Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Sötét erők szolgálatában

2018. április 13., péntek, Máról holnapra
Farkas Réka

Furcsa történet az árkosi kastély miatti pereskedés. Hiába született számos jogerős, visszavonhatatlan ítélet a nagy értékű ingatlan visszaszolgáltatásáról, a román állam nem akar lemondani róla, így minden elvtelen eszközt bevet, hogy újra megkaparinthassa.

Azon nincs amiért csodálkozni, hogy a híres-hírhedt ügyvéd, Ioan Sabău-Pop teljes erővel harcol a magyar báró kastélyának elorozásáért, román tulajdonba helyezéséért, hisz magyarellenessége jól ismert. Egyik mozgatója volt az 1990-es marosvásárhelyi fekete márciusnak, alapítója a Vatra Românescanak, ma meg az székelyföldi „üldözött” románok szervezetének elnöke. Szekusmúltja, a mai sötét erőkkel való összefonódása kétségtelen, ahhoz a nem kis és egyáltalán nem erőtlen csoporthoz tartozik, amely mindent megtesz a székelyföldi magyarság helyzetének ellehetetlenítéséért; céljuk nemcsak az autonómiatörekvések megakadályozása, de beolvasztásunk, szülőföldünkről való elűzésünk is. Ma már a marosvásárhelyihez hasonló pogrom (remélhetőleg) nem robbantható ki, így más eszközökkel táplálják a folyamatosan ellenséges közhangulatot, és sokszor szinte a semmiből gerjesztenek egész országra szóló botrányt, csak nehogy elüljön, csituljon a magyarellenesség. Jól tettenérhető mindez a kastélyért vívott úgymond jogi közdelemben is. Nincsenek érvek, dokumentumok, így horthyista háborús bűnösnek kiáltják ki az egykori tulajdonost, nem létezőnek az örökösöket, s mikor nem állnak meg légből kapott érveik a bíróság előtt, annak elfogultságát gyalázzák, az egész térségre, annak választott vezetőire igyekeznek rányomni a viszálykodó, a román állam fennhatóságát megtagadó jelzőket. Ezt teszi Ioan Sabău-Pop, de hasonlóan nyilatkozik az Árkosi Kulturális Központ magyar vezetője, Kopacz Attila is. A per áthelyezését kérő indoklásában így fogalmaz: „itt nyíltan elutasítják a román állam fennhatóságát, különböző tömegrendezvényeket szerveznek a térségben jelen lévő külföldi agitátorok és irredenta szervezetek, melyek élén gyakran helyi választott vezetők állnak, olyanok, akik bátorítják Románia törvényeinek be nem tartását. (...) Ilyen körülmények között természetes tehát, hogy egy per, amely egy korábbi döntés felülvizsgálatáról szól, konfliktusokat, nemzetiségi fellángolásokat, az irredenta múlt iránti nosztalgiát gerjeszt”.

Találkoztunk már azzal, hogy magyar emberek személyes érdekei (aprópénzért megvásárolt nagy értékű házaik elvesztése) miatt indított pereskedés megfosztotta a református egyházat jogos tulajdonától, a Székely Mikó Kollégiumtól, s ez országosan lebénította a visszaszolgáltatási folyamatot. Most egy másik magyar ember vesz részt ugyancsak tevőlegesen egy magyar báró kastélyának román állami tulajdonba helyezéséért vívott elvtelen harcban. A kultúra, a békés együttélés szolgálatát hirdeti, de olyan erők csatlósává szegődött, melyek viszályt szítanak, és minden igyekezetükkel közösségünket akarják megbélyegezni, megfosztani múltjától, jövőjétől. Érdemes feltenni a kérdést művészeknek és kultúrát kedvelőknek egyaránt: ezek után kell-e, szabad-e jelenlétünkkel támogatnunk az általa vezetett intézményt? Van elegendő kiállítótér, előadóterem Szentgyörgyön, szükségünk van a kétes hátterű, irányítású Árkosi Kulturális Központra, vagy szolgálja a román államot, a magyarellenes sötét erőket valahol máshol?

Hozzászólások
Szavazás
Kire szavaz a május 26-i EP-választáson?


eredmények
szavazatok száma 465
szavazógép
2018-04-13: Közélet - Bokor Gábor:

A magyarságkutatás fellegvárává vált Kovászna

Huszonkilencedik alkalommal rendezik meg Kovásznán a Kőrösi Csoma Sándor Napokat. Az ötnapos rendezvénysorozatot a Kőrösi Csoma Sándor Egyesület szervezte, együttműködve a megyeházával, a Kovászna Megyei Művelődési Központtal, a Balassi Intézettel, a budapesti Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft.-vel, a Kőrösi Csoma Sándor Líceummal, a kovásznai Városi Művelődési Házzal. A változatos tudományos és kulturális eseményeken hazai és külföldi vendégek vesznek részt.
2018-04-13: Belföld - Demeter J. Ildikó:

Beolvasztják a magyar orvosit

Megszűnhet a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem önállósága: a tervek szerint a rangos intézmény egybeolvad a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetemmel, és erre már a jövő héten sor kerül. A jelek szerint minden elő van készítve, már csak a szerződést kell aláírni. Ezzel az önálló magyar nyelvű orvos- és patikusképzés lehetősége valószínűleg végleg elúszik Romániában.