Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Ifipark helyett Petőfi parkot

2018. október 12., péntek, Nyílttér

Másfél év után is elutasítják az érintett sepsiszentgyörgyi lakosok, hogy az 1918. december 1. utcában ifjúsági parkot hozzon létre az önkormányzat. Az ötlet 2016 végén, hosszas vajúdás után nyert határozott alakot: eredetileg csak a Sepsiszentgyörgy által 2012-ben Az újrahasznosítás városa versenyben  elnyert 12 ezer euró értékű szabadtéri ökopihenőhelyet szerették volna ott elhelyezni (szelektív hulladékgyűjtőket és szabadtéri bútorzatot, ahol ingyenes internet – wifi – lenne), később azonban már nagyobb beruházást terveztek, olyan szabadidős park kialakítását, ahol az említettek mellett közvécé is van. A létesítményt elsősorban a fiatalok igényelték, s habár később az önkormányzat közölte, hogy nem bulizóhely, hanem kisgyermekes családok és idősek levegőzése számára is alkalmas zöldövezetet terveznek (amelyet a magas költségek miatt azóta sem sikerült kivitelezni), a környéken lakók továbbra is aggódnak a nyugalmukért, és azt kérik, hogy ifjúsági szórakozóhely helyett inkább Petőfi Sándornak emléket állító kulturális parkot létesítsenek a városközpont közelében. Álláspontjukat Márkó Lőrinc közvetítette az önkormányzatnak és lapunknak is, az alábbiakban a nyílt levél szerkesztett változatát közöljük.

  • Albert Levente felvétele
    Albert Levente felvétele

Mi, az öko-wifi park környékünkre való telepítésének ellenzői ismételten elutasítjuk ezt a kezdeményezést, amelyről korábban már több ízben is nyilatkoztunk az önkormányzatnál és a Háromszék napilapban.
Eleve hibás és törvénytelen döntésnek tartottuk és tartjuk, hogy megkérdezésünk nélkül döntöttek egy ötletgazda óhajának megfelelően egy olyan kérdésben, amit illett volna alaposabban áttekinteni, következményeit tüzetesebben megvizsgálni. Ki hallott olyat, hogy egy ilyen létesítményt, amelynek a makettjét az ötletgazda mutogatta a sajtó előtt, a város legforgalmasabb utcájának a szélére építsék azzal a céllal, hogy mentesítsék a lakónegyedeket az őket éjszakánként zavaró zajongó fiataloktól? Ha ez volt az elsődleges cél, miért nem választottak egy csendes helyet, ahol zavartalanul lehet szórakozni, másokat megkímélve az ezzel járó kellemetlenségektől. A Grigore Bălan út végén, a megyei könyvtár mögött, a felhagyott kazánházakban és környékén akár most is megfelelő helyett találhatnának erre. Például az állomási tó környéke és más szabad helyek is szóba jöhetnének. A városi tanácsba szavazatainkkal sokadszorra bekerült tanácstagok közül senkinek sem jutott eszébe, hogy folytatni kellene azt a hagyományt, amit 1972-ben az akkori városvezetés honosított meg a Gábor Áron – Nicolae Bălcescu emlékpark létesítésével? Akkor nem tanácstagok, hanem körzeti képviselők közvetítették az utcák, negyedek lakosságának az óhajait, lehetett ismerni azokat, akik észrevételeinket továbbították a városvezetés felé! Most a teljes városvezetéshez fordulunk egy olyan kérdésben, amely Sepsiszentgyörgy és az egész megye közösségét érinti.
A kérdéses terep nem „elhanyagolt”, a díszfák, bokrok, sövények még megvannak! A gyepszőnyeg, a virágok, az egész zöldövezet – hála a városi kertészetnek – még kellemes környezetet jelent a tömbházak lakóinak is. Nagyszülők, kismamák babakocsikban hozzák ki erre a napos zöldterületre a gyermekpalántákat, akik itt gyakorolják bizonytalan lépegetéseikkel a majdani szaladgálást. Higgyék el, a benzingőzös főút mellett ez a zöldövezet valóságos áldás. Ezt beépíteni nem csak a környékbeliek, az erre járó gyalogosok ellen is bűn.
Az erdőlepte Sugásfürdőről üzent az öko-wifi park ötletgazdája, hogy már ifjúsági parkban gondolkodik, hogy mi tulajdonképpen a hulladékgyűjtő-közvécés építmény ellen vagyunk, és ők már meggyőztek minket az igazukról! Ez nem igaz! Elutasítjuk makettestől az ilyen tervezgetéseket!
Javasoljuk ugyanakkor, hogy a létező alapokon egy pihenőparkot alakítsanak ki, amelyben Petőfi Sándor 1848-as szabadságharcos és nemzeti költő is helyet kapjon. A költségek nem lennének több százezer eurósak, mint a tervezett wifi-parké (amelyből csak a vécé lenne 80 ezer euró). A szobron kívül semmire sem kellene költeni, a városi kertészet a meglévők mellé biztosítaná bokrokat, díszfákat, virágokat, padokat, ahogy városszerte ezt a munkát becsülettel elvégzi. Még a szobortalapzat is megvan. Ha a városvezetés a szobor költségeit nem vállalja, akkor közadakozásból is kivitelezhető, a város lakosságának anyagi támogatására számítani lehet.
Vannak a tanácsban olyan tagok is, akik szakmai, tudományos munkásságukkal már beírták nevüket a város történelmébe. Emlékeztessék társaikat, hogy Petőfi Sándor innen indult a fehéregyházi csatába 1849 július végén. Innen, Sepsiszentgyörgyről írta utolsó levelét a feleségének, amelyben városunkról rendkívül szépen nyilatkozott, még arra is gondolva, hogyha elmúlnak a viszontagságos idők, itt rakjanak fészket maguknak. Petőfi Sándorról többet kellene tudniuk a mai wifiseknek is. Emléket állítani a „szabadság-szerelem” bajnokának megtiszteltetés volna városunk lakóinak, öregeknek, fiataloknak egyaránt és a jelenlegi városvezetés számára is.
Kérjük a sepsiszentgyörgyi tanácsot, hogy töröljék az öko-wifi parkra vonatkozó határozatot, és nyújtsanak be egy új tervezetet a Petőfi Sándor-emlékpark létesítésére, mert Arany János szobra már régóta ott van az utca túloldalán, onnan akarja látni kedves barátját, Petőfi Sándort, aki nem volt sem fasiszta, sem horthysta,  irredenta vagy kommunista: költő volt!
Alakítsanak szoborállító bizottságot, vonjanak be hozzáértő, lelkes embereket, kezdeményezzenek közadakozást a várható költségek fedezésére, és ha a tanácsban ellenezni fogják a határozatot, olvassanak nekik fel egy Petőfi-verset.

Hozzászólások
Szavazás
Kire szavaz a május 26-i EP-választáson?


eredmények
szavazatok száma 465
szavazógép
2018-10-12: Nyílttér - Ferenczy L. Tibor:

Magánvélemény a bürokráciáról

Az Idegen szavak és kifejezések szótárának egy régebbi kiadása szerint a bürokrácia hivatalnokuralom. A bürokratizmus szűkkeblű, kicsinyes formaságokba kapaszkodó, az élettől idegen hivatalnoki szellem, a hivatalnoki kaszt uralmának túltengése az államban.
2018-10-12: Nyílttér - :

„Egymás terhét hordozzátok” (Diakóniai szolgálat Kézdivásárhelyen)

A diakónia profán szóhasználatban szolgálatot, felszolgálást, házi munkát, asztalok körüli szolgálatot jelent. Az Újszövetségben szegények, özvegyek, segítségre szorultak között végzett szolgálat. Gondoskodás, melynek alapja Jézus Krisztus szolgálata és követése, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. (Mt 20,28; Mk 10,45;). Jézus magát úgy jellemezte, mint aki szolgál (Lk 22,27). Mai, egyházi szóhasználatunkban a diakónia szeretetszolgálatot jelent.