Szilágyi Domokos versei

2018. augusztus 4., szombat, Kiscimbora
  • Fotó: MTI
    Fotó: MTI
Nádiverebek
Tóban nádszál,
nádon verebek,
nádiverebekre
napfény csepereg.
Napfény csepereg,
nevetik a verebek,
szellő támad,
lengeti a nádat.
Ringó nádat
tó vize mossa,
nap tüze festi
barna-pirosra.
Barna-piros nádon
pihenő verebek
szárnyuk alatt elviszik a
puha meleget.
Nyáron hazaviszik,
télen előveszik,
s hónak-fagynak
szemibe kacagnak.
 
Liliom-palota
Kacsavári Katalin
egyet gondol:
palotát épít
vízililiomból.
Csupa szín, csupa fény,
csupa csodaillat,
    benne hál éjjel
    a vacsoracsillag.
 
Réten
Legelész a csorda,
csudajó a dolga,
ha a nap feljött,
megeszi a felhőt.
Baktat a konda,
csudasok a gondja,
azt keresi, hol van
pocsolya a holdban.
Táncol a ménes,
szeme csudafényes,
homloka táján
kacag a szivárvány.
Hozzászólások
Szavazás
Megalapozottnak tartja-e az európai tisztségviselők Romániát érintő bírálatait?
eredmények
szavazatok száma 190
szavazógép
2018-08-04: Emlékezet - :

Illyés Elemér: Erdély változása / 13. (Utazás kitérőkkel, 1968–1972)

A „leépítésnek”, a munkahely elvesztésének a fantomja ott leselkedik az iskolákban, a gazdasági szektorban és a közélet minden terén. Egyedül itt, a volt Háromszék megyében másfél száz magyar tanár és tanárnő maradt a „tanügyi átszervezés” folytán 18–20 évi szolgálat után állás nélkül. Ha szerencséjük van, visszahelyezik valamelyik általános iskolába. Sok férfi előtt zárul be a közéletben való elhelyezkedés lehetősége, a két világháború közötti időből jól ismert hírhedt nyelvvizsga bevezetése újból kísért.
2018-08-04: Kiscimbora - :

Benedek Elek: A meggondolatlan szó

Volt egyszer egy igen-igen szegény öregember, annak felesége s fia.
Amikor a fiú nagy legénynyé serdült, mondja az öreg­asszony az urának: