HulladégyűjtésTájékoztatási hibák és tévhitek

2017. november 14., kedd, Közélet
Tájékoztatási hiányosságok, valamint előírásbeli pontatlanságok nehezítik a hulladékelhordás új rendjének bevezetését, de több tévhit is él ezzel kapcsolatban. A felmerült kérdéseket igyekezett tisztázni pénteken Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, az Öko Sepsi közösségek közötti társulás elnöke és Máthé László, a hulladékbegyűjtést 38 közigazgatási egységben végző Tega Rt. vezérigazgatója.
  • Válogatják a szelektíven összegyűjtött szemetet a lécfalvi hulladékkezelő központban. A szerző felvétele
    Válogatják a szelektíven összegyűjtött szemetet a lécfalvi hulladékkezelő központban. A szerző felvétele
Problémákat tapasztaltak a kommunikáció terén, annak ellenére, hogy nyár óta nekiláttak – ismerte el Tóth-Birtan Csaba. A társulás elnöke szerint ennek két oka is van: egyrészt az új hulladékelszállítási rendre vonatkozó tanácsi határozatokat 38 önkormányzattal kellett elfogadtatni, ezért a megfogalmazásba hiba csúszott, amely összemosta Sepsiszentgyörgy és Barót esetében a háztartási vegyes hulladék, valamint a lebomló, szerves, korábban zöldként meghatározott hulladék fogalmát; másrészt a Tega Rt., valamint a megyei integrált hulladékgazdálkodásért felelős közösségek közötti társulás által közösen kibocsátott szórólap is megtévesztő információt tartalmaz. A már említett zöld hulladék elszállítását Sepsiszentgyörgy esetében is kizárja november elsejétől, miközben ez nem igaz, csak vidékre (a községekre). Az alpolgármester szerint igyekeznek mindkét hibát javítani.
„Elismételjük: a vegyes, illetve a szelektíven gyűjtött hulladékot heti váltásban – a hónap első és harmadik hetén a vegyeset, a második és negyedik héten a szelektíven gyűjtött újrahasznosíthatót (műanyag, fém, üveg) – hordja el a begyűjtő mind a községi portákról, mind a városi magánházaktól. Az újrahasznosított hulladékot a szolgáltató által biztosított átlátszó zsákba kell gyűjteni. Falvakon az eddig zöldnek nevezett lebomló, elsősorban növényi eredetű, szerves hulladékot nem szállítja el a szolgáltató, Sepsiszentgyörgyön viszont heti rendszerességgel elviszik a magánházaktól” – fogalmazott Tóth-Birtan Csaba. Arra a felvetésre, hogy több község urbanizációs folyamaton megy keresztül, így megtörténhet, hogy sokan nem vállalják, hogy komposztálót alakítsanak ki az udvarukon, az elnök és az igazgató elmondta: tisztában vannak, hogy egyesek számára ez nem megoldás. Máthé László szerint amennyiben a vegyes hulladéknak biztosított kukába fű is kerül, elszállítják. Tóth-Birtan Csaba megjegyezte: azokkal lehet gond, akik két-három tonna rothadt szénától vagy nagy mennyiségű használhatatlan terménytől akarnak megszabadulni. A szerves, főképp növényi eredetű lebomló hulladék háztáji komposztálására való áttérés egyébként szerepel a megyei hulladékgazdálkodási stratégiában, nem a köztisztasági vállalat ötlete – tették hozzá.
Tóth-Birtan Csaba arra is felhívta a figyelmet: az új elhordási rend is a stratégiához igazodik, amelyet egyrészt az uniós csatlakozáskor Románia által vállaltak, illetve az ennek hatására megváltozott hazai törvénykezés alapján állítottak össze, és amelynek elsődleges célja a lerakásra kerülő hulladék mennyi­ségének csökkentése. Az új elhordási renddel – amint azt a Tega számadatai is bizonyítják – már nőtt a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége. Tóth-Birtan Csaba felidézte: amennyi­ben a lerakóba kerülő mennyiség csökkentését nem sikerül elérni 2022-ig, az mindenképp díjemeléshez, illetve újabb illetékek alkalmazásához vezet.

Félreértések és támadások
Sepsiszentgyörgyről érkeztek tévhitekre utaló megjegyzések, rosszindulatú támadások. Egyesek szerint az új rendszert önkényesen a lakosságra erőltetik. Törvényes kötelezettségekhez való alkalmazkodásról van szó, nem a szolgáltató saját döntéséről. Tévhit továbbá, hogy ellentmond az egyéni szolgáltatási szerződések előírásának. Ezt a megállapodást az országos közszolgáltatásokat felügyelő hatóság dolgozta ki, és általános szabályokat tartalmaz, így a szolgáltató kötelezettségét, hogy egy héten egyszer a hulladékot el kell szállítania, de nem szabja meg, hogy a különböző jellegűt milyen rendszerben viszik el – fogalmazott az elnök. Felmerült, hogy a tömbházban élők, valamint a magánházak lakói között különbséget tesznek, utóbbiak hátrányára, mert őket is szelektálásra kényszerítik. A törvény (2011/211) eddig is mindenkit, természetes és jogi személyt egyaránt szelektálásra kötelezett – tisztázta Tóth-Birtan Csaba. Egy másik tévhit, hogy ez a rendszer csak a szolgáltatónak kedvez, a lakosságnak nem. Amint az Máthé László elmondásából kiderült, a szolgáltatónak egyrészt megszaporodott a munkája, a bevételei pedig csökkennek, mivel az újrahasznosítható hulladékot a lécfalvi lerakó beindulása óta már nem értékesítheti. A nehezebb anyagi helyzet miatt nem tudják egyelőre alkalmazni a házaknál az eddig érvényes jóváírást (a számla értékéből) sem az újrahasznosítható hulladék esetében, csak a hulladékudvarba behozottnál. A legsúlyosabb támadás a polgári engedetlenségre való biztatás volt: a városközpontba hordani a szemetet és ott kiönteni. Az alpolgármester szerint ez inkább személyes gőg, mert a lakosság érdekét nem szolgálhatja, a város tisztasága ellen irányul, ráadásul kihágás, ami büntethető.
Zárásként elhangzott: költséghatékonyság szempontjából az újrahasznosítható hulladék esetében a zsákos módszer most a legjobb megoldás. Egy hónapra négy zsákot osztanak ki, de igény szerint a vállalat járműveinek sofőrjeitől lehet többet kérni, vagy jelezni a cégnek, és akkor kiviszik helyszínre. Emellett a járművek szélvédőin hamarosan megjelennek a táblák, amelyek jelzik: éppen milyen hulladékot szállít.
Hozzászólások
Szavazás
Megalapozottnak tartja-e az európai tisztségviselők Romániát érintő bírálatait?
eredmények
szavazatok száma 200
szavazógép
2017-11-14: Közélet - Fekete Réka:

Felavatták a Pető-központot (Egyetemi oktatás Sepsiillyefalván)

A diakónia célja hozzásegíteni a másik embert, hogy önmaga lehessen, és ez a szolgálat mindenkori feladata az egyháznak, ugyanakkor ez a fajta segítség nem tartja függőségben azt, akire irányul – fogalmazott Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke tegnap a sepsiillyefalvi Pető András Fejlesztő- és Képzőközpont hivatalos avatóján. A létesítmény a budapesti Semmelweis Egyetem Pető András Kara első határon túli központja, ahol egyidejűleg valósul meg a konduktorképzés és a központi idegrendszeri sérült gyermekek és felnőttek rehabilitációja a konduktív nevelési módszer szerint.
2017-11-14: Közélet - Hecser László:

Feljelentés sikkasztásért (Barót)

A megyei tanfelügyelőség sikkasztás, illetve pénz nem célszerű felhasználásának gyanújával tett feljelentést a Baróti Szabó Dávid Középiskola meg nem nevezett alkalmazottjával szemben. Értesüléseink szerint a középiskola vezetősége jelezte a könyvelőségen tapasztalt rendellenességeket Lázár-Kiss Barna András polgármesternek és Kiss Imre főtanfelügyelőnek.