Sepsiszentgyörgy, 2018. január 19., péntek 15:35
Köszöntjük Sára, Máriusz nevű olvasóinkat!
Kultúra » Kiscimbora
2018-01-13: Kiscimbora - :

Konsza Samu: Háromszéki magyar népköltés

Bortnyik György fotója a Székely Nemzeti Múzeum fotótárábólDecemberben múlt 130 éve, hogy 1887. december 15-én Nagybaconban megszületett Konsza Samu. Elemi iskoláit szülőfalujában, középiskoláit a székelyudvarhelyi Református Kollégiumban végezte, 1913-ban a budapesti egyetemen szerzett magyar–latin szakos tanári oklevelet. 1912-től a szászvárosi Kun Kollégiumban tanított, 1925-től a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban, ahol 1948-ig tanár (1943–44-ben igazgató), 1948 és 1957 között nyugdíjas tanárként könyvtáros volt. 1927-től diákjai bevonásával Háromszék jó részére kiterjedő gyűjtőmozgalmat szervezett. Ennek eredménye főműve, a Háromszéki magyar népköltészet, amely több mint másfél ezer népköltési alkotást tartalmaz 60 háromszéki faluból.
2018-01-13: Kiscimbora - :

Mondókák

2018-01-13: Kiscimbora - :

János vitéz

Egyszer volt egy tó. Ez a tó innet hej de messze volt! Ha jól tudom, még a tetvek országán es túl volt. Elég a hezza, hogy volt egy tó, de lehet, hogy még ma es megvan.
2018-01-13: Kiscimbora - :

A nyúlacska harangocskája

Papp Zalán Magor, SepsiszentgyörgyEgyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyúlacska. Ennek a nyúlacskának volt egy szépen szóló harangocskája.
2018-01-06: Kiscimbora - :

Zelk Zoltán: Négy vándor

Pieter Bruegel: Téli táj korcsolyázókkalA világ végétől kilenc lépésnyire, de az is lehet, hogy tízre, volt egy hegy. A hegy mögött egy icipici patakocska folydogált, amiben mákszem nagyságú halak játszadoztak, s olyan kicsi békák ugráltak a partján, hogy csak a szél és a falevelek látták őket.
2018-01-06: Kiscimbora - :

Benedek Elek: A parázs

Volt egyszer egy szegény ember meg egy szegény asszony. Szegények is voltak, öregek is voltak, csak úgy tengődtek-lengődtek egy napról a másra.
2018-01-06: Kiscimbora - :

Ludwig Bechstein: Az icike-picike emberke

Élt egyszer egy faluban három vidám legény: egy kovács, egy szabó meg egy vadász. Elhatározták, hogy elmennek világgá. Útjuk egy sűrű erdőn vezetett keresztül. Egy házikóhoz értek. Tárva-nyitva állt, s a szobában égett a mécses, de egy teremtett lelket sem találtak se bent, se kint.
2017-12-23: Kiscimbora - :

Móra Ferenc: Tél apó haragjaKarácsony

Régen történt, biz ez régen. Abban az időben, mikor még tűzön aszalták a jeget, jégre tették a meleget.
2017-12-16: Kiscimbora - :

Benedek Elek: Szent László

A legenda képes elbeszélése a Magyar Anjou-legendáriumban: 1. A király kereszttel védekezik a démon ellen; 2. Szent László harca a kunokkal; 3. Szent László megsebesül; 4. Szent László birkózik a kunnal, akinek lábát a lány elvágja.Szent László király csudálatos dolgairól regélek most, olvassátok, hallgassátok kegyeletes szívvel. Sem azelőtt, sem azóta nem volt a magyarnak királya, aki véle vetekedhetnék vitézségben.
2017-12-16: Kiscimbora - :

Lázár Ervin: Szent László legyőzi a tatárokat

Végighordozták Székelyföldön a véres kardot. – Jön a tatár! Jön a tatár!
2017-11-18: Kiscimbora - :

Ráduly János: Janka és a csitkóbogár*részletek

Ráduly János (Korond, 1937. október 27. –) néprajzkutató, mesegyűjtő, költő, műfordító Írókő Az  udvaron a diófa alatti kőasztal  körül álldogálunk. Janka – aki maholnap négyesztendős – kisebb követ (kavicsot) talál. A kavicsot végighúzza a kőasztal lapján. Meglepetten látja, hogy fehér csík marad utána. Azt mondja:
2017-11-18: Kiscimbora - :

Székely Ferenc: Rőt cseresznyefák

Ráduly János 80. születésnapjára
2017-11-18: Kiscimbora - :

Benedek Elek: A szürke

Szilvási Magor, SepsiszentgyörgyHol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, az Óperenciás-tengeren innét, volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek semmi egyebe nem volt a világon, csak egy szürke lova. Azzal mindennap eljárt a szárazmalomba őrölni, úgy éldegélt egyik napról a másra. Hát egy esztendőig, kettőig ment, ahogy ment a dolog, hanem egyszer a szürke megunta, hogy mindig csak egyedül járjon, mondta a gazdájának:
2017-10-07: Kiscimbora - :

Benedek Elek: Szemet szemért

Sajgó Tamás, SepsiszentgyörgyHol volt, hol nem volt, nem tudom, merre volt, de valahol mégis volt – volt egyszer egy cigány meg egy molnár. Hiszitek, nem hiszitek, elég az, hogy a cigány komája volt a molnárnak: ez tartott keresztvíz alá egy purdét. No, ha komaságban voltak, a cigány, mikor őrletnivalója volt, mindig a komájához vitte. Gondolta, hogy az ő kedves komája nem vesz vámot.
2017-10-07: Kiscimbora - :

Radnóti Miklós: Október

Hűvös arany szél lobog, leülnek a vándorok.
2017-10-07: Kiscimbora - :

DizsikoÖrmény népmese

Dizsiko szegény, szerencsétlen flótás volt. Két sovány kecske meg egy kajla szarvú tehénke volt összes vagyona. Gonosz felesége folyton bosszantotta, és egyre hajtogatta: – Eredj el messze földre pénzt keresni, hozzál haza pénzt, ruhát, s vegyél ökröket, juhokat meg lovakat.
2017-09-23: Kiscimbora - :

Benedek Elek: A szegény ember és a róka

Tóth Boróka, SepsiszentgyörgyVolt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek két ökröcskéje s egy kicsi szántóföldje volt minden gazdagsága. Ez a föld is messze, kint az erdő szélén volt, mikor termett gabonát, mikor nem.
2017-09-23: Kiscimbora - :

Ha összefogsz, erőre kapszUjgur népmese

Hajdan-hajdanán volt egy öreganyó meg egy öregapó. Összes jószáguk egy öreg szamár volt. E szamara megvénülte miatt az öreg igen bosszankodott.
2017-09-09: Kiscimbora - :

Benedek Elek: Az árvalányhaj

Szabó-Kövendi Zelinda, LécfalvaHol volt, hol nem volt, hetedhét országon innét, az Óperenciás-tengeren túl, volt egyszer egy király. Ennek a királynak kilenc országa volt, s a kilenc országra három leánya. Szép volt mind a három, különösen a legfiatalabb.
2017-09-09: Kiscimbora - :

Addig nyújtózkodjál, ameddig a takaród érÖrmény népmese

Eyszer egy király magához hívatta országának valamennyi szabóját, hogy varrjanak neki egy takarót, amely se nem rövid, se nem hosszú, hanem éppen az ő termetéhez való legyen. A szabók közül egyik sem tudta teljesíteni a király kívánságát, s ezért a király mindnyájuknak leüttette a fejét.
2017-09-09: Kiscimbora - :

A bölcs takácsÖrmény népmese

Történt egyszer, hogy a király éppen a trónján ült, mikor messze vidékről jött hozzá egy vándor, aki se szó, se beszéd, egy kört húzott botjával a trón köré, és némán félreállt. A király mindebből semmit sem értett. Egybehívta az egész udvarát, de azok sem igazodtak el a dologban.
2017-09-02: Kiscimbora - :

CsudatarisznyaCigány mese

Szilágyi Zselyke, SepsiszentgyörgyHol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt, mint szitán a lyuk. Bizony sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni.
2017-09-02: Kiscimbora - :

Benedek Elek: Deák Balázs

Deák Balázsról emlékezem mostan, arról a bátor jobbágyemberről, aki Szent László királyt egy ízben szörnyű haláltól mentette meg.