Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. március 24., péntek 00:11
Köszöntjük Gábor, Karina nevű olvasóinkat!
Kultúra » Irodalom
2017-03-18: Irodalom - :

Öcsike álmaBenedek Elek: Öcsike nadselű gondolatai és csínytevései

Édes nagyapóka lelkem, ha nincs is oly sok tanulnivaló Budapesten, mint Erdélyben, nekem ez a kevesebb is éppen elég: ez egyik magyarázata, hogy oly rég nem számoltam be nadselű gondolataimról. Másik magyarázata rettenetes fogfájásom, oly rettenetes, hogy nadselű gondolatot termelni képtelen vagyok. Mostani levelemben nincs is nadselű gondolat, csak egy álom. De olyan álom, amelyet én csak szörnyen rettenetes fogfájásommal tudok megmagyarázni. Előre kell bocsátanom, édes nagyapóka lelkem, hogy akkorára dagadt a fejem, mint egy jó nagy sütőtök, s bizonyosan ez a magyarázata, hogy azt álmodtam: elefánt vagyok. Hiszen ez nem lett volna nagy baj, de mint elefántnak is úgy fájt a fogam, illetőleg az agyaram, hogy szikrát hányt a szemem, s végül is el kellett hívatnom a tungahungai szerecsen fogdoktort, aki hamarosan meg is jelent egy harapófogóval.
2017-03-18: Irodalom - :

Grimm testvérek: Az orsó, a vetélő meg a tű

Élt egyszer egy faluban egy szegény árva lány. Apja-anyja még kiskorában meghalt, nem volt neki egyéb rokona, csak a keresztanyja. Az egymagában éldegélt házacskájában a falu végén, és szövésből, fonásból, varrásból tengette az életét. Magához vette a kis árvát, tisztességgel felnevelte, és már korán munkára szoktatta. Amikor a lányka tizenöt éves lett, az öregasszony hirtelen megbetegedett. Érezte, hogy nem sok ideje van hátra; ágyához hívta hát a keresztlányát, és így beszélt hozzá: – Édes lányom, tudom, itt a végem. Neked adom a házacskámat, legalább fedél lesz a fejed fölött, és rád hagyom az orsómat, a vetélőmet meg a varrótűmet, azzal megkeresheted a kenyeredet.
2017-03-18: Irodalom - :

Nemes Nagy Ágnes: Bors néni beszélget a cipővel

Czegő Ábel, SepsiszentgyörgyHát te cipő, fekete cipő, merre jártál, míg aludtam? – Messze, messze, messze. Én tudom, hogy merre jártál, malompataknál, messze háznál, elcsavarogtál fenyőerdőn, lépegettél viharfelhőn, szálldogáltál gesztenye-ágon, megpihentél, mint a varjú, fent a tévé-antennákon. És még merre jártál? – Messze, messze, messze. Én tudom, hogy merre jártál, az időben mászkeráltál, régi padlót nyikorgattál, régi követ csikorgattál, átrepültél sok-sok éven, s lábujjhegyre állva szépen karingóztál régi égen. Hol az a sok év, fekete cipő? – Messze, messze, messze. (Hogyha láttok fekete cipőt sétálni a levegőben, napsütésben, holdsütésben, mégis inkább holdsütésben, Bors nénié az a fekete cipő.)
2017-03-11: Irodalom - Fekete Vince:

Markó Béla: Válogatott versekSzékely Könyvtár

Az utóbbi időben szinte évente kezembe kerül egy-egy új, nagyon erős, egységes, messze sugárzó hatású (bár ezekkel a sugarakkal egy ideje csak csínján!) verseskötet, amelyet aztán azok között a verseskönyveim között tartok számon nagy versekkel, kiemelkedő darabokkal, szívem szerint való tartalommal, amelyeket újra és újra leveszek polcomról, belelapozok vagy akár rendszeresen újra is olvasok.
2017-03-11: Irodalom - :

Markó Béla: Retró

Hány táblát lelepleztem, hány szobrot felavattam, míg árleszállítás volt az égi lerakatban,
2017-03-11: Irodalom - :

Markó Béla: Összeg

Markó Béla: ÖsszegAzt mondják, most már mindenképpen ideje lenne összegezni, hogy mit is tettem maradandót, mielőtt elnyel majd a semmi.
2017-03-04: Irodalom - :

Elekes Ferenc: A mi nagy csatáink

Elekes Ferenc: A mi nagy csatáinkSzívem szakad meg a boldogságtól, úgy érzem, nincs semmi baj a májammal, a szívemmel, mehetek végig az utcán, zsebre dugott kézzel, nagyokat köszönve erre-arra, jól vagyok, persze, válaszolok, ha kérdezi valaki véletlenül, micsoda hülye kérdés az ilyen, hát nem látszik rajtam, jól vagyok nagyon, állandóan nem dúdolhatok víg dalokat végig az utcán, amerre járok, micsoda hülye kérdés az ilyen, miért ne lennék jól, történt valami, amitől nem illik jól lenni?
2017-03-04: Irodalom - :

Elekes Ferenc: Jöttem, hogy lássalak

Elekes Ferenc: Jöttem, hogy lássalakAz én apám soha nem mondta anyámnak, szeretlek, Emma. Az én apám nem mondta soha nekem se azt, szeretlek, fiam. Az én apám az unokáját nem vette ölébe piciny korában, később szólt neki, ne üljön oda kertünk friss füvébe, mert azt letapossa. Az én apám gondozta apját, amikor tehetetlen volt, pedig nem kedvelte őt.
2017-03-04: Irodalom - :

Elekes Ferenc: Ahogy a csókot intik

Sokszor úgy jövök el hazulról, megállok a falu szélén. Ott, ahol régen akácfák szegélyezték az utat. Potyót alatt. S ha éppen nem jár arra senki, elköszönök egy mozdulattal.
2017-03-04: Irodalom - :

Bihari Csilla: Anya szíve

Bihari Csilla: Anya szíveanya szíve végtelen folyton kóborol velem néha túlcsordul szorít mindig féltőn bátorít sosem vakmerő erő örök s törhetetlen ő néha gyűri mélabú de csak titkon szomorú
2017-03-04: Irodalom - :

Kiss Bence: Nők, akikbe bele lehetne szeretni

Kiss Bence:  Nők, akikbe bele lehetne szeretniTalán mással is megesik: szembe megy valakivel az utcán, leül mellé a színházban, valaki vállára teszi a kezét, és tudja, hogy az illetőbe menthetetlenül bele tudna szeretni. Történik ez így néha egy házasság derekán is: ilyenkor pedig csak a józan ész és a csikorgó fog tud ellenállni a vonzásnak. Van úgy, hogy érzem: kimondatlanul is tudjuk mindketten, vigyáznunk kell, mert megeshet, a lépcső tetején csak rám vár egy banánhéj.
2017-03-04: Irodalom - :

Kapui Ágota: Impromptu

Kapui Ágota: ImpromptuMarkolj szívembe újra döbbenettel ha rám hajolsz hát ne ismerj határt keringj véremnek sűrű szégyenével hogy perceink haraggal éljem át – mert kikopott a düh az emlékedből és megszelídült számon a neved hát megtanultam járni és beszélni és verset írni – újra – nélküled
2017-02-25: Irodalom - :

Kovács András Ferenc: Karneváli dal

Itt a farsang, fény suhan, Tavasz jön a télre! Jégen táncol, kacarász A Karnevál végre! A lányoknak kérőt szerzett, A fiúknak lúdbőrt cserzett. A lányoknak nyüstöt küldött, A fiúknak füstölt csülköt. A lányoknak hozott szekfűt, A fiúknak foszlott seprűt. Ma táncra hív a Karnevál: Szökik, vigyorog, povedál! Száz álcát hord, Maszkát – S hoz egy nagy zsák macskát!
2017-02-25: Irodalom - :

Hervay Gizella: Kobak könyve

Tréfás-mese Kobak, mondd utánam: Fafejűnek volt egy fakutyája, Gumiembernek egy gumikutyája. Fafejű egy fához kötötte fakutyáját. Gumiember egy gumifához kötötte gumikutyáját. Fafejű meglátta a gumikutyát, Gumiember meglátta a fakutyát. – Kutyagumi az orrodra, Gumikutya! – mondta Fafejű a gumikutyának. – A kutyafáját ennek a fakutyának! – mondta Gumiember a fakutyának. – Kutyagumi az orrodra! – mondta Fafejű a Gumiembernek. – A kutyafáját ennek a Fafejűnek! – mondta Gumiember a Fafejűnek. – Kutyagumi! – mondta Fafejű Gumiembernek. – Fafejű! – mondta Gumiember Fafejűnek. – Kutyagumi! – mondta a fakutya. – Fafejű! – mondta a gumikutya. A kutyafáját!
2017-02-25: Irodalom - :

A bátyám lakodalmaBenedek Elek

Czegő Ábel, SepsiszentgyörgyHallgassatok ide, gyerekek, elmesélem nektek a bátyám lakodalmát. Én még csak olyan pendelyes gyerek voltam, s mondja egyszer az apám: – Eredj, fiam, a malomba, őröltess meg kilenc köböl búzát, házasodik a bátyád, hadd legyen a lakodalomra kalács elegendő.
2017-02-04: Irodalom - :

Bogdán László: A vers születése, avagy hogyan nem tanultam meg ugatni

Azon a márciusi estén szél cibálta az utcai gázlángokat, az ablaktáblák tompán remegtek, és néhány korhely odalenn az utcán kornyikálva a csatornákat hangosan megdöngette. Rubin teát ittunk a sárga lámpafényben.
2017-02-04: Irodalom - :

Bogdán László versei

Bogdán László verseiAz  erdélyi  történet  IV. Ady Csucsán, az ablakból nézi a menekülőket „Dolgaink romoltak. Mégse tűztünk el innen. Akkor is itt maradtunk, amikor mások futottak?” Csinszka dadája már sírt. Csucsai ablakunkból néztem, rossz szekereken menekültek a népek. Hosszú századok óta mindig csak menekültek. Török, tatár és muszka, labancok, martalócok. Áradás, visszavont kegy, hajójegy, adósságok. Ki tehette, erdőkben keresett menedéket. Ilyenkor mire gondol az égben fenn az Isten? Futnak ágrólszakadtak. Bosszúállók a győzők. Vérre szomjúzó csordák fosztogatják a várost. Ilyenkor elfordul? Sír? Mit akarhat az Isten? Rossz szekerek viszik. A vesztes visszafordul. Fénybe fürdetné arcát, míg a nap is el nem vész.
2017-02-04: Irodalom - :

Bogdán László új könyvei –

Bogdán László új könyvei – Az önpusztítás módozatai és Ha mégis visszamennék – megrendelhetőek az erdélyi webes könyváruházakban: Idea könyvtér – erdélyi magyar könyvek + Könyvek – Székelyhon.ro – Székelyföld hírportálja
2017-02-04: Irodalom - :

Bölöni Domokos: A szárnyalás megállíthatatlan!Tárca

„A csákány koppan, és lehull nevedről az ékezet...” – az önkéntes száműzetésben élt nagy magyar író Halotti beszédének mély fájdalmát szűkebb pátriánkban is átéreztük; néha tragikomikus színezetben. Panek Zoltánnál olvasható: „A 25 éves Utunk ünnepére írt humoros megemlékezésemben Félix Dzserdzsinszkijtől, a korábban a varsói nyilvános illemhelyek volt felügyelőjétől is idéztem: »Önök jól tudják, miben rejlik az én erőm: én sohasem kíméltem magam!« A nagy Ő helyett nagy A betűt szedtek, tehát: »Anök jól tudják stb.« A gépindítás előtt egy perccel vettük észre Gálfalvi Zsolttal.”
2017-02-04: Irodalom - :

Farkas Dénes: VándorszékelyTárca

Farkas Dénes: Vándorszékely (Tárca)Legtöbbünknek, ha halljuk Horger Antal nevét, nem a magyar nyelv egyik kimagasló tudósa jut eszünkbe, hanem hogy József Attila ellenszenvessé örökítette meg a nevét – talán örök időkre.
2017-02-04: Irodalom - :

Páskándi Géza: A medve

Ki ez itt, e markos fickó, barnabundás? Hát a mackó. Nehogy azt mondd néki: mackó, roppant sértődős a fickó. Becsületes nevén: medve, teljes nevén: barnamedve, s hogyha morcos, mord a kedve, birkózódna, verekedne.
2017-02-04: Irodalom - :

Zelk Zoltán: A fekete kutya meg a fehér kacsa

Papp Zalán Magor, SepsiszentgyörgyA tájat még hó lepte, az ágakat dér, a kis patak téli álmát aludta a jégtakaró alatt. Nem csoda hát, ha szaporán szedte a lábait Csörgő, a kis fekete kutya. Azon igyekezett, hogy estére már valami ház közelébe érjen, nehogy a szabadban aludjon, egy fa tövében, mint tegnap. Nem is sietett már, de szaladt a havas országúton, amikor egyszerre csak hallja, hogy megszólítják. Oldalt néz, hát egy tiszta fehér kacsa szólongatja őt az út széléről.
2017-02-04: Irodalom - :

