Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. január 24., kedd 02:54
Köszöntjük Timót nevű olvasóinkat!
Kultúra » Kiscimbora
2017-01-07: Kiscimbora - :

Weöres Sándor: Ujjé!-vi mese

Mesét mondok, dí-dá-dú, egyszer volt egy százlábú.
2017-01-07: Kiscimbora - :

A tizenkét hónapgörög mese

Szőcs Kinga Boróka, BarótHol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreganyó, aki gyógynövényeket gyűjtött az erdőben. Egy nap egy barlangra lett figyelmes. Óvatosan, vigyázva bedugta a fejét, s uramfia, ugyancsak elcsodálkozott. Tizenkét egyforma suhancot látott ott egy padkán ülni egymás mellett, szép sorjában. Voltak köztük lányok és fiúk, az egyik fehérben volt, a másik zöldben, a harmadik aranysárgában: ők voltak a tizenkét hónap. Meg is kérdezték az öreganyót:
2017-01-07: Kiscimbora - :

Benedek Elek: Az aranypálca

Volt egyszer egy öreg király s annak három fia. A fiúk megegyeztek, hogy elmennek országot-világot látni, de hárman háromfelé. A legidősebb azt mondta, hogy ő megy napnyugatnak, mert ott aranyfák vannak, s azokról ő aranyleveleket szed. A középső azt mondta, hogy ő északnak megy, s onnét drágaköveket hoz. A legkisebb azt mondta, őneki nem kell semmiféle kincs, megy a tengerre, hogy ott lásson, halljon s tanuljon.
2016-12-17: Kiscimbora - :

Christine Busta: Anya meséli kalácssütés közben

Tegnap, épp éjfélkor – esett a hó – távol valami brummog, úgy vélem. Azt hittem, a tűz zümmög a kemencében vagy a ház körül a hóhegyek.
2016-12-17: Kiscimbora - :

Grimm testvérek: A suszter manói

Antal Nóra, SepsiszentgyörgyVolt egyszer egy suszter, értette a mesterségét, szorgalmasan dolgozott. Hogy, hogy nem, a végén mégis úgy tönkrement, hogy nem maradt egyebe, mint egyetlen pár cipőre való bőre. Abból este kiszabta a cipőt, hogy majd másnap elkészíti; tiszta volt a lelkiismerete, nem sokat emésztette magát a jövendőn, gondolta, majd lesz valahogy, tisztességes ember csak nem pusztul éhen; lefeküdt, és békességgel elaludt.
2016-12-17: Kiscimbora - :

Cenci néni lovat veszBenedek Elek: Öcsike levelei az ő nadselű gondolatairól

Édes nagyapóka, lelkem, a nyáron, amint tán emlékszik, egyik legfőbb mulatságom volt, hogy elolvastam a Cimbora-unokák leveleit. Hej, de sok érdekes van ezekben a levelekben! Nem csuda, hogy nagyapó mind megőrzi, hogy még ezer esztendő múlva is olvassák, mennyit kellett tanulniuk a mai gyerekeknek.
2016-12-10: Kiscimbora - :

Nemes Nagy Ágnes: Mi van a szobában?

Az asztal A szobában van az asztal, leterítve szép damaszttal. Ő a kedves, ő a jó, ő mindenre kapható. Lehet rajta inni, enni, leckeírás neki semmi, építek rá hidakat: ő a víz a híd alatt. Autó járja? Vígan állja, ő a pálya, ő a pálya. Egy baj van csak: bármi kedves, lombfűrésztől ideges lesz.
2016-12-10: Kiscimbora - :

Nagytakarítás a napnálSzlovák népmese

Molnár Ábel Benjámin, MaksaEgyszer egy hatalmas nagy felhő úgy eltakarta az eget, hogy három napig nem lehetett látni a napot. A kiscsibéknek nagyon hiányzott a napsugár.
2016-12-10: Kiscimbora - :

Megmenti a sündisznó életétBenedek Elek: Öcsike levelei az ő nadselű gondolatairól

Ne csodálja, édes nagyapóka, lelkem, hogy az elmúlt ősszel oly mélységesen hallgattam, s bár csakúgy teremtek a nadselű gondolatok, egyetlenegyet sem közöltem magával. A magyarázat igen egyszerű: Budapesten is épp oly gyönyörű volt az ősz, mint Kisbaconban, s persze, a Rózsadombon őszöltem a kedves Cenci néninél, onnét jártam iskolába. S bizony, nem volt időm levélírásra, mert tetszik tudni, néha-néha tanulni is kell ám. No, most már van időm, a tél beszorított a pesti lakásba, s íme, megszólalok a hosszú hallgatás után.
2016-11-26: Kiscimbora - :

Kányádi Sándor: Szemerkél az őszi eső

Bodó Zsófia Brigitta, SepsiszentgyörgySzemerkél az őszi eső, szomorkodik a diófa, nem búsulna, ha a nyári viselete most megvolna. De letépte a cudar szél pompázatos, szép ruháját, pedig azt még a zuhogó záporok is respektálták. De leginkább azon búsul, hogy azok is elszeleltek, akik árnyas lombja között nyáron által csiviteltek. Se egy rigó, se egy veréb, csak egy öreg, mindig álmos varjú maradt hűséges a lombja-vesztett diófához. Ül, csak ül és hallgat bölcsen, jól tudja, hogy nemsokára lesz az öreg diófának gyönyörűszép hósubája.
2016-11-26: Kiscimbora - :

A négy királyfi

Olasz népmese Élt Afrikában valamikor régen egy király, négy kedves, szép szál fiával. Egyetlen hibájuk volt csupán, hogy könnyelműen szórták a pénzt. Bölcs tanácsadók azt eszelték ki, hogy menjen mind a négy fiú világgá, szerencsét próbálni. Addig talán a király meg tudja tölteni újra a birodalom kincstárát. A négy testvér megállapodott egymással, hogy ahányan vannak, annyifelé mennek, és pontosan tíz év múlva találkoznak az apjuk udvarában.
2016-11-26: Kiscimbora - :

A hattyúfeleség

Spanyol népmese Magas, sötét sziklákon épült várban lakott egy ifjú lovag az édesanyjával. A lovag egy tavaszi estén elment vadászni, és útközben tiszta vizű tóhoz ért. Egyszer csak szárnysuhogást hallott, s látta ám, hogy három hófehér hattyú szállt a tiszta vizű tó partjára. A lovag egy fa mögé húzódott, onnan figyelte a hattyúkat. Azok ledobták fehér tollruhájukat, gyönyörű lánnyá változtak mind a hárman, belegázoltak a tiszta vizű tóba, ott fürödtek, lubickoltak. Aztán kiúsztak a partra, ismét felöltötték tollruhájukat, és elszálltak.
2016-11-26: Kiscimbora - :

Majmonidesz Matyi utánozBenedek Elek: Öcsike levelei az ő nadselű gondolatairól

Édes nagyapóka, lelkem, maga bizonyosan nem is emlékszik már Majmonidesz Matyira, oly rég nem írtam erről a kedves kis majmolóról, aki az egy tanuláson kívül mindenben majmol engem, amiért el is neveztem Majmonidesz Matyinak. Nem elég, hogy egy osztályban járunk, de egy házban is lakunk, mindegyre beállít hozzánk, és persze megzavar engem hol a tanulásban, hol az újságszerkesztésben. Az idei vizsgán két tárgyból bukott, s bár alig hiszem, hogy javítson, s így jövőre legalább az osztályban megszabadulok tőle, de ezután is egy házban fogunk lakni vele, s ő kellemetlenkedni fog nadselű gondolataival.
2016-11-19: Kiscimbora - :

Cenci néni levelet kapBenedek Elek: Öcsike levelei az ő nadselű gondolatairól

Édes nagyapóka, lelkem, maga azt hihetné múltkori levelem után, hogy Cenci néninek egyetlen barátnője sincs, s hogy általában senkit sem lát szívesen a rózsadombi villában. Ebben csalódik, nagyapóka, mert van még egy lény a világon rajtam kívül, akit szívből szeret, s akinek tiszteletére mindig fölveti a konyhát. Ez a ritka lény Cicuka néni, aki nem tévesztendő össze a múltkori levelemben bemutatott kurta-vastag Cicuka nénivel. Miként Cicuka néni, úgy Cicuka néni is osztálytársa volt  Cenci néninek, de amilyen kurta-vastag Cicuka néni, oly hosszú-sovány Cicuka néni, s mert ezért is szereti őt Cenci néni, no meg azért különösen, hogy Cicuka néni sem ment férjhez, részint mert nem vitték, részint meg – nem mondhatok egyebet: otthon feledték.
2016-11-19: Kiscimbora - :

