Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. április 28., péntek 16:59
Köszöntjük Valéria nevű olvasóinkat!
Kultúra » Kiscimbora
2017-04-22: Kiscimbora - :

Páskándi Géza: Szelíd állatkert

Papp Zoltán Magor, SepsiszentgyörgyMinden békés, semmi zordas, sose éhes itt az ordas, nem üvölt a pávián, úgy hallgat, mint hátsó padban, ha nem készült – Fábián.
2017-04-22: Kiscimbora - :

Páskándi Géza: Bemutatom az igazi állatokat

A víziló A víziló olyan ló, nem zabot fal, vízfaló, nem patkolja patkoló. Istállója – vízistálló, sose mondják néki: Ráró, nem amolyan pejparipa.
2017-04-22: Kiscimbora - :

A furfangos székely menyecskeBukovinai székely népmesék

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s annak egy felesége. Hát az az asszony sohase azt csinálta, amit kellett volna. Ha az ura mondott neki valamit, hogy így csinálj, kedves feleségem, azért se úgy csinált. Ha azt mondta neki, kedves feleségem, azt nem kell csinálni, azért is megcsinálta. Volt baja vele elég a szegény embernek.
2017-04-22: Kiscimbora - :

A csirketojásBukovinai székely népmesék

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény asszony, s annak a szegény asszonynak volt tizenkilenc tojáskája s egy kotlócskája. Hát bizony megültette, s az egyik tojásból egy akkora hatalmas csirke kelt ki, hogy még akkora csirkét senki se látott. De alig bújt ki a tojásból, valahogy a kotló kiment a kert mellett, s a csirke is kibújt a kerítésen, s oda a kapu eleibe akkorát tudott az a naposcsirke tojni, hogy a forgalmat megállította. Jöttek a szekerek megrakva gabonával, búzával, árpával, rozzsal, de bizony a tojástól senki se tudott se erre, se arra menni, mindenki meg kellett álljon.
2017-04-15: Kiscimbora - :

Háromszéki locsolóversek

Asztalos Dóra, BarótFlóra hegyén én is kertészkedtem, Hogy itt is leány van, ide is eljöttem. Állj elé, virágszál, a megöntözésre, Hogy jobban viruljál az Édes kertjébe. Tojást elé, leány, mert itt a víz készen, Amit megmondottam, minnyát meg is lészen. Köszönöm leánynak szép tojásadását, Áldja meg az Isten e háznak gazdáját, Gazdájával együtt ékes gazdasszonyát, Ragyogó fáklyával rakja meg udvarát, Piros hajnal után hozza fel a napját. (Angyalos)
2017-04-15: Kiscimbora - :

Öt tojásBukovinai székely népmese

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény leszerelt katona. Ahogy ment, baktatott hazafelé, nem volt egy fillér se a zsebében. Betért egy kocsmába.
2017-04-15: Kiscimbora - :

Benedek Elek: A nyulacska harangocskája

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját.
2017-04-08: Kiscimbora - :

Mészöly Miklós: Virágok beszélgetése

Udvardi Iringó, SepsiszentgyörgyA boglárka beszélte a búzavirágnak, a búzavirág a zsályának – így tudtam meg Jeszenák Kránicz történetét, érdemes meghallgatni.
2017-04-08: Kiscimbora - :

Benedek Elek: Öcsike nadselű gondolatai és csínytevéseiZsugori bácsi bűnhődése, avagy hogy lett a nehéz táskából még nehezebb

Amint tetszik tudni, édes nagyapóka lelkem, a kisbaconi nyaralás után egyenest Cenci néni rózsadombi kertjét szerencséltettem, s amíg lehullott az első hó, itt őszültem. (Ha lehet nyaralni, mért ne lehetne őszülni?)
2017-04-01: Kiscimbora - :

Zelk Zoltán: Micsoda madár

Jaj, a szelek drótsövénye szét ne szedje már, földet érjen, megpihenjen ez a zöld madár.
2017-04-01: Kiscimbora - :

Szabó Lőrinc: Tavasz

„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó. „Tavasz!” – felelt a Nap. „Megjött?” – kérdezte Vén Rigó. „Meg ám!” – felelt a Nap.
2017-04-01: Kiscimbora - :

