Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. március 1., szerda 19:47
Köszöntjük Albin nevű olvasóinkat!
Kultúra
2017-02-25: Irodalom - :

A bátyám lakodalmaBenedek Elek

Czegő Ábel, SepsiszentgyörgyHallgassatok ide, gyerekek, elmesélem nektek a bátyám lakodalmát. Én még csak olyan pendelyes gyerek voltam, s mondja egyszer az apám: – Eredj, fiam, a malomba, őröltess meg kilenc köböl búzát, házasodik a bátyád, hadd legyen a lakodalomra kalács elegendő.
2017-02-25: Irodalom - :

Kovács András Ferenc: Karneváli dal

Itt a farsang, fény suhan, Tavasz jön a télre! Jégen táncol, kacarász A Karnevál végre! A lányoknak kérőt szerzett, A fiúknak lúdbőrt cserzett. A lányoknak nyüstöt küldött, A fiúknak füstölt csülköt. A lányoknak hozott szekfűt, A fiúknak foszlott seprűt. Ma táncra hív a Karnevál: Szökik, vigyorog, povedál! Száz álcát hord, Maszkát – S hoz egy nagy zsák macskát!
2017-02-25: Irodalom - :

Hervay Gizella: Kobak könyve

Tréfás-mese Kobak, mondd utánam: Fafejűnek volt egy fakutyája, Gumiembernek egy gumikutyája. Fafejű egy fához kötötte fakutyáját. Gumiember egy gumifához kötötte gumikutyáját. Fafejű meglátta a gumikutyát, Gumiember meglátta a fakutyát. – Kutyagumi az orrodra, Gumikutya! – mondta Fafejű a gumikutyának. – A kutyafáját ennek a fakutyának! – mondta Gumiember a fakutyának. – Kutyagumi az orrodra! – mondta Fafejű a Gumiembernek. – A kutyafáját ennek a Fafejűnek! – mondta Gumiember a Fafejűnek. – Kutyagumi! – mondta Fafejű Gumiembernek. – Fafejű! – mondta Gumiember Fafejűnek. – Kutyagumi! – mondta a fakutya. – Fafejű! – mondta a gumikutya. A kutyafáját!
2017-02-18: Kultúra - Váry O. Péter:

A kísérletező emlékkiállítása

Albert Levente felvételeAlbert László (1926–2006) petrillai születésű, Marosvásárhelyen megtelepedett festőművész alkotásaiból nyílott az Erdélyi Művészeti Központban újabb kiállítás, az egyedi „hangú” művészt és művészetét a tegnapi megnyitón Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, az EMŰK vezetője, a kiállítás kurátora méltatta.  
2017-02-18: Kultúra - Váry O. Péter:

Kastélyokról szakszerűen

Tóth-Bartos András és Bordás Beáta. Albert Levente felvételeAz utóbbi években-évtizedekben számtalan „kastélyos” könyv jelent meg, ezek többnyire népszerűsítő jellegűek, a bennük található adatok nem mindig pontosak, hiszen általában korábbi – nem feltétlen történelmi igényű – kiadványokra támaszkodva készültek. Bordás Beáta művészettörténész az Erdélyi kastélyépítészet a historizmus korában kötetében azonban nem átveszi az információkat, hanem saját kutatásai összefoglalóját teszi az érdeklődő olvasó asztalára.  
2017-02-18: Kultúra - Iochom István:

Könczey Elemér karikatúrái a Vigadóban

A szerző felvételeA Székelyudvarhelyen született, de torjai gyökerekkel rendelkező, jelenleg Kolozsváron élő és alkotó Könczey Elemér (fotó) grafikus karikatúrakiállítása nyílt meg csütörtök este Deadline/Határidő címmel a kézdivásárhelyi Vigadó Galériában.  
2017-02-18: Kiscimbora - :

Kányádi Sándor: Hallgat az erdő

Hallgat az erdő, csöndje hatalmas; mohát kapargat benne a szarvas.
2017-02-18: Kiscimbora - :

Hervay Gizella: Festett-meseKobak könyve

A festett fiú egy képeskönyvben lakott, lepréselve. Ha Kobak letette a könyvet, a kisfiú megmerevedett, de ahogy kezébe vette, a kisfiú elprüsszentette magát, és beszélni kezdett. – Vedd le az ujjadat a hasamról! Nyomod! – kérlelte Kobakot, és Kobak udvariasan levette a nagyujját a festett fiú hasáról.
2017-02-18: Kiscimbora - :

La Fontaine: A szarvas, aki magát csodálta

Ferencz Zsombor, ÁrkosÉlt egyszer egy erdőben egy büszke szarvas. Ez a szarvas minden szarvasnál fürgébb volt; úgy tudott futni, hogy soha semmilyen vadászkutya még csak a nyomába se ért; s nem volt az a sebes sodrú patak, amelyen könnyedén át ne szökkent volna. Mintha repülne, úgy vitte a lába; de ő nem a lábára volt büszke, hanem ágas-bogas agancsára.
2017-02-18: Kiscimbora - :

G. E. Lessing: A szarvas és a róka

A róka az erdőben sétálgatott; találkozott egy tisztáson a szarvassal. A szarvas az első pillanatban megijedt, mert csak valami barnás foltot látott a rezzenő bokorban. Futni készült: ki tudja, nem vizsla vagy agár-e, de akkor meglátta a róka koma hegyes orrát, és megnyugodott.
2017-02-11: Kultúra - Ferenczes István:

Ignácz Rózsa: Torockói gyászSzékely könyvtár

Ignácz Rózsa: Torockói gyász (Székely könyvtár)A hetvenes évek elején az akkori Hargita napilaptól országjáró riportra küldtek. Torockót választottam, mert akkortájban olvastam Ignácz Rózsa Torockói gyász című regényét. Roppant kíváncsivá tett, szerettem volna látni azokat a vörössel körbefestett ablakokat, amelyek a hajdani bányászvároska örökös gyászát hirdetik. Mert nagy dolog a szabadság, amelyért nemcsak élni, de meghalni is tudnak az emberek.
2017-02-11: Kultúra - :

In memoriam Kosztándi Jenő

Háztetők télenÉlete millió gyökerű volt. Nyolcvanhetedik életévében is minden hétköznap az alkotó ember friss, teremtő szándékával dolgozott műtermében, csak a vasárnap szentségét tisztelve tartott pihenőnapot. Halála napján befejezte a havas tájban őrként várakozó fenyőfás képet (Díszben), és aznap még új festési megoldásról beszélt. Mondta: ennek a képnek befelé hívogató mélységet adott. Egy megkezdett mű félben maradt, és új vásznak fehéren árválkodnak. Életévei ellenére fiatalos útkereséssel alkotott, környezetét nevelte, ötleteivel városunk arcát szépítette.
2017-02-11: Irodalom - :

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora – részletek / 1.

Preiszler József tollrajzaA Pilvax-asztal Jókai éppen a huszadik évét töltötte be, illetve egy pár nappal volt túl rajta, mikor február elején Pestre utazott, hogy a Molnár József ügyvéd híres irodájában mintegy előkészüljön az ügyvédi cenzúrára, azt letegye, és azután végképp megtelepedjék Komáromban.
2017-02-11: Kiscimbora - :

Kovács András Ferenc: Sarkkutatósdi

Gyertek már, ti merészek, játsszunk sarkkutatósdit, nyergeljük meg a ródlit, rakjunk jégkulipintyót – játsszunk sarkkutatósdit!
2017-02-11: Kiscimbora - :

Zelk Zoltán: A bűvös cipó

Bordás Zsanett, SepsiszentgyörgyTíz lépésre is alig lehetett látni az utcán, olyan nagy köd volt, az emberek siettek, hogy minél előbb otthon lehessenek a meleg kályha mellett. Csak Jóskának nem volt hová sietnie. Ott állt a gesztenyesütő mellett, hogy legalább a hátát érje egy kis meleg.
2017-02-11: Kiscimbora - :

Botikó bácsi befalazza ÖcsikétBenedek Elek: Öcsike nadselű gondolatai és csínytevései

Volt idő, még nem is olyan rég, édes nagyapó, lelkem, hogy csudálkoztam magán, olvasván Édes anyaföldem című könyvét, amelyben még a két-három esztendős korában történt dolgokra is emlékszik. Most, hogy elég jó eredménnyel letettem a vizsgát a gimnázium második osztályából, vagyis harmadik gimnazistának érzem magam, nem csudálkozom már, hogy nagyapó lelkében feltámadtak a réges-régi történetek, mert lám, már az én lelkem mélyéről is felkerekedik sok minden gyermekkori emlék. Ezek közé tartozik a Botikó Bálint bácsival való esetem.
2017-02-04: Képzőművészet - :

Szoborerdő KézdivásárhelyenIlés-Muszka Rudolf és Vargha Mihály kiállítása

Vargha Mihály szobraiHárom fontos pillére van e tárlatnak. Először is a kettejük művészetben fogant barátsága. Ugyanakkor a szülőváros, iskolás éveik városa, Kézdivásárhely iránti ragaszkodásuk. A szülőváros számukra olyan képzet, amelyet magukkal vihetnek bármikor, tágíthatják határait. És harmadikként ott az iskola, a rajzosztály, az egykori tanárok, diáktársak, a KÖZÖSSÉG iránti tisztelet, amelyre és akikre büszkék. Vargha Mihály a 40 éves rajztagozatra emlékezve jó értelemben vett boszorkánykonyhához hasonlítja a második emeleti rajztermet, gipsz izomemberrel, görög istenekkel, terpentinszaggal, múzeumokat megszégyenítő bokálygyűjteménnyel, no meg nagy tudású, fegyelmet követelő, de nagyon szerethető tanárokkal.
2017-02-04: Képzőművészet - :

Búcsú Kosztándi Jenőtől

Búcsú Kosztándi JenőtőlKosztándi Jenő tanárom volt a kézdivásárhelyi rajziskolában. Sok társammal egyetemben ő „fertőzött meg” művészettel, az ő irányítása és példája hatására döntöttem a művészi pálya mellett. Egykori tanáromtól búcsúzni nehéz feladat. Hogyan lehet múlt időben beszélni egy emberről, akinek nemcsak a hivatásomat, de világlátásomat is köszönhetem? Hogyan lehet belesűríteni egy búcsúlevélbe azt a sok törődést, szeretetet, amit rám és társaimra pazarolt, azt a sokszínű tudást, amit nekünk átadott?
2017-02-04: Képzőművészet - :

Koszorúk, kövek, rozsdákGerendi Anikó kiállítása a Lábas Házban

Koszorúk, kövek, rozsdák (Gerendi Anikó kiállítása a Lábas Házban)A jelenleg Amerikában élő művésznő a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán végzett. Ipari formatervezőként, művészetterapeutaként dolgozott, de foglalkozott alkalmazott grafikával, bélyegtervezéssel is. Meghatározó alakja volt a 80-as években a nagyváradi 35-ös Műhelynek. Pályafutása alatt rengeteg egyéni és csoportos kiállításon vett részt, jó néhány nemzetközi grafikai biennálén díjazták munkáit.
2017-02-04: Irodalom - :

Bogdán László: A vers születése, avagy hogyan nem tanultam meg ugatni

Azon a márciusi estén szél cibálta az utcai gázlángokat, az ablaktáblák tompán remegtek, és néhány korhely odalenn az utcán kornyikálva a csatornákat hangosan megdöngette. Rubin teát ittunk a sárga lámpafényben.
2017-02-04: Irodalom - :

Bogdán László versei

Bogdán László verseiAz  erdélyi  történet  IV. Ady Csucsán, az ablakból nézi a menekülőket „Dolgaink romoltak. Mégse tűztünk el innen. Akkor is itt maradtunk, amikor mások futottak?” Csinszka dadája már sírt. Csucsai ablakunkból néztem, rossz szekereken menekültek a népek. Hosszú századok óta mindig csak menekültek. Török, tatár és muszka, labancok, martalócok. Áradás, visszavont kegy, hajójegy, adósságok. Ki tehette, erdőkben keresett menedéket. Ilyenkor mire gondol az égben fenn az Isten? Futnak ágrólszakadtak. Bosszúállók a győzők. Vérre szomjúzó csordák fosztogatják a várost. Ilyenkor elfordul? Sír? Mit akarhat az Isten? Rossz szekerek viszik. A vesztes visszafordul. Fénybe fürdetné arcát, míg a nap is el nem vész.
2017-02-04: Irodalom - :

Bogdán László új könyvei –

Bogdán László új könyvei – Az önpusztítás módozatai és Ha mégis visszamennék – megrendelhetőek az erdélyi webes könyváruházakban: Idea könyvtér – erdélyi magyar könyvek + Könyvek – Székelyhon.ro – Székelyföld hírportálja
2017-02-04: Irodalom - :

Bölöni Domokos: A szárnyalás megállíthatatlan!Tárca

„A csákány koppan, és lehull nevedről az ékezet...” – az önkéntes száműzetésben élt nagy magyar író Halotti beszédének mély fájdalmát szűkebb pátriánkban is átéreztük; néha tragikomikus színezetben. Panek Zoltánnál olvasható: „A 25 éves Utunk ünnepére írt humoros megemlékezésemben Félix Dzserdzsinszkijtől, a korábban a varsói nyilvános illemhelyek volt felügyelőjétől is idéztem: »Önök jól tudják, miben rejlik az én erőm: én sohasem kíméltem magam!« A nagy Ő helyett nagy A betűt szedtek, tehát: »Anök jól tudják stb.« A gépindítás előtt egy perccel vettük észre Gálfalvi Zsolttal.”
2017-02-04: Irodalom - :

Farkas Dénes: VándorszékelyTárca

Farkas Dénes: Vándorszékely (Tárca)Legtöbbünknek, ha halljuk Horger Antal nevét, nem a magyar nyelv egyik kimagasló tudósa jut eszünkbe, hanem hogy József Attila ellenszenvessé örökítette meg a nevét – talán örök időkre.
2017-02-04: Irodalom - :

Páskándi Géza: A medve

Ki ez itt, e markos fickó, barnabundás? Hát a mackó. Nehogy azt mondd néki: mackó, roppant sértődős a fickó. Becsületes nevén: medve, teljes nevén: barnamedve, s hogyha morcos, mord a kedve, birkózódna, verekedne.
2017-02-04: Irodalom - :

Zelk Zoltán: A fekete kutya meg a fehér kacsa

Papp Zalán Magor, SepsiszentgyörgyA tájat még hó lepte, az ágakat dér, a kis patak téli álmát aludta a jégtakaró alatt. Nem csoda hát, ha szaporán szedte a lábait Csörgő, a kis fekete kutya. Azon igyekezett, hogy estére már valami ház közelébe érjen, nehogy a szabadban aludjon, egy fa tövében, mint tegnap. Nem is sietett már, de szaladt a havas országúton, amikor egyszerre csak hallja, hogy megszólítják. Oldalt néz, hát egy tiszta fehér kacsa szólongatja őt az út széléről.
2017-02-04: Irodalom - :

Emerencia néni neve napjaBenedek Elek: Öcsike nadselű gondolatai és csínytevései

Éppen ezer esztendeje, édes nagyapóka, lelkem, hogy nem írtam magának, de ennek  éppen ezer oka van. Elég, ha megemlítek néhányat, nevezetesen: itt is sok a tanulnivaló, akárcsak Erdélyben, aztán sok időmet rabolja el a Világbéke című újságom szerkesztése, s nemcsak vers-, de zeneszerzéssel is foglalkozom, így aztán, bár közben sűrűn termelem a nadselű gondolatokat, nem volt időm azok megírására. De mert észrevettem, hogy a Cimbora-unokák békétlenkednek nadselű gondolataim szünetelése miatt, íme:
2017-02-02: Kultúra - :

Elhunyt Mózes Attila

Elhunyt Mózes AttilaÉletének 65. évében január 31-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Mózes Attila Márai Sándor-díjas prózaíró, irodalomkritikus, szerkesztő, a Helikon egykori munkatársa – közölte a Helikon folyóirat.  
2017-02-01: Kultúra - :

Egy erdélyi magyar hétvége Kolozsváron

Albert Levente felvételeEredetileg úgy volt, hogy január 19-én öten utazunk együtt Kolozsvárra: Ütő Gusztáv, Vin­czeffy László, Vécsi Nagy Zoltán és jómagam a Barabás Miklós Céh országos kiállítására, Enikő lányom pedig egyetemi tennivalóit intézi. Már a súlyok egyenletes elosztását is megterveztem az autóban, de Vinczeffy Lászlóéknál beütött az influenza, Vécsi Nagy Zoltánnak pedig halaszt­hatatlan hivatali dolga miatt kellett lemondania az utazásról.
2017-02-01: Kultúra - Fekete Réka:

Hatvanéves a NapsugárHáromszéken is köszöntötték a gyermeklapot

Albert Levente felvételeA sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum elemi osztályosai is csatlakoztak a Napsugár gyermeklap hatvanadik születésnapját ünneplő közös énekléshez, hétfő délben velük együtt Erdély-szerte több ezer Napsugár-olvasó ajkán csendült fel egyszerre a Van egy gyermeklapunk kincses Kolozsvárban kezdetű dal, amelynek szövegét Szabó Kinga írta, dallamát a Kaláka együttes szerezte.