Miklóssy Mária rajzkiállítása Kézdivásárhelyen

2017. november 11., szombat, Kultúra
Miklóssy Mária gondolkodásában a nyitott kérdések gyakoriak. Folyamatosan véleményalkotásra, mérlegelésre és ítélőképes állásfoglalásra késztet. Magas képi műveltsége egy egész élet lüktetésével képi párhuzamokat tár fel. Intellektuális játéktereken érzi jól magát, hol a rend törvénye szorítja vagy időnként hagyja kimozdulni is.
A színfoltok festői szépségének erdélyi mestere most rajzainak kulisszái közé enged bepillantást. Határozottan kijelenti, ő nem grafikus. Rajzai gondolatritmusok, ismétlődő motívumok szabad lélegzete, festmények előtanulmányai. Miniatűr képek hívják a nézőt. A formák, vonalak és színek összecsengéséből humánus világokat teremt, amelyet figyelmes képolvasattal lehet fejtegetni. Magánmitológiával rendelkezik, ahol az én koncentrikus köreinek körbejárásával elemezget. Nem az időben való előhaladás a fontos, hanem a kimerevített állókép igazságtartalma.
A táj impressziója mögött felfedezett absztrakció időtlenséget sugall. Nem aktokat rajzol, a nő nála jelkép és ikonná magasztosul. Ceruzarajzain a női formák ismétlődő ritmusa a kép dinamikájának viszonyrendszerét teremti meg álomszerű, végtelen tereken. A növényi vegetációk és kozmikus jelrendszerek gyűrűjében várakozó emberi figurák összhangjára találni. A férfi és nő kapcsolatának alakváltozatai széles skálán mozognak. A férfi faun jelenléte több képen feltűnik, provokatív jelenlétével megbontja az összhangot, a diszharmóniában dinamikus kilengés rejlik. A király és királynő festmény vázlata a kulturális minták keretében állítja helyre a mellérendelő viszonyt.
A Ketten képen a néző Plugor Sándor és felesége sorsvállalássá nemesült ikonikus arcát ismeri fel. A realisztikus ábrázolást felvállaló önportrén a gyász korai szakaszában megélt izzó fájdalmat engedi látni.
Miklóssy Mária figurális képein nem látunk öregedést, az idő lineáris előhaladásából adódó felszámolódást vagy szétesést. Helyette ciklusok jelennek meg, és járják körbe az ént az alkotónak a világról teremtett reflexióival.
A közelmúltban keletkezett Pillangó sorozat színes síkjai konstrukciókat képeznek le. Az absztrakt formákkal való kísérletezés gyakori művészetében, a dolgok és tények véletlenszerűsége mögött az egyetemes rendet keresi, ahol „törvényt sző a múlt szövedéke” – József Attilát idézve.
Rajzain a vonalak hálója, firkák játéka, betűkombinációk titkai, ismétlődő motívumok jelképtára az alkotót játszani engedi a szándékosság és véletlenszerűség fogócskájával.
 
Deák Ferenc Lóránt
Hozzászólások
Szavazás
Megalapozottnak tartja-e az európai tisztségviselők Romániát érintő bírálatait?
eredmények
szavazatok száma 112
szavazógép
2017-11-11: Kitekintő - Szurkos András:

Tűnés a járdáról!

Nincs könnyű dolguk azoknak sem, akik a kezükben tartják a világ jó részét, és irányt szabnak, mit? hogyan kell csinálni, hogy a kecske jóllakjon, s a káposztának se vesszen nyoma. Ha nem lakik jól, jön még kecskére káposzta importból, kecsesen ugrabugráljon, s döfje meg a birkát vagy a juhot. Ne őket.
2017-11-11: Kultúra - :

Ilia Mihály: Háromszéki orvosok

Dr. Nagy Lajos rétyi körorvos legújabb könyvének a tárgya ez, a címe más: Emlékezés orvosainkra (Kaláka Könyvek, Sepsiszentgyörgy, 2017). Dr. Nagy Lajos különleges orvos, aki megírta szülőfaluja, Nagyernye történetét, szerzője Réty község történetének, írt Réty jeles alakjairól, orvos kortársairól.