Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Japán népmeseMegtartsuk? Elszórjuk?

2018. október 6., szombat, Kiscimbora

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer valahol egy szegény öregember. Egyszer elment az erdőbe fát vágni. Ahogy az erdőn keresztül megy, mendegél, nem tudni, honnan, hangokat hall, s mindegyre csak azt hallja: „Megtartsuk? Elszórjuk? Megtartsuk? Elszórjuk?” S hogy ez a kiáltozás csak nem akart abbamaradni, ráfelelt az öreg:

– Tartsátok meg, amit meg akartok tartani; amit pedig el akartok szórni, szórjátok el!
Hát zuhogott is nyomban a fák koronájáról, hullott a kicsi és nagy aranypénz, mint a hervadt falevél. Rázáporozott az öregapó hátára. Úgy megtelt vele a puttonya, hogy alig győzte hazavinni; sietett is vele. Odahaza azután ledobta súlyos terhét a hátáról, és a feleségével úgy bámulta mindegyre a tömérdek aranyat: nem is akarta elhinni, hogy ilyen gazdag lett egyszerre.

Meghallotta a gonosz, irigy szomszéd, és elhatározta, hogy ő is meggazdagodik ugyanezen a módon. A következő napon kiment az erdőbe, és ő is hallhatta a hangokat mindenfelől: „Megtartsuk? Elszórjuk?” Ugyancsak megörült neki, tüstént ráfelelte:
– Tartsátok meg, amit meg akartok tartani; amit pedig el akartok szórni, szórjátok el!
Hát zuhogott is ízibe minden fa koronájáról, de nem ám arany, úgy, mint tegnap, hanem értéktelen, nyers, nyúlós-ragadós fenyőgyanta: ez azután úgy elborította az irigy öregembert, hogy súlyával majd agyonnyomta. Csak nagy üggyel-bajjal vonszolta magát a kunyhójáig, és bekiáltott a feleségének:
– Hamar, asszony! Elő a fáklyával! Nézd már meg, micsoda tömérdek kincset hozok!
Futott is az öregasszony a fáklyával, de ha a szemét kinézte volna, akkor se látott sem aranyat, sem ezüstöt a férjén. Ahogy nézi, vizsgálgatja, közel hajolt a fáklya lángjával a gyantához, az meg tüzet fogott, és egy szempillantás alatt pernyévé és hamuvá égett minden: az öreg is, a felesége is, a kunyhó is.

Fordította: Határ Győző

Hozzászólások
Szavazás
Kire szavaz a május 26-i EP-választáson?


eredmények
szavazatok száma 465
szavazógép
2018-10-06: Kiscimbora - :

A három pityergő (Japán népmese)

Hol, hol nem, élt egyszer valahol egy öregapó. Messze idegenből levelet kapott a fiától, és minthogy ő maga olvasni nem tudott, kiballagott véle az országútra, hátha előtalál ott valakit, aki elolvassa a levelét.
2018-10-06: Glossza - :

Andrei Pleșu: Pártmitológia (Román szemmel)

A dolgok egyszerűnek tűnnek: a párt a rész jelentésű latin pars szóból származik. Vagyis nem az egészről, hanem egy töredékről van szó. Amikor egy párt az egésszel akar egyenlő lenni, vagyis egyedülivé válna, az egész közösségre kiterjesztve legitimitását és fennhatóságát, akkor a diktatúra felé megtett első, döntő lépésnek vagyunk a tanúi.