Sepsiszentgyörgy, 2017. október 17., kedd 08:54
Köszöntjük Hedvig nevű olvasóinkat!
Kultúra » Irodalom
2017-10-14: Irodalom - :

Utassy József: MézgarázdákKiscimbora

Három bocsok odúzgatnak, rengetik a cseregallyat:
2017-10-14: Irodalom - :

A kincset őrző csörgőkígyóKiscimbora

Zelenák Borbála, SepsiszentgyörgyAmerikai népmese Texasban élt egy öreg félkarú kecskepásztor, Pedrónak hívták. Ő mesélte ezt a történetet.
2017-10-14: Irodalom - :

Benedek Elek: Hiripné fiaiKiscimbora

Tudom, hallottátok hírét a forrásai­ról híres Borszéknek. Annak a vidékén, rengeteg erdős vidék között emelkedik egy sziklahegy: Vároldala a neve. Volt is vár ennek a tetején, de az csakugyan réges-régen lehetett, kő kövön nem maradt, csak valami sáncnak a nyoma. Sok száz esztendővel ezelőtt, lehet bizony annak ezer esztendeje is, egy gazdag özvegyasszony lakott ebben a várban: Hiripné. Ennek a Hiripnének volt két fia: Domokos és Ábrahám, dali szép legény mind a kettő, az édesanyjok szeme fénye.
2017-09-16: Irodalom - :

Szabó Zoltán: Rendkívüli emberSzázhúsz éve született Tamási Áron

Szabó Zoltán: Rendkívüli ember (Százhúsz éve született Tamási Áron)A termet magos – mondja az emlék –, de nem szikár; szálas, a tartása teszi, ez egyenes, szilárd, csontjainak szép épülete masszív, de függőlegesen tagolt; az angol szót juttatja eszembe a gótikáról: perpendikuláris; a koponya csúcsívet formáz, nem kupolát;
2017-09-16: Irodalom - :

Kányádi Sándor: T. Á. sírjára

Kányádi Sándor: T. Á. sírjáraNégy szép holló talpig gyászba rászállt a két cserefára.
2017-09-16: Irodalom - :

Ferenczes István: Ábel negyedik könyve, avagy: Ábel hazatér

Abban a gyalázatos esztendőben születtem, amikor másodszor is bejöttek a románok. Az oroszokkal együtt érkeztek. Sztálinnal s a kommunizmussal...
2017-09-16: Irodalom - :

Kapui Ágota: Farkaslaka

Hárászkendős fehér este tulipános bölcsőt renget pocsolyában ring a csillag bagoly vigyázza a csendet.
2017-09-16: Irodalom - :

Tamási Áron: A vándormadarak visszatérnekrészlet a Bölcső és Bagoly című regényes önéletrajzból

Tamási Áron: A vándormadarak visszatérnek (részlet a Bölcső és Bagoly című regényes önéletrajzból)Anyám a nagy vackorfa alatt olyan helyet keresett, hova a nap a gyér ágak között oda tudott sütni, de azért félig árnyékos is volt. Oda sarjúból ászkot csinált, amit ruhával letakart, s arra fektette a kicsi bubát, akit tehát Ágnesnek hívtak, s akiből aztán nagyon eleven és kedves leánygyermek lett.
2017-08-19: Irodalom - :

Csordás Mihály: Újkenyér

Csordás Mihály: ÚjkenyérA kemény nyári munkák után édes szendergéseink habkönnyű álmaiban jelenik meg újra és újra az a nagy szelet zsíros vagy szilvalekváros kenyér, amely majd letörte a kezünket, miközben gyermekként az utca porában futkározva majszoltuk.
2017-08-19: Irodalom - :

Kapui Ágota: Ha volt király

Ha volt király, kit számon kérhetnénk a tékozló utókor szent jogán, ha sorsodon a táltos átkokat úgy hordanád, mint vért a koronán, a Krisztus-arc mögött a rettegés, az őstudás miért volt oly nehéz, és fájdalmas az ország-alkotás, s könyörtelen az almatartó kéz. Ha legendádban voltak érdemek, mit alábecsült az emlékezet, mi levesszük e jelen-koronát, és múltunkért átadjuk azt neked.
2017-08-19: Irodalom - :

