Sepsiszentgyörgy, 2018. január 20., szombat 11:00
Köszöntjük Fábián, Sebestyén nevű olvasóinkat!
Kultúra
2018-01-20: Képzőművészet - :

Csóka Szilárd Zsolt tárlata a Lábas Házban

Jelenlét, 2017Elsőre tájképeket látunk. Íme, a természet látványai, sokszor idilli és mindig kissé álomszerű szűrőn át tekintve. Erős hangulatuk magával ragad – de talán inkább természeti látomások...  Az ember jelenlétének nyomait tartalmazzák, egy olyan entitásét, amely nem behatolóként van jelen, hanem  magától értetődően része a látványnak. Jelenléte egyszerre mutat harmóniát a környezettel, részvételt és egységet a különös térrel, ugyanakkor az antropocén kor jellegzetes disszonanciáját is hordozza. A táj hibrid, hiszen a természet lenyűgöző részletei, nagysága és végtelensége ötvöződik saját lelki és gondolati konstrukcióinkkal, tárgyformációkkal és tárgyak képeivel.
2018-01-20: Irodalom - Fekete Vince:

Szemlér Ferenc: Válogatott versek

Negyven éve hunyt el a költő (1906. április 3.–1978. január 9.)Ha valaki végképp eltűnni látszik a XX. századi irodalomtörténet süllyesztőjében: ő az. Olvasni ugyanis nem (nagyon) olvassák, szavalni nem szavalják, neve és életműve az irodalomtörténetek és a könyvtárak raktárai mélyén szunnyad, várva az újrafelfedezését. Ezek így nagyon kegyetlen mondatok. Amikor azonban fellapoztam a marosvásárhelyi orvos-költő barátomtól ajándékba kapott, a harmincas évek elején megjelent kötetét, az volt az érzésem, hogy méltatlanul van ott, ahol van, és hogy megérdemli, hogy újra elővegyük, kihalásszuk abból a vélt vagy valós süllyesztőből.
2018-01-20: Irodalom - :

Szemlér Ferenc: Ily álomban

Annak jó, akit álmában ér a halál, mert épp azt álmodja, hogy szép teli kedvvel ballag
2018-01-20: Irodalom - :

Király Farkas: Sortűz 1.

Csillag István rajzaRománia, 1989. szeptember 29. Hiába a magasság, hiába a gravitációs gyorsulás, ha az anyag puha: a madárszar szinte észrevétlenül ütközött Jovan jobb vállába. Alig hallatszott a becsapódás, a pottyantásra is csak azért figyelt fel, mert az ürülék elenyésző része az arcát is elérte.
2018-01-20: Irodalom - :

Faludy György: Óda a magyar nyelvhez

Faludy György: Óda a magyar nyelvhez           Most, hogy szobámban ér az est setétje,             te jutsz eszembe, Szent Gellért cselédje,
2018-01-20: Irodalom - :

Orbán János Dénes: Polkorrekt irodalmi átiratok

Berzsenyi DánielAz újidiotizmusnak való kényszeres megfelelés fenyegeti a művészetet és a kultúrát Sajnos, egyesek értelmezésében a nyugati civilizációhoz való tartozás abban nyilvánul meg, hogy a hasonszőrű kreténségekkel kicsiny honunk életébe is bele kell rondítani. Például a liberális szellemi transzvesztiták rácuppantak Jókai Mór, Katona József, Berzsenyi és más klasszikusok tankönyveinkből való kisöprésére is. Nemtelen és nemzettelen, az idők próbáját ki nem állt kortárs művekre cserélnék nagyjaink műremekeit.
2018-01-20: Irodalom - :

Utassy József: VadászdalocskaKiscimbora

Róka, terítsd le a bundád! Hideg a föld, minden havas. Hová térdeljen, ha jön a hóvirágbűvölő tavasz?
2018-01-20: Irodalom - :

Veress Miklós: JégKiscimbora

Jég! Jég! Jég! Palota az ég!
2018-01-20: Irodalom - :

Zelk Zoltán: Téli fákKiscimbora

Nem fáztok, ti téli fák, mikor meztelen az ág?
2018-01-20: Irodalom - :

Mészöly Miklós: JégvirágKiscimbora

Mesélik, hogy élt egyszer egy öreg Mutatványos, akinek a jámborságán kívül semmi egyebe nem volt, csak egy furulyája meg három bábuja: az Okos, a Bolondos és az Éhes. Evvel a három fickóval járta a világot faluról falura, városról városra, kora tavasztól késő őszig. A rozoga kordét az öreg maga húzta, a bábuk meg közben egy kosárban heverésztek puha bársonytakarón. A legkisebb szüntelen libacombot majszolt, a középső folyton az orrát-fülét mozgatta, a legnagyobb pedig egyre-másra bölcseket mondott – egyszer ilyet: „Kis tó, nagy tó, mindegyikben víz van”, máskor meg effélét: „Az égen sok a csillag, a földön sok a kavics.”
2018-01-20: Irodalom - :

Benedek Elek: FélszKiscimbora

Kiss Zselyke Boglárka, SepsiszentgyörgyVolt egyszer egy király, s annak a királynak egy olyan kedves kutyája, hogy azt a világ minden kincséért másnak nem adta volna. A királynak egyetlen leánya volt, azt is eljegyezte a szomszéd királyfi. Ennek a királyfinak erősen megtetszett a kutya, hanem a királytól nem is merte kérni. Nem is kérte a királytól, hanem kérte a jegybéli mátkájától, addig kérte, addig istenkedett neki, hogy egyszer sem a király, sem a királyné nem volt otthon, s odaadta a kutyát a királyfinak.
2018-01-13: Kultúra - :

Kettős házasságokSzilveszter a színházban Kézdivásárhelyen

Fotó: Dénes BotondKézdivásárhelyen a tavaly szilveszteri Ray Cooney-darab előzményművével köszöntötte a 2018-as esztendőt a Városi Színház társulata.
2018-01-13: Kultúra - Nagy B. Sándor:

Varázslat és illúziórombolásSzilveszter a színházban Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Barabás ZsoltKülönös koktélt kevert nekünk szilveszterre Sardar Tagirovsky és a Tamási Áron Színház társulata, amelyben az émelyítően édes ízektől a kesernyésen és fanyaron át a savanyúig mindenfélét ízlelhettünk. Carlo Goldoni az olasz komédia nagymestere, akinek Chioggiai csetepaté című darabjából árad a szerelem, a szenvedély, a mediterrán virtus és forrófejűség, és aki, bár többnyire karikírozza szereplőit, alapvetően mégis szeretnivalónak ábrázolja őket a pletykák, veszekedések, családi és családok közötti perpatvarok színes forgatagában.
2018-01-13: Kiscimbora - :

Konsza Samu: Háromszéki magyar népköltés

Bortnyik György fotója a Székely Nemzeti Múzeum fotótárábólDecemberben múlt 130 éve, hogy 1887. december 15-én Nagybaconban megszületett Konsza Samu. Elemi iskoláit szülőfalujában, középiskoláit a székelyudvarhelyi Református Kollégiumban végezte, 1913-ban a budapesti egyetemen szerzett magyar–latin szakos tanári oklevelet. 1912-től a szászvárosi Kun Kollégiumban tanított, 1925-től a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban, ahol 1948-ig tanár (1943–44-ben igazgató), 1948 és 1957 között nyugdíjas tanárként könyvtáros volt. 1927-től diákjai bevonásával Háromszék jó részére kiterjedő gyűjtőmozgalmat szervezett. Ennek eredménye főműve, a Háromszéki magyar népköltészet, amely több mint másfél ezer népköltési alkotást tartalmaz 60 háromszéki faluból.
2018-01-13: Kiscimbora - :

Mondókák

2018-01-13: Kiscimbora - :

János vitéz

Egyszer volt egy tó. Ez a tó innet hej de messze volt! Ha jól tudom, még a tetvek országán es túl volt. Elég a hezza, hogy volt egy tó, de lehet, hogy még ma es megvan.
2018-01-13: Kiscimbora - :

A nyúlacska harangocskája

Papp Zalán Magor, SepsiszentgyörgyEgyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyúlacska. Ennek a nyúlacskának volt egy szépen szóló harangocskája.
2018-01-06: Kultúra - Csinta Samu:

Örökség hordozója, hagyaték letéteményeseBeszélgetés Ungureanu-Szabó Annával, a bukaresti Madrigál kamarakórus karnagyával

Örökség hordozója, hagyaték letéteményese (Beszélgetés Ungureanu-Szabó Annával, a bukaresti Madrigál kamarakórus karnagyával)Egy zenei óriás árnyékából kinőve lett a világhírű Madrigál kamarakórus karnagya. Beszélgetés a szinte népmesei bravúrt véghezvitt sepsiszentgyörgyi származású Ungureanu-Szabó Anna karnaggyal, aki zenészei számára egyszerre igyekszik anya, főnök, biztonsági szelep lenni.
2018-01-06: Irodalom - :

Elekes Ferenc: Útszéli szobraimTárca

Elekes Ferenc: Útszéli szobraim (Tárca)Szép ember volt a bözödi néptanács titkára. Keményített, hófehér inget viselt és olyan nyakkendőt, amelynek megkötését reggeltől délig sem tudtam volna rendesen bevégezni. Vékonyan rajzolt mosolyát csak arra használta, hogy ép fogsora éppen csak kivillanjon.
2018-01-06: Irodalom - :

Bálint Mária: Füstöl a bakterházTárca

Péter Alpár rajzaÚj forgalmista érkezett a faluba, odaadták neki a vasút melletti kis őrházat, szedje rendbe, ott lakhat, hiszen a helybeli pályaőrnek saját háza van. Városi csóró – mondták az effélékre, nem is ment semmire, amíg a falusi fiúk nem segítettek neki.
2018-01-06: Kiscimbora - :

Zelk Zoltán: Négy vándor

Pieter Bruegel: Téli táj korcsolyázókkalA világ végétől kilenc lépésnyire, de az is lehet, hogy tízre, volt egy hegy. A hegy mögött egy icipici patakocska folydogált, amiben mákszem nagyságú halak játszadoztak, s olyan kicsi békák ugráltak a partján, hogy csak a szél és a falevelek látták őket.
2018-01-06: Kiscimbora - :

Benedek Elek: A parázs

Volt egyszer egy szegény ember meg egy szegény asszony. Szegények is voltak, öregek is voltak, csak úgy tengődtek-lengődtek egy napról a másra.
2018-01-06: Kiscimbora - :

Ludwig Bechstein: Az icike-picike emberke

Élt egyszer egy faluban három vidám legény: egy kovács, egy szabó meg egy vadász. Elhatározták, hogy elmennek világgá. Útjuk egy sűrű erdőn vezetett keresztül. Egy házikóhoz értek. Tárva-nyitva állt, s a szobában égett a mécses, de egy teremtett lelket sem találtak se bent, se kint.
2017-12-30: Irodalom - :

Hosszú Zoltán: Kárujval bévivők a nyulat

Könczey Elemér rajzaHát Imre Lázár meglövé a vadnyulat. Essék belé a suj a nyulába. Bár ne lőtt vóna. Met éppen a kapu előtt üldögéltünk a sógorommal, mikor lógatta lefelé az úton nagy vadászpuskáson. S ez a bolondforma Káruj, mámind a sógorom, ahogy a nyulat a Lázár kezibe meglátta, minnyát késértésbe esett (met fúrt bolondságon jár neki es az esze), s aszongya nekem, hogy:
2017-12-30: Irodalom - Csinta Samu:

Ha három, akkor annyi legyen – Beszélgetés Szilágyi István Príma-díjas íróval

Ha három, akkor annyi legyen – Beszélgetés Szilágyi István Príma-díjas íróvalAz Utunk-főszerkesztő-helyetteseként, majd a Helikon vezetőjeként igazi intézményteremtő ember, aki azt tartja, ha összesen három elfogadható írást tud produkálni, akkor annyi legyen. Szilágyi István íróval beszélgettünk mozdonyvezetéstől a partiumi külső világ különösen gazdag nyelvéig.
2017-12-23: Irodalom - :

Fekete István: Karácsony éjjel

A konyhából behallatszott a tűz pattogása, de aztán betették az ajtót s a kocsmában csend lett. A bádog lámpaernyő karimája némán hajlongott a repedezett gerendán, és amint a láng megbillent, mintha valaki sóhajtott volna.
2017-12-23: Irodalom - :

Pilinszky János: Tűz és szalmaKarácsony

Péter Alpár rajzaKik veszik körül a betlehemi jászolt? Nem a történetit, a valóságosat, hanem azt, ami a századok során a képzőművészeti alkotásokban realizálódott? Valamennyien ismerjük őket: az angyalokat és a csillagot, a barlangot és a barmokat, a pásztorokat és a térdeplő három királyt. S tudjuk azt is: a valóságban némileg másképp történt. A képzelet kikerekítette és átalakította a valóságot.
2017-12-23: Kiscimbora - :

Móra Ferenc: Tél apó haragjaKarácsony

Régen történt, biz ez régen. Abban az időben, mikor még tűzön aszalták a jeget, jégre tették a meleget.