Az aranytojó madármagyar népmese

Orbán Janka Sára, SepsiszentgyörgyHol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy nagy-nagy hegy, azon a hegyen volt egy fa, annak a fának egyik ágán egy fészek, abban a fészekben egy madár. De micsoda madár! Akár hiszitek, akár nem: aranytojó madár, aki mindennap egy aranytojást tojt.
2017-04-01: Kiscimbora - :

A kakaska és a jércikemagyar népmese

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy kis kakaska meg egy jércike. Amint ott kapargáltak a szemétdombon, megtalált a jércike egy szem kökényt, el akarta nyelni, megakadt a torkán, elkezdett fulladozni, kérte a kakaskát: – Eredj, kakaskám, hozz a kútról vizet, mert mindjárt megfúlok a kökénytől.
2017-04-01: Kiscimbora - :

Móra Ferenc: A cinegefészek

Biz az régen volt, mikor én életemben először álmodtam sarkantyús csizmával, de még most is sírhatnékom van, ha rágondolok, hogy milyen rossz volt abból a gyönyörű álomból fölébredni. Hullott a könnyem, mint a záporeső, és szegény szülém még friss lángossal se tudta elállítani. – Hej, édesanyám – szóltam hozzá –, ha énnekem sarkantyús csizmám volna!
2017-03-11: Kiscimbora - :

Petőfi Sándor: A vén zászlótartó

Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva, Seregének seregünk nyomába’, Megrémülve fut a magyar hadtól; Magyar hadban egy vén zászlótartó.
2017-03-11: Kiscimbora - :

Az ember a legerősebbmagyar népmese

Ábrahám Andrea, BarótSzomorúan kullogott a farkas az erdőben, fülét-farkát leeresztette, s mind csak a földet nézte. Észre sem vette, hogy szembejön a medve, csak akkor nézett fel ijedten, mikor a medve köszönt:
2017-03-11: Kiscimbora - :

Cenci néni nadselű gondolataBenedek Elek: Öcsike nadselű gondolatai és csínytevései

Édes nagyapóka, lelkem, képzelje csak, Cenci néni megirigyelte az én nadselű gondolataimat: sehogy sem akar belenyugodni abba, hogy neki ne legyenek oly, sőt, olyanabb nadselű gondolatai, mint nekem. Ezt én Zsuzsi nétől tudtam meg, Cenci néni szakácsnéjától, akinek én szintén kedvence vagyok.
2017-03-04: Kiscimbora - :

Lóversenyt szervezBenedek Elek: Öcsike nadselű gondolatai és csínytevései

Emlékszik ugye, édes nagyapóka, lelkem, hogy az elmúlt nyáron mi volt a főjátékunk a nagybaconi kertben? De mennyire emlékszem – hallom nagyapóka kedves dörmögését –, telerajzoltátok a csűrkaput mindenféle fajta autóval, lövöldöztetek rájuk nyílvesszővel, s mind összelyukasztgattátok, ebadták.
2017-03-04: Kiscimbora - :

Páskándi Géza: Két kis teve

Két kis teve élt a sivatagban, összebújtak homokzivatarban.
2017-03-04: Kiscimbora - :

Zelk Zoltán: Hét nap

Fodor Hanna, SepsiszentgyörgyAvilág végén is túl három lépéssel, de az is lehet, hogy néggyel, volt egy rét. Ezen a réten toronymagas fűszálak nőttek, olyan selymes, puha fűszálak, hogy nem csoda, ha a Nap is ide tért éjszakai nyugovóra, s itt aludtak nappal a Hold és a csillagok. Itt lakott a hét világlusta is: Vasárnap, Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek, Szombat. Évről évre itt hevertek a toronymagas fűben, még csak játszadozni se akartak a vidám csillagokkal, hiába hívták őket.
2017-02-18: Kiscimbora - :

Kányádi Sándor: Hallgat az erdő

Hallgat az erdő, csöndje hatalmas; mohát kapargat benne a szarvas.
2017-02-18: Kiscimbora - :

Hervay Gizella: Festett-meseKobak könyve

A festett fiú egy képeskönyvben lakott, lepréselve. Ha Kobak letette a könyvet, a kisfiú megmerevedett, de ahogy kezébe vette, a kisfiú elprüsszentette magát, és beszélni kezdett. – Vedd le az ujjadat a hasamról! Nyomod! – kérlelte Kobakot, és Kobak udvariasan levette a nagyujját a festett fiú hasáról.
2017-02-18: Kiscimbora - :

La Fontaine: A szarvas, aki magát csodálta

Ferencz Zsombor, ÁrkosÉlt egyszer egy erdőben egy büszke szarvas. Ez a szarvas minden szarvasnál fürgébb volt; úgy tudott futni, hogy soha semmilyen vadászkutya még csak a nyomába se ért; s nem volt az a sebes sodrú patak, amelyen könnyedén át ne szökkent volna. Mintha repülne, úgy vitte a lába; de ő nem a lábára volt büszke, hanem ágas-bogas agancsára.
2017-02-18: Kiscimbora - :

G. E. Lessing: A szarvas és a róka

A róka az erdőben sétálgatott; találkozott egy tisztáson a szarvassal. A szarvas az első pillanatban megijedt, mert csak valami barnás foltot látott a rezzenő bokorban. Futni készült: ki tudja, nem vizsla vagy agár-e, de akkor meglátta a róka koma hegyes orrát, és megnyugodott.
2017-02-11: Kiscimbora - :

Kovács András Ferenc: Sarkkutatósdi

Gyertek már, ti merészek, játsszunk sarkkutatósdit, nyergeljük meg a ródlit, rakjunk jégkulipintyót – játsszunk sarkkutatósdit!
2017-02-11: Kiscimbora - :

Zelk Zoltán: A bűvös cipó

Bordás Zsanett, SepsiszentgyörgyTíz lépésre is alig lehetett látni az utcán, olyan nagy köd volt, az emberek siettek, hogy minél előbb otthon lehessenek a meleg kályha mellett. Csak Jóskának nem volt hová sietnie. Ott állt a gesztenyesütő mellett, hogy legalább a hátát érje egy kis meleg.
2017-02-11: Kiscimbora - :

Botikó bácsi befalazza ÖcsikétBenedek Elek: Öcsike nadselű gondolatai és csínytevései

Volt idő, még nem is olyan rég, édes nagyapó, lelkem, hogy csudálkoztam magán, olvasván Édes anyaföldem című könyvét, amelyben még a két-három esztendős korában történt dolgokra is emlékszik. Most, hogy elég jó eredménnyel letettem a vizsgát a gimnázium második osztályából, vagyis harmadik gimnazistának érzem magam, nem csudálkozom már, hogy nagyapó lelkében feltámadtak a réges-régi történetek, mert lám, már az én lelkem mélyéről is felkerekedik sok minden gyermekkori emlék. Ezek közé tartozik a Botikó Bálint bácsival való esetem.
2017-01-28: Kiscimbora - :

Az égből jött lányindián mese

Czegő Boglárka, SepsiszentgyörgyAmikor a világ még fiatal volt, akkoriban az emberek fenn éltek az égben. Volt ott egy híres-nevezetes törzsfőnök. Egyszer ennek a törzsfőnöknek a lánya megbetegedett. Az emberek nagyon aggódtak érte. Mindenféle orvosságot megpróbáltak, de egyiknek sem volt hatalma meggyógyítani a titokzatos betegséget.
2017-01-28: Kiscimbora - :

Pacsuli néni cicáiBenedek Elek: Öcsike nadselű gondolatai és csínytevései

Édes nagyapóka, lelkem, éppen egy nappal azelőtt, hogy Balatonlellére készülődtünk, igen hosszú levelet kaptam Kisbaconból Maricától, mely szerint már csak Andris, én és Juditka hiányzunk, a többi unoka mind együtt van Kisbaconban, sokáig ne maradjak hát Lellén.
2017-01-07: Kiscimbora - :

Benedek Elek: Az aranypálca

Volt egyszer egy öreg király s annak három fia. A fiúk megegyeztek, hogy elmennek országot-világot látni, de hárman háromfelé. A legidősebb azt mondta, hogy ő megy napnyugatnak, mert ott aranyfák vannak, s azokról ő aranyleveleket szed. A középső azt mondta, hogy ő északnak megy, s onnét drágaköveket hoz. A legkisebb azt mondta, őneki nem kell semmiféle kincs, megy a tengerre, hogy ott lásson, halljon s tanuljon.