Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. augusztus 23., szerda 22:19
Köszöntjük Bence nevű olvasóinkat!
Kultúra » Irodalom
2017-08-19: Irodalom - :

Csordás Mihály: Újkenyér

Csordás Mihály: ÚjkenyérA kemény nyári munkák után édes szendergéseink habkönnyű álmaiban jelenik meg újra és újra az a nagy szelet zsíros vagy szilvalekváros kenyér, amely majd letörte a kezünket, miközben gyermekként az utca porában futkározva majszoltuk.
2017-08-19: Irodalom - :

Kapui Ágota: Ha volt király

Ha volt király, kit számon kérhetnénk a tékozló utókor szent jogán, ha sorsodon a táltos átkokat úgy hordanád, mint vért a koronán, a Krisztus-arc mögött a rettegés, az őstudás miért volt oly nehéz, és fájdalmas az ország-alkotás, s könyörtelen az almatartó kéz. Ha legendádban voltak érdemek, mit alábecsült az emlékezet, mi levesszük e jelen-koronát, és múltunkért átadjuk azt neked.
2017-08-19: Irodalom - :

C. Némethi Enikő: A tanító Szent Istvánja

A Szatmár megyei érszentkirályi születésű óvónő, Barabás Zsolt édesanyja a székelyföldi Sepsiszentkirályon élt boldog házasságban az itteni születésű Barabás Attila mérnökkel 1987. november 15-ig. A brassói felkelés után a férje hirtelen eltűnt. Egyre nehezebben viselte ezután a ránehezedő lelki nyomást. Hiába kilincselt az illetékes hatóságoknál a már áldott állapotú asszony, érdeklődve férje holléte felől, mindent mondtak neki, hihetőt és hihetetlent, de az igaz­ságot sehonnan sem tudhatta meg.
2017-08-05: Irodalom - Fekete Vince:

Bözödi György: Válogatott versekSzékely Könyvtár

Bözödi György: Válogatott versek (Székely Könyvtár)Épp a napokban olvastam Kemény István Lúdbőr című kötetében, Fekete István kapcsán a múlt század harmincas éveiről: „Ekkoriban épp megtört a modernség lendülete. Kifulladt a húszas évek, gazdasági válság tört ki, szörnyetegek másztak elő a sötétségből, rossz előérzet szállta meg a szellemi életet. A művészetek visszaklasszicizálódtak. A modern civilizáció pár évre visszahőkölt, hogy aztán pár év múlva felvegye a pokolba vezető irányt. A harmincas évek az irodalomban is újklasszi­cista korszak volt a századelő modernizmusai, avantgárdjai után. Egészen különböző írók, egy széles nemzedék próbálta meg a világ jobbik, tisztábbik oldalát felmutatni. Vagy kivonulni, saját világot alkotni. Vagy éppenséggel elbújni a tiszta irodalomban. Vágy a rendre, pásztoridill, bukolikus hangulatok, őstörténet. József Attila, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Várkonyi Nándor, Szentkuthy Miklós, Szerb Antal. A harmincas évek irodalmára és az akkor pályát kezdő írókra jellemző egyfajta csakazértis idealizmus, vagy ha tetszik, naivitás.”
2017-08-05: Irodalom - :

Bözödi György versei: Erdőmérés

Jött a tavasz, duzzadt a makk a földben, és mi mértük az erdőt. Ágak bütykeiben feszült a tavaszi nedv, az erő,  gyökerek és mély talajok nedve és ereje.
2017-07-29: Irodalom - :

Lackfi János: Dorottya, a tenger anyukájaKiscimbora

A tenger kijön a partra, Habos, nagy vízözön.
2017-07-29: Irodalom - :

Zelk Zoltán: Egymillió porszemKiscimbora

Egy autó röpítette világgá őket az országút kellős közepéről. Az a porszem, amelyik legelöl szállt, örömé­ben felkiáltott: – Végre szabadok vagyunk! Most megbosszuljuk magunkat, amiért emberek, állatok, kerekek rajtunk tapostak! Helyeselték ezt a többi porszemek is, mind egy szálig.
2017-07-29: Irodalom - :

Kányádi Sándor: Fából vaskarikaKiscimbora

Fodor Hanna, SepsiszentgyörgyAmikor akkora voltam, mint ti, akkor mesélte nagyapám, hogy élt a mi vidékünkön hajdanán egy nagyon eszes, nagyon furfangos, nagyon jó kezejárású mesterember, famunkában, vasmunkában egyaránt utolérhetetlen. Ha kellett, kerekes, kovács, ha kellett, ács volt egy személyben. Volt is munkája, amennyi senki más mesternek a környéken. Olyan könnyűjáró szekeret tudott fabrikálni, hogy szinte magától ment, lovat is csak szokásból, cifraságból fogtak elébe, mivel ló illik a szekérbe. Irigyelték is emiatt a többiek, mert a végén már minden szekeret véle csináltattak, vasaltattak. Azaz véle csináltattak volna, ha vállalta volna, de nem akart ártalmára lenni a többinek.
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa versei

A. Túri Zsuzsa verseiA költő – még ha művelt is – nem föltétlenül a verseiben akar okos lenni. Azokban érzelmeinek, indulatainak enged szabad folyást elsősorban.
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa: Isten és ember

Istenben az ember emberben az Isten
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa: Futórózsa utca

Fülledt este volt a Futórózsa utcán anyám magassarkú szandálját levette aprócska porfoltok lettek minden ujján „Mert töri a lábam” – közölte nevetve
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa: SolarisFarkas Árpádnak

Eltűnt már előlem több ezerszer – bennem csillagok vacognak – örvénylő csendben tükör-rendszer üzen a múlt
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa: Mennék

Mennék én utánad. Jól tudod, hogy mennék. Rohannék vagy szállnék (nem is lényeges), keresném az álmot, miben éltünk nemrég, hajtana hiányod, ami tényleges.
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa: Galamb és hollóSzécsi Margitnak

Fehér galambot szikrázó télben, fekete hollót végtelen éjben nem látni lentről, szállhatsz az égig, homlokod íve hiába fénylik,
2017-07-15: Irodalom - :

Szurkos András: És mégis mozog...Morfondír

Nyári vihar fogaiBebeszélték, lőjünk mindenre, ami él és mozog. Azt hittük, az él, ami mozog. Jól hittük, de zavart keltett, hogy minden mozog. Minden él, ami mozog, a lehullt levél is? Nem csak azért mozog, mert felkapja a szél?
2017-07-08: Irodalom - :

Arany János: Mátyás anyjaKiscimbora

Szilágyi Örzsébet Levelét megirta;
2017-07-08: Irodalom - :

Mátyás király és a fát ültető öregemberKiscimbora

Mátyás király, ahogy járt-kelt az országban, egyszer meglátott egy fát ültető öregembert. Mellélovagolt, s kötözködve így szólt hozzá:
2017-07-08: Irodalom - :

Mátyás király és a beteg kisbéresKiscimbora

Mátyás diák korában is sokat járta az országot, ismerkedett a nép életével. Egy alkalommal, ahogy vándorolt, meglátott egy jómódú gazdát, aki egyedül szántogatott. Kérdezte Mátyás:
2017-07-08: Irodalom - :

Mátyás király koldusnak öltözöttKiscimbora

Nagy Zsófia, BarótEgy napon Mátyás király koldusnak öltözött. Faluról falura járt, hogy megismerje az emberek természetét. Bekopogtatott egy gazdag paraszthoz. Illendően köszöntötte a háziakat. Ruháját látva, azok foghegyről fogadták köszönését, éppen hogy csak vakkantott a gazda.
2017-07-01: Irodalom - :

Arany János: Monda Lajos, a nagy király...betét a Toldi estéje Ötödik énekéből

Szent László ábrázolása a Thuróczy KrónikábanMonda Lajos, a nagy király: Eredj szolgám, Laczfi Endre, Küldj parancsot, mint a villám, Köss nehéz szablyát övedre: A tatártól nagy veszélyben Forog Moldva, ez a véghely: A tatárra veled menjen Tízezernyi lófő székely.
2017-07-01: Irodalom - :

