Fiatalok ötleteit pártfogoljákTe vagy a város

2019. február 26., kedd, Közélet

Rendhagyó programmal ösztönzi cselekvésre Sepsiszentgyörgy önkormányzata a város fiataljait, lehetőséget teremtve arra, hogy megvalósítsák azon javaslataikat, ötleteiket, amelyek a megyeszékhely és közössége javát, fejlődését szolgálják. 2019-et a Diákok évének nyilvánította az önkormányzat, és ehhez a tematikus keretprogramhoz illeszkedik a Com’On Sepsiszentgyörgy projekt is, amelynek célja egyebek mellett a fiatal nemzedék közösségi szerepvállalásának bátorítása, felkarolása.

  • Ifjúsági program a főtéren. Albert Levente archív felvétele
    Ifjúsági program a főtéren. Albert Levente archív felvétele

Középiskolásokat, fiatalokat szeretnénk arra ösztönözni, hogy merész, újszerű ötletekkel, tervekkel jöjjenek, amelyek kivitelezéséhez az önkormányzat megpróbál hozzájárulni – vázolta a Diákok éve kapcsán tegnapi sajtótájékoztatóján Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere kifejtette, fontosnak tartják megteremteni annak a lehetőségét, hogy a mai tizenéveseket bevonják a város életébe, hogy valóban jól érezzék itt magukat, hogy együtt dolgozzanak érte, s ezáltal önbizalmukat is erősítsék.

A kolozsvári PONT Csoport által irányított Com’On Sepsiszentgyörgy projekt tulajdonképpen ennek a kereteit adja meg azáltal, hogy a fiatal generáció által javasolt kulturális-kreatív kezdeményezéseket összefogja, megvalósulásukat pártfogolja. A programot ismertető Farkas András stratégiai igazgató elmondta, azt szeretnék elérni, hogy idéntől a legtöbb 3 főből álló (14–35 évesek) informális csoportok ötletei – amennyiben azokat a lakosság szavazatai is megerősítik – anyagi hozzájárulást kaphassanak. Kezdeményezéseiket, elképzeléseiket ugyancsak a fiatalok valósítják meg a város köz- és nyilvános terein, így a megyeszékhely lakossága is bekapcsolódhat tevékenységeikbe.

Az ifjakat mozgósító projekt Sepsiszentgyörgy mellett nagy sikerrel fut Temesváron és Kolozsváron is, utóbbi városban jelenleg félezer fiatal mintegy száz javaslatára szavazhat a lakosság. Farkas András kifejtette azt is, a Com’On Sepsiszentgyörgy első kiadásán legtöbb 30 kisebb kezdeményezés kaphat legtöbb 2500 lejes támogatást. Idei szlogenjükkel – Te vagy a város, tegyél hozzá – részvételre szólítják a fiatalokat a város jövőjének alakításában. A program létrejöttéhez a Bethlen Gábor Alap járul hozzá, illetve az önkormányzat a fiatalok, civilek számára elérhető keret révén. A program egyik lényeges célkitűzése egyébként, hogy meghonosítsa a részvételi költségvetés elvét, azaz lehetőséget teremtsen arra, hogy a helyi büdzsé bizonyos részének elköltéséről a polgárok közvetlenül dönthessenek.

Antal Árpád hozzáfűzte, a program helyi elindításában közrejátszott az is, hogy az előző év végén több alkalommal találkoztak sepsiszentgyörgyi diákokkal annak érdekében, hogy az önkormányzat megismerje gondjaikat. A fiatalok ekkor jelezték, sok esetben amiatt nem tudnak pályázni, mert a diákszervezetek között nincs olyan jogi személyiség, szervezet, amely nevében forrásokat hívhatnának le. A projekthez kapcsolódóan elindítják a megyeszékhelyen az Innovatory kompetenciafejlesztő programot is, mely által a diákok gondolkodásmódjának fejlesztéséhez járulnak hozzá – hangzott el.

Hozzászólások
Szavazás
Részt kíván-e venni a májusi európai parlamenti választásokon?eredmények
szavazatok száma 189
szavazógép
2019-02-26: Közélet - Fekete Réka:

Több mint kétezer hely az előkészítő osztályokban (Kezdődik a beiratkozás)

Mától tájékoztatókat tartanak az óvodai nagycsoportokban és nyílt napokat az iskolákban az ősszel induló előkészítő osztályokról. A megyei tanfelügyelőség által közzétett beiskolázási terv szerint Háromszéken több mint kétezer helyet hirdetnek meg, ezerötszázat a magyar tagozaton és közel nyolcszázat a román tannyelvű osztályokban.
2019-02-26: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Írástudatlan a nyilvántartottak zöme (Háromszéki munkanélküliség)

Stagnál a munkanélküliség Háromszéken, annak ellenére, hogy nemrégiben egy sepsiszentgyörgyi gyár jelezte, megválik mintegy 110 dolgozójától. A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség nyilvántartásában az előző hónap végén 3150 állástalan szerepelt, akiknek csak töredéke – mintegy félezer személy – jogosult segélyre. Bár az intézménynek továbbra sincs költségvetése, a támogatásokat uniós források igénybevétele mellett továbbra is tudják fizetni az arra jogosultaknak.