VisszajelzésEgy megalapozatlan panaszról

2018. január 12., péntek, Nyílttér
A 2017. december 15-ei Háromszék Az utca hangja című rovatában Gergely Sándor és Comşa Aurel az Orgona sétány egyik lépcsőházának gondozásával kapcsolatos panaszt fogalmazott meg a lakótársulás vezetőivel szemben. A válaszadás jogán néhány kiigazítást tennénk.
Köztudott, hogy egy lakótársulás három problémakörben támadható, ahol pontos nyilvántartást könyvelésileg nem lehet felállítani:
1. Lakók száma a lépcsőházban.
2. Takarítás minősége és annak valós ára.
3. Vízveszteség nagysága.
Panaszosaink mindhárom ponton támadják a gondnokot, és   munkáját bírálják.
1. A szóban forgó 10/D lépcsőháznak van felelőse, aki a lakók létszámát számon tartja, és azt a lakótársulásnak havonta írásban jelenti. Az ügyintéző ezt a jelentést veszi alapul a közköltségek kiszámításánál. Persze utólag a lakó panaszolhatja, hogy ő nem (annyit) tartózkodott otthon. Ha ilyen javítást kell eszközölni, az mindig egy lezárt hónap után történik, és bizony elég körülményes. Ilyen eset adódott a Orgona utcai 10-es tömbház D lépcsőházában is, ami miatt október hónapban és csakis abban megemelkedett a takarítás díja. Tudni kell, hogy a takarítóeszközök, -szerek is növelik a takarítás díját, szeptemberben ezért emelkedett a költség. 
2. A takarítónő leváltása kapcsán a tömbház felelősével (és nem a panaszosokkal) úgy állapodtunk meg, hogy mivel más takarítónőt nem tudunk biztosítani munkaszerződéssel – mert az akkori törvénytervezet értelmében a társadalombiztosítási járulékok összege igen magas lett volna 2, illetve 1 órai munkára, ami nem felelt volna meg a panaszosok igényeinek és akaratának (amivel különben nem minden lakó azonosul) –, a jelenlegi marad, de figyelmeztetésben részesült. Jó tudni azt is, hogy a munkaszerződéssel alkalmazottaknak joguk van az ellenük hozott határozatokkal szemben jogorvoslatot kérni, és a javukra megítélt bérkiigazítást ki kell fizetni. Ki fizette volna ki ezt a pénzt, ha a takarítónő fizetését a lakótársulás lecsökkenti, de a hanyag munkavégzés vádja nem igazolódik be? Egyébként a B lépcsőházat ugyanaz a személy takarítja, csak annak lakói megőrzik a rendet és a tisztaságot, míg a 10/D lakói inkább észrevételezésben jeleskednek. A gondnok nem lakik a B-ben.
3. Az ablakcserével kapcsolatban sem történt törvénysértés vagy gondnoki mulasztás. Jelen pillanatban 172 377 lejes novemberi közköltség mellett 980 596 lej elmaradása van a D lépcsőháznak (pontosan a lakók felének), ami a havi számla több mint ötszöröse. A javítási alapban a még be nem fizetett pénz is szerepel, de mivel az a lakók zsebében van, a meglévő összeg elégtelen volt az ablakok megrendeléséhez. A lépcsőházfelelőssel (igaz, nem a panaszosokkal) úgy állapodtunk meg, hogy még egy kis időre elmarad az ablakok kicserélése.
 4. A vízszámláról csak annyit, hogy egyetlen vízóra sincs szakszerűen felszerelve. Ezért a sok vízveszteség, de ez sem a gondnok vétke.
Végül megvilágítunk még egy kérdést. Minden lakó köteles betartani a 2007/230-as törvényt, az 1588-as kormányhatározat  űelőírásait, valamint a lakótársulás alapszabályzatába foglaltakat (ami ugyancsak törvény erejű) és más dokumentumokból – mint például a belső rendszabályzat, társulási szerződés – adódó kötelezettségeket is. Alapszabályzatunk 71-es szakasza rendelkezik arról, hogy a lakók hol és hogyan oldhatják meg panaszaikat. Első lépésként írásban kell közölni a panaszt a lakótársulással. Ha ezen a szinten nem orvosolják, akkor a panaszos a közgyűléshez fordulhat. Ha így sem oldódik meg az ügy, akkor jogorvoslatot kérhet. Itt nincs megfogalmazva más jogi személy, akinek panaszt tehet az elégedetlen lakó, de ezt a lépést is be kell tartani. És azt sem árt tudni, hogy a gondnok tisztviselő személy, az a hely pedig, ahol munkáját végzi, közterületnek minősül. Ha valaki viselkedésével sérti a tisztviselőt, vagy írásban nem igaz vádat emel ellene, akkor a tisztviselő jogi eljáráshoz folyamodhat, amit a büntető törvénykönyv szerint elemeznek az illetékesek.
Mivel a panaszosok nem osztották meg akaratukat a többi lakóval,  nem tisztségviselők, akik mindenki akaratát közvetítik, panaszukat nem tudjuk megoldani. Levelükből az is kitűnik, hogy megkerülték a tömbházfelelőst, mindenhová eljártak, csak akaratukat érvényesítsék, de nem követték a többség akaratát. A gondnok szerintünk helyesen járt el, és nem volt részrehajló, ahogy a panaszban sugallják, ugyanis ő a többség, nem az indulatos személyek szemszögéből elemzi a megoldandó problémákat.
 
Vass Csilla, Bíró Tibor
Hozzászólások
Szavazás
Megalapozottnak tartja-e az európai tisztségviselők Romániát érintő bírálatait?
eredmények
szavazatok száma 204
szavazógép
2018-01-12: Nyílttér - :

Istennel kezdtük az évet

Egyről a kettőre jutni jelszóval az ikafalvi konfirmandusok és a lányszövetség tagjai téli táborozáson vehettek részt január 3. és 5. között Tusnádfürdőn.
2018-01-12: Riport - Váry O. Péter:

Aki nem ismer lehetetlent

A semmiből egy új világot teremtettem – akár az ifjabb Bolyai szállóigévé vált mondásának para­frázisa is lehetne élete vezérelve, de ő annál szerényebb. Holott élete során mindig a semmiből vagy legalábbis nagyon kevésből kellett újat alkotnia, hiszen munkái és hobbija egyaránt ezt követelték meg. Szeles József, a Székely Nemzeti Múzeum restaurátora azonban sokkal „földhözragadtabb” jelmondat szerint éli életét: azt vallja, nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember. Hogy ez a kijelentés ne csupán üres szólam legyen, istenadta tehetsége mellett – kiváló rajzkészség, az átlagosnál jobb térlátás – rengeteg tanulásra: mindenféle anyagok ismeretére, különböző munkafolyamatok elsajátítására volt szüksége. És kitartásra, végtelen türelemre. Ehhez társul még néhány jó tulajdonsága: emberszeretete, segítőkészsége – csupa olyasmi, amivel a székelyt megáldotta a teremtő. Ráadásul jókedvében a Fennvaló karácsonyi ajándéknak adta őt közösségének.