Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Ünnepi rendezvények Háromszéken

2019. március 14., csütörtök, Mi, hol, mikor?

SEPSISZENTGYÖRGY
Ma a Tamási Áron Színházban 10 és 12 órától a Leckehangversenyek ünnepi kiadására kerül sor. Meghívott a Georgius- és a Csíki Kamarazenekar, közösen adják elő Saint-Saëns: Az állatok farsangja című darabját.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

A főtéren 11 órától Háromszék nem alkuszik rajzverseny díjazása és a rajzkiállítás megnyitója. Megnyitja Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója. * 12–16 óráig honvédsírok koszorúzása a temetőkertekben a város iskoláinak közreműködésével. * A Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében 17 órától Erdély címerének útja Magyarország címeréből Románia címerébe címmel tart előadást dr. Szekeres Attila István heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke a Nyugdíjasok Sugás Érdekvédelmi Szövetségének hagyományos ünnepi rendezvényén – közreműködik a Vox Humana Kamarakórus Szilágyi Zsolt Herbert vezetésével. * A Tamási Áron Színház nagytermében 19 órától a Georgius és a Csíki kamarazenekar közös ünnepi hangversenye.

Pénteken koszorúzások a sepsiszentgyörgyi emlékműveknél: 10 órától Kiss János ágyúöntő emléktáblájánál (Olt utca 16. szám) és a Váradi–Bartalis-vesztőhelynél (Őrkő) – közreműködnek a Váradi József Általános Iskola gimnazistái, illetve a Néri Szent Fülöp Általános Iskola tanulói; 11 órától a Vártemplom cintermében – közreműködnek a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai; a Gábor Áron- és a Nicolae Bălcescu-szobornál (Csíki negyed) – közreműködnek a Gödri Ferenc Általános Iskola tanulói, a Váradi–Bartalis-siralomház emléktáblájánál (Lábas Ház) – közreműködnek a Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákjai; 11.30-tól a Gróf Mikó Imre-szobornál (Erzsébet park) – közreműködnek a Székely Mikó Kollégium és a Református Teológiai Líceum diákjai; 12 órától a Gábor Áron-emléktáblánál (Bod Péter Megyei Könyvtár épülete) – közreműködnek a Székely Mikó Kollégium tanulói és a sepsiszentgyörgyi cserkészek; 12.15-től a Berde Mózsa-szobornál (Erzsébet park) – közreműködnek a Székely Mikó Kollégium tanulói és a sepsiszentgyörgyi cserkészek; 12.30-tól Incze Dániel kopjafás sírhelyénél (Malomgát utca) – közreműködnek a sepsiszentgyörgyi cserkészek és a Székely Mikó Kollégium diákjai; 13 órától a Kossuth Lajos-szobornál (Kónya Ádám Művelődési Ház) – közreműködik a sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda; 13.30-tól a szemerjai csata emlékművénél (Szemerja) – közreműködnek a Gulliver Óvoda növendékei és a sepsiszentgyörgyi cserkészek; a Váradi–Bartalis kőtömbös kopjafánál (a Váradi József Általános Iskola udvarán) – közreműködnek a Váradi József Általános Iskola I–IV. osztályos tanulói; az Eprestetői Csata emlékművénél (Állomás negyed) – közreműködnek az Ady Endre Általános Iskola diákjai; 15.30-tól az 1848–49-es honvédemlékműnél (Erzsébet park).


SZOTYOR
12 órától koszorúzás a kőtömbös kopjafánál (református temetőkert).


