Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. július 28., péntek 07:35
Köszöntjük Szabolcs nevű olvasóinkat!
Kultúra » Kiscimbora
2017-07-22: Kiscimbora - :

Kovács András Ferenc: Szép a szoknyám…

Új a szoknyám – játszi fodrán körhintáz a pillanat, mint tengerhab röpke bokrán rezzenő ezüsthalak…
2017-07-22: Kiscimbora - :

Benedek Elek: A kápolna harangja

Fodor Hanna, SepsiszentgyörgyRéges-régen, sok száz esztendővel ennek előtte tündérek is laktak a Szent Anna-tóban, akik esténként feljöttek a tó színére, ottan játszottak, enyelegtek, közben-közben énekeltek, olyan szépen, olyan édesen, hogy aki hallotta, azt hitte, mennyből leszállottak az angyalok, azok énekelnek.
2017-07-22: Kiscimbora - :

Zelk Zoltán: Kutyaváros

A hold nem tudta mire vélni a dolgot, a csillagok is összesúgtak-búgtak csodálkozásukban, s alig várták, hogy fölszálljon hozzájuk a szél, s elmondja, mi történt az erdőben. De hát a szél csak másnap repült fel hozzájuk, addig mit se tudhattak a különös eseményről. Szerencsére én előbb találkoztam a széllel, nekem elmondta, s így én is elmondom nektek.
2017-07-15: Kiscimbora - :

Radnóti Miklós: Július

Düh csikarja fenn a felhőt, fintorog. Nedves hajjal futkároznak meztélábas záporok.
2017-07-15: Kiscimbora - :

Kriza János: A szegény csizmadia és a Szélkirály

Albert Fruzsina, SepsiszentgyörgyAnnyi gyermeke volt egy csizmadiának, mint a rosta lyuka, még eggyel több. A szegény ember éjet és napot eggyé tett, úgy dolgozott, hogy ezt a sok gyermeket eltarthassa, mégis neki Péntek urammal kellett rokonságot tartani, vagyis mindennap böjtölni, hogy napról napra elélhessenek.
2017-07-15: Kiscimbora - :

Zelk Zoltán: Egy búzaszem története

Meleg, kora nyári délután volt, a búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó fürj- és fogolycsaládok már csomagoltak; tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. Gondterhesen készülődtek: hol találnak ilyen jó otthont, amely így megvédi kicsinyeiket a vércsék és a puskagolyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól.
2017-06-17: Kiscimbora - :

Zelk Zoltán: Vakáció

Hova menjünk, milyen tájra? Hegyre talán vagy pusztára?
2017-06-17: Kiscimbora - :

Norvég népmesék: Az eszes lány

Élt egyszer egy család: apa, anya meg a lányuk. A lány eladósorba került, de nemigen nyüzsögtek körülötte a legények. Már húszéves is elmúlt, a faluban vénlánynak számított, amikor egy napon beállított hozzájuk egy idegen vidékről való legény azzal, hogy ha megértenék egymást a lánnyal, ő feleségül kérné.
2017-06-17: Kiscimbora - :

Norvég népmesék: A róka mint pásztor

Egy asszony pásztort akart fogadni, és se a falujában, se a közeli tanyákon nem talált alkalmas embert. Elindult hát az erdőn keresztül, hogy talán a hegyeken túl, a szomszéd járásban akad olyan, akire jószágát rábízhatja. Ahogy megy, mendegél, szembejön vele a medve, és tudakolja:
2017-05-27: Kiscimbora - :

Varró Dániel: Babavárogató

Beszélek hozzád, kisbabám, most még csak így, hason keresztül, háthogyha hallod is talán,
2017-05-27: Kiscimbora - :

Varró Dániel: Pakolgató

Varró Dániel: PakolgatóOly nagy a szekrény, és csupa holmi! Marha nehéz azt mind kipakolni.
2017-05-27: Kiscimbora - :

Varró Dániel: Hetvenkedő

Van nekem egy autóm, képzeld el, nem benzinnel megy, hanem lézerrel! A legnagyobb sebessége hatszázhat, ezzel még a Räikkönen se packázhat!
2017-05-27: Kiscimbora - :

M. Szlávik Tünde: Kora reggeli kikészülődés

M. Szlávik Tünde: Kora reggeli kikészülődésÉdes drága gyermekem! Mi lenne, ha egyszer az életben időben szólnál? Nem, ez így reggel már időn túl van. Ha szólsz tegnap este, akkor nyugodtan megkeresem, kivasalom. Egyáltalán hová tetted? Miért én tudjam? Nem az enyém, miért én tudjam, hol van? Gondolom, a helyén. Ne veszíts meg, a helyén, a polcodon. Balról a második stószban, a nadrágok között. Fel ne vedd így! Úgy néz ki, mint amit a kutya szájából szedtek ki! Várj, kivasalom előbb, így nem viszlek magammal!
2017-05-27: Kiscimbora - :

Lackfi János: Tanári ária

Csillag István illusztrációjaVan, aki nem ért valamit vagy mehetünk tovább? Mit lehet itt nem érteni, nyissak egy óvodát?
2017-05-20: Kiscimbora - :

Rigó Béla: Nálatok laknak-e állatok?

Nálatok laknak-e állatok?
2017-05-20: Kiscimbora - :

Gárdonyi Géza: A mindentudó kalap

Antal Alexa, SepsiszentgyörgyVolt nagyapónak egy sima szőrű, magas tetejű fekete kalapja. Sokszor meséltek róla. Azt mondták, hogy aki azt a kalapot a fejére teszi, mindent tud. Lám, nagyapó is milyen okos, mindenhez ért: tud olvasni az újságból, szépen szóló fűzfa sípot farag, malmot csinál a papirosból, sőt, azt is meg tudja mondani, hogy hányat mutat az óra. És mindez a sok tudomány tudjátok-e, hol van?
2017-05-20: Kiscimbora - :

Benedek Elek: Erdélyi népmondák

A várépítő meg a forrásfakasztó tündér Sok ezer esztendővel ezelőtt két tündér lakott a Tartod nevű hegyen. Ez a két tündér örökösen versengett egymással, s különösen azon verseng­tek, hogy melyik szebb a kettő közül. Hát, bizony nehéz lett volna ezt eldönteni, mert mind a kettő egyformán szép volt. Azt mondta egyszer az egyik tündér:
2017-05-06: Kiscimbora - :

Kovács András Ferenc: Sárkány apó

Vénhedt sárkány vagyok én, hej, az idő halad: Mesevilág küldi már kicsiny nyugdíjamat.
2017-05-06: Kiscimbora - :

Benedek Elek: Az ikrek

Szilvási Magor rajzaNem tudom, kinek higgyek, mert az egyik azt mondja, hogy Székelykő várát az óriások építették, a másik meg azt, hogy Thoroczkai Vendel vajda őkigyelme, ennek előtte hatszáz esztendővel. Akkor, mikor jöttek a tatárok. Már akárki építette, a tatárjáráskor Thoroczkai Vendel uramé volt a vár, mely a magas hegy tetejéről büszkén nézett le Torockószentgyörgyre.
2017-05-06: Kiscimbora - :

Így megy, amikor ostobának neveznekLett népmese

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy gazda, akinek három fia volt: két okos, egy ostoba. Az idősebbeket – azokat az okosakat – kitaníttatta fazekasoknak, de az ostobát otthon tartotta, mert az semmilyen munkára nem volt alkalmas. De az ostoba otthon sem sokat dolgozott, többnyire csak a kemencepadkán heverészett.
2017-04-22: Kiscimbora - :

Páskándi Géza: Szelíd állatkert

Papp Zoltán Magor, SepsiszentgyörgyMinden békés, semmi zordas, sose éhes itt az ordas, nem üvölt a pávián, úgy hallgat, mint hátsó padban, ha nem készült – Fábián.
2017-04-22: Kiscimbora - :

Páskándi Géza: Bemutatom az igazi állatokat

A víziló A víziló olyan ló, nem zabot fal, vízfaló, nem patkolja patkoló. Istállója – vízistálló, sose mondják néki: Ráró, nem amolyan pejparipa.
2017-04-22: Kiscimbora - :

A furfangos székely menyecskeBukovinai székely népmesék

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s annak egy felesége. Hát az az asszony sohase azt csinálta, amit kellett volna. Ha az ura mondott neki valamit, hogy így csinálj, kedves feleségem, azért se úgy csinált. Ha azt mondta neki, kedves feleségem, azt nem kell csinálni, azért is megcsinálta. Volt baja vele elég a szegény embernek.
2017-04-22: Kiscimbora - :

A csirketojásBukovinai székely népmesék

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény asszony, s annak a szegény asszonynak volt tizenkilenc tojáskája s egy kotlócskája. Hát bizony megültette, s az egyik tojásból egy akkora hatalmas csirke kelt ki, hogy még akkora csirkét senki se látott. De alig bújt ki a tojásból, valahogy a kotló kiment a kert mellett, s a csirke is kibújt a kerítésen, s oda a kapu eleibe akkorát tudott az a naposcsirke tojni, hogy a forgalmat megállította. Jöttek a szekerek megrakva gabonával, búzával, árpával, rozzsal, de bizony a tojástól senki se tudott se erre, se arra menni, mindenki meg kellett álljon.
2017-04-15: Kiscimbora - :

Benedek Elek: A nyulacska harangocskája

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját.
2017-04-15: Kiscimbora - :

Öt tojásBukovinai székely népmese

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény leszerelt katona. Ahogy ment, baktatott hazafelé, nem volt egy fillér se a zsebében. Betért egy kocsmába.
2017-04-15: Kiscimbora - :

Háromszéki locsolóversek

Asztalos Dóra, BarótFlóra hegyén én is kertészkedtem, Hogy itt is leány van, ide is eljöttem. Állj elé, virágszál, a megöntözésre, Hogy jobban viruljál az Édes kertjébe. Tojást elé, leány, mert itt a víz készen, Amit megmondottam, minnyát meg is lészen. Köszönöm leánynak szép tojásadását, Áldja meg az Isten e háznak gazdáját, Gazdájával együtt ékes gazdasszonyát, Ragyogó fáklyával rakja meg udvarát, Piros hajnal után hozza fel a napját. (Angyalos)
2017-04-08: Kiscimbora - :

Benedek Elek: Öcsike nadselű gondolatai és csínytevéseiZsugori bácsi bűnhődése, avagy hogy lett a nehéz táskából még nehezebb

Amint tetszik tudni, édes nagyapóka lelkem, a kisbaconi nyaralás után egyenest Cenci néni rózsadombi kertjét szerencséltettem, s amíg lehullott az első hó, itt őszültem. (Ha lehet nyaralni, mért ne lehetne őszülni?)
2017-04-08: Kiscimbora - :

Mészöly Miklós: Virágok beszélgetése

Udvardi Iringó, SepsiszentgyörgyA boglárka beszélte a búzavirágnak, a búzavirág a zsályának – így tudtam meg Jeszenák Kránicz történetét, érdemes meghallgatni.