Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. április 30., vasárnap 21:35
Köszöntjük Katalin, Kitti nevű olvasóinkat!
Kultúra » Irodalom
2017-04-22: Irodalom - :

/Fenyő/tőről metszett novellistaSzékely írók Pesten

/Fenyő/tőről metszett novellista (Székely írók Pesten)Fura, eklektikus hangulata van Csender Levente válogatott novelláskötetének. „Tudod, nagyapa, aki két országban él, annak csak fél ideje van mindkét helyen, csak két fél életet él az egy egész helyett, és azt is valahogy úgy, hogy egyik helyen a teste, másikon a lelke. És pont ott nincs, ahol épp akkor lennie kéne” – írja a József Attila-díjas Csender Levente Tranzitváró című, a jó novellák közül is kiemelkedő írásában.
2017-04-22: Irodalom - :

Csender Levente: Tranzitváró

Csender Levente: TranzitváróKét napja nagyapa az emlékezetbe költözött. Kiszállt a földi idő gyötrő fogai közül az örök időbe, a változatlan teljességbe, ahonnan földi útjára indult. Letette a terhet, amit eddig cipelt, bele abba a mérlegbe, amelybe minden belefér, megmérik, aztán döntenek: föl vagy le. Belekerül meghurcoltatás, börtön, mindkettőt ártatlanul szenvedte el, csak mert soha nem a győztes oldalon állt, hiszen nem alkudott. Egyenes háttal menetelt át az életén.
2017-04-15: Irodalom - :

Kapui Ágota: SzórványHúsvét

döglött a csend – ernyedt és hullafoltos testén hegek és nyíló varratok  
2017-04-15: Irodalom - Váry O. Péter:

Ez a világ olyan világHúsvét

Ez a világ olyan világ (Húsvét)Napok óta immár nem hagy nyugodni a népdal. Nem dallamra visszhangzik fülemben, csak a szavak nyüzsögnek nyughatatlan, tolakodnak elő mindegyre. A folytatás a mogyorófavirággal és az utána következő néhány sor belevesz a Bodoki-havasokat az ilyen kora tavaszi hajnalokban megülő ködbe, hogy aztán nagyon erőteljesen visszhangozzék a süket csöndben az első szakasz zárómondata. Én Istenem, teremtettél, egy víg napot nem rendeltél. Én Istenem, teremtettél, egy víg napot...
2017-04-15: Irodalom - :

Czegő Zoltán: Könyves Kálmán királyunk RakottyásonHúsvét

Czegő  Zoltán:  Könyves Kálmán királyunk Rakottyáson (Húsvét)Ha valaki játékból egyszer azt mondaná, hogy próbálják elképzelni az esztendőt karácsony vagy húsvét nélkül – lett légyenek fiatalok vagy öregek –, mindnyájan azt mondanák vagy gondolnák először, hogy na, szegény feje. Ennek is elég baja van. Mármint a fejével.
2017-04-15: Irodalom - :

M. Szlávik Tünde: A szivárványon innenHúsvét

M. Szlávik Tünde: A szivárványon innen (Húsvét)Még a párnacihából kihullott pihe sem lebben, bár valamennyi ajtó, ablak sarkig tárva. Áll a levegő, pedig jól jönne egy kis szellő a húsvét előtti nagymosáshoz… Csak kétszerre fér be a mosógépbe az összes ágynemű, de abban bízom, mire lejár a második program, ebben a kellemes melegben az első adagot be is lehet szedni a kötélről.
2017-04-15: Irodalom - :

Kapui Ágota: Fel a GolgotáraHúsvét

Kapui Ágota:  Fel a Golgotára (Húsvét)Barkaszentelődő rigótorkú reggel virágvasárnapra virradó szemekkel bámuljuk a Krisztust töviseit szánjuk sebeit hordozni vezeklőn kívánjuk  
2017-04-15: Irodalom - :

Csíki András: Székely passióHúsvét

Csíki András: Székely passió (Húsvét)„…Ételembe mérget tettek, szomjúságomban ecettel itattak”  (Zsolt. 69:21)
2017-04-15: Irodalom - :

Jóna Dávid: FeltámadásHúsvét

Jóna  Dávid: Feltámadás (Húsvét)éjszaka csöndje, hajnali álom mélységbe süppedt pikkelyes múlt  
2017-04-08: Irodalom - :

JÓZSEF ATTILA: SzületésnapomraA magyar költészet napja

JÓZSEF ATTILA:  Születésnapomra (A magyar költészet napja)Harminckét éves lettem én – meglepetés e költemény            csecse           becse:
2017-04-08: Irodalom - :

TÓTH KRISZTINA: PorhóA magyar költészet napja

TÓTH KRISZTINA: Porhó (A magyar költészet napja)Harminckettő hogy telhetett? Hogy múltak el napok, hetek?          Letelt,         s hitelt
2017-04-08: Irodalom - :

KOVÁCS ANDRÁS FERENC: Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium!A magyar költészet napja

KOVÁCS ANDRÁS FERENC: Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium! (A magyar költészet napja)Harmincnégy éves lettem én: nem bódít versen vett remény,                se bű,                se báj.
2017-04-08: Irodalom - :

FEKETE VINCE: Szüli/napiA magyar költészet napja

FEKETE VINCE: Szüli/napi (A magyar költészet napja)„S mint bársonyon smaragdok, jáspisok”  Petri György Ma lettem negyvenhét éves, nem túl sok, nem is kevés ez,          annyi          amennyi;
2017-04-08: Irodalom - :

VARRÓ DÁNIEL: Harminckét éves múltam - önfelköszöntő költemény -A magyar költészet napja

VARRÓ DÁNIEL: Harminckét éves múltam - önfelköszöntő költemény - (A magyar költészet napja)Harminckét éves múltam el, csatában mégsem hulltam el,             sinen             se nem.
2017-03-25: Irodalom - :

Kányádi Sándor: A halak bosszúja

Czegő Boglárka, SepsiszentgyörgyTutajos Lajos és Úszó Pál
2017-03-25: Irodalom - :

A tenger királynője – Eszkimó meseKiscimbora

A viharmadár elhatározta, hogy földi anya lányát veszi feleségül. Selymesen csillogó fókabőrt húzott magára, s minthogy a szeme rossz volt, rozmáragyarból szemüveget is csinált magának. Szép akart lenni, ez igazán érthető. Aztán ember formát öltött, emberként ment az emberek közé, feleségül vett egy lányt, s magával vitte.
2017-03-25: Irodalom - :

A viharmadár – Észak-amerikai indián meseKiscimbora

A tengerparton lakott egy indián család. Két felnőtt fiú volt a családban, az idősebb már házasember, gyermekei is voltak. Halat ettek, angolnát s mindenféle tengeri állatot.
2017-03-25: Irodalom - :

Benedek Elek: Öcsike nadselű gondolatai és csínytevései – Az óriás halKiscimbora

Nem tudom, nagyapóka, lelkem, hogy hallottam-e, olvastam-e, vagy álmodtam-e ezt a roppant érdekfeszítő, több ennél: izgalmas történetet, elég az, hogy az elmúlt nyáron az újságok sokat írtak egy óriás halról, amely a Fekete-tengerből úszott fel a Dunába, de nem akadt még halász, aki horogra tudta volna keríteni, pedig ahány halász volt a Duna mentén (márpedig ott sok-sok ezer van!), mind pályázott rá.
2017-03-25: Irodalom - :

György Attila: TamásHazanéző

Tizenkilenc porta, tizenkilenc család él itt, a Tatrosba ömlő patakok mentén, a Gyimes völgyén. Ennyit számoltak össze a csíki csendbiztos emberei a múlt héten, s közkegyelmet ígértek mindazoknak, kik felesküsznek a császár s király hűségire, s visszatérnek az ország kebelire. De azért félnek ez emberek. Szűkre húzott szemmel nézték mindenütt a kísérő katonák uniformisát, s könnyen riad azóta éjjenként mindenki a kutyaugatásra. Van ok a félelemre, mert egy sincs az itt élők közül, ki jókedvéből, s nem a törvény vagy katonaság elől futva hagyta volna el a Székelyföldet, s ok nélkül nem veszi senki nyakába a csángóságot. S hisznek is, meg nem is ezek az emberek a gubernium szavának, aki összeírni s számba venni rendelte a Gyimesek lakóit.
2017-03-25: Irodalom - :

Csíki András: Végvidék

Csíki András: VégvidékFöldednél, nyelvednél fogva rángatott nép! Mennyi imát
2017-03-25: Irodalom - :

Csíki András: Újrakezdtük a hazautakat

Újrakezdtük a hazautakat. Mostohaságunkat, hogy enyhítsük?
2017-03-25: Irodalom - :

Csíki András: Téged örököltelek

„Aki ezt a szülőföldet szereti, a legnehezebb emberi sorsot szereti.” Cs. Szabó László
2017-03-25: Irodalom - :

Csíki András: lassan elszunnyad

nagyanyám porfelhő vastag sűrű por
2017-03-18: Irodalom - :

Öcsike álmaBenedek Elek: Öcsike nadselű gondolatai és csínytevései

Édes nagyapóka lelkem, ha nincs is oly sok tanulnivaló Budapesten, mint Erdélyben, nekem ez a kevesebb is éppen elég: ez egyik magyarázata, hogy oly rég nem számoltam be nadselű gondolataimról. Másik magyarázata rettenetes fogfájásom, oly rettenetes, hogy nadselű gondolatot termelni képtelen vagyok. Mostani levelemben nincs is nadselű gondolat, csak egy álom. De olyan álom, amelyet én csak szörnyen rettenetes fogfájásommal tudok megmagyarázni. Előre kell bocsátanom, édes nagyapóka lelkem, hogy akkorára dagadt a fejem, mint egy jó nagy sütőtök, s bizonyosan ez a magyarázata, hogy azt álmodtam: elefánt vagyok. Hiszen ez nem lett volna nagy baj, de mint elefántnak is úgy fájt a fogam, illetőleg az agyaram, hogy szikrát hányt a szemem, s végül is el kellett hívatnom a tungahungai szerecsen fogdoktort, aki hamarosan meg is jelent egy harapófogóval.
2017-03-18: Irodalom - :

Grimm testvérek: Az orsó, a vetélő meg a tű

Élt egyszer egy faluban egy szegény árva lány. Apja-anyja még kiskorában meghalt, nem volt neki egyéb rokona, csak a keresztanyja. Az egymagában éldegélt házacskájában a falu végén, és szövésből, fonásból, varrásból tengette az életét. Magához vette a kis árvát, tisztességgel felnevelte, és már korán munkára szoktatta. Amikor a lányka tizenöt éves lett, az öregasszony hirtelen megbetegedett. Érezte, hogy nem sok ideje van hátra; ágyához hívta hát a keresztlányát, és így beszélt hozzá: – Édes lányom, tudom, itt a végem. Neked adom a házacskámat, legalább fedél lesz a fejed fölött, és rád hagyom az orsómat, a vetélőmet meg a varrótűmet, azzal megkeresheted a kenyeredet.
2017-03-18: Irodalom - :

Nemes Nagy Ágnes: Bors néni beszélget a cipővel

Czegő Ábel, SepsiszentgyörgyHát te cipő, fekete cipő, merre jártál, míg aludtam? – Messze, messze, messze. Én tudom, hogy merre jártál, malompataknál, messze háznál, elcsavarogtál fenyőerdőn, lépegettél viharfelhőn, szálldogáltál gesztenye-ágon, megpihentél, mint a varjú, fent a tévé-antennákon. És még merre jártál? – Messze, messze, messze. Én tudom, hogy merre jártál, az időben mászkeráltál, régi padlót nyikorgattál, régi követ csikorgattál, átrepültél sok-sok éven, s lábujjhegyre állva szépen karingóztál régi égen. Hol az a sok év, fekete cipő? – Messze, messze, messze. (Hogyha láttok fekete cipőt sétálni a levegőben, napsütésben, holdsütésben, mégis inkább holdsütésben, Bors nénié az a fekete cipő.)
2017-03-11: Irodalom - Fekete Vince:

Markó Béla: Válogatott versekSzékely Könyvtár

Az utóbbi időben szinte évente kezembe kerül egy-egy új, nagyon erős, egységes, messze sugárzó hatású (bár ezekkel a sugarakkal egy ideje csak csínján!) verseskötet, amelyet aztán azok között a verseskönyveim között tartok számon nagy versekkel, kiemelkedő darabokkal, szívem szerint való tartalommal, amelyeket újra és újra leveszek polcomról, belelapozok vagy akár rendszeresen újra is olvasok.
2017-03-11: Irodalom - :

Markó Béla: Retró

Hány táblát lelepleztem, hány szobrot felavattam, míg árleszállítás volt az égi lerakatban,
2017-03-11: Irodalom - :

Markó Béla: Összeg

Markó Béla: ÖsszegAzt mondják, most már mindenképpen ideje lenne összegezni, hogy mit is tettem maradandót, mielőtt elnyel majd a semmi.
2017-03-04: Irodalom - :

Kapui Ágota: Impromptu

Kapui Ágota: ImpromptuMarkolj szívembe újra döbbenettel ha rám hajolsz hát ne ismerj határt keringj véremnek sűrű szégyenével hogy perceink haraggal éljem át – mert kikopott a düh az emlékedből és megszelídült számon a neved hát megtanultam járni és beszélni és verset írni – újra – nélküled