KILYÉN
11 órától koszorúzás a ’48-as kopjafás emlékműnél (református templomkert).
*
14.30-tól ünnepi felvonulás Sepsiszentgyörgyön a Szabadság térre. A nyugati városrészből indulás a Váradi–Bartalis kőtömbös kopjafától (a Váradi-iskolától) a következő sorrendben: a Szent József-plébánia 040-es számú Szent György cserkészcsapata, valamint a 115-ös számú Bölöni Farkas Sándor cserkészcsapat zászlókkal; az étfalvi Szász Band ’93 fúvószenekar; hagyományőrző huszárok és más lovasok: a Szilaj Hagyományőrző Egyesület, a Shagya Lovasklub és a Vadon Egyesület lovasai; a 125 méter hosszú székely zászló, amelyet a városban működő magyar tannyelvű iskolák diákjai visznek; Sepsiszentgyörgy város elöljárói; ünneplő felvonulók.
A keleti városrészből indulás az Eprestetői Csata emlékművétől (Állomás negyed) a következő sorrendben: a 14-es számú dr. Kovács Sándor cserkészcsapat zászlókkal; Sepsiszentgyörgy város elöljárói; a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar; hagyományőrző huszárok és más lovasok: Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület, uzoni hagyományőrző huszárok, illetve szabad lovasok; a 125 méter hosszú nemzeti színű zászló, amelyet a városban működő magyar tannyelvű iskolák diákjai visznek; ünneplő felvonulók.
*
15.30-tól koszorúzás az 1848–49-es honvéd emlékműnél az Erzsébet parkban: a város keleti és nyugati részéből beérkezett elöljárók, politikai pártok képviselői, civil szervezetek képviselői elhelyezik koszorúikat a honvéd emlékműnél – közreműködik a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar és a városi egyesített kórusok. A koszorúzást követően az ünneplők átvonulnak a Szabadság téren felállított színpad elé, ahol kezdetét veszi az ünnepi műsor.

ÜNNEPI MŰSOR a Szabadság téren – műsorvezető: Kolcsár József színművész. 16 órától a magyar lovassági induló dallamára bevonulnak a Szabadság térre a városban működő cserkészcsapatok tagjai, majd a hagyományőrző huszárok. Ezt követően felcsendül a Szózat, amelyet a huszár tisztikar is végighallgat, majd levonul a térről. Fohász! – táncjáték a Székely Mikó Kollégium Néptáncegyüttesének előadásában – koreográfusok: Tőkés Csaba Zsolt és Tőkés Edit. Ünnepi beszédet tart Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjainak ünnepi műsora – előadjaKerezsi Csanád Róbert, Gerebenes Ede, Fehér Katalin, Szekeres Tas, Luppinger Attila, Sóvárd Nándor Attila és az Eufónia Ifjúsági Kamarakórus, zongorán kísér Opra Balázs József. Ünnepi beszédet tart dr. Martonyi János volt külügyminiszter, diplomata. Az egyesített kórusok ünnepi műsora – művészeti vezetők: Maksai József / Jakab Árpád. Az ifjúsági szónok beszéde után lelkészi áldást ad Bancea Gábor református lelkipásztor – Sepsiszentgyörgy, IV. Gyöngyvirág utcai Református Egyházközség; magyar és székely himnusz.  19 órától a Háromszék Táncstúdióban Zúgj Március! – a Sepsi Kamarakórus és a Voces Női Kar előadása.


NYERGESTETŐ
Ma 13 órától kezdődik a megemlékezés a nyergestetői emlékműnél. A kézdivásárhelyi Apor Péter Szaklíceum ünnepi szónoka Bokor Bernadett. 14 órától ünnepi műsort adnak elő és koszorúznak a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző és a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának tanulói, tanárai.


ERDŐVIDÉK, BODVAJ
Ma a kohónál 13.50-től toborzó a középajtai fúvószenekar közreműködésével, zenekarvezető: Simon Áron. 14 órától ünnepi műsor: köszöntőt mond Mihály Réka tanítónő, a nagybaconi Benedek Elek Művelődési Egyesület elnöke; elhangzik Gábor Áron rézágyúja a közép­ajtai fúvószenekar előadásában; ünnepi beszédet tart Gergely János, Ürmös község polgármestere és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke; Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja tolmácsolja; a köpeci református dalárda előadását Nagy Adél karvezető irányítja; imát és áldást mond: Balázsi Zoltán bardoci református lelkipásztor; koszorúzás és himnuszok. Közreműködnek szavalattal: Demeter Gergő, a baróti Gaál Mózes Általános Iskola tanulója; Máthé Edina, a baróti Szabó Dávid Középiskola diákja, Opra Zsanett Kinga, a Bölöni Farkas Sándor Általános Iskola tanulója; énekel: Dimény Mónika, a magyarhermányi Máthé János Általános Iskola tanulója, Sebestyén Fruzsina és Nagy Magor, hegedűn, illetve brácsán kísér a köpeci Nagy Károly és Nagy Adél Réka. Az ünnepség időtartama alatt díszőrséget állnak a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület huszárai és tüzérei, illetve a kisbaconi, magyarhermányi és nagybaconi ifjak.


KOVÁSZNA
Ma 17 órától a művelődési ház kiállítótermében az elemi iskolásoknak meghirdetett Az én március 15-öm rajzpályázat díjazása és a rajzkiállítás megnyitója.
Pénteken 12 órától ünnepi műsor és megemlékezés Csomakőrösön a központi emlékműnél; 13 órától gyülekező a Dózsa György utcában (Kálvin téri híd); 13.10-től lovas felvonulás; 13.30-tól ünnepi műsor (központi színpad) – közreműködnek: Kovászna Város Ifjúsági Fúvószenekara, a Tiszta Szív kórus, a Havadtőy Sándor cserkészcsapat; 14.30-tól koszorúzás (központi református templomkert); 18 órától a Művelődési Központban ünnepi gálaműsor.


KÉZDIVÁSÁRHELY
Pénteken 9 órától ünnepi megemlékezés a Hősök emlékművénél a Református Kollégium diákjainak közreműködésével, a mezőkövesdi, mezőtúri és abonyi diákok és tanárok, valamint a mezőtúri egyházközség és önkormányzat képviselőinek részvételével. 9.45-től a Petőfi Sándor Általános Iskola ünnepi műsora az iskola udvarán álló Petőfi-szobornál. 10 órától ünnepi istentisztelet a református templomban – igét hirdet Kató Béla püspök, műsorral készül a Református Kollégium diáksága; a Turóczi Mózes Általános Iskola megemlékező műsora és koszorúzása Turóczi Mózes sírjánál; megemlékezés Bem József szobránál – fellépnek az Apor Péter Szaklíceum diákjai, ünnepi szónok Bokor Bernadett. 10.20-tól a Bod Péter Tanítóképző és a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora és koszorúzása a Kossuth Lajos-szobornál; a Molnár Józsiás Általános Iskola tanulóinak és tanárainak ünnepi műsora és koszorúzás a Molnár Józsiás-mauzóleumnál. 10.30-tól a Turóczi Mózes Általános Iskola megemlékező műsora és koszorúzása a Turóczi-szobornál – énekel az iskola diákkórusa, szaval Opra Hunor Levente, Kovács Kitty és Oláh Viktor Zsolt, az ünnepet méltatják az iskola V–VIII. osztályos tanulói. 10.30-tól a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak koszorúzása a Petőfi Sándor-domborműnél.

A Gábor Áron téren az ünnepi műsorban közreműködik a Historica zenekar, a Tanulók Klubja fúvószenekara, Kalányos Roland, Bartók Botond, a Nagy Mózes Elméleti Líceum tanulói, valamint Bajkó Edina színművész. A program: 11 órától gyülekező és az iskolák felvonulása; 11.15-től a lovashuszárok, a XV. Székely Határőr gyalogezred, hagyományőrző csapatok és a környező falvak képviselőinek felvonulása. 12 órától ünnepi műsor: köszöntőt mond Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere; ünnepi beszédet tart Kató Béla református püspök és dr. Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő. Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét tolmácsolja Lukács Bence Ákos, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja. Szónoklatot mond a Zúg Március szónokverseny győztese, Kovács Andrea, szaval a március 15. tiszteletére szervezett szavalóverseny nyertese. Énekel: Bartók Botond, a Nagy Mózes Elméleti Líceum tanulója, a Historica zenekar, közreműködik Kalányos Roland; szaval Bajkó Edina színművész.  A Vigadó Művelődési Ház nagytermében csütörtökön 20 órától előbemutató, pénteken 19 órától bemutató: Eredj, ha tudsz! – ünnepi műsor március 15. tiszteletére. Rendező: Lung László Zsolt. Jegyár: 20 lej.


CSERNÁTON
Pénteken 9 órától Csernáton köz­ség küldöttségének indulása a hősök emlékművétől Kézdivásárhelyre a megemlékezésre; 9.30-tól megemlékezés és ünnepi műsor a felsőcsernátoni hősök emlékművénél; 12 órától megemlékezés és ünnepi műsor az albisi református templom előtt; 15 órától megemlékezés és ünnepi műsor az alsócsernátoni hősök emlékművénél; utána a Sylvester Lajos Községi Könyvtárban a Kik érted haltak, szent világszabadság! című, a diákok rajzaiból készült kiállítás megnyitója.


BARÓT
Ma 18 órától ünnepi megemlékezés a Zathureczky temetőben.
Pénteken 16 órától a város központjában (Diákdomb) az ünnepi megemlékezésen beszédet mond Lázár-Kiss Barna András polgármester.


NAGYBACON
Pénteken 