A rossz fonóleányból lett királynéSzékely népmese

Nagy Zsófia rajza, BarótVolt egy közönséges asszony­nak egy leánya, aki egyebet csak dolgozott, hanem fonni nem szeretett. Ezért az anyja sokat cirmolta; s egyszer annyira ment, hogy a guzsallyal kergetni is kezdte. Ahogy az út mellett futnak, egy királyfiú ott ment el hintóban.
2016-11-12: Kiscimbora - :

Hagyományőrző: Décse felett száll egy madár…Beszélgetés Balla Tamás népmesegyűjtővel, helytörténésszel

Hagyományőrző: Décse felett száll egy madár… (Beszélgetés Balla Tamás népmesegyűjtővel, helytörténésszel)A  falu őslakói óriások voltak, és az Óriásnak nevezett dombon laktak. Az óriás leánya Szállásdomb alatt sétálgatva meglátta Dani bát, ahogy ökrei­vel szántogatott. Felvette a tenyerébe ökröstül, ekéstül, és megmutatta az apjának: – Nézze, apám, milyen bogarakat találtam, turkálták a földet. – Vidd vissza őket, lányom, tedd le, mert mi nemsokára kipusztulunk, és ezek fogják uralni a földet. És így lett!  – ezzel kezdődik BALLA TAMÁS szülőfalujáról lejegyzett meséje.
2016-11-05: Kiscimbora - :

Szilágyi Domokos: Mondogatók

Kicsi kocsi szaladozik, ej, Kati-Peti maradozik, ó jaj –
2016-11-05: Kiscimbora - :

A nevetni nem tudó királylányLett népmese

Borbély Milán Attila, SepsiszentgyörgyHol volt, hol nem volt, élt egyszer egy király, akinek volt egy lánya. Ezt a királylányt soha senki sem tudta kacagásra bírni, ezért a király közhírré tette, annak adja feleségül, aki meg tudja nevettetni. A hír nagyon sok ifjúnak megdobogtatta a szívét, és már másnap tele volt a vár mindenféle ifjúval, magas rangúakkal és másokkal is, de bármit is tettek, minden hiábavaló volt, a hercegkisasszony ajka meg nem mozdult.
2016-11-05: Kiscimbora - :

Benedek Elek: Cenci néni rádiójaÖcsike levelei az ő nadselű gondolatairól

Ti ugye azt hiszitek, hogy Cenci néni nem érdeklődik az újabb meg újabb találmányok iránt? No, ebben csalódtok, gyerekek, mert alighogy hírét hallotta a világ legcsudálatosabb találmányának, a rádiónak, mely drót nélkül, egyszerűen a levegőégen át hozza el a beszédet, a muzsikát a világ egyik végiből a másik végibe, bezzeg, hogy nyomban fel is szereltette az ő rózsadombi villájában. Ha nem hisztek nekem, majd hisztek Öcsikének, aki az alábbi levélben írta meg a rádióval kapcsolatos legújabb nadselű gondolatát. Íme:
2016-10-29: Kiscimbora - :

Szilágyi Domokos: Mondogatókrészlet

1 Akinek a szeme kék, takarója a nagy ég, akinek a szeme zöld, puha ágyat ad a föld, akinek barna, eledele alma, akinek fekete, liliom a tenyere.
2016-10-29: Kiscimbora - :

Hervay Gizella: Kobak könyveVerekedős-mese

Kobak épített egy robotot. Ha egyedül maradt, szembeült a géppel, és megkérdezte: – Mit játsszunk? A robot válaszolt: – Játsszunk Ember ne mérgelődjöt. Játszottak-játszottak, de hiába kezdték újból meg újból, mindig Kobak nyerte meg.
2016-10-29: Kiscimbora - :

Benedek Elek: A só

Benedek Anna, SepsiszentgyörgyVolt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez nem is lett volna nehéz, mert három országa volt, mind a három leányára jutott hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs három egyforma alma, azonképp a három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát egyszer a király a leányainak, hogy annak adja a legszebbik országát, amelyik őt legjobban szereti.
2016-10-15: Kiscimbora - :

Utassy József: Mézgarázdák

Három bocsok odúzgatnak, rengetik a cseregallyat: brumma-brumm, vélünk tarts, nincs jobb, mint a mézes mancs.
2016-10-15: Kiscimbora - :

A bugyelláris, a pipa meg a süvegfrancia népmese

Zsigmond Katalin, ÁrkosEgy rengeteg bükkerdő szélén, kis kunyhójában élt a favágólegény fiával, Bálinttal. Apa és fiú együtt járta a erdőt, döntötte a hatalmas szálfákat. A kivágott fát azután halomba rakták az erdő szélén, s éjjelente felváltva őrizték.
2016-10-15: Kiscimbora - :

Benedek Elek: Cenci néni vendégeiÖcsike levelei az ő nadselű gondolatairól

Édes nagyapóka lelkem, nem várhatok addig, míg Kisbaconba megyünk, mert az idén későn jutunk le. Nagyapóka tudja, miért. Szegény apámnak be kell fejezni a Világirodalmi Lexikont, mely egy nagy kötetre volt tervezve, s két nagy kötet lett belőle.
2016-10-08: Kiscimbora - :

Hogyan csapta be a kakas a rókát?Lett népmese

Német Abigél rajzaHol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreganyó, akinek volt egy kakasa. Félszemű, csámpás és olyan kötekedő kakas volt, olyan izgága, amilyet még nem hordott a föld a hátán. A maga udvarában már nem volt kivel verekednie, így hát idegen udvarokba tört be. Ha meglátott egy kiscsibét, megkergette, ha egy tyúkra vetette magát, csak úgy repkedtek széjjel a tollak. Ha pedig egy kakassal hozta össze a sors, akkor bizony az igazi kakasküzdelem szabályai szerint folyt a harc.
2016-10-08: Kiscimbora - :

Benedek Elek: Megvendégeli Lipi bácsitÖcsike levelei az ő nadselű gondolatairól

Édes nagyapóka lelkem, maga talán már nem is emlékszik Lipi bácsira, az undok Lipi papájára, akit én kedves fiával (mármint hogy Lipi bácsinak kedves) együtt több rendben csúffá tettem. Ő az a bácsi, aki majdnem minden nyár elején beállít az én kedves szüleimhez Balatonlellére, ahová apus rendszerint levisz minket előkúrára, s úgy aztán Kisbaconba. Egyszer úgy, mint másszor, azzal állít be: Gyerekek, itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok, hogy láthatlak, boldog vagyok, egy-két hétig itt maradok! Amint láthatja, édes nagyapó, Lipi bácsi addig potyázott az én költő apámnál (kinek én a nyomába léptem), hogy költővé lett: rímes sorokkal köszönt be. Ezúttal azonban egyedül nekem szavalta el e bájos versikét, mert kedves szüleim látogatóban voltak Balatonfüreden, magukkal vitték Andrist is, én meg egyedül maradtam otthon, hogy egész csendben írhassam meg azt a múltkori levelet. Pardon, itthon volt Zsuzska, a szobalány is, aki egy személyben szakácsné is olyankor, amikor anyus nincs itthon.
2016-09-24: Kiscimbora - :

Arany László: Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a macskára, a macska az egérre?

Balázs Vera Fanni, SepsiszentgyörgyA disznó egyszer kapott valami kutyabőrös írást, szabadságlevelet. Őrizte, mint a szeme fényét, éjjel-nappal magával hordta; egyszer azonban el kellett neki menni messzi útra, nem vihette el a szabadságlevelet.
2016-09-24: Kiscimbora - :

Benedek Elek: Öcsikét lefotografáljákÖcsike levelei az ő nadselű gondolatairól

Édes nagyapókám, mi, első osztályos diákok elhatároztuk, hogy minden esztendő végén levétetjük magunkat, hadd lássuk a külsőnk fejlődését. (A belső fejlődést eléggé láthatjuk a bizonyítványunkban.)
2016-09-24: Kiscimbora - :

Arany László: A kis gömböc

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény ember; annak volt egy felesége, három leánya meg egy kismalaca. Egyszer megölték a kismalacot, a húsát felkötötték a padlásra.