Sepsiszentgyörgy, 2017. december 12., kedd 08:42
Köszöntjük Gabriella nevű olvasóinkat!
Kultúra » Irodalom
2017-12-09: Irodalom - :

Romhányi József: Mese a számolni tudó oroszlánrólKiscimbora

Szorongva ment ki reggel Leó a porondra, mert várta már
2017-12-09: Irodalom - :

Móra Ferenc: A nyughatatlan méhecskeKiscimbora

Farkas Panna, SepsiszentgyörgyAzt a nyughatatlan méhecskét, amelyikről ezt a történetet írom, én már az ősszel is ismertem. Mégpedig nagyon akaratos és kötözködő méhecskének ismertem. Ő még akkor is kint gubbaszkodott a dérverte őszirózsákon, amikor minden testvérkéje aludt már odabent a jó meleg kaptárban. – Én nem vagyok olyan álomszuszék, mint a többi – döngicsélte a hullatag virágbokroknak. – Egyik fülemüleszótól a másik fülemüleszóig úgyis nagyon hosszú az éjszaka.
2017-12-09: Irodalom - :

Illyés Gyula : A kakas és a pipeKiscimbora

Volt az erdő kellős közepén egy kakas meg egy pipe. Meghalt a gazdájuk, nem volt mit enni nekik. Megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe:
2017-12-09: Irodalom - :

Benedek Elek: A macskaKiscimbora

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy leány. Ennek a leánynak nem volt sem apja, sem anyja, egyedül lakott egy házban a macskával. Egyszer kalácsot süt a leány, s amint falatoznék, hozzá dörgölődzik a macska, s kéri: – Adj nekem is egy kis kalácsot!
2017-11-25: Irodalom - Farkas Árpád:

Az Ő reánk sütő arcaSzáznegyven éve született Ady Endre

Rippl-Rónai József (1861–1927) által készített Ady Endre-portréra bukkant Horváth János egy erdélyi magángyűjteményben múlt szombaton, a képet a kaposvári emlékházban állították kiMarva és csókolva, fogaink közt hurcoljuk, menekítjük őt, mióta elsüllyesztette utolsó hajóit. Hatalmas az ő elsőségének jósága, mert Dózsa ceglédi beszéde óta minden őt hívta, őt akarta a magyar ugaron, a rímek ősi hajnala küldte el benne a Narcissus-bűnű kornak a bús és szerelmes szívű pofozólegényt.
2017-11-25: Irodalom - :

Magyar és románAdy Endre levele Goga Octavianhoz

Magyar szól a románhoz, rét az erdőhöz, de patrióta a patriótához, ember az emberhez és poéta a poétához, tisztelt barátom, Goga Octavian.
2017-10-28: Irodalom - :

Benedek Elek: A világszép úrfiKiscimbora

Sebesi Zalán, SepsiszentgyörgyVolt egyszer egy gazdag ember, s annak egyetlenegy fia, aki olyan szép volt, hogy szépségben nem találkozott párja kerek e földön, még azon is túl egy sánta arasszal. Aki látta, megcsudálta, s nem is hívták másként, ahol csak ismerték: a világszép úrfi.
2017-10-28: Irodalom - :

Zelk Zoltán: Őszi meseKiscimbora

Egy magas fa legfelső ágán élt a kis falevél. Mostanában nagyon szomorú volt. Hiába jött játszani hozzá a szellő, csak nem vidult fel.
2017-10-28: Irodalom - :

Csoóri Sándor: Dióbél bácsiKiscimbora

Ki lakik a dióhéjban? Nem lakhat ott bárki,
2017-10-28: Irodalom - :

Kányádi Sándor: Ősz volna mégKiscimbora

Ősz volna még, s a varjak már közhírré tették
2017-10-14: Irodalom - :

Utassy József: MézgarázdákKiscimbora

Három bocsok odúzgatnak, rengetik a cseregallyat:
2017-10-14: Irodalom - :

A kincset őrző csörgőkígyóKiscimbora

Zelenák Borbála, SepsiszentgyörgyAmerikai népmese Texasban élt egy öreg félkarú kecskepásztor, Pedrónak hívták. Ő mesélte ezt a történetet.
2017-10-14: Irodalom - :

Benedek Elek: Hiripné fiaiKiscimbora

Tudom, hallottátok hírét a forrásai­ról híres Borszéknek. Annak a vidékén, rengeteg erdős vidék között emelkedik egy sziklahegy: Vároldala a neve. Volt is vár ennek a tetején, de az csakugyan réges-régen lehetett, kő kövön nem maradt, csak valami sáncnak a nyoma. Sok száz esztendővel ezelőtt, lehet bizony annak ezer esztendeje is, egy gazdag özvegyasszony lakott ebben a várban: Hiripné. Ennek a Hiripnének volt két fia: Domokos és Ábrahám, dali szép legény mind a kettő, az édesanyjok szeme fénye.
2017-09-16: Irodalom - :

Szabó Zoltán: Rendkívüli emberSzázhúsz éve született Tamási Áron

Szabó Zoltán: Rendkívüli ember (Százhúsz éve született Tamási Áron)A termet magos – mondja az emlék –, de nem szikár; szálas, a tartása teszi, ez egyenes, szilárd, csontjainak szép épülete masszív, de függőlegesen tagolt; az angol szót juttatja eszembe a gótikáról: perpendikuláris; a koponya csúcsívet formáz, nem kupolát;
2017-09-16: Irodalom - :

Kányádi Sándor: T. Á. sírjára

Kányádi Sándor: T. Á. sírjáraNégy szép holló talpig gyászba rászállt a két cserefára.
2017-09-16: Irodalom - :

Ferenczes István: Ábel negyedik könyve, avagy: Ábel hazatér

Abban a gyalázatos esztendőben születtem, amikor másodszor is bejöttek a románok. Az oroszokkal együtt érkeztek. Sztálinnal s a kommunizmussal...
2017-09-16: Irodalom - :

Kapui Ágota: Farkaslaka

Hárászkendős fehér este tulipános bölcsőt renget pocsolyában ring a csillag bagoly vigyázza a csendet.
2017-09-16: Irodalom - :

Tamási Áron: A vándormadarak visszatérnekrészlet a Bölcső és Bagoly című regényes önéletrajzból

Tamási Áron: A vándormadarak visszatérnek (részlet a Bölcső és Bagoly című regényes önéletrajzból)Anyám a nagy vackorfa alatt olyan helyet keresett, hova a nap a gyér ágak között oda tudott sütni, de azért félig árnyékos is volt. Oda sarjúból ászkot csinált, amit ruhával letakart, s arra fektette a kicsi bubát, akit tehát Ágnesnek hívtak, s akiből aztán nagyon eleven és kedves leánygyermek lett.
2017-08-19: Irodalom - :

Csordás Mihály: Újkenyér

Csordás Mihály: ÚjkenyérA kemény nyári munkák után édes szendergéseink habkönnyű álmaiban jelenik meg újra és újra az a nagy szelet zsíros vagy szilvalekváros kenyér, amely majd letörte a kezünket, miközben gyermekként az utca porában futkározva majszoltuk.
2017-08-19: Irodalom - :

Kapui Ágota: Ha volt király

Ha volt király, kit számon kérhetnénk a tékozló utókor szent jogán, ha sorsodon a táltos átkokat úgy hordanád, mint vért a koronán, a Krisztus-arc mögött a rettegés, az őstudás miért volt oly nehéz, és fájdalmas az ország-alkotás, s könyörtelen az almatartó kéz. Ha legendádban voltak érdemek, mit alábecsült az emlékezet, mi levesszük e jelen-koronát, és múltunkért átadjuk azt neked.
2017-08-19: Irodalom - :

C. Némethi Enikő: A tanító Szent Istvánja

A Szatmár megyei érszentkirályi születésű óvónő, Barabás Zsolt édesanyja a székelyföldi Sepsiszentkirályon élt boldog házasságban az itteni születésű Barabás Attila mérnökkel 1987. november 15-ig. A brassói felkelés után a férje hirtelen eltűnt. Egyre nehezebben viselte ezután a ránehezedő lelki nyomást. Hiába kilincselt az illetékes hatóságoknál a már áldott állapotú asszony, érdeklődve férje holléte felől, mindent mondtak neki, hihetőt és hihetetlent, de az igaz­ságot sehonnan sem tudhatta meg.
2017-08-05: Irodalom - Fekete Vince:

Bözödi György: Válogatott versekSzékely Könyvtár

Bözödi György: Válogatott versek (Székely Könyvtár)Épp a napokban olvastam Kemény István Lúdbőr című kötetében, Fekete István kapcsán a múlt század harmincas éveiről: „Ekkoriban épp megtört a modernség lendülete. Kifulladt a húszas évek, gazdasági válság tört ki, szörnyetegek másztak elő a sötétségből, rossz előérzet szállta meg a szellemi életet. A művészetek visszaklasszicizálódtak. A modern civilizáció pár évre visszahőkölt, hogy aztán pár év múlva felvegye a pokolba vezető irányt. A harmincas évek az irodalomban is újklasszi­cista korszak volt a századelő modernizmusai, avantgárdjai után. Egészen különböző írók, egy széles nemzedék próbálta meg a világ jobbik, tisztábbik oldalát felmutatni. Vagy kivonulni, saját világot alkotni. Vagy éppenséggel elbújni a tiszta irodalomban. Vágy a rendre, pásztoridill, bukolikus hangulatok, őstörténet. József Attila, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Várkonyi Nándor, Szentkuthy Miklós, Szerb Antal. A harmincas évek irodalmára és az akkor pályát kezdő írókra jellemző egyfajta csakazértis idealizmus, vagy ha tetszik, naivitás.”
2017-08-05: Irodalom - :

Bözödi György versei: Erdőmérés

Jött a tavasz, duzzadt a makk a földben, és mi mértük az erdőt. Ágak bütykeiben feszült a tavaszi nedv, az erő,  gyökerek és mély talajok nedve és ereje.
2017-07-29: Irodalom - :

Zelk Zoltán: Egymillió porszemKiscimbora

Egy autó röpítette világgá őket az országút kellős közepéről. Az a porszem, amelyik legelöl szállt, örömé­ben felkiáltott: – Végre szabadok vagyunk! Most megbosszuljuk magunkat, amiért emberek, állatok, kerekek rajtunk tapostak! Helyeselték ezt a többi porszemek is, mind egy szálig.
2017-07-29: Irodalom - :

Kányádi Sándor: Fából vaskarikaKiscimbora

Fodor Hanna, SepsiszentgyörgyAmikor akkora voltam, mint ti, akkor mesélte nagyapám, hogy élt a mi vidékünkön hajdanán egy nagyon eszes, nagyon furfangos, nagyon jó kezejárású mesterember, famunkában, vasmunkában egyaránt utolérhetetlen. Ha kellett, kerekes, kovács, ha kellett, ács volt egy személyben. Volt is munkája, amennyi senki más mesternek a környéken. Olyan könnyűjáró szekeret tudott fabrikálni, hogy szinte magától ment, lovat is csak szokásból, cifraságból fogtak elébe, mivel ló illik a szekérbe. Irigyelték is emiatt a többiek, mert a végén már minden szekeret véle csináltattak, vasaltattak. Azaz véle csináltattak volna, ha vállalta volna, de nem akart ártalmára lenni a többinek.
2017-07-29: Irodalom - :

Lackfi János: Dorottya, a tenger anyukájaKiscimbora

A tenger kijön a partra, Habos, nagy vízözön.
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa: Mennék

Mennék én utánad. Jól tudod, hogy mennék. Rohannék vagy szállnék (nem is lényeges), keresném az álmot, miben éltünk nemrég, hajtana hiányod, ami tényleges.
2017-07-15: Irodalom - :

Szurkos András: És mégis mozog...Morfondír

Nyári vihar fogaiBebeszélték, lőjünk mindenre, ami él és mozog. Azt hittük, az él, ami mozog. Jól hittük, de zavart keltett, hogy minden mozog. Minden él, ami mozog, a lehullt levél is? Nem csak azért mozog, mert felkapja a szél?