Barangolás Háromszéken Kisgyörgy Zoltánnal

2018. február 1., csütörtök, Emlékezet

Szűk két évtized alatt harmadik kiadását érte meg Kisgyörgy Zoltán Háromszéket bemutató, Kovászna megye című útikönyve. Előző kettő 2000-ben, illetve 2009-ben a csíkszeredai Pallas-Akadémia Könyvkiadónál, a mostani felújított és bővített kiadás a budapesti Műszaki Könyvkiadónál jelent meg múlt év végén.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

A csíki kiadó Barangolás Székelyföldön című sorozatában adta ki az ismertetőt, Hargita és Maros megye után a háromszékit, a budapesti kiadó megőrizte a sorozatcímet, ám elsőként Kovászna megye leírását jelentette meg. Akár jó értelemben vett „félrevezetőnek” is nevezhetnénk a könyv amúgy elegáns borítóján levő sorozatcímet, amely főcímként ékeskedik. A kiadvány igazi útikönyv méretű, egy nagyobb zsebben elfér, hacsak nem zavaró a 310 oldalas könyv súlya. A tájékozódást segítendő, a kötetet román–magyar kétnyelvű térkép egészíti ki, ám a könyvben is találunk magyar-román és román–magyar településszótárt. A kötetet teljes egészében Albert Levente, a Háromszék fotóriportere illusztrálta. Nem csoda, hisz a könyv szerzőjével, a Háromszék 82. éves, még mindig aktív száguldó riporterével, főmunkatársával – aki egyébként hidrogeológus, helytörténész, genealógus, harangkutató – számtalanszor bejárta maga is a térséget. A munka a legjobb kezekből került ki.
Előszavában dr. Fosztó Mónika egyetemi adjunktus, tanszékvezető ekként méltatja a kiadványt: „A történelmi Háromszék, a mai székelyföldi Kovászna megye látnivalókban gazdag területe Erdélynek. Gyakorlatilag egész évben alkalmas a turizmus, a honismeret gyakorlására. Ezen a tájon is megvan minden évszaknak a maga szépsége, sokszínűsége, amely – az épített örökséggel és sok más egyéb érdekességgel – egyre több látogatót vonz. Kisgyörgy Zoltán felújított és bővített útikönyvének célja bemutatni, ismertetni ezt a sokszínűséget, a régió városait, falvait, nevezetességeit, helytörténeti érdekességeit, feleleveníteni a még élő jellegzetes néphagyományokat, életre kelő népi mesterségeket.”
A könyv megyénk bemutatásával kezdődik, az általános áttekintés mellett hegy- és vízrajzi, éghajlati, élővilágával kapcsolatos, valamint népességi adatok egészítik ki. A kötet kistérségenként mutatja be a megye minden egyes települését. Külön címszó jelzi a Zabolával összenőtt Pávát, a Kézdivásárhelybe olvadt Kézdisárfalvát, Kézdioroszfalut, Kézdiszászfalut, Fortyogófürdőt, a Maksa részeként számontartott Eresztevényt.
A kötet szerkezete a régiónként való felépítésen belül ajánlott autóutak szerinti felsorakoztatást követ. Alsó-Háromszék, Felső-Háromszék, Kászon völgye, az összefüggő római katolikus úgynevezett Szentföld, Orbaiszék, Bodza-vidék, Oltfej, Erdővidék, Székföldje kistérségen belül különböző autóutak jelennek meg, hisz egy-egy régióközpontból kiindulva bizonyos útvonalon sorakoznak a települések. A szerző a települések ismertetésekor közli a népességi adatokat, a nemzetiségi megoszlást, a fontosabb történelmi eseményeket, a műemlékeket és emlékműveket, megnevezi azok alkotóit, szálláshelyeket, étkezési lehetőségeket, a jelzett turistaösvényeket.
Kisgyörgy Zoltán gyermekkora óta járja a vidéket, otthon van az összes turistaösvényen, hisz évtizedekkel ezelőtt az ő és általa szervezett önkéntes csapat festette meg a turistajelzéseket. Bátran állíthatjuk, a szerző a megye minden egyes rögét ismeri.
Az útikönyv naprakész. Az előző kiadáshoz képest bekerültek a frissebben nyílt panziók, az azóta emelt szobrok, emlékművek. Például Berde Mózes 1848-as kormánybiztos tavaly állított szobra is bekerült a felsorolásba.
Újdonság, és emeli a kötet értékét, hogy a leírt emléktáblák szövegét kiemelve, díszes keretbe helyezve jelenítették meg. És egy másik, immár a szerzőt dicsérő újítás: a legtöbb település címszava mellé tömör leírás is került, miért is érdemes oda ellátogatni vagy csak a leírásba beleolvasni. Például: Uzon – a ’48-as önvédelmi harc kitörésének helyszíne; Kézdialmás – a szakrális faragászat központja; Orbaitelek – a falu, amely az egykori székely szék nevét őrzi; Zágon – Mikes Kelemen bölcsőhelye; Bélafalva – a Nyergestető hősének szülőfaluja; Futásfalva– búcsújáróhely stb.
A könyvet csak ajánlani tudom minden Háromszékre látogató külföldi és erdélyi turistának egyaránt, de igen hasznosan forgathatja, tanulmányozhatja minden helybeli is, mert higgyük el, szülőföldünkön is rengeteg látnivaló van.

Hozzászólások
Szavazás
Ön beoltatta-e magát koronavírus ellen?
eredmények
szavazatok száma 2637
szavazógép
2018-02-01: Emlékezet - Kisgyörgy Zoltán:

Márvány- és bronz-tanúságaink nyomában (Magunk keresése)

Szabad pillanataimban Budapest utcáit járva, lépten-nyomon olyan emléktáblákra-emlékművekre bukkantam, amelyek minket, háromszékieket vagy a tágabb értelemben vett Erdélyt kötik össze a Csonkaországgal. Ha egy emléktáblát kerestem, egy szál virágra is volt gondom, ha csak véletlenül leltem rá, csak egy főhajtásra futotta.
2018-02-01: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa, testvér, sógor és keresztapa, a lisznyói születésű, Sepsiszentgyörgyön élő
BAGOLY ANDRÁS
életének 73. évében türelemmel viselt, hosszas betegség után visszaadta lelkét ­Teremtőjének.
Temetése 2018. február 2-án, pénteken 15 órától lesz a szemerjai református ravatalozóháztól.
Részvétfogadás 14 órától.
Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzik tőle
felesége, két gyermeke és azok családja
3950/b