Petíció a székely szabadság napján

2018. március 12., hétfő, Közélet
Ma, 2018. március 10-én Marosvásárhelyen összegyűlt székelyek és a velünk szolidaritást vállalók itthon és szerte a világban, tántoríthatatlanul, a jog és a demokrácia útját járva egyhangúlag és ismételten nyilvánítjuk ki akaratunkat: követeljük Székelyföld területi autonómiáját! A székely szabadság napja az emlékezés, de ismételten a jogkövetelés napja is.
 
Romániában centenáriumi évet hirdettek, a székely önrendelkezési küzdelem is éppen egy évszázada bontotta ki szárnyait. A Székely Vértanúk emlékművénél összegyűlve mi sem természetesebb, hogy a Jókai Mór által megfogalmazott, „független nemzeti állás” jegyében, ma a nemzeti önrendelkezés eltiprását kérjük számon. Azt a jogot, amelyet eleink bírtak, s amely ma a területi autonómia intézményes kereteinek felállításával válhatna ismét valóssággá. Idén a parlament asztalán ismét ott van az autonómiát szavatoló intézményes keret törvénytervezete, így senki előtt nem titok: mit kíván a székely nép. Az ország évek óta halogatott közigazgatási átalakítása demokratikus keretet adhatna annak a reformnak is, amely biztosítaná Székelyföldnek Románián belüli önrendelkezését.
Változatlanul kijelentjük: Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, nem sérti a Székelyföldön élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, sem Románia alkotmányát! Székelyföld autonómiája – hasonlóan az európai gyakorlathoz – azt jelenti, hogy a szülőföldjén többségi székely-magyar közösség joga és tény­leges képessége saját felelősségére és az egész régió érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelően, Székelyföld területén élő minden nemzeti közösség érdekében. Ez Románia érdekeit is szolgálja. Az autonóm régió az állam és a kollektivitás között elhelyezkedő demokratikusan választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, ennek megfelelő közjogi státussal és jogosítványokkal rendelkezik.
Románia, amikor csatlakozott az Európa Tanácshoz, egyoldalú kötelezettséget vállalt a tanács 1993/1201-es ajánlásának teljesítésére, amely ezáltal kötelező érvényűvé vált. A dokumentum 11. cikkében kimondja: „Azokban a körzetekben, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak, ezen személyeknek jogukban áll, hogy sajátos történelmi és területi hely­zetüknek megfelelő és az állam nemzeti törvénykezésével össz­hangban álló helyi vagy autonóm közigazgatási szervekkel vagy különleges státussal rendelkezzenek.” Az eltelt negyed század során Románia ezt a kötelezettségvállalását nem teljesítette, az ezzel kapcsolatos párbeszédet hatóságai elutasították.
Mindezek szellemében:
Követeljük, hogy a közigazgatási átszervezés során Székelyföld alkosson önálló, autonóm jogkörökkel rendelkező közigazgatási és fejlesztési régiót a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott és a parlament elé terjesztett jogszabálytervezet alapján!
Kérjük, hogy a román kormány és parlament a közigazgatási átszervezés, a statútumtervezet vitája során tartsa tiszteletben a székelyföldi közösség akaratát és vállalt nemzetközi kötelezettségeit.
Követeljük, hogy a parlamenti vitával párhuzamosan a kormány kezdjen párbeszédet Székelyföld státusáról a székely nép legitim képviselőivel, a Székely Nemzeti Tanáccsal és a székely önkormányzatokkal!
Tiltakozunk az ellen, hogy a jogállam intézményeit az itt élő, román állampolgárságú magyarok elnyomására, megfélemlítésére és üldözésére használják!
Teljes és tényleges szabadságot és egyenlőséget akarunk Székelyföld minden lakosának!
Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek!
Marosvásárhely, 2018. március 10.
Cikk megjelenési időpontja: 2018-03-12 01:01
Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint kétirányúvá kellene-e tenni a sepsiszentgyörgyi Gábor Áron utcát?eredmények
szavazatok száma 725
szavazógép
2018-03-12: Közélet - Iochom István:

Március idusát köszöntő ünnepi tárlat (Kézdivásárhely)

Huszonkilencedik alkalommal nyílt meg tegnap délben a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum időszakos kiállítási termében a háromszéki és brassói képzőművészek március idusát köszöntő 29. ünnepi tárlata. A megnyitón a nagyszámú közönség mellett több képzőművész is jelen volt.
2018-03-13: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Címertani előadások
BARÓTON Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében ma 19 órától a magyar zászló és címer napja (március 16.) alkalmából a Tortoma Önképzőkör meghívottja, dr. Szekeres Attila István heraldikus, a Nemzetközi Címertani Akadémia levelező tagja (Sepsiszentgyörgy) Magyarország címere és zászlaja címmel tart vetített képes előadást. Házigazda Demeter Zoltán művelődésszervező.
SEPSISZENTGYÖRGYÖN a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében március 14-én, szerdán 19 órától Magyarország címere a sepsiszentgyörgyi `48-as emlékművön címmel tart előadást dr. Szekeres Attila István. Közreműködik a Vox Humana kamarakórus.