Sepsiszentgyörgy, 2017. december 12., kedd 08:40
Köszöntjük Gabriella nevű olvasóinkat!
Kultúra » Képzőművészet
Szent István. Vetró András szobra
2016-08-20: Képzőművészet - Csinta Samu:

Hullámoktól védett helyenBeszélgetés Vetró András kézdivásárhelyi szobrászművésszel

Hálás a sorsnak, hogy Kézdivásárhelyre vetette, még ha az utóbbi időben kegyvesztettnek is érzi magát. Vetró András szobrászművész, Felső-Háromszék tiszteletbeli székelye édesapjával, Vetró Artúrral vallja: az alkotói tett a lényeg, nem pedig az, hogy „látva lássanak”.
2017-11-04: Képzőművészet - :

Makár Alajos redivivus

Szent Bertalan napjaImmár hetedik évtizede keresem s próbálom megrajzolni a huszadik századi erdélyi magyar művészet határait. Földrajzilag és szellemileg, magasságban és mélységben egyaránt.
2017-07-29: Képzőművészet - Gazda József:

A 25. Incitato

Ábrahám Jakab: LegendaA mindenkori művész belső ösztönzésre, belső sugallatra alkot, mégis serkentő erővel hatnak rá is az alkalmak, a lehetőségek, hogy szabadítsa fel magát, semmi mással ne kelljen foglalatoskodnia, csak az alkotómunkával, csak arra összpontosíthasson. Ezt teszik lehetővé a különféle táborok.
2017-07-22: Képzőművészet - :

Banner Zoltán: Antal Imre festő- és grafikusművész

Templom előtt (1982)A moldvai és a gyimesi csángók huszadik századi művelődéstörténetében Antal Imre az első olyan hivatásos festő és grafikus, aki magát az életformát absztrahálja, tagolja, szellemíti művészi formák rendszerévé.
2017-07-22: Képzőművészet - :

Illyés Gyula: Csángók

Kivánkoztam a csángókhoz, a künnrekedt pusztázókhoz, Bukovinát sose láttam, bele mégis visszavágytam.
2017-06-17: Képzőművészet - Csinta Samu:

Isten és a régi mesterek dicséreteAz oltárépítő – Beszélgetés Hervai Katalin képzőművésszel

Isten és a régi mesterek dicsérete (Az oltárépítő – Beszélgetés Hervai Katalin képzőművésszel)Isten iránti hálája jeleként látott neki a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templom falai díszítéséhez, oltárának kialakításához. Az immár nyugalmazott tanárnő, Hervai Katalin képzőművész alkotása abban is különleges, hogy a katolikus világban ritkaságnak számít a nem színes templombelső.
2017-03-25: Képzőművészet - :

Sánta Csaba kisplasztikái

Nárcis, 2010Sánta Csaba kisplasztikái első látásra mintha különös talált tárgyak lennének. Különösek, mert ismeretlenek, és tárgyként, önmagukban megfejthetetlenek – de tartalmilag mégis ismerős anyagból dolgoznak.
2017-03-25: Képzőművészet - :

A hegyi ember hűsége – Szász Endre vándorkiállítása a Székely Nemzeti Múzeumban

A halas férfi„Hegyi ember vagyok” – vallotta a XX. század eminens vizuális alkotója, a csíki szü­letésű Szász Endre, akinek kiállítása nemrég nyílt meg a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban. „Ha bemész egy hargitai erdőbe, hát az nagyon sötét, és nem tudod, mi van a hegy mögött, de a hegyi (székely) ember kitalálja, mi van a túloldalon.” Ez a fiatalkori, éles észjárású, ismeretszomjas felismerés végigkísérte gazdag pályáját. Erdély olyan neveltje volt, akiben eredeti szellemiség, kiváló kultúra, és miként öregkori interjújában jellemzi: „igen magas szintű erkölcsiség és etika” honolt. Olyan személyiségek mellett bontakozott ki érdeklődő tehetsége, értékfelismerése, mint Kós Károly, Molter Károly, Bordi András vagy Szolnay Sándor.
2017-03-18: Képzőművészet - :

Márciusi tárlat – 2017Kézdivásárhely

Vetró András – Márton ÁronA kézdivásárhelyi márciusi tárlat szépsége az alkotók lázas erejében, egymást inspiráló közelségében, a régió zártságát bontogató vendégszeretetben és az ünnepre készülődés várakozásában jelenik meg. Mesterek és tanítványok együtt vállalnak közösséget, hogy tárlatukkal éves csoportos kiállítást hozzanak létre.
2017-02-04: Képzőművészet - :