Emerencia néni neve napjaBenedek Elek: Öcsike nadselű gondolatai és csínytevései

Éppen ezer esztendeje, édes nagyapóka, lelkem, hogy nem írtam magának, de ennek  éppen ezer oka van. Elég, ha megemlítek néhányat, nevezetesen: itt is sok a tanulnivaló, akárcsak Erdélyben, aztán sok időmet rabolja el a Világbéke című újságom szerkesztése, s nemcsak vers-, de zeneszerzéssel is foglalkozom, így aztán, bár közben sűrűn termelem a nadselű gondolatokat, nem volt időm azok megírására. De mert észrevettem, hogy a Cimbora-unokák békétlenkednek nadselű gondolataim szünetelése miatt, íme:
2017-01-28: Irodalom - :

Alkalmi Szélhárfa– két új verseskönyv –

Fekete Vince és Lövétei Lázár László legutóbbi verseskötete némiképp rendhagyó, mintha kitérők, megállók vagy épp az erőgyűjtés lenyomatai lennének. A megállapítás nem kisebbíti a felismerést: a Szélhárfa. 99+1 haiku (Gutenberg Kiadó, Csíkszereda, 2016) és az Alkalmi (Sétatér Könyvek, Kolozsvár, 2016) izgalmas, a korábbiakhoz joggal mérhető könyvek.
2017-01-28: Irodalom - :

Lövétei Lázár László: „batyunk botunk fegyverünk”Zsörtölődő rigmus a 80 éves Kányádi Sándornak

„lelket ír, nem cifra szókat” (Arany Tompáról, 1847. február 28.)
2017-01-28: Irodalom - :

Fekete Vince: Modern nomád

Otthon a világ nagyvárosainak ösz- szes sátraiban.
2017-01-28: Irodalom - Molnár Vilmos:

Tamási Áron: SzülőföldemSzékely Könyvtár

Tamási Áron: Szülőföldem (Székely Könyvtár)Tamási Áron írásművészetének több méltatója is „csúcsértéket képviselő” műnek tartja a Szülőföldem című, először 1939-ben megjelent könyvét. Hogy könyvsikerről volt szó, az is jelzi, hogy a második világháború végéig többször is kiadták. Annál szomorúbb sorsa lett a műnek a szocializmus évtizedeiben mind Magyarországon, mind Romániában. A Kárpát-medencei magyar nyelvterületen 1990-ig csak egy nagyon cenzúrázott, 1976-os bukaresti kiadásról tudunk, amely más írások mellett a Bölcső és környéke című kötetben jelent meg a Kriterion Kiadónál.
2017-01-28: Irodalom - :

Tamási Áron: Szülőföldemrészlet

Tamási Áron: Szülőföldem (részlet)Egyik alkalommal, inkább a tél farkán, mint a tavasz kezdetén, ebéd utáni feketekávéra mentem itt Kolozsváron. De még jóformán bé sem léptem a kávéházba, hát nagy örömmel jön felém az egyik kedves, kék szemű barátom. – Gratulálok! – mondja, és rázza a kezemet.
2017-01-21: Irodalom - :

Kányádi Sándor: „Egyetlen batyunk botunk fegyverünk az anyanyelv”A magyar kultúra napja

Kányádi Sándor: „Egyetlen batyunk botunk fegyverünk az anyanyelv” (A magyar kultúra napja)Kányádi Sándornak, a költőnek mit jelent az anyanyelv? – Nekünk egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv. Mi ebbe a nyelvbe csomagolva jöttünk több évezreden át, és érkeztünk meg ide. Elkezdtük fölvenni a hitet, hogy beilleszkedjünk ide, Európába. De úgy, hogy már-már a nyelvünk is ráment. És akkor egy vagy több szerzetes – például Pannonhalmán – körmére égő gyertyával (innen ez a szép kifejezésünk) nekiállt lefordítani egy temetkezési beszédet, mert különösen temetkezés alkalmával sajdult bele ezekbe a fiatal papokba, barátokba az, hogy az Úristennek se lehet tetsző, hogy olyan nyelven ajánljuk a magyar halott lelkét az Egek Urának, amit a végtisztességtevők nem értenek. Ezért fordították le ezt a beszédet.
2017-01-21: Irodalom - :

Kányádi Sándor: Lőrincze Lajos emlékére

porában is áldott kiért és ezerszer áldott ki által akár a szív fölött a vért szembefeszült a másvilággal meg akkor váltódott e nép és küldetését akkor kapta mikor a röggel az igék magyarul hulltak a halottra hazánkká akkor lett örökre ez a sokszor ege-se-földje töredékes nyelvünk-honunk s a jövendőbe glóriával léptünk a nyitott síron átal mondván por és hamu vagyunk.