Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. január 22., vasárnap 22:20
Köszöntjük Vince, Artúr nevű olvasóinkat!
Kultúra
Gazdag programmal készül az idei évre az Erdélyi Magyar Művészeti Központ. Albert Levente felvételei
2017-01-21: Kultúra - Mózes László:

Bőség az Erdélyi Művészeti Központban

Huszonhárom képzőművészeti kiállítást tervez idén Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központ (EMÜK) – közölte lapunkkal Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, a kulturális intézmény vezetője. 2017-től a központi épület mellett a Lábas Házban is az EMÜK szervezi a tárlatokat, oda kortárs erdélyi alkotók művei kerülnek. Folyamatosan növekszik a látogatók száma, szomszédos városokból is egyre többen kíváncsiak kiállításaikra, emellett bővíteni szeretnék gyűjteményüket, erősítik az iskolákkal, diákokkal való kapcsolatot, s tartalmasabbá teszik új honlapjukat is.
2017-01-21: Kultúra - Csinta Samu:

Sorsközösségben a csillagok járásávalUtolsó beszélgetés László Attila karnaggyal

Fotó: Ferencz CsabaNéhány napja voltunk kénytelenek elköszönni a sepsiszentgyörgyi kórusmuzsika egyik meghatározó személyiségétől, László Attila karnagytól. A súlyos beteg művésszel élete utolsó heteiben készült beszélgetés utolsó vallomás a zenei anyanyelv megélésének fontosságáról.
2017-01-21: Kultúra - Nagy D. István:

A „második” Bem tábornokKratochvil Károly emlékezete

Albert Levente felvételeKevésen múlott, hogy Kratochvil Károly altábornagy, a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred, majd a Székely Hadosztály parancsnoka, aki tetteiben és jellemében is csak követendő példa lehet, nem vált a méltatlanul elfeledett hősök egyikévé – hangzott el csütörtökön a Doberdó hőse – Kratochvil Károly altábornagy, a sokoldalú hazafi című vándorkiállítás megnyitóján a Székely Nemzeti Múzeumban. A viszonylag gazdag tárgyi emlékekkel is „színesített” tárlat másfél hónapig látható.  
2017-01-21: Kultúra - Fekete Réka:

Sikeres évet zárt az Osonó

Közel tízezren vettek részt tavaly a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely belföldi, valamint külföldi kulturális, oktatási és szociális programjain, előadásain, a társulat elnyerte a Regisztrált Tehetségpont minősítést, és a 2015-ös tevékenysége alapján hazai győztese volt az Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjnak.
2017-01-21: Kultúra - Iochom István:

Megújul a Szent Miklós-templomTorja

Közadakozásból újítják fel idén az altorjai Szent Miklós római katolikus templomot – tudtuk meg Hatos Mihály plébánostól, aki azt is elmondta, a tatarozás 250 ezer lejbe kerül, és az adománygyűjtés már el is kezdődött.
2017-01-21: Irodalom - :

Kányádi Sándor: „Egyetlen batyunk botunk fegyverünk az anyanyelv”A magyar kultúra napja

Kányádi Sándor: „Egyetlen batyunk botunk fegyverünk az anyanyelv” (A magyar kultúra napja)Kányádi Sándornak, a költőnek mit jelent az anyanyelv? – Nekünk egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv. Mi ebbe a nyelvbe csomagolva jöttünk több évezreden át, és érkeztünk meg ide. Elkezdtük fölvenni a hitet, hogy beilleszkedjünk ide, Európába. De úgy, hogy már-már a nyelvünk is ráment. És akkor egy vagy több szerzetes – például Pannonhalmán – körmére égő gyertyával (innen ez a szép kifejezésünk) nekiállt lefordítani egy temetkezési beszédet, mert különösen temetkezés alkalmával sajdult bele ezekbe a fiatal papokba, barátokba az, hogy az Úristennek se lehet tetsző, hogy olyan nyelven ajánljuk a magyar halott lelkét az Egek Urának, amit a végtisztességtevők nem értenek. Ezért fordították le ezt a beszédet.
2017-01-21: Irodalom - :

Kányádi Sándor: Lőrincze Lajos emlékére

porában is áldott kiért és ezerszer áldott ki által akár a szív fölött a vért szembefeszült a másvilággal meg akkor váltódott e nép és küldetését akkor kapta mikor a röggel az igék magyarul hulltak a halottra hazánkká akkor lett örökre ez a sokszor ege-se-földje töredékes nyelvünk-honunk s a jövendőbe glóriával léptünk a nyitott síron átal mondván por és hamu vagyunk.
2017-01-21: Irodalom - Farkas Árpád:

Tompa László: Válogatott versekSzékely könyvtár

Most, hogy a Székely Könyvtár jóvoltából, csaknem feledtető félszázad után ismét kezünk ügyében a hajdani „erdélyi költőtriász” (Áprily–Reményik–Tompa) egyik jelesének versei, időtállóságukat sugallja, hogy nekem is ugyanaz jut eszembe róluk, mint negyven  esztendőkkel ezelőtt.
2017-01-21: Irodalom - :

Erdélyi télbenTompa László versei

Mily szörnyű súllyal nyomja a tél a földet... Terhét a fák is görnyedve nyögik. A házak szinte megrokkannak alatta... De azért csak állnak és várják a tavaszt. Míg havat pallva a Budvár körül Sors szele sír... A sietve leszálló Szürkületben titokzatos árnyak Sunnyaszkodnak bokortól bokorig – Most minden cserje, domb rajzó mese-méhkas! Küzdelmes sorsú véreim ilyenkor Kunyhóikba húzódva éjjeleken át Hallgatják, hogy egy-egy csúf toportyán Egy kiugró bércre kiülve dudál. Hallom s hallgatom én is, tudva: ezalatt Valahol tehetetlenkedő orvosok közt Tátog levegőért a megszületni nem tudó Gondolat, míg eszméletlen milliók Ész nélkül futnak itatni szomjukat. Fény csurog rájuk nagy házcsodákról, S mormoló vörös malmok szédületében Húzza Jonny és táncol Josephine. Karomban is meg-megbizserdül a vágy: Nekivágni az élet sodróbb áramának: Lüktessen együtt életem is A nagyvárosok lüktető életével. (Él társam is ott – pár mai – legkülönb.) De mindjárt érzem: valami visszatart. Mi? Nem tudom. Ám úgy látszik: erős! Azt mondom néha: talán a gondok... család... De lehet más is – Elég, hogy maradok, A csillagokat kérdve: jön-e már tavasz? Míg havat pallva a Budvár körül Sors szele sír... kiugró bérceken Toportyán dudál – s véreimmel a tél Felbonthatatlanul egybeölel –
2017-01-21: Irodalom - :

Csordás Mihály: Házak a felhőkbenTárca

KUN JÁNOS (Békésszentandrás) grafikáiIlyenkor a tél ködéből előtűnve, ha utazótáskával megérkezünk a faluba, és ha régi szokás szerint senki sem hányta el a járdáról a havat, végigbukdácsolunk a kocsiút fagyos göröngyein mindenkori otthonunk felé. Gyorsan szemünkbe tűnik: itt egy szán elhaladt már, nyomában nem ér térdig a hó. Fenséges jóérzésünkben nem vesszük észre a központ emeletes kockaházait, a két nagy üzlet fényreklámos épületét, az iskola modern tornatermét és a csorba nyárfasort a hibátlan tegnapinak a helyén… Az ablakokban díszlő fenyőfák varázsa még hat.
2017-01-21: Irodalom - :

ÉrtékteremtőkSzékely Ferenc ötödik interjúkötete

Értékteremtők (Székely Ferenc ötödik interjúkötete)Hálás műfaj az interjú. Beszélgetős műfaj lévén, különösen a tévében és rádióban használják előszeretettel. Az írott sajtósok is kedvelik. Az olvasó és hallgató is szereti, mert az emberi gyarlóság már csak olyan, hogy szeretünk mások gondjairól, bajairól hallani, olvasni, hátha gyógyírt találunk, akár icipicit is, a sajátunkra, de ha kárörvendezhetünk, azt sem vetjük meg.
2017-01-21: Irodalom - :

Bálint Mária: KutyahidegTárca

Bálint Mária: Kutyahideg (Tárca)Emberemlékezet óta nem volt ilyen  kutyahideg január, mondá néhány viszonylag fiatal ember, s rögvest iskolaszünetet rendeltek el az ország fővárosában s huszonkét megyéjében, de még a bukaresti egyetemek kapuit is becsukták három napra, nehogy a fagy foga magasabb tudásszinteket is elérjen. S valóban megkötött a hideg az egyébként leghűvösebb székelyföldi településeken is, vízesések, szökőkutak dermedtek szoborrá, az „égető hidegben” oktatási inézmények, épületszárnyak kaptak lángra, s a patikák, orvosi rendelők megteltek köhécselő emberekkel.
2017-01-21: Irodalom - :

Éva és a libaNemes Nagy Ágnes

Fülöp Edina Henriette, SepsiszentgyörgyJeges vízben, sűrű hóban libák úsztak a folyóban. Lubickoltak, verekedtek, estefelé hazamentek. De egy liba elmaradt, tiblábolt a domb alatt, vergölődött jó sokáig, felért a hó a hasáig. Éva akkor leszaladt, felkapta a madarat, hű! nehéz volt, mint a só, sárga lába csupa hó. Furcsa is a libaláb: volna tollas legalább, hártyás ujja puszta, pőre, nincs cipője, csak a bőre. Éva, amint karba kapta, kesztyűjével tisztogatta, futott vele, úgy cipelte, szinte vállig fölemelte, liba nyaka válla mellett hosszú sálként hátra-lengett. Vitte Éva a libát, mint egy nagy, kövér babát, fönt a dombon földre rakta, havas tollát simogatta, de az rá se hallgatott, azt se mondta: jónapot – háttal fordult, s hófehéren elgyalogolt a sötétben.
2017-01-21: Irodalom - :

A kályha és a tűzPáskándi Géza

A Kályha és a Tűz békességben éltek, naponta beszélgettek, duruzsolgattak erről-arról. A Kályha nagyon szerette a Tüzet, a Tűz is a Kályhát. Hanem a Tűz néha eltűnt a Kályhából, elindult világgá, s amikor visszajött, mindig más volt. A Kályha megkérdezte: – Hol jártál, kedves Tűz?
2017-01-21: Irodalom - :

Füst kisasszony, Korom úrfiPáskándi Géza

Hol, hol nem, egy nagy kéményben élt Korom úrfi. Ahogy ott éldegélt, mindennap elsuhant a szeme előtt egy csudaszép leány. Hosszú haja volt, és olyan fátyol lebegett körülötte, amilyen még egy királyleánynak sem igen van. Beleszeretett Korom úrfi az örökösen elsuhanó leányba, aki nem volt más, mint a szépséges Füst kisasszony.
2017-01-21: Irodalom - :

GyufafejPáskándi Géza

Egy dobozban, kis dobozban, amit néha skatulyának szoktak hívni, élt egy sereg gyufafej. Mindük közül a legkisebb, egy gyufafej-kisgyermek volt a nagyon-nagyszájú. – Nem nyugszom én addig, amíg a nap lángjával az én kicsi lobbanásom össze nem mérhetem. Kacagtak a többiek, csak úgy rengett a doboz.
2017-01-21: Irodalom - :

Öcsike palacsintázikBenedek Elek: Öcsike nadselű gondolatai és csínytevései

Édes nagyapóka, lelkem, hál’ istennek szabad vagyok, mint a madár, és újra termelhetem a nadselű gondolatokat, sőt, feleleveníthetem szép gyerekkorom nadselű gondolatait is. Ezek közé tartozik, amikor a konyhából kiszalasztottam a jó Zsuzsi nénit, a mi szakácsnénkat, akinek én kedvence voltam, s vagyok ma is, s leszek mindörökké, mert ha őt tréfálom is meg a nadselű gondolatommal, egy kicsit úgy tesz, mintha haragudna, aztán titkon nekem juttatja a legjobb falatokat.
2017-01-14: Irodalom - :

Szilágyi N. Sándor: Bukaresti mozaikkockák4.

Csillag István illusztrációjaTizennyolc év alatt a bukarestiekkel, az utca emberével nekem mint „hazai márkájú” magyarnak semminemű konfliktusom nem volt magyarságom miatt. (Egyszer szólt rám a troliban egy férfi, hogy miért beszélek magyarul, erdélyie­sen lágyított mássalhangzókkal színezve román beszédét.) Azt viszont többször tapasztaltam, hogy hirtelen mekkora becsbe kerültem, mihelyt kiderült, hogy magyar vagyok.
2017-01-14: Irodalom - :

Kányádi Sándor: Aki fázik

Aki fázik, vacogjon, fújja körmét, topogjon, földig érő kucsmába, nyakig érő csizmába, burkolózzék bundába, bújjon be a dunyhába, üljön rá a kályhára – mindjárt megmelegszik.
2017-01-14: Irodalom - :

A jóságos tündér és a tizenkét hónapszlovén népmese

Burián Barbara, SepsiszentgyörgyHol volt, hol nem volt, volt egyszer egy gonosz mostoha, aki édeslányát jobban szerette, mint a szeme világát, de mostohalányát, Maricát teljes szívéből, teljes lelkéből gyűlölte. A kislány nem állhatott meg előtte. Ha szerét ejthette, kínozta, gyötörte, szeretett volna tőle mielőbb megszabadulni. Egy napon mind a két lányt elküldte a folyóra, hogy gyapjút mossanak. Az édeslányának fehér gyapjút adott, a mostohának pedig feketét lökött oda, és ezt parancsolta neki:
2017-01-14: Irodalom - :

Pacsuli néni sétálni megyBenedek Elek: Öcsike nadselű gondolatai és csínytevései

Édes nagyapóka, lelkem, figyeljen ide, hadd mondok el Pacsuli néniről egy újabb történetet. Remélem, nem feledte el, hogy Pacsu­li néni igazi neve Orsolya, de úgy pacsulizza magát, hogy ráragadt a Pacsuli név. Nyár elején történt, hogy Pacsuli néni kitekintett rózsadombi villájának ablakán, s átszellemülten sikított fel: Ah, de pompás az idő! Nosza, nyomban összevissza pacsulizta magát, aztán vette kedves régi napernyőjét, szólította még kedvesebb kutyuskáját, Dodót, szalagot meg pórázt kötött a nyakára, s szép csendesen elindult a Rózsadombon, be a város felé.
2017-01-14: Színház az egész világ - Nagy B. Sándor:

Bohóckodás felsőfokon

Pénz az égből. FOTÓ: Barabás ZsoltUgyanannak a szerzőnek két nagyon hasonló jellegű darabját mutatta be szilveszter estéjén a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház és a kézdivásárhelyi Városi Színház társulata: Ray Cooney kortárs brit drámaíró a bohózat nagymestere, akinek 1962-től máig mintegy negyedszáz színpadi műve látott napvilágot, amelyek nagyon sok nyelvre lefordítva bizonyos szempontból meghatározták az elmúlt fél évszázad vígjáték-irodalmát. Magyar nyelvterületen talán A miniszter félrelép című darabját ismerik a legtöbben a különböző filmfeldolgozások nyomán, de valamennyi más művét is nagy sikerrel játszották és játsszák itthon és szerte a világon. A most bemutatott Pénz az égből (Sepsiszentgyörgy) és Ketten a neten (Kézdivásárhely) című bohózatok sok szempontból hasonlítanak egymáshoz, és annyira hasonló jellegű előadások is születtek belőlük, hogy célszerűnek tartottam összevonni méltatásukat.
2017-01-07: Kultúra - :

Máthé László: Halott IkaroszEgyéni kiállítás, Kézdivásárhely, Vigadó

Máthé László: Halott Ikarosz (Egyéni kiállítás, Kézdivásárhely, Vigadó)Máthé László kiállítá­saival vissza-visszatér városunkba, ahol rajz tagozatos kisiskolás élményei mellett érzékeny szociális kötődéseit, a művészlét zsigereinek mélységeiből és szorongó vágyakozásaiból a felülemelkedés sikeres küzdelmét mutatja fel. A kolozsvári képzőművészeti egyetemen doktorandusz, ösztöndíjasként nemrég részképzésen  franciaországi tanulmányúton vett részt, majd egy berlini galériánál két hónapot gyakornokoskodott.
2017-01-07: Kultúra - :

Kovács István: Jánossal azon az őszönNagy Lajos doktornak és Lenkének

Az Elérhetetlen földről útnak indulva címről címre araszoltunk fél Erdélyen át a Vitorlaének költőit keresve…
2017-01-07: Irodalom - :

Elekes Ferenc: Átszállás KocsárdonTárca

Péter Alpár grafikájaHa véletlenül egy napon megjön a behívóm, nem fogok habozni. Azonnal indulok a frontra. Vagyis Brüsszelbe. Ott van most a harctér. A Donnál a front meggondolta magát, kanyarodott egyet, és meg sem állt Brüsszelig. Most ott van. Szereti ott. Meg is szépült egészen, rendbe van téve. Brüsszelben szebb a harctér, mint másfelé. Ott nagy élvezettel lehet küzdeni. A boldog jövőért. És én imádok nagy élvezettel küzdeni. A boldog jövőért.
2017-01-07: Irodalom - :

Szilágyi N. Sándor: Bukaresti mozaikkockák3.

Csillag István illusztrációjaOdaállok a sor végére, előttem-mellettem egy ötven körüli munkásasszony. Hallgatunk egy darabig, de két-három percnél nem bírja tovább. Felém fordul, a szemembe néz, és kérdez valamit, mindegy, mit, fő, hogy a kapcsolat létrejöjjön.
2017-01-07: Kiscimbora - :

Weöres Sándor: Ujjé!-vi mese

Mesét mondok, dí-dá-dú, egyszer volt egy százlábú.
2017-01-07: Kiscimbora - :

A tizenkét hónapgörög mese

Szőcs Kinga Boróka, BarótHol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreganyó, aki gyógynövényeket gyűjtött az erdőben. Egy nap egy barlangra lett figyelmes. Óvatosan, vigyázva bedugta a fejét, s uramfia, ugyancsak elcsodálkozott. Tizenkét egyforma suhancot látott ott egy padkán ülni egymás mellett, szép sorjában. Voltak köztük lányok és fiúk, az egyik fehérben volt, a másik zöldben, a harmadik aranysárgában: ők voltak a tizenkét hónap. Meg is kérdezték az öreganyót:
2017-01-07: Kiscimbora - :

Benedek Elek: Az aranypálca

Volt egyszer egy öreg király s annak három fia. A fiúk megegyeztek, hogy elmennek országot-világot látni, de hárman háromfelé. A legidősebb azt mondta, hogy ő megy napnyugatnak, mert ott aranyfák vannak, s azokról ő aranyleveleket szed. A középső azt mondta, hogy ő északnak megy, s onnét drágaköveket hoz. A legkisebb azt mondta, őneki nem kell semmiféle kincs, megy a tengerre, hogy ott lásson, halljon s tanuljon.
2017-01-07: Színház az egész világ - Csinta Samu:

Egy műhelyben Al PacinóvalBeszélgetés Skovrán Tünde színésznővel

Egy műhelyben Al Pacinóval (Beszélgetés Skovrán Tünde színésznővel )Sepsiszentgyörgyről indult, Kolozsváron ugrott fel az utolsó vonatra, ma Los Angelesben él és tervezget. Skovrán Tündével arról beszélgettünk, miért olyan a színészeknek Hollywood hangulata, mint a hajdani kalandorok számára az aranyláz, és miként kell lavírozni a nő-színésznő-üzletasszony háromszögben.