Sepsiszentgyörgy, 2017. szeptember 24., vasárnap 06:18
Köszöntjük Gellért, Mercédesz nevű olvasóinkat!
Kultúra » Kiscimbora
2017-09-23: Kiscimbora - :

Benedek Elek: A szegény ember és a róka

Tóth Boróka, SepsiszentgyörgyVolt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek két ökröcskéje s egy kicsi szántóföldje volt minden gazdagsága. Ez a föld is messze, kint az erdő szélén volt, mikor termett gabonát, mikor nem.
2017-09-23: Kiscimbora - :

Ha összefogsz, erőre kapszUjgur népmese

Hajdan-hajdanán volt egy öreganyó meg egy öregapó. Összes jószáguk egy öreg szamár volt. E szamara megvénülte miatt az öreg igen bosszankodott.
2017-09-09: Kiscimbora - :

Benedek Elek: Az árvalányhaj

Szabó-Kövendi Zelinda, LécfalvaHol volt, hol nem volt, hetedhét országon innét, az Óperenciás-tengeren túl, volt egyszer egy király. Ennek a királynak kilenc országa volt, s a kilenc országra három leánya. Szép volt mind a három, különösen a legfiatalabb.
2017-09-09: Kiscimbora - :

Addig nyújtózkodjál, ameddig a takaród érÖrmény népmese

Eyszer egy király magához hívatta országának valamennyi szabóját, hogy varrjanak neki egy takarót, amely se nem rövid, se nem hosszú, hanem éppen az ő termetéhez való legyen. A szabók közül egyik sem tudta teljesíteni a király kívánságát, s ezért a király mindnyájuknak leüttette a fejét.
2017-09-09: Kiscimbora - :

A bölcs takácsÖrmény népmese

Történt egyszer, hogy a király éppen a trónján ült, mikor messze vidékről jött hozzá egy vándor, aki se szó, se beszéd, egy kört húzott botjával a trón köré, és némán félreállt. A király mindebből semmit sem értett. Egybehívta az egész udvarát, de azok sem igazodtak el a dologban.
2017-09-02: Kiscimbora - :

CsudatarisznyaCigány mese

Szilágyi Zselyke, SepsiszentgyörgyHol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt, mint szitán a lyuk. Bizony sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni.
2017-09-02: Kiscimbora - :

Benedek Elek: Deák Balázs

Deák Balázsról emlékezem mostan, arról a bátor jobbágyemberről, aki Szent László királyt egy ízben szörnyű haláltól mentette meg.
2017-08-26: Kiscimbora - :

Utassy József :Lúdláb, kacsaláb

Lúdláb, kacsaláb, kacsalábon forgó kastély ez a ház, vagy ahhoz hasonló:     lúdláb, kacsaláb,     kacsalábon forgó!
2017-08-26: Kiscimbora - :

LepényesőIndiai népmese

Botos Rebeka Boglárka, LécfalvaEgyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy Rámpur nevű falucskában egy Rámú nevű paraszt. Okos, csavaros észjárású ember volt. Amilyen furfangos volt Rámú, olyan ostoba és pletykás volt a felesége. Sok bosszúságot kellett nyelnie Rámúnak az asszony miatt. Soha nem mondott el neki semmi titkot, mert ha néha napján megtette, percek alatt az egész falu arról beszélt. A világ legnagyobb pletykafészke volt az asszony.
2017-08-12: Kiscimbora - :

Kányádi Sándor: A tavon

Szúnyog zirreg a tó fölött, bűvöli a béka. Alig várja, hogy leszálljon elé a zsombékra.
2017-08-12: Kiscimbora - :

Gárdonyi Géza: Miknyi kis emberek

Kiss Zselyke, SepsiszentgyörgyOlvastam egyszer egy mesét. Az volt abban, hogy egy ember elaludt az erdőn. Miknyi kis emberek bújtak elő a fűszálak közül s ezt kiáltották: – Micsoda óriás! Kötözzük meg, hogy el ne taposson bennünket!
2017-08-12: Kiscimbora - :

A bűvös gyűrűÖrmény népmese

Élt egyszer egy öreg anyóka, volt egy fia. Az anyó mindegyre oktatta fiát, hogy sem embernek, sem állatnak, sem semmiféle élőnek ne ártson. Szegényesen éltek. A fiú mindennap kiment az erdőre rőzsét szedni, s vitte a hátán, a piacon aztán eladta, és az árán kenyeret vett magának meg édesanyjának.
2017-08-05: Kiscimbora - :

Radnóti Miklós: Augusztus

A harsány napsütésben oly csapzott már a rét és sárgáll már a lomb közt a szép aranyranét. Mókus sivít már és a büszke vadgesztenyén is szúr a tüske.
2017-08-05: Kiscimbora - :

Benedek Elek: A kolozsvári bíró

Kovács Edina, BarótNemhiába szerette a nép Mátyás királyt: nem volt több hozzá hasonlatos királya a magyaroknak. Amint neszét vette, hogy itt vagy ott erősen sanyargatják a szegény földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában – álruhába öltözött, s úgy ment színről színre, látni a valóságot.
2017-08-05: Kiscimbora - :

A róka meg a sündisznóErdélyi szász népmesék

Ez alkalommal a nyúl is kicsúszott a róka karmai közül, s ravaszdi koma nemsokára csillapíthatatlan éhséget érzett. Csapzott bundával kergén szaladgált ide-oda egy frissen szántott földön, és mérgében egerek után szimatolt. Közben egy sündisznóra bukkant. A sün nyugodtan ült egy egérlyuk előtt, és éppen akkor kezdett hozzá a falatozáshoz.
2017-08-05: Kiscimbora - :

A farkas hazamegy erdei otthonába, és bűnbánatot tartErdélyi szász népmesék

A farkas leverten, rossz­kedvűen baktatott az erdő felé. Átkozta a sorsát, hogy az mindig csak szerencsétlenséget juttat neki osztályrészül: Mindennapi eledelem
2017-07-22: Kiscimbora - :

Kovács András Ferenc: Szép a szoknyám…

Új a szoknyám – játszi fodrán körhintáz a pillanat, mint tengerhab röpke bokrán rezzenő ezüsthalak…
2017-07-22: Kiscimbora - :

Benedek Elek: A kápolna harangja

Fodor Hanna, SepsiszentgyörgyRéges-régen, sok száz esztendővel ennek előtte tündérek is laktak a Szent Anna-tóban, akik esténként feljöttek a tó színére, ottan játszottak, enyelegtek, közben-közben énekeltek, olyan szépen, olyan édesen, hogy aki hallotta, azt hitte, mennyből leszállottak az angyalok, azok énekelnek.
2017-07-22: Kiscimbora - :

Zelk Zoltán: Kutyaváros

A hold nem tudta mire vélni a dolgot, a csillagok is összesúgtak-búgtak csodálkozásukban, s alig várták, hogy fölszálljon hozzájuk a szél, s elmondja, mi történt az erdőben. De hát a szél csak másnap repült fel hozzájuk, addig mit se tudhattak a különös eseményről. Szerencsére én előbb találkoztam a széllel, nekem elmondta, s így én is elmondom nektek.
2017-07-15: Kiscimbora - :

Radnóti Miklós: Július

Düh csikarja fenn a felhőt, fintorog. Nedves hajjal futkároznak meztélábas záporok.
2017-07-15: Kiscimbora - :

Kriza János: A szegény csizmadia és a Szélkirály

Albert Fruzsina, SepsiszentgyörgyAnnyi gyermeke volt egy csizmadiának, mint a rosta lyuka, még eggyel több. A szegény ember éjet és napot eggyé tett, úgy dolgozott, hogy ezt a sok gyermeket eltarthassa, mégis neki Péntek urammal kellett rokonságot tartani, vagyis mindennap böjtölni, hogy napról napra elélhessenek.
2017-07-15: Kiscimbora - :

Zelk Zoltán: Egy búzaszem története

Meleg, kora nyári délután volt, a búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó fürj- és fogolycsaládok már csomagoltak; tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. Gondterhesen készülődtek: hol találnak ilyen jó otthont, amely így megvédi kicsinyeiket a vércsék és a puskagolyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól.
2017-06-17: Kiscimbora - :

Zelk Zoltán: Vakáció

Hova menjünk, milyen tájra? Hegyre talán vagy pusztára?
2017-06-17: Kiscimbora - :

Norvég népmesék: Az eszes lány

Élt egyszer egy család: apa, anya meg a lányuk. A lány eladósorba került, de nemigen nyüzsögtek körülötte a legények. Már húszéves is elmúlt, a faluban vénlánynak számított, amikor egy napon beállított hozzájuk egy idegen vidékről való legény azzal, hogy ha megértenék egymást a lánnyal, ő feleségül kérné.
2017-06-17: Kiscimbora - :

Norvég népmesék: A róka mint pásztor

Egy asszony pásztort akart fogadni, és se a falujában, se a közeli tanyákon nem talált alkalmas embert. Elindult hát az erdőn keresztül, hogy talán a hegyeken túl, a szomszéd járásban akad olyan, akire jószágát rábízhatja. Ahogy megy, mendegél, szembejön vele a medve, és tudakolja:
2017-05-27: Kiscimbora - :

Lackfi János: Tanári ária

Csillag István illusztrációjaVan, aki nem ért valamit vagy mehetünk tovább? Mit lehet itt nem érteni, nyissak egy óvodát?
Szavazás
Online látogatók
BNR Valutaárfolyam
1 USD = 3.8316 RON
100 HUF = 1.4834 RON
1 EUR = 4.5950 RON
Várható időjárás Sepsiszentgyörgyön
Most megy a TV-ben: