Kálvin-hétSzeretetből kell cselekedni

2018. július 6., péntek, Nyílttér
Szerdán Bitán az ifjúsági nappal folytatódott a Kálvin-hét. Száz fiatal hallgatta meg a helybeli református templomban Simon-Kató Barna cófalvi lelkipásztor igehirdetését, amelynek a központi üzenete az a szentírási gondolat volt, hogy a hit cselekedetek nélkül halott.
Az igehirdetés után Müller Loránd sepsiszentgyörgyi lelkipásztor tartott előadást És mi van, ha nem vagyok vagány címmel. Az előadó arról beszélt, hogy mennyire kell trendeknek, a divatnak megfelelni, végül azzal summázta a mondanivalóját, hogy nem kell feltétlenül vagánynak lenni, úgy vagyunk jók, ahogy Isten teremtett minket. Az előadást követően a fiatalok Bitával és a bitaiakkal ismerkedhettek. Küldetésük is volt, éspedig az, hogy idős személyeket ajándékoztak meg.
Csütörtökön a csomakőrösi templom telt meg zsúfolásig a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye presbitereivel. Isten igéjét Szegedi László, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora hirdette. Az esperes úr a korintusiakhoz írt levél alapján elmondotta, hogy Isten szolgája bárki lehet, de fontos mindenkiben tudatosítani, hogy a presbiteri tisztség nem díszállás, hanem helytállás, elöljárónak lenni pedig nem azt jelenti, hogy fölényesen beszélek, hanem azt, hogy Istent szolgálom.
Az igehirdetést azzal zárta, hogy az igaz keresztyén ember nem akar dicsőséget, mert tudja, hogy ő is kegyelemből él.
Az igehirdetés utáni szünetben a presbiterek a Kőrösi Csoma Sándor-emlékszobát látogathatták meg, majd Szász Tibor András felsősófalvi lelkipásztor tartott előadást a presbiter és a misszió viszonyáról. Az előadás a presbiterképzés.hu tételeinek ismertetésével kezdődött. Elhangzott többek között az is, hogy a presbiter nem azért presbiter, hogy valaki legyen, hanem azért, hogy valamit tegyen. Az úgynevezett „négy Szász Tibor-i” tétel ismertetése után arról beszélt, hogy mit tanít a Biblia a presbiteri tisztségről, és felhívta a figyelmet: a presbiter munkájában az a fontos, hogy e minőségében jelenjen meg minél több gyülekezeti tagnál, és mondja el, hogy várják, számontartják, imádkoznak érte, mert így a lelki állóvíz felkavarodik.
Mindkét nap üzenete, hogy semmit sem kényszer miatt kell tenni, de azt, amit lehet, lazán, szeretettel, jóérzésektől övezve mindannyian tegyük meg.
Bardócz Csaba
Konfirmandus-nap
Az esős idő ellenére megtelt a barátosi templom gyermekhangból áradó fénnyel és meleggel. A Kálvin-hét konfirmandus-napjára több gyülekezetből érkeztek a fiatalok és kísérőik. A bejelentkezés után énekléssel kezdődött az együttlét, majd Simon Kató Barna katekétikai előadó köszöntése után Balogh Zoltán esperes úr szólt az „átalakulás útján” járó fiatalokhoz, akik már nem gyermekek, de még nem felnőttek.
A Bóné Barna által tartott áhítaton a nap témájára – a feladatvállalás, a küldetés jelen van mindnyájunk életében – hangolódtak rá. A helybeli lelkipásztor rövid előadást tartott a konfirmációról, egyúttal előrevetítette a csoportos foglalkozások témáját is: Miért van szükség konfirmációra? Miben áll a konfirmáció? Mi a következménye? A foglalkozások alatt ezekre a kérdésekre keresték a választ, majd kartonlapokra rajzolták a szerintük követendő példát vagy megoldást.
A csoportmunkák bemutatását és értékelését újabb énektanulás követte, majd a megéhezett és csapattá rázódott gyereksereg a kultúrotthonba vonult, ahol a helyi asszonyok által főzött ízletes ebéd várta őket. B. E.
Cikk megjelenési időpontja: 2018-07-06 08:00
Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a kormány által kezdeményezett népszavazáson a család meghatározásáról?

eredmények
szavazatok száma 52
szavazógép
2018-07-06: Nyílttér - :

Kúriák és kastélyok között

Tartalmas élményekkel gazdagodott az az ötven hölgy, akik részt vettek az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete által a Kovászna megyei kúriák és kastélyok meglátogatására szervezett kiránduláson. Az egész napos kiruccanáson az olaszteleki és a vargyasi Daniel-kastélyt, a Makovecz Imre által tervezett református templomot, a miklósvári Kálnoky-kastélyt, valamint a zabolai Mikes-kastélyt érintették.
2018-07-06: Nyílttér - :

Zenés-vizes léleknyitás

Aqua-musica, a zene belőlem árad! címmel szervezett élményterápiát a sepsiszentgyörgyi Help Egyesület, amely a Közösségért Alapítvány és a Mol Gyermekgyógyító Program 2017-ben kiírt pályázatán nyert támogatást ehhez a programhoz.