A magyar nyelv dicsérete

2017. november 11., szombat, Kultúra
* ...ami most csupa lustaságból, hebehurgyaságból s a magyar nyelvérzék ide s tova tökéletes kihalásából történik, az rettenetes.
Arany János
„A magyar nyelv messze áll magában. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődő nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, az erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. Az angol ember legyen büszke arra, hogy nyelve az emberi történelem eposzát tünteti fel. Ki lehet mutatni eredetét, kivehetők, szétválaszthatók benne az idegen rétegek, amelyek különböző népekkel való érintkezés során rávakolódtak. Ezzel szemben a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek. Nem az idők változásától függő naptár. Nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem alkudozik, nem ad és nem vesz senkitől. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke. Amit a tudósok nem tudnak megfejteni, azt mellőzik. Ez a nyelvészetben is így van, éppen úgy, mint a régészetben. Az egyiptomi régi templomok egyetlen kőből készült padolatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömegeket. A magyar nyelv eredetisége, még ennél is csodálatosabb tünemény. Aki megfejti, az isteni titkot boncoland, annak is az első tételét: – Kezdetben vala az Ige és az Ige vala az Isten, s az Isten vala az Ige. – ”
Sir John Bowring
(Sir John Bowring – 1792–1872 – angol nyelvész sok nyelvet beszélt, köztük a magyart is. Sok magyar költeményt fordított angolra. Kiadott egy verseskötetet is, – Poetry of the Magyar’s – amelynek előszavában írta nyelvünkről az itt közölt elismerő megállapítást 1830-ban.)
 
* Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként.
Kosztolányi Dezső
 
*A különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké. Velünk is ez történt. Mint jelképes erő és hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye.Kegyelet, hűség és becsület illeti őt.
Tamási Áron
Hozzászólások
Szavazás
Megalapozottnak tartja-e az európai tisztségviselők Romániát érintő bírálatait?
eredmények
szavazatok száma 112
szavazógép
2017-11-11: Kultúra - :

A magyar nyelv napja

2017-11-11: Kultúra - :

Czakó Gábor: A magyar szó ismérve (Nyelvédesanyánk / 6.)

Mai nyelvészetünk nem ismer ilyen fogalmat. Kérdésként sem teszi föl, mert tán nem tud rá válaszolni. Vagy nem akar? Esetleg nem is érdekli? Ha bárhonnan idekondul egy szó: karburátor, cséving, az ab ovo vagy kognitív paradigma, máris szökkenhet bennszülött szavaink közé. Benyomtatódhat a szótárakba, s ezzel bennszülöttnek minősül.