezésére megalakult Nemzetközi Vöröskereszt humanitárius célkitűzéseinek köszönhetően nemzetközi egyezmények szabályozzák a háborúkban szemben álló ellenfelek sebesültjeivel, elfogott katonáival, a vesztes ország katonáival és polgári személyeivel való bánásmódot. A szervezet magyarországi fiókintézménye 1881-ben létesült a Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egylete néven.
2017-08-05: História - :

Jakab úr panaszaiA kisebbségi lét dokumentumaiból

Jakab úr panaszai (A kisebbségi lét dokumentumaiból)Alulírott Jakab Bözödi György marosvásárhelyi lakos, a RSzK Akadémiája marosvásárhelyi tudományos kutatóintézetének osztályvezetője, a Romániai Írók Szövetségének tagja, az alábbi panaszaimról kívánom Önt értesíteni.
2017-08-05: História - :

Székelyföld elfeledett fiáról

Székelyföld elfeledett fiáról„Illyés Elemér (Torja, 1919. dec. 7 – Pieveli Tremisine, Olaszország) erdélyi születésű próza- és tanulmányíró. A kolozsvári egyetem jogi karán szerzett doktori diplomát, a római és heidelbergi egyetemen politikai és államtudományokból végzett kiegészítő tanulmányokat. A harmincas években részt vett az erdélyi falukutatásban, és több folyóirat munkatársa volt. A háború után hosszabb ideig élt dél-amerikai országokban, később Portugáliában telepedett le, jelenleg Münchenben él. Írásai főként az Új Látóhatárban és a Katolikus Szemlében jelennek meg. Érdeklődését elsősorban a romániai magyarság sorskérdései foglalkoztatják.”
2017-08-05: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /26.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /26.)Míg Jókai regényei  uralkodtak a szíveken, acélozták a reményt, ébren tartották a hazaszeretetet és lelkesítették kitartásra a türelmetlenkedőket, azalatt olyasvalami is termett az angol királynő egyik szobájában, ami a várt szebb jövőt közelebb hozta.
2017-07-29: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /25.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /25.)Megvesztegetőbb író nálánál talán a világirodalomban sincs. Vannak olvasók, akik ahol meglátnak valamely regényéből egy tárcafolytatást, sietve vetik magukat rá, habár nem tudják az elejét, és nem fogják esetleg olvasni a folytatást. Ezt a különbséget így magyarázza meg egyikök: – Nekem mindegy az összefüggés, nem törődöm a mesével. Én a Jókai hangját akarom hallani, éppúgy, mint a Blahánéét. Az gyönyörködtet és üdít fel.
2017-07-15: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /23.

Eötvös JózsefA műhely és környéke A szabadságharc előtti két évtizedben támadtak az óriások. A gondviselés tudta, hogy melyik országba tegye őket, hol lesz rájuk a legnagyobb szükség. Ekkor támadt gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, Deák Ferenc, a legbölcsebb magyar, Kossuth Lajos, a világ legnagyobb szónoka, Arany János, a legnagyobb epikus költő, Petőfi Sándor, a legnagyobb lírikus költő és Jókai Mór, a legédesebb elbeszélő. Ezek az emberek egyszerre éltek s találkoztak, beszéltek egymással. És velök egyszerre élt és írt Vörösmarty Mihály is. Valóság ez, nem mese.
2017-07-08: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /22.

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora (Részletek /22.)Jókai fogságba jut Meg kell adni, hogy Jókai fennkölt lelkű, aminő csak nagy író lehet. Humanista és szabadgondolkozó a szó legnemesebb értelmében. Egész világát csak a hazája képezi, a kozmopolitizmus idegen szívétől és minden olyan, ami valamiképp ez alá vonható. Mikor a szabadkőművesekhez való belépésre szólítják fel, ezeket feleli:  – Nálatok a kalapácsütés jelzi, hogy minő tetteket visztek véghez a humanizmus, az emberiség érdekében. Nekem is van egy ilyen kalapácsom, s az sem mutat egyebet az én működésemben, mint amit ti tesztek: s ez a kalapácsütés a szívem dobogása.
2017-07-06: História - :

Harmat Árpád Péter: Történelmünk első nagy diadala: a pozsonyi csata907. július 4–5.

 A pozsonyi csata – Peter Johann Nepomuk Geiger rajzaVannak történelmünkben sajnálatos módon „elhanyagolt” és kevéssé megbecsült, illetve alig hangsúlyozott események, melyek azonban saját korszakaikban óriási jelentőséggel bírtak. Ilyen mellőzött történésnek tekinthető az 1110 évvel ezelőtt, 907 július 4-én és 5-én lezajlott pozsonyi csata is. A tőlünk nyugatabbra fekvő német államok, elsősorban a Keleti Frank Királyság – melyből fél évszázaddal később jön majd létre a Német-Római Birodalom magja – hatalmas erejű támadást indítottak 907-ben a Kárpát-medencébe frissen érkező magyarság ellen azzal az egyértelmű szándékkal, hogy elérjék a magyarok visszaszorítását Ázsiába.
2017-07-01: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /21.

Alkotmány születik Annyira népszerű volt már, hogy a közönség hangosan panaszkodott, mint akkor szokta, ha valami nem terem meg a rendes használati cikkeiből, hogy „ejnye, mák nem termett”. Jókaitól nincs új könyv. Hát mit akar? Miért nem ír? Még jobban sopánkodtak a kiadói, de ők legalább könnyebben segíthettek magukon. A bő esztendők elhullott kalászait szedegették össze most a szűkekben. Így támadt a Dekameron tíz kötete, melybe száz novellát foglaltak össze minden rendszer és együvé tartozandóság nélkül.
2017-06-24: História - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és koraRészletek /20.

Kemény Zsigmond-emlékművet avattak június 17-én PusztakamarásonVolt még egy másik özvegyasszony is, aki Jókait némileg elvonta az írástól és lekötötte érdeklődését. Ez az özvegyasszony (amint Tóth Kálmán énekelte róla később: „mindnyájunknak édesanyja”) tíz éve hordta már a gyászfátyolt, és most egyszerre valami vidámabb mosoly kezdett az ajkai körül derengeni. Egy ösztönszerű sejtelem fogta el, hogy sorsa nemsokára jobbra fordul.
2017-06-15: História - :

Mindenben szeretetTovább terjed a Csíksomlyót is érintő hazugság

János ZsigmondA csíksomlyói búcsú történelmi háttere körül minden évben sok félreértés, téves ismeret terjed -- ezek eloszlatása végett néhai Dr. Szabó Árpád 2007-ben, a kolozsvári Szabadság napilapban megjelent írását idézzük alább. Minket, unitáriusokat úgy szoktak jellemezni, hogy a vallási türelmet nemcsak történelmi örökségként őrizzük, hanem mindennapi hitéletünkben, társadalmi síkon is próbáljuk megélni. De ahogy mondani szokták: a pohár egyszer csak annyira telik, hogy kicsordul. Így nálunk is. Tovább már nem tűrhetjük azt a célirányos történelemferdítést, amely minden évben a hitvédelem megtévesztő és egy másik felekezet iránti nem éppen keresztényi szeretet jegyében igyekszik hangulatot gerjeszteni és azt évről évre megújítva ébren tartani.
Online látogatók
BNR Valutaárfolyam
1 USD = 3.8887 RON
100 HUF = 1.4883 RON
1 EUR = 4.5854 RON
Várható időjárás Sepsiszentgyörgyön
Most megy a TV-ben: