Nyomtatott újság megrendelése Paypal-al

Megrendelési periódus:

Kezdési dátum:


Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz


Sepsiszentgyörgy, 2017. július 28., péntek 07:36
Köszöntjük Szabolcs nevű olvasóinkat!
Kultúra
2017-07-22: Kultúra - :

Czakó Gábor: Nyelvédesanyánk / 2.A képiség

Nyelvünk fájának gyökérzete a hangértemény meg a gyökrend, lombja-virága az „őskori” analógiás gondolkodás látás-logikája. Tehát a képiség, a szemléletesség, mely nyelvédesanyánk minden gyermeke számára azonnal érthetővé teszi a régen vagy akár frissen alkotott szavakat és kifejezéseket: „Gallérunk alá pökik a német.” (Pázmány Péter, XVII. sz.) Újabban: „A csatár áthámozta magát a védőkön.” Máskor: „átkígyózott a védelmen”. (Tévériporterek)
2017-07-22: Kultúra - :

Kapui Ágota: Ébreszd fel

Ébreszd fel mind az alvó szavakat te nyomoronc kit földre húz az ág is add meg a sorsnak vágyó önmagad ha lámpás léted többé nem világít ne akaszd szögre rongy útravalód mit anyanyelvből szőtt a múlt neked és kihímezte álmokkal a szót a rímekkel vert szép emlékezet Ébreszd fel azt ki hozzád gügyögött a bölcsőhalál szánkra kékült csendjét a szenderedő anyanyelvgyököt s a fiók mélyén szunnyadó kelengyét hol ösvény volt még végtelen utad mint madártoll lebegve hullsz oda s ha szigorral tekint rád jó Urad ne mondj nemet az ámenre soha
2017-07-22: Képzőművészet - :

Banner Zoltán: Antal Imre festő- és grafikusművész

Templom előtt (1982)A moldvai és a gyimesi csángók huszadik századi művelődéstörténetében Antal Imre az első olyan hivatásos festő és grafikus, aki magát az életformát absztrahálja, tagolja, szellemíti művészi formák rendszerévé.
2017-07-22: Képzőművészet - :

Illyés Gyula: Csángók

Kivánkoztam a csángókhoz, a künnrekedt pusztázókhoz, Bukovinát sose láttam, bele mégis visszavágytam.
2017-07-22: Kiscimbora - :

Kovács András Ferenc: Szép a szoknyám…

Új a szoknyám – játszi fodrán körhintáz a pillanat, mint tengerhab röpke bokrán rezzenő ezüsthalak…
2017-07-22: Kiscimbora - :

Benedek Elek: A kápolna harangja

Fodor Hanna, SepsiszentgyörgyRéges-régen, sok száz esztendővel ennek előtte tündérek is laktak a Szent Anna-tóban, akik esténként feljöttek a tó színére, ottan játszottak, enyelegtek, közben-közben énekeltek, olyan szépen, olyan édesen, hogy aki hallotta, azt hitte, mennyből leszállottak az angyalok, azok énekelnek.
2017-07-22: Kiscimbora - :

Zelk Zoltán: Kutyaváros

A hold nem tudta mire vélni a dolgot, a csillagok is összesúgtak-búgtak csodálkozásukban, s alig várták, hogy fölszálljon hozzájuk a szél, s elmondja, mi történt az erdőben. De hát a szél csak másnap repült fel hozzájuk, addig mit se tudhattak a különös eseményről. Szerencsére én előbb találkoztam a széllel, nekem elmondta, s így én is elmondom nektek.
2017-07-17: Kultúrkert - Ferencz Csaba:

Alpesi fesztiválonKórusaink Európában

A Cantus Firmus székely népviseletben vonult felHogy hazai viszonylatban Sepsiszentgyörgy kórusnagyhatalom, már senki számára nem kérdés. De hogy Európa-szerte is így jelenünk meg, ez egy idei nyári nemzetközi fesztiválon vált nyilvánvalóvá.
2017-07-17: Kultúrkert - Hecser László:

Kártyán a betyárok

Kártyán a betyárokNem Harras Rudolf, Tell Vilmos, a Kuoni pásztor, Reding Itell, Geszler Hermann, Fürst Walter,  Rudenz Ulrich vagy a Stüszi vadász, hanem Rózsa Sándor, Angyal Bandi, Zöld Marci, Bogár Imre, Sobri Jóska, Milfajt Ferkó, Savanyó Jóska, Oroszlán Pali, Vidróczki Marci, Mészáros Pali, Jáger Jóska és Sisa Pista, azaz a leghírhedtebb betyárok elevenednek meg a Vargyas Ildikó által készített magyar kártyákon. A Magyar örökség – IV. Erdővidéki Honismereti Szabadegyetem és Táborban bemutatott kártyák képeit nem a képzelet szülte: némelyik betyárról készült korabeli kép, mások megrajzolásakor a körözvények részletes szövege jelentett támpontot a művész számára.
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa versei

A. Túri Zsuzsa verseiA költő – még ha művelt is – nem föltétlenül a verseiben akar okos lenni. Azokban érzelmeinek, indulatainak enged szabad folyást elsősorban.
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa: Isten és ember

Istenben az ember emberben az Isten
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa: Futórózsa utca

Fülledt este volt a Futórózsa utcán anyám magassarkú szandálját levette aprócska porfoltok lettek minden ujján „Mert töri a lábam” – közölte nevetve
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa: SolarisFarkas Árpádnak

Eltűnt már előlem több ezerszer – bennem csillagok vacognak – örvénylő csendben tükör-rendszer üzen a múlt
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa: Mennék

Mennék én utánad. Jól tudod, hogy mennék. Rohannék vagy szállnék (nem is lényeges), keresném az álmot, miben éltünk nemrég, hajtana hiányod, ami tényleges.
2017-07-15: Irodalom - :

A. Túri Zsuzsa: Galamb és hollóSzécsi Margitnak

Fehér galambot szikrázó télben, fekete hollót végtelen éjben nem látni lentről, szállhatsz az égig, homlokod íve hiába fénylik,
2017-07-15: Irodalom - :

Szurkos András: És mégis mozog...Morfondír

Nyári vihar fogaiBebeszélték, lőjünk mindenre, ami él és mozog. Azt hittük, az él, ami mozog. Jól hittük, de zavart keltett, hogy minden mozog. Minden él, ami mozog, a lehullt levél is? Nem csak azért mozog, mert felkapja a szél?
2017-07-15: Kiscimbora - :

Radnóti Miklós: Július

Düh csikarja fenn a felhőt, fintorog. Nedves hajjal futkároznak meztélábas záporok.
2017-07-15: Kiscimbora - :

Kriza János: A szegény csizmadia és a Szélkirály

Albert Fruzsina, SepsiszentgyörgyAnnyi gyermeke volt egy csizmadiának, mint a rosta lyuka, még eggyel több. A szegény ember éjet és napot eggyé tett, úgy dolgozott, hogy ezt a sok gyermeket eltarthassa, mégis neki Péntek urammal kellett rokonságot tartani, vagyis mindennap böjtölni, hogy napról napra elélhessenek.
2017-07-15: Kiscimbora - :

Zelk Zoltán: Egy búzaszem története

Meleg, kora nyári délután volt, a búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó fürj- és fogolycsaládok már csomagoltak; tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. Gondterhesen készülődtek: hol találnak ilyen jó otthont, amely így megvédi kicsinyeiket a vércsék és a puskagolyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól.
2017-07-08: Kultúra - :

Képmások másképpenHárom művész tárlata a Lábas Házban

Fazakas Ildikó: Időrajzok, 2017Fazakas Ildikó csíkszerdai képzőművész Időrajzok című installációja érzelmes emlékezés. Vásznai ablaksötétítőként állják útját a kitekintésnek. Nincs kilátás, csak miután belső képeinkkel megküzdöttünk. Archiválja a családi veszteségeket. A korán elvesztett családtagokat.
2017-07-08: Kultúra - :

Czakó Gábor: NyelvédesanyánkNyelvrégészeti bevezető

  A régész az ősök tárgyi hagyatékából olvassa ki a hajdaniak viselt dolgait. A nyelvrégész a nyelvben kutakodik ugyanezért. Különleges kincsesbányák a népdalok, közmondások, szólások, de a magányos szavak is! Jó előre bocsátani, hogy a nyelvrégészet nem a szavak eredetét, ilyen-olyan származását stb. kutatja, hanem a bennük rögzült jelentést, továbbá ennek kapcsolatait.
2017-07-08: Irodalom - :

Arany János: Mátyás anyjaKiscimbora

Szilágyi Örzsébet Levelét megirta;
2017-07-08: Irodalom - :

Mátyás király és a fát ültető öregemberKiscimbora

Mátyás király, ahogy járt-kelt az országban, egyszer meglátott egy fát ültető öregembert. Mellélovagolt, s kötözködve így szólt hozzá:
2017-07-08: Irodalom - :

Mátyás király és a beteg kisbéresKiscimbora

Mátyás diák korában is sokat járta az országot, ismerkedett a nép életével. Egy alkalommal, ahogy vándorolt, meglátott egy jómódú gazdát, aki egyedül szántogatott. Kérdezte Mátyás:
2017-07-08: Irodalom - :

Mátyás király koldusnak öltözöttKiscimbora

Nagy Zsófia, BarótEgy napon Mátyás király koldusnak öltözött. Faluról falura járt, hogy megismerje az emberek természetét. Bekopogtatott egy gazdag paraszthoz. Illendően köszöntötte a háziakat. Ruháját látva, azok foghegyről fogadták köszönését, éppen hogy csak vakkantott a gazda.
2017-07-01: Irodalom - :

Czegő Zoltán: Katonabogárregényrészlet

Péter Alpár grafikájaiÚgy ment odébb a tél, ahogy az öreg Keresztes nagyapó, halkan. Február végén még lejött egy nagy hó, odalett az is napok alatt. Március elején már megjelentek az első virágok. Metszették a fákat, takarították a veteményeseket, a gyümölcsösöket, s haladt eléfelé, ha döcögve is, az élet.
2017-07-01: Irodalom - Molnár Vilmos:

Czegő Zoltán: KatonabogárSzékely Könyvtár

Czegő Zoltán: Katonabogár (Székely Könyvtár)Czegő Zoltán Katonabogarának cselekménye nem egy konkrét, jól beazonosítható történelmi időszakban játszódik. Ez egyfajta időtlenséget, örökérvényűséget biztosít a regénynek.
2017-07-01: Irodalom - :

Arany János: Monda Lajos, a nagy király...betét a Toldi estéje Ötödik énekéből

Szent László ábrázolása a Thuróczy KrónikábanMonda Lajos, a nagy király: Eredj szolgám, Laczfi Endre, Küldj parancsot, mint a villám, Köss nehéz szablyát övedre: A tatártól nagy veszélyben Forog Moldva, ez a véghely: A tatárra veled menjen Tízezernyi lófő székely.
2017-07-01: Színház az egész világ - Csinta Samu:

Az élet dalba sűrített történeteiBeszélgetés Szabó Tibor színművésszel

Az élet dalba sűrített történetei (Beszélgetés Szabó Tibor színművésszel)Dalok szegélyezte világ körüli útra invitálta nézőit a Szent György Napok rendezvénysorozata keretében a Tamási Áron Színház egykori színésze, Szabó Tibor. A közel tíz esztendeje Szombathelyen élő művészt azonban a vendéglátástól Claudius császárig terjedő életének körbeutazására is rábírtuk.  
2017-07-01: Színház az egész világ - Nagy B. Sándor:

Pályázatokat nyert a román színház

A sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház és a Spraiț Egyesület két fontos projektet indított útjára a színház előterében tartott sajtótájékoztatón: a D-Butan-T Országos Színházi Fesztivál második kiadását, illetve a Rá, az oroszlán című musical turnéját. Mindkét eseményt a román Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósítják meg a következő évadban.