Búcsú Kosztándi Jenőtől

Búcsú Kosztándi JenőtőlKosztándi Jenő tanárom volt a kézdivásárhelyi rajziskolában. Sok társammal egyetemben ő „fertőzött meg” művészettel, az ő irányítása és példája hatására döntöttem a művészi pálya mellett. Egykori tanáromtól búcsúzni nehéz feladat. Hogyan lehet múlt időben beszélni egy emberről, akinek nemcsak a hivatásomat, de világlátásomat is köszönhetem? Hogyan lehet belesűríteni egy búcsúlevélbe azt a sok törődést, szeretetet, amit rám és társaimra pazarolt, azt a sokszínű tudást, amit nekünk átadott?
2017-02-04: Képzőművészet - :

Szoborerdő KézdivásárhelyenIlés-Muszka Rudolf és Vargha Mihály kiállítása

Vargha Mihály szobraiHárom fontos pillére van e tárlatnak. Először is a kettejük művészetben fogant barátsága. Ugyanakkor a szülőváros, iskolás éveik városa, Kézdivásárhely iránti ragaszkodásuk. A szülőváros számukra olyan képzet, amelyet magukkal vihetnek bármikor, tágíthatják határait. És harmadikként ott az iskola, a rajzosztály, az egykori tanárok, diáktársak, a KÖZÖSSÉG iránti tisztelet, amelyre és akikre büszkék. Vargha Mihály a 40 éves rajztagozatra emlékezve jó értelemben vett boszorkánykonyhához hasonlítja a második emeleti rajztermet, gipsz izomemberrel, görög istenekkel, terpentinszaggal, múzeumokat megszégyenítő bokálygyűjteménnyel, no meg nagy tudású, fegyelmet követelő, de nagyon szerethető tanárokkal.
2017-02-04: Képzőművészet - :

Koszorúk, kövek, rozsdákGerendi Anikó kiállítása a Lábas Házban

Koszorúk, kövek, rozsdák (Gerendi Anikó kiállítása a Lábas Házban)A jelenleg Amerikában élő művésznő a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán végzett. Ipari formatervezőként, művészetterapeutaként dolgozott, de foglalkozott alkalmazott grafikával, bélyegtervezéssel is. Meghatározó alakja volt a 80-as években a nagyváradi 35-ös Műhelynek. Pályafutása alatt rengeteg egyéni és csoportos kiállításon vett részt, jó néhány nemzetközi grafikai biennálén díjazták munkáit.
2016-12-31: Képzőművészet - :

Jakobovits Miklós életmű-kiállítása Sepsiszentgyörgyön / Művészi habitusának eredői/Újév

ÖnarcképJakobovits Miklós 1936-ban született Kolozsvárott. Örmény katolikus édesapja Jakobovits Mihály, a két világháborút megjárt, sokat látott és még több dologban jártas cím- és cégtábla-, valamint díszletfestő, aki előbb egy bukaresti színháznál, majd a harmincas-negyvenes évek kolozsvári magyar színházában Bánffy Miklós és Varga Mátyás díszleteinek kivitelezője. 1948-ban a Sepsiszentgyörgyön induló Dolgozók Színháza díszletfestő műhelyének aranykezű vezetőjeként válik szakmájában nélkülözhetetlenné, a nemzet jó sorsáért imádkozó feleségével együtt biztosítja festőművésszé, tanárrá, muzeológussá cseperedő fiának e nyitottságára és történelmi múltjára büszke, karakteres székelyföldi városban a hazaváró családi otthont.
2016-10-15: Képzőművészet - Nagy B. Sándor:

A grafika ünnepe4. Székelyföldi Grafikai Biennálé

Kamil Kocurek: Szoba 1Rendkívül színvonalas eseménnyé nőtte ki magát a Székelyföldi Grafikai Biennálé, az idén negyedik kiadásához érkezett rendezvényre 41 országból 507 képzőművész jelentkezett, akik összesen 1238 alkotást neveztek be a versenybe. Nem volt könnyű dolga a héttagú zsűrinek, de végül sikerült kiválasztani a díjakra méltó alkotásokat, és azokat is, amelyekből szerdán impozáns kiállítás nyílt az Erdélyi Művészeti Központban (EMŰK) és a Székely Nemzeti Múzeumban. A biennáléról és a hozzá kapcsolódó kísérőrendezvényekről Siklódi Zsolt képzőművészt, a tárlat kurátorát kérdeztük.  
2016-09-24: Képzőművészet - Csinta Samu:

Az erdélyi művészet dimenzióiBeszélgetés Vécsi Nagy Zoltánnal, az Erdélyi Művészeti Központ vezetőjével

Albert Levente felvételeEgyre rangosabb művészeti intézménnyé növi ki magát a Sepsiszentgyörgyön működő Erdélyi Művészeti Központ. Az EMŰK igazgatójával, Vécsi Nagy Zoltán művészettörténésszel művészeti és családi örökségről, illetve felelősségről beszélgettünk.  
2016-09-17: Képzőművészet - Vargha Mihály:

Vinczeffy László 70

AngyalKézdivásárhelyi rajztagozatos diák voltam, amikor tanárunk, Kosztándi Jenő festőművész a hatvanas évek végén, egy vasárnapon néhányunkat beültetett Rita nevű kocsijába, és meg sem állt velünk Zágonig, Vinczeffy Lászlóig.
2016-09-17: Képzőművészet - :

Az elmulasztott utakCSOÓRI SÁNDOR

Sütő Andrásnak Istenem, az a sok elmulasztott út Kolozsvárig! Álmomban körbeutazhatnám rajtuk a Földet. Sárga rekettyefény járna előttem várostól városig s bivalyok dülledt szemétől elkomorodó éjszakák.
2016-09-10: Képzőművészet - :

A tisztességes remény szárnyalása és bukása

Agyagfalvi makett, 1975Kulcsár Béla Marosvásárhelyen, a székelység székesfővárosában született 1929-ben. Édesapja műkedvelő szobrász. A marosvásárhelyi Református Kollégiumba kerülve Piskolti Gábor ismeri fel tehetségét, majd a kolozsvári Képzőművészeti Főiskolán előbb Romul Ladea, majd Vetró Artúr a mestere. 1955-ben készült diplomamunkájának témaválasztása, az ötvenes évek egyik slágertémája, Varga Katalin, mintha előrevetítené a Kulcsár Béla-i művészi-alkotói vállalások tragikus véget érő sorozatának sorsszereppé válását.
2016-08-13: Képzőművészet - :

Egy sziget sose sírA két Szervátiusz életműtárlata a Budapesti Műcsarnokban

Szervátiusz Jenő: Nap és HoldAz Igen és igen Az a karácsony reggel, amikor a szobrász apa lehasítja az Ady-szobor hátsó felét, és azzal gyújt be kettejüknek. Ebben a gesztusban benne van minden: az erdélyi magyar szegénység, amelyben mégis Adyt faragnak, és az apa-fiú kapcsolat. Ahogy Ady írta: „Apa, fiú. Egy Igen s egy Nem”. Ritka jelenségnek vagyunk itt és most tanúi: egy apai igenre egy fiúi igen következett.  
2016-08-13: Képzőművészet - :

Szervátiusz Jenő

Szervátiusz Jenő(Kolozsvár, 1903. július 4. – Budapest, 1983. szeptember 15.)  A legerdélyibb magyar szobrász – ahogy Lyka Károly neves művészettörténész nevezte – kezdetben asztalosműhelyekben sajátította el a fafaragás mesterségét. Eredeti szakmája szerint kerékgyártó-kovács, asztalos és szekérkészítő volt.
2016-08-13: Képzőművészet - :

Szervátiusz Tibor

Részlet a közös Tamási Áron-emlékműből(Kolozsvár, 1930. július 26. –) A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar szobrászművész. Szervátiusz Jenő és Lukács Ilona gyermeke. 1937-ben szülei elváltak; édesanyjával élt.
2016-08-06: Képzőművészet - :

Szobrászunk a NOB-elnöknél

Thomas Bach a világhírű szobornál. Kép: NOBThomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke fogadta a Lausanne-i központban Mihály Gábor Munkácsy-díjas és a NOB művészeti díját is magáénak tudó szobrászművészt. Az olimpia előtti felpörgött előkészületi munka közepette a NOB-elnök szívélyes beszélgetést folytatott a magyar szobrásszal, és a Lausanne-i Olimpiai Múzeum számára átvette a magyar művész bronzalkotását, amely Pierre de Coubertint, az újkori olimpiai mozgalom elindítóját ábrázolja. A Présház Hírportál Mihály Gábornak tett föl kérdéseket.
2016-08-06: Képzőművészet - Gazda József:

Küldetéstudatos festőKákonyi Csilla művészete

ExodusKereszt és kereszt és kereszt. A völgyekből felhúzódó székely falvak, magasba fúródó tornyú templomaikkal. Mint a múlt darabjai, rávetítődő foltjai a mai időkre. Töredezett foltok, körülvágottak, körülhatároltak. Kákonyi Csilla stílusának egyéniség-jegye: mintha kivágott foltokból, darabokból építkezne.
2016-07-30: Képzőművészet - :

Lovak és elemek24. Incitato-tárlat Kézdivásárhelyen

Miholcsa József: Elemek I, Áldozat, Elemek IIA magyarországi MAOE (Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete) 2013-ban tematikus kiállítás-sorozatot szervezett Négy elem címmel. A témaválasztás szorító aktualitását mi sem érzékelteti jobban, mint hogy a pályázati felhívásra közel ötszáz képzőművész jelentkezett és állíthatta ki munkáit budapesti és szent­endrei kiállítóterekben.
2016-07-16: Képzőművészet - :

Pótolható-e a pótolhatatlan?25 éve hunyt el Baász Imre

Pótolható-e a pótolhatatlan? (25 éve hunyt el Baász Imre)1991. július 19-én Sepsiszentgyörgy közös temetőjében művésztársunk, Baász Imre gyászszertartásán felolvasott búcsúlevelem a következőképpen zárult: …PÓTOLHATÓ-E A PÓTOLHATATLAN? Egyre szegényebbek vagyunk, mert több száz, több ezer ember kitelepszik innen, és nagyon szegény marad a romániai magyar képzőművészet NÉLKÜLED, IMRE! Búcsúzunk Tőled tisztelettel, a város, az ország, a világ KÉPZŐMŰVÉSZEI …
2016-06-25: Képzőművészet - :

A sokszínűség jegyébenA VII. bálványosi képzőművészeti tábor tárlata

Bálint Károly: PortréHarmincöt Erdélyben élő vagy innen elszármazott kortárs képzőművész júniusban egy hétig a VII. Bálványosi Art Camp művésztáborban vállalt alkotói közösséget. A tematikus kötöttségek nélkül fogant alkotások tárlatának megnyitóján ez alkalommal is Szarvadi Loránd házigazda-mecénás üdvözölte a jelenlevőket. Banner Zoltán megnyitóbeszédében az erdélyi művészsors kronologikus áttekintésében az értékteremtő hivatástudatot emelte ki. Sem terünk, sem műszaki kapacitásunk a 35 művész érdemi bemutatására, idén is csak egy-egy mondatnyi benyomás-rögzítéssel, értékrend firtatása nélkül próbálunk körbetekinteni a tárlaton.
2016-03-19: Képzőművészet - :

A 27. ünnepi tárlat Kézdivásárhelyen

Albert Levente: Végtelen terv 2.A  közel három évtizedes múltra tekintő kézdivásárhelyi márciusi ünnepi tárlat saját történelmet ír, az Incze László Céhtörténeti Múzeumban alapító művészek és újabb nemzedékek képviselőinek ad megmutatkozási felületet, s az évek során művészi pályák alakulástörténetét is végigkísérhettük. Közösséggé formálja a művészek egyszemélyes világát, az egyéni stílus felmutatásán túl a kisvárosi létet az ide kötődő képzőművészeti élet fölülírja. Életművek, alkotói pályák és egymást követő nemzedékek jeles tagjai jelzik, a művészetre szükség van. Az utódok az elődök kitaposott útján indulva keresik saját művészi ormaikat. A nagyvárosok művészeti központjaitól távoli kisváros nem elvon, hanem trendektől felszabadított egyéni világlátást ad hozzá művészetükhöz. Március 15-e a felemelkedés szép gesztusát, elfogadást és kitartó akaratot vált ki mindannyiunkból. A művész megajándékoz egy alkotássá formált meghatározó élménnyel, általa a felismerés üzenetté szilárdult. Kísértjük a lehetetlent: mind a 31 kiállítóról szólni legalább egy mondatban.
2016-02-22: Képzőművészet - :

Hetvenöt éve született Baász ImreKereplő és Tükörút

Hetvenöt éve született Baász Imre (Kereplő és Tükörút)(...) Baász Imre nagy művész volt, emellett pedig – és távolról sem törvényszerű, hogy ez így legyen – nagyformátumú ember, toronymagasan kiemelkedő személyiség. Elmosódott, szürke arcokkal teli világunkban hallatlanul ritkának számít az olyan markáns, az olyan összetéveszthetetlen, az olyan sugárzó megjelenés, fellépés és életstílus, mint amilyen az övé volt. Komplex, nyughatatlan lényéből fakadt, hogy nemcsak művészként élt és alkotott, hanem mint művészetszervező, mint elméleti szerző, mint kovász, közügyek ügynöke, mint démon, nonkonform fenegyerek és katalizátor, egyszóval mint olyan hajtómotor, amilyenből nincs még egy, ahogyan az emberi testnek is két kisujja, két fülkagylója, két tüdőszárnya van, de szíve csak egy, és szárnya egy sem. .  
2016-02-22: Képzőművészet - :

Itt mindig fújt a szél

Rácstörő„Nehezen létezünk itt, nehezen teremtünk önálló értékekeket, és még nehezebben tudjuk ezt a szellemi frissességet megteremteni ezeken a tájakon. Ezen a furcsa szélvédett területen.