Árapatak a változások sodrában

2018. május 9., szerda, Riport
A változások kifejezést tartottuk legtalálóbbnak arra, ami Árapatokot jellemzi. Néprajzi-életformai szempontból a metamorfózis kifejezés ugyan ráillik az egész Székföldjének nevezett, immáron régóta háromszéki kisrégióra, a községközpont Árapatakra és Előpatakfürdőre, de leginkább a romák lakta Hete nevű településre. A demográfiai átalakulás folyamata alól nem kivétel az egyre elszigeteltebb, de a községhez tartozó Erősd falu sem – így elmondható, hogy az egész régióban egyre meghatározóbb szociális, életviteli, s majdan közéleti szerep juthat a roma etnikumnak.
  • Albert Levente felvétele
    Albert Levente felvétele

Megoldódnak az iskolagondok
A Romulus Cioflec nevét viselő árapataki központi iskola egyike a sepsi-székföldi térség legnépesebb községi oktatási intézményeinek. Miként Dulló Szilárd igazgató-tanár elmondta, az állandó számbeli növekedés a helybeli és a környékbeli falusi I–IV. osztályos tanodák román anyanyelvű roma diákjainak köszönhető. A helyiek azt is elmondták, hogy kivételt csak azok a családok képeznek, akik külföldön keresik meg a mindennapit, és indokoltan magukkal kell vinniük néhány hónapra gyermeküket is.
Dulló Szilárd iskolaigazgató
Marilena Dăndarău volt erősdi, jelenleg árapataki tanítónő ismerősünk elmondta, hogy mind a két iskolában jó a pedagógusok körében uralkodó hangulat. Román anyanyelvű osztályban tanít, nincsenek különösebb fegyelmezési gondjai. Negyedszázadnyi tanulót oktat, a romák mellett egy románt és egy magyart. Több olyan roma tanítványa is van, akik  szorgalomról és fegyelmezettségről tesznek tanúbizonyságot.
– Jelenleg 1112 tanulója van iskolánknak – tájékoztatott Dulló igazgató. – Az összlétszám 97 százaléka roma tanuló. Nem újdonság, hogy a tanulólétszám ilyen arányú növekedése az évek során maga után vonta az osztálytermek gyarapításának szükségességét, a központi iskolában pedig már évek óta működik a délutáni tanítás is.
Ezt nem volt könnyű megvalósítani, míg az iskolaépületet bővítik, ugyanis Árapatak községközpontban a családorvosi rendelő épületében két osztálytermet kellett berendezni, állandó jelleggel bérbe kellett venni a helybeli református egyházköz­ség egyik központi épületét, Hetében pedig önerőből megkezdték az iskola épületének bővítését. Erősdön is csak úgy oldódott meg az osztályhiány, hogy időközben megszűnt a faluban a magyar anyanyelvű elemi osztály, így újabb osztályterem szabadult fel.
Épül az iskola új szárnya

– A legkülönbözőbb okok miatt hosszú időre nyúlt a központi iskola bővítése egy oldalszárnnyal – folytatta az igazgató –, amely az őszi iskolakezdésre elkészül, csupán a központi fűtés beszerelésével adós a kivitelező. Ide költöztetjük majd az árapataki I–IV. osztályokat, mert a kicsik jobban megkímélik az épületbelsőt. S mivel az új épületszárny sem oldja meg az osztályhiányt, Árapatakon az oktatási minisztériumon keresztül kapott kormánypénzből új óvoda épült, annak is hamarosan megtörténik az átvétele.
– Mi történik Hetében, ahol szintén osztályhiányban szenved az oktatás?
– Az általunk önerőből és jobbára közmunkával megkezdett épületrész befejezésére anyagi alapokat kaptunk, ahol meg fog épülni egy háromcsoportos L alakú óvoda. Műszaki tervezetének elkészítése egy közeli versenytárgyalás témája.
A központi iskolavezetés próbált kialakítani testvériskolai kapcsolatot is egy határon túli, hasonló roma többségű iskolával – tudtuk meg –, ami sajnos dugába dőlt, s még partnerségi alapon sem sikerült fenntartani a kapcsolatot.
Látóhatáron a közművesítés is
Szinte érthetetlen okok miatt több mint negyedszázada húzódik Előpatak község közművesítése, ivóvíz- és szennyvízhálózatának megépítése. Alaposan megkésett ugyan, de végül is eldőlt, hogy a megyeszékhely ivóvízhálózatára való rákapcsolódással lesz megoldható az egyre fontosabbnak mutatkozó szociális szükséglet. Így van ez Előpatakon is, ahol csírába szökött a fürdőélet, s ahol a legnagyobb szükség lenne édesvízre és csatornázásra.
Az előpataki községháza
– Szóltunk már arról, hogy az ivóvizet a sepsiszentgyörgyi hálózatból kapnánk – tájékoztatott Kovács László polgármester –, de sajnos a már nagyon rég elkészített tervezetbe sem Előpatakfürdő, sem pedig Erősd vízellátása és közművesítése nem fért bele, mert készítésének idején a községközpont, Ára­patak ivóvízzel való ellátása képezte az elsőbbséget. Mentő ötlet volt számunkra, hogy erre a visszás helyzetre hivatkozva külön pályázzunk a fürdőhely és a községközponttól távolabb eső Erősd vízellátására, kanalizálására. Visszatérve a Sepsiszentgyörgy–Árapatak kettős vezetékének megépítésére, hirtelen új lehetőség adódott, ugyanis tavaly év végén a nemzeti vidékfejlesztési alaphoz letett 2,5 millió lej értékű pályázat nyerő lett, s így a vidékfejlesztési beruházási ügynökségnél megtettük ebbe az irányba az első lépéseket. Készül a tervezet, amelyet majd versenytárgyalás követ. Időt nem akarunk veszíteni, s így léptünk Előpatak és Erősd infrastruktúrájának kiépítése ügyében is.
Újra fellendülhet a fürdőélet
Előpatakfürdő a borvizes kezelőközpont működésével lépett fejlődésének új ösvényére pár évvel ezelőtt. A használhatósági szempontból kitűnő ásványvizet Vîlcele néven forgalmazó Vega Invest cégtől kapja, ezzel táplálják mind a borvizes kádas, mind a fürdőmedencét. Előpataknak a régi időkben hírneves fürdőorvosai voltak, amire a jövőben bizonyára itt is lehet majd számítani, a jelenlegi fürdőzőknek azonban – zömében brassói lakosok, akik ezt a helyet egyre jobban kedvelik –, előzőleg saját családorvosukat kell megkérdezniük a fürdővíz felőli javallatokról. Ivókúrára az iskola, valamint az egykori vendéglő előtti fúrt kút vizét bizalommal használhatják, amelynek fogyasztására az említett helyen palackozott ásványvíz címkéjén olvasható orvosi javallatok érvényesek.
Sokan látogatják a kezelőközpontot
– Az előpataki kezelőközpontnál a fürdőkúrán kívül kardiofitnesz-gépek is igénybe vehetők – tájékoztatott kérésünkre Demeter István, a megyei Aquasic egyesület ügyvezetője. Az utóbbi hónapokban sószobát is működtek az arra szorulók számára, s mert távolabbi vidékekről is érkeznek vendégek, kereskedelmi pont is működik, ahol üdítőkhöz és tartós sütőipari termékekhez is hozzájuthatnak.
Nicolaie Cucu, Előpatak köz­ség alpolgármestere, a fürdőtelep lakója újságolta, hogy elvégezték a fürdőhely belső területének tavaszi takarítását, és az elmúlt hétvégén széles körű összefogással 130 fenyőcsemetét ültettek el a telep belterületén. A munkálatot a megyei prefektúra kezdeményezte, a csemetéket a Romsilva Rt. adományozta, önkénteseket mozgósított a községi önkormányzat, és részt vettek az előpataki iskola pedagógusai és tanulói is. A fürdőtelep újraszületése érdekében még nagyon sok a tennivaló – mondotta. A kezdetek biztatóak, mert felújítás alatt az egykori 2. számú OJT-villa a katolikus templom előtti sarkon, és beindult egy magántulajdonban levő panzió is, amelyek kúrázó-fürdőző szolgáltatást is nyújtanak majd. „Még mindig nem veszítettük el a reményt, hogy az önkormányzat tulajdonába juthasson az izomideg-sorvadásban szenvedők kórházának egykori épülete” – folytatta Nicolaie Cucu, és elmondta, hogy ha ez sikerül, abban kaphatna helyet egy balneológus fürdőorvosi szolgálat, fogorvosi rendelő, gyógyszertár, de akár a fürdőre érkezők számára kialakított szálláshelyek is.
Az alpolgármester szerint ebben az esztendőben is megszervezik az Előpataki Napokat június 30-án és július 1-jén. Két napra tervezték, mert ekkor tartja a görögkeleti egyház Péter és Pál apostol ünnepét, amely Előpatakon is hagyományos. Az első napra főleg sport- és más jellegű eseményeket terveznek, a második nap kulturális eseményeinek a központi színpad ad majd helyet. Az utóbbi községi napokon egyre kevesebb magyar műsorszámot bemutató csoportot lehetett látni – hangzott el az árapataki-erősdi magyarok körében, így a magyar lakosság inkább a megyei tanács által rendszeresen megszervezett Székföldi Magyar Napok rendezvényeit pártolta fel az elmúlt években.
Vasárnap az egyre kevesebb lelket számláló református egyházközségben szülők-nagyszülők és keresztszülők jelenlétében a lelkészi lakás udvarán anyák napi ünnepséget tartottak. Hogyan feledkezhetne meg egy anya a gyermekéről? – tette fel a kérdést Ézsaiás 49:14–15 alapján az ünnepi igét hirdető Fülöp Gál László lelkipásztor. A maroknyi vallásórás gyerek verses-énekes-furulyás műsorát Fülöp Gál Erika tiszteletes asszony tanította be. A szereplő vallásórás gyerekek saját maguk készítette, kézműves fonott vázával ajándékozták meg édesanyjukat. Az ünnepség utáni szeretetvendégségen negyvenkét személy ült terített baráti asztal mellé.
Anyák napja
A székföldi változások témakörébe illeszkedik az a két gazdagon illusztrált és részletesen dokumentált, monografikus jellegű kiadvány, amelynek Árapatak és Előpatak mint település és üdülőhely a témája, szerzőjük a helyhez kötődő, árapataki születésű Cătălin Vlădărean fiatalember. A kiadványok hiánypótlóak az említett két település román nyelvű helytörténeti irodalmában. A szerző felhasználja a településekkel kapcsolatos, általa fellelhető, magyar nyelven megjelent bibliográfiai adatokat is, amelyek így román nyelven is elérhetőek.
Cikk megjelenési időpontja: 2018-05-09 08:00
Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a kormány által kezdeményezett népszavazáson a család meghatározásáról?

eredmények
szavazatok száma 27
szavazógép
2018-05-09: Magazin - :

Női témák a cannes-i filmfesztiválon

A kortárs társadalmi problémákra, mindenekelőtt a nők helyzetére koncentrálva a korábbiaknál politikusabbnak ígérkezik a tegnap kezdődött 71. cannes-i filmfesztivál, amelyre nagy számban kaptak meghívást újoncnak számító rendezők. A Kritikusok Hete elnevezésű párhuzamos szekcióban mutatják be Szilágyi Zsófia első játékfilmjét, az Egy nap című alkotást.
2018-05-09: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Teljes körű kiszolgálás (Magánvállalkozás )

A fő tevékenységként gépjárművek gumiabroncsaival kereskedő Nexxon cég nemrég mezőgazdasági gépekkel és felszerelésekkel bővítette kínálatát. A rétyi útkereszteződésnél, saját területen tartott gépbemutató kapcsán Barta Vilmos tulajdonost kérdeztük az üzletágról, a gazdálkodáshoz szükséges felszerelések piacáról, a cég ez irányú stratégiájáról.