Tudor Duică: Hé, te „hazafi”!!!

2018. július 14., szombat, Nemzet-nemzetiség

Igazi „nemzetárulók” ezek a morvák. És „nemzetárulók” a sziléziaiak, az erdélyiek és abszolút mindenki ezen a bolygón, aki autonómiát, regionalizálást, decentralizálást akar.
És mindnyájukat Budapest „fizette le”!!!

Vajon ki fizeti a szélsőségeseket, az ultranacionalistákat, az antiszemitákat, az Erdély-elleneseket és az autonómiaelleneseket, az idegengyűlölőket és a sovéneket? Jogos kérdés, ha már egyszer bármit is tennél vagy mondanál nyilvánosan, ez csakis úgy lehetséges, hogy valaki lefizetett ezért…
A psd (így! Szociáldemokrata Párt – E-RS) fizet benneteket? A SRI? Moszkva? Az Orosz Patriarkátus?
Hé, te „hazafi”!!! Egy dolog hazafinak képzelned magad, és más annak is lenni!!! Tanuld meg az anyanyelvedet, ne köpdöss több szotyihéjat a járdára, ne dobd ki többé a poharakat a gépkocsid ablakán, hagyd tisztán, te hazafi, a helyet az erdőben, ahol megetted a miccsedet és megittad a sörödet.
Hé, te „hazafi”!!! Seperd fel a mocskot a tömbházad és a házad előtt, ne dobáld többé szét a pillepalackokat a folyókba és tavakba, ne gázolj át többé a zöldövezeteken, óvd a természetet és tiszteld felebarátaidat, akármilyen nyelvet beszél és akármilyen felekezetű lenne.
Hé, te „hazafi”!!! Ha álláspontod mellett állsz ki, többé ne káromkodj, mint egy kocsis, hanem hozz fel érveket, és használd az elmédet, ne nevezz többé ostobának, ökörnek, re­tardáltnak vagy nemzetárulónak mindenkit, aki más véleményen van. Nézz magadba, és tudatosítsd, hogy ki vagy te. Ügyelj, nehogy megrepedjen a tükör, amikor belenézel. Mert az arcbőröd biztosan nem fog a szégyentől. A hazafi nem tudja, mi az a szégyen… Ő örökké úr. Csakis a könyörületességén múlik, hogy a magyar vagy a zsidó is kaphat egy darabot a román kenyérből…
Tele van a net meg a Facebook ezekkel a helyesen beszélni képtelen kreténekkel, akiknek nagy gondot okoz két érthető mondatot összerakni, de nagy hazafiak, nemzet- és országvédők. Persze szájalással… Ennyire korlátozódik az úgynevezett hazafiságuk… Szájalásra, gyalázkodásra, trikolór zászlók lobogtatására és bátorsággerjesztő szlogenek bégetésére…
Hogy padlón az egészségügy,  az oktatási rendszer romokban, az infrastruktúra – 28 évnyi folyamatos lopkodás után – az utolsók között Európában, s négy-ötmillió román állampolgár elszökött Romániából, mint ördög a tömjénfüsttől, mindezek csak jelentéktelen, másodlagos dolgok ezeknek a hazafiaskodó szarcsimbókoknak, akik Ávrámka (Avram Iancu – E-RS) légióinak háborúskodó korszakában képzelik magukat…
Ezek mellett megjelent még a protokronista dákopaták szektája, az autochtonista tudatlanok legsiralmasabb gyülekezete is maximális felsőbbrendűségi dölyffel.
Az eredmény? Nos, szabad szemmel látható, mára Románia történelmének legostobább politikusai vezetnek bennünket.
Pontosan ezek, akik nagy hazafiaknak hiszik magukat, juttatták az Európa-ellenes viselkedésükkel az országot a mai szörnyűséges állapotába…
(tudorduică-transsylvanica.ro)

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 269
szavazógép
2018-07-14: Nemzet-nemzetiség - :

Tudor Duică: Mennyire is régi a románok rendje Erdélyben?

Luxemburgi Zsigmond/Sigismund de Luxemburg/Sigismund von Luxemburg király 1412-ben latin nyelvű levelet küldött XXIII. János pápának. E levél szövege megtalálható a Hurmuzaki gyűjteményben vagy az Archiv de Vereins für Siebenbürgische Landeskundéban (az Erdély Haza Megismeréséért Egyesület Irattára).
2018-07-14: Emlékezet - :

Illyés Elemér: Erdély változása 10. Utazás kitérőkkel (1968–1972)

Csíkszeredai barátom kísért el a gyimesi útra, ahol utoljára diákkoromban jártam mint néprajzgyűjtő. Indulás előtt nem sok jóval biztatott az utakat illetően. Inkább gyalogoltunk, mint autóztunk. Nehezek, kemények az élet feltételei ezen a tájon. A bizonytalanság és a gond leereszkedett a havasokból és elsodorta a hamis mítoszokat.