Czegő Zoltán: Katonabogárregényrészlet

Péter Alpár grafikájaiÚgy ment odébb a tél, ahogy az öreg Keresztes nagyapó, halkan. Február végén még lejött egy nagy hó, odalett az is napok alatt. Március elején már megjelentek az első virágok. Metszették a fákat, takarították a veteményeseket, a gyümölcsösöket, s haladt eléfelé, ha döcögve is, az élet.
2017-07-01: Irodalom - Molnár Vilmos:

Czegő Zoltán: KatonabogárSzékely Könyvtár

Czegő Zoltán: Katonabogár (Székely Könyvtár)Czegő Zoltán Katonabogarának cselekménye nem egy konkrét, jól beazonosítható történelmi időszakban játszódik. Ez egyfajta időtlenséget, örökérvényűséget biztosít a regénynek.
2017-06-17: Irodalom - Czegő Zoltán:

A lélek üzemmódja

A lélek üzemmódjaKapui Ágota újabb verskötete* úgy száll föl a magasba, ahogy egy levél hull alá a rengeteg lomberdőben. Az olvasó a könyv első harmadán már-már arra gondol, hogy te jó ég, kire szorul abban az ítéletidőben, melyet meg kell élnie? Az egyensúlyvesztés nem szükségszerű jellemzője az emberi létnek – nyugtatja önmagát az olvasó, de nem kétségbeesve, ugyanis a költő nem a sorsának tesz szemrehányást.
2017-06-17: Irodalom - :

Kapui Ágota versei: Sorsfordító

„... tévedések hármas útján...” Vörösmarty Mihály Megalkuszik, kit minden visszatart, nem él, ki retteg átlépni világát,  
2017-06-10: Irodalom - :

Mint a labda íveBúcsú Jókai Annától

Mint a labda íve (Búcsú Jókai Annától)Mint a labda íve, olyan ez a sors. Ismerjük a lendület erejét, a felfelé ívelő pálya szépen alakuló görbéjét, majd a zuhanást megelőző pillanatokat, amikor már látszik, hogy az a tárgy körülbelül hol ér majd földet. A labda röpülése mindig egy jó dobástól függ, amely meghatározza az ívét meg a hosszát, és csak abban reménykedhetünk, hogy minél magasabbra lendül, és minél hosszabb lesz az a pálya, amely a zuhanást megelőzi.
2017-06-10: Irodalom - :

Jókai Anna: Ima Magyarországért

– részletek – Öregisten, Nagyisten nézd, hogy élünk itt lenn
2017-06-10: Irodalom - :

Jókai Anna: Az önző gyász

Semmivel össze nem hasonlítható mély fájdalom, s bizonyos értelemben hitünk próbája is a szeretett lény halála. Akad, aki kétségbeesésében Istent kárhoztatja: miért, miért vetted el, éppen Őt, éppen most, éppen tőlem?! Van, aki – értelmiségi körökben ez a divatos – a halált egyenesen botránynak tartja, öklét rázza a világra: hogyan, hát mindenkinek meg kell halnia, se rang, se pénz, se érdem nem számít?
2017-06-10: Irodalom - :

Jókai Anna idézetek

* Nem az a probléma, hogy nincs Isten, hanem az, hogy van, de minek? Miért kellett egyáltalán teremteni, miért vagyunk, az egész mire jó?
2017-06-10: Irodalom - :

Hervay Gizella: Kobak könyve – Kötényes-mese

Csergett a csergőóra, de Kobak nem kelt föl. Költötte Mama, de Kobak nem nyitotta ki a szemét. Hanem az ágya előtt topogni kezdett a kiscipő, a széken mocorogni az ingecske-nadrágocska, az óvodáskötény meg fogta magát, és leugrott a szék karjáról. Felöltözött, felhúzta a cipőt, felvette a kabátot, és elindult az óvodába. Mama kikísérte, az óvó néni felsegítette a buszba, a sofőr bácsi elvitte az óvodába.