Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

1878. január 31.Fegyverszünet az orosz–török háborúban

2019. január 31., csütörtök, História

1878. január 31-én kötött fegyverszünetet II. Sándor cár (ur. 1855–1881) és II. Abdul-Hamid oszmán szultán (ur. 1876–1909), mellyel véget vetettek az előző év áprilisában kirobbant orosz–török háborúnak. (A román történetírásban ezt Románia függetlenségi háborújaként említik – szerk. megj.) A néhány hónapos küzdelem alatt a cári seregek szinte teljes egészében felszabadították a Balkán-félszigetet, és elérhető közelségbe hozták Konstantinápoly orosz kézre kerülését, a San Stefanó-i béke megkötése után rendezett berlini kongresszuson azonban az európai nagyhatalmak együttes erővel meggátolták Sándor birodalmának korlátlan balkáni térhódítását.

  • A San Stefanó-i béke aláírása. The Illustrated London News
    A San Stefanó-i béke aláírása. The Illustrated London News

II. Sándor cár elődeihez képest jóval körültekintőbben nyúlt a balkáni kérdéshez. 1876 során úgy lépett közbe a szláv „testvérnemzetek” érdekében, hogy fegyverszünetre kényszerítette a Portát, a háttérben pedig megkezdte a katonai beavatkozás előkészítését. Sándor terveiben a fegyvernyugvás azt a célt szolgálta, hogy szövetségeseinek időt adjon a felkészülésre – Milán szerb fejedelem ugyanis 1876 során alulmaradt a szultánnal szemben –, ezzel egy időben pedig titkos egyezményt kötött a Monarchiával, melyben lényegé­ben a két nagyhatalom érdekszférákra osztotta fel a Balkánt. Miután a cár biztosítékot nyert Ferenc József (ur. 1848–1916) semlegességére, 1877 áprilisában hadat üzent Abdul-Hamid szultánnak, majd az orosz seregek Szisztovónál átkeltek a Dunán, és betörtek Bulgáriába, illetve a Kaukázus hegyei között is támadást intéztek a törökök ellen.

Az oroszok kezdetben szélsebesen nyomultak előre Konstantinápoly felé, Plevna erődjénél és a Sipka-szorosban azonban a Porta erői igen kitartónak bizonyultak. A cári seregek novemberre tudták elfoglalni a fent említett várost, a szorosban pedig csak 1878 januárjára vívták ki a döntő győzelmet, amivel a törökök Ázsiába szorítása egy karnyújtásnyira került. Ekkor lépett közbe a brit flotta, mely tüntetőleg Konstantinápoly alá vonult, és arra is késznek mutatkozott, hogy fegyverrel támogassa az összeomlás szélére sodródott Oszmán Birodalmat.

A váratlan fordulat arra sarkallta II. Sándort, hogy elfogadja a Porta által felajánlott fegyverszünetet, melyet a felek 1878. január 31-én kötöttek meg. A cár ezután már arra törekedett, hogy megőrizze a háborúban addig elért eredményeket, így seregeit megpróbálta a lehető legközelebb „csempészni” Konstantinápolyhoz, március 3-án, San Stefanóban pedig – a Monarchia és a nagyhatalmak megkérdezése nélkül – békét kötött II. Abdul-Hamid szultánnal. A szerződés értelmében a Porta ellen fellázadt népek elnyerték függetlenségüket, Bulgária határait pedig úgy vonták meg, hogy az új állam mai birtokain túl az Égei-tenger partvidékének jelentős részét és Macedóniát is magába foglalta, amivel gyakorlatilag korlátlan befolyást biztosított Oroszországnak a félszigeten.

Az egyoldalúan megkötött egyezmény élénk tiltakozást váltott ki a nagyhatalmak körében, akkori szövetségesei, a Monarchia és Németország pedig rákényszerítették Sándor cárt, hogy gondolja újra a Balkán-kérdést. Ennek következtében ült össze 1878 júniusában a berlini konferencia, ahol Bismarck és Andrássy Gyula gróf vezetésével a nagyhatalmak átrajzolták a január 31-i fegyverszünet és a San Stefanó-i béke által teremtett határokat, ezzel pedig elvetették a viszálykodás magvát a Balkánon. A megszülető nemzetállamok – főként Bulgária – fő célja ezután ugyanis az oroszok által megvont határvonalak visszaállítása lett.

Tarján M. Tamás (Rubiconline)

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 700
szavazógép
2019-01-31: Sport - :

Gera Zoltán lesz a budapesti nagykövet (Labdarúgás)

A 97-szeres válogatott, Gera Zoltán lesz a 2020-ban rendezendő labdarúgó Európa-bajnokság budapesti nagykövete. Gera az ötszáz nap múlva kezdődő Eb sajtótájékoztatóján elmondta, óriási megtiszteltetés számára a felkérés, amellyel olyan kiválóságokhoz csatlakozhat, mint Ruud Gullit vagy Zinédine Zidane.
2019-01-31: História - :

Ez történt 170 éve (Háromszék nem alkuszik)

Január 25.
Bem csapatai egy részét Nagycsűrig tolta előre, és blokád alá vette Nagyszebent. Puchner és Schurtter tábornokok egymástól függetlenül, levélben kérték Lüders orosz főparancsnokot, hogy küldjön csapatokat Brassóba és Nagyszebenbe.