C. Némethi Enikő: A tanító Szent Istvánja

A Szatmár megyei érszentkirályi születésű óvónő, Barabás Zsolt édesanyja a székelyföldi Sepsiszentkirályon élt boldog házasságban az itteni születésű Barabás Attila mérnökkel 1987. november 15-ig. A brassói felkelés után a férje hirtelen eltűnt. Egyre nehezebben viselte ezután a ránehezedő lelki nyomást. Hiába kilincselt az illetékes hatóságoknál a már áldott állapotú asszony, érdeklődve férje holléte felől, mindent mondtak neki, hihetőt és hihetetlent, de az igaz­ságot sehonnan sem tudhatta meg.
2017-08-05: Irodalom - Fekete Vince:

Bözödi György: Válogatott versekSzékely Könyvtár

Bözödi György: Válogatott versek (Székely Könyvtár)Épp a napokban olvastam Kemény István Lúdbőr című kötetében, Fekete István kapcsán a múlt század harmincas éveiről: „Ekkoriban épp megtört a modernség lendülete. Kifulladt a húszas évek, gazdasági válság tört ki, szörnyetegek másztak elő a sötétségből, rossz előérzet szállta meg a szellemi életet. A művészetek visszaklasszicizálódtak. A modern civilizáció pár évre visszahőkölt, hogy aztán pár év múlva felvegye a pokolba vezető irányt. A harmincas évek az irodalomban is újklasszi­cista korszak volt a századelő modernizmusai, avantgárdjai után. Egészen különböző írók, egy széles nemzedék próbálta meg a világ jobbik, tisztábbik oldalát felmutatni. Vagy kivonulni, saját világot alkotni. Vagy éppenséggel elbújni a tiszta irodalomban. Vágy a rendre, pásztoridill, bukolikus hangulatok, őstörténet. József Attila, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Várkonyi Nándor, Szentkuthy Miklós, Szerb Antal. A harmincas évek irodalmára és az akkor pályát kezdő írókra jellemző egyfajta csakazértis idealizmus, vagy ha tetszik, naivitás.”
2017-08-05: Irodalom - :

Bözödi György versei: Erdőmérés

Jött a tavasz, duzzadt a makk a földben, és mi mértük az erdőt. Ágak bütykeiben feszült a tavaszi nedv, az erő,  gyökerek és mély talajok nedve és ereje.
2017-07-29: Irodalom - :

Lackfi János: Dorottya, a tenger anyukájaKiscimbora

A tenger kijön a partra, Habos, nagy vízözön.
2017-07-29: Irodalom - :

Zelk Zoltán: Egymillió porszemKiscimbora

Egy autó röpítette világgá őket az országút kellős közepéről. Az a porszem, amelyik legelöl szállt, örömé­ben felkiáltott: – Végre szabadok vagyunk! Most megbosszuljuk magunkat, amiért emberek, állatok, kerekek rajtunk tapostak! Helyeselték ezt a többi porszemek is, mind egy szálig.
2017-07-29: Irodalom - :

Kányádi Sándor: Fából vaskarikaKiscimbora

Fodor Hanna, SepsiszentgyörgyAmikor akkora voltam, mint ti, akkor mesélte nagyapám, hogy élt a mi vidékünkön hajdanán egy nagyon eszes, nagyon furfangos, nagyon jó kezejárású mesterember, famunkában, vasmunkában egyaránt utolérhetetlen. Ha kellett, kerekes, kovács, ha kellett, ács volt egy személyben. Volt is munkája, amennyi senki más mesternek a környéken. Olyan könnyűjáró szekeret tudott fabrikálni, hogy szinte magától ment, lovat is csak szokásból, cifraságból fogtak elébe, mivel ló illik a szekérbe. Irigyelték is emiatt a többiek, mert a végén már minden szekeret véle csináltattak, vasaltattak. Azaz véle csináltattak volna, ha vállalta volna, de nem akart ártalmára lenni a többinek.
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa versei

A. Túri Zsuzsa verseiA költő – még ha művelt is – nem föltétlenül a verseiben akar okos lenni. Azokban érzelmeinek, indulatainak enged szabad folyást elsősorban.
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa: Isten és ember

Istenben az ember emberben az Isten
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa: Futórózsa utca

Fülledt este volt a Futórózsa utcán anyám magassarkú szandálját levette aprócska porfoltok lettek minden ujján „Mert töri a lábam” – közölte nevetve
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa: SolarisFarkas Árpádnak

Eltűnt már előlem több ezerszer – bennem csillagok vacognak – örvénylő csendben tükör-rendszer üzen a múlt
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa: Mennék

Mennék én utánad. Jól tudod, hogy mennék. Rohannék vagy szállnék (nem is lényeges), keresném az álmot, miben éltünk nemrég, hajtana hiányod, ami tényleges.
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa: Galamb és hollóSzécsi Margitnak

Fehér galambot szikrázó télben, fekete hollót végtelen éjben nem látni lentről, szállhatsz az égig, homlokod íve hiába fénylik,
2017-07-15: Irodalom - :

Szurkos András: És mégis mozog...Morfondír

Nyári vihar fogaiBebeszélték, lőjünk mindenre, ami él és mozog. Azt hittük, az él, ami mozog. Jól hittük, de zavart keltett, hogy minden mozog. Minden él, ami mozog, a lehullt levél is? Nem csak azért mozog, mert felkapja a szél?
2017-07-08: Irodalom - :

Arany János: Mátyás anyjaKiscimbora

Szilágyi Örzsébet Levelét megirta;
2017-07-08: Irodalom - :

Mátyás király és a fát ültető öregemberKiscimbora

Mátyás király, ahogy járt-kelt az országban, egyszer meglátott egy fát ültető öregembert. Mellélovagolt, s kötözködve így szólt hozzá:
2017-07-08: Irodalom - :

Mátyás király és a beteg kisbéresKiscimbora

Mátyás diák korában is sokat járta az országot, ismerkedett a nép életével. Egy alkalommal, ahogy vándorolt, meglátott egy jómódú gazdát, aki egyedül szántogatott. Kérdezte Mátyás:
2017-07-08: Irodalom - :

Mátyás király koldusnak öltözöttKiscimbora

Nagy Zsófia, BarótEgy napon Mátyás király koldusnak öltözött. Faluról falura járt, hogy megismerje az emberek természetét. Bekopogtatott egy gazdag paraszthoz. Illendően köszöntötte a háziakat. Ruháját látva, azok foghegyről fogadták köszönését, éppen hogy csak vakkantott a gazda.
2017-07-01: Irodalom - :

Arany János: Monda Lajos, a nagy király...betét a Toldi estéje Ötödik énekéből

Szent László ábrázolása a Thuróczy KrónikábanMonda Lajos, a nagy király: Eredj szolgám, Laczfi Endre, Küldj parancsot, mint a villám, Köss nehéz szablyát övedre: A tatártól nagy veszélyben Forog Moldva, ez a véghely: A tatárra veled menjen Tízezernyi lófő székely.
2017-07-01: Irodalom - :

Czegő Zoltán: Katonabogárregényrészlet

Péter Alpár grafikájaiÚgy ment odébb a tél, ahogy az öreg Keresztes nagyapó, halkan. Február végén még lejött egy nagy hó, odalett az is napok alatt. Március elején már megjelentek az első virágok. Metszették a fákat, takarították a veteményeseket, a gyümölcsösöket, s haladt eléfelé, ha döcögve is, az élet.
Online látogatók
BNR Valutaárfolyam
1 USD = 3.8887 RON
100 HUF = 1.4883 RON
1 EUR = 4.5854 RON
Várható időjárás Sepsiszentgyörgyön
Most megy a TV-ben: