Ha Bitán zöldell a vetés

2018. március 21., szerda, Riport
Jelképes a cím, mert jellemzi a Réty községhez tartozó Bita lakosságának pillanatnyi jó közhangulatát, de azt is, hogy a helyiek el sem tudnák képzelni a kis lélekszámú település önálló közigazgatási státusát. Nem mondták ki, de érezni lehetett: a községközpont védőszárnyai alatt jól érzik magukat, a jelen gyors ütemű kihívásaival, mint például a bonyolult pályázási rendszerrel, nem biztos, hogy – ad hoc – meg tudnának küzdeni. „Nem az egyedüli kis létszámú település vagyunk, amely ebben a csónakban evez!” – mondták afféle összegzés gyanánt.
  • Albert Levente felvételei
    Albert Levente felvételei
Derűlátás bitai módon
Szabó Ernőt, a település falufelelősét, aki már fiatalabb kora miatt is együtt él a napi eseményekkel, nem lehet megkerülni. Azon van, hogy minden évben bár egy lépést tehessen előre a Feketeügy menti kistelepülés. Látogatásunk időpontjában tetőzött a Nemere-hegységből eredő és Felső-Háromszék vizeit magával hozó háromszéki folyó. A falufelelős vigyázó szeme követte a vízszint növekedését, de nem történt baj, hála a védőgátrendszernek.
Bitánál tetőzött
 
A falu bekötőútja árterületen fekszik, s itt egy szakaszon ugyan átbukott az ár, de a közlekedést nem kellett leállítani. Hogy mekkora bajokat okozott ez a folyó a gátépítések előtti időkben, arról néhai Szabó Jenő bátyánk, a Bitát nagyon szerető matuzsálem, az emlékkopják tehetséges és szerény faragómestere mesélt, aki egyik beszélgetésünk alkalmával elmondta, hogy az „ánti időkben olyan is megtörtént, hogy a Feketeügy felvette a temető egy részét!”
 
Biztató a zöldülő mező
– Valóban biztató. Szépen kel a vetés, s bár a viruló repce nem a miénk, a föld a Timate Kft. tulajdona, abban is lehet gyönyörködni. Nem volt sok hó, nem túl magas a talaj nedvességtartalma, az utolsó eső nagyon jól fogott, pótolta a hólevet, s a kevés napsütéstől is zöldellni kezdett a vidék. Mezei útjaink jó állapotban vannak, de ilyenkor a figyelmes helybeli nem járja azokat. Gépeim pihennek. Én is mezőművelő vagyok, a magamét s azokét művelem, akik arra már nem képesek – mondta a falufelelős.
Nemcsak az ébredező természet és a zöldellő mező biztató, hanem az a vidám énekszó is, amely a helybeli egy-négyosztályos iskolában fogadott, ahol Csősz Anna tanítónőt köszöntöttük. Maréknyi tanítványával, óvodásokkal és iskolásokkal napok óta gyakorolták azt az 1848, te csillag című ünnepi műsort, amelyet sikerrel mutattak be március 15-én a helybelieknek.
Egyelőre még gond nélkül
 
 Mit mond a tanácstag? – kérdeztük Szabó Ernőt.
– Rövid leszek. Öröm, hogy a rétyi községvezetés pályázattal pénzt nyert a Feketeügyön átfekvő új híd megépítésére, és aszfaltoztatják a falun áthaladó főutat. A vasúti pályatesttel lezáródó, leromlott burkolatú főút hosszabb, mint a megpályázott rész, de ígéretet kaptunk, és mi, a faluközösség is segítünk abban, hogy a hiányzó mintegy 300 métert önerőből kiegészíthessék. Az út két oldalán szabályszerű vízlefolyók és gyalogjárók is épülnek, remény van, hogy a csordából hazatérő szarvasmarhák ezután nem fogják betaposni a sáncokat.
Szabó Ernő
 
Miként azt Dombora Lehel, Réty község polgármestere elmondta: egy esztendeje tettük le a pályázatot a Helyi Fejlesztések Országos Programjához, és a szerződést éppen a napokban írtuk alá Bukarestben. Következik a közbeszerzések sokszor hosszú folyamata. Örvendünk, ugyanis ebben a nyertes pályázatban benne van a szacsvai bekötőút teljes felújítása és aszfaltozása is. Bitának nincs, nem lehet oka aggodalomra, mert infrastruktúrája ütemesen fejlődik. Az ivóvíz- és a szennyvízcsatorna már kiépült. Sajnos, kevesen csatlakoztak rá, de tudni kell, hogy az aszfaltozás után már nem lesz erre lehetőség – fejezte be Dombora Lehel.
 
Egy szál haranggal
Bitán a két világháború sebei máig sem gyógyultak be: egy szál harangja maradt a 230 lelket számláló református gyülekezetnek. Sokat áldoztak a harangokra, és beszolgáltatásukkal a magyar haza védelmét szolgálták a régi bitaiak. Érdekes a történetük: 1759-ben az eklézsiának két harangja volt. A kisebben ez a felirat állt: „Gloria in excelsis Deo. Anno 1759” (Dicsőség a magasságban Istennek). A nagyobbik időközben elhasadt, és 100 esztendő múlva újraöntették sepsiszentgyörgyi Kiss István harangmívessel („Isten dicsőségére újraöntette a bitai ev. ref. szent eklesia 1859”). 1914-ben ezt a két harangot összeolvasztatták, és anyagából két új harangot öntettek Hőnig Frigyes aradi öntödéjében. A kisebbiket elvette a nagyszebeni hadparancsnokság 1916-ban. 1923-ban a bukaresti Spireanu céggel öntettek helyette egy 300 kg súlyú új harangot. Felirata: „Petőfi harang. Közadakozásból öntette a bitai református egyház 1923-ban. A jókedvű adakozót megáldja az Isten”. Ezt a harangot hadicélokra rekvirálták a második világháborúban. A bitai öregek remélték, hogy nem sikerült beönteni, és valahol Magyarországon van, mert az akkor megmenekültekből hazahozta harangját a lécfalvi és köpeci gyülekezet is. Az anyagiakkal küzdő bitai egyházközség a háború után tehát egy szál harangra maradt, a Hőnig cég által 1914-ben öntött nagyobb, 251 kg-os harangra. Felirata ugyancsak: „Gloria in excelsis Dei. Öntette a bitai ref. egyházközség özv. Csákány Dávidné szül. Szabó Anna és fia Csákány József alapítványából. 1914”. Túloldalán a magyar címer, alatta: „Öntette Hőnig Frigyes Aradon”. – Elég nekünk egy szál harang hívó szava is – sejtettük a beszélgetésekből több helyi véleményét, van ennél nagyobb baja is az egyházközségnek.
– Kérem, gondnok úr, sorolja a gondokat. A harang közös gondja falunak-eklézsiának is. Arra azonban, hogy valamikor két harang is szólhasson Bitán, mindenki vágyakozva gondol.
– Szász István Gergely fiatal lelkipásztorunk távozása után nem helyeztek hozzánk új lelkészt – mondta a gondnok Szabó Ernő. Már elég rég úgy történik, hogy a lelkészek sajnos kevés ideig szolgálnak nálunk. Jelenleg az egerpataki Dezső László Levente tiszteletes szolgál be, de a hívek új lelkészt akarnak. Fel is vettem a kapcsolatot Barti Ferenc fiatal lelkipásztorral, aki a Kovászna belvárosi egyházközség segédlelkésze. Feljebbvalójának, Balogh Zoltán orbaiszéki esperesnek nem volt ellenvetése, Kató Béla püspök úrnak sem, akinek jeleztük elképzelésünket, amikor utóbb itt járt Bitán. Várjuk Barti tiszteletes válaszát. Tudjuk, hogy eklézsiánk föld- és erdővagyona nem nagy: 2,6 hektárnyi egyházi földünk van és 3 hektárnyi törvényszerűen leosztott erdőrészünk, amit annak idején a sepsibesenyői egyházközségtől kaptunk, s amit azóta sem kértek vissza tőlünk. Van azonban egy összetartó közösségünk. Minden lelkészünket megkülönböztetett szeretettel fogadtuk. Voltak, akik szerettek minket, és hosszabb ideig pásztoroltak, mint a néhai Demeter Antal és Vántsa Dezső tiszteletes urak. Olyan ma is ismert és jeles lelkipásztorok szolgáltak minálunk, mint tiszteletes Szász Tibor, Bustya János, Berszán Sándor, Bancea Gábor, Róth Levente és Szász István Gergely.
– Kérem, sorolja közös gondjaikat.
– Tudomásomra jutott, hogy mi is részesülünk a magyar állam anyagi segítségéből, ezt a templom külső-belső javítására, meszelésére fordítjuk, szeretnénk kivitelezni belőle az épület körüli kiszárító-szellőző rendszert is. Terveink között szerepel a papi lakás melléképülete, a fásszín és raktár teljes újraépítése is.
Megkerestük Csákány Jolánkát, a helybeli református nőszövetség elnökét, mert Bitán is úgy van évtizedek óta, akárcsak máshol itt, Orbaiszéken: rájuk szükség van minden egyházi vagy faluközösségi rendezvényen. Elmondta, hogy március 8-án kettős rendezvény vendégei voltak az egerpataki református egyházközség meghívására. Részt vettek az imanapi istentiszteleten, és az asszonyokat is köszöntötték.
Csákány Jolánka
 
– Tizenheten voltunk Bitáról – mondta –, süteményeket vittünk, hangulatos szeretetvendégség volt, süteménnyel, teával, jól éreztük magunkat.
 
Lenne vevő a térség borvizeire?
– Évek óta nem működik a papi lakhoz tartozó telek szélén lemélyített borvízkút. Egy ilyen mezőföldi falunak valóságos áldás az ásványvíz. Tenni kellene annak érdekében, hogy újra beindíttassák...
– Az akarat megvan, igyekszünk – felelete Szabó Ernő –, mert igényt tart rá a falu.
Megkerestük a kút berendezésének ismerőjét, Dávid Attila sepsiszentgyörgyi geológus-mérnököt, aki elmondta, hogy megkésett a gondnoknak tett ígéretével, de tartja. Kis türelmet kért, s ha jobbra fordul az idő, jelentkezik, és reméli, hogy ki tudja javítani a műszaki hibát. Dombora Lehel polgármester is érdeklődött a borvízkút helyzete felől, és felajánlotta a községvezetés segítségét.
A mélységi szénsavas ásványvíz mindenütt jelen van a felső-háromszéki medence déli részén is. Erre a legjobb példa, hogy Bita szívében mintegy 100 méter mélyen ott van a borvíz! Ezt igazolják a felszínen megjelenő természetes borvízforrások, gyenge szivárgások, amelyekről minden faluban beszélnek a helybeliek. Fúrt kúttal tártak fel ásványvizet Székelytamásfalván, Barátos település északi részén. A Barátoshoz tartozó Orbaitelek határában, amikor alacsony a Feketeügy vízállása, medrének szélén megjelennek a borvízfeltörések. Ilyen feltörésekről van jelzés az említett folyó lécfalvi és cófalvi medre mentén is. Ezeknek a vizeknek a felszínre hozatala elengedhetetlen fontosságú, nemcsak a fürdőkúra, hanem a lakosság ivókúrás kezelése szempontjából is. Ne feledjük, hogy vidékünk altalaja is egyre szegényebb víztartalékokban. Az érdekelt önkormányzatok ilyen célokra tartalékolhatnának, gyűjthetnének, de akár pályázhatnának is kis mélységű fúrásokra, hiszen az orvosi javallatokkal megalapozott ivókúra hasznos lenne falvaink lakossága számára.
Cikk megjelenési időpontja: 2018-03-21 09:00
Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a kormány által kezdeményezett népszavazáson a család meghatározásáról?

eredmények
szavazatok száma 40
szavazógép
2018-03-21: História - :

Kikiáltották a magyarországi tanácsköztársaságot (1919. március 21.)

1919. március 21-én kiáltották ki Budapesten a tanácsköztársaságot, létrehozva a proletárdiktatúrát, ahol a hatalom a Kommunisták Magyarországi Pártját (KMP) illette meg.
2018-03-21: Gazdaság - Miska Brigitta:

A minőség mindenek felett (Háromszéki termék)

Mindenkinek összegyűl a nyál a szájában az ínycsiklandó sütemények vagy torták láttán, főleg, ha azok az M&M Cake Express műhelyéből kerülnek ki. A sepsiszentgyörgyi Mátyás Márta és lánya, Mátyás Andrea saját házukban berendezett műhelyben készítik el a finomabbnál finomabb édességeket. A technológiai folyamathoz szükséges gépek rendelkezésükre állnak, ám a süteményeket és tortákat szakszerű kézi munkával készítik. A Konsza Samu utcában található cukrászműhelyben igazán különleges desszerteket varázsolnak a megrendelők asztalára, magyarost és más országok ínyencségeit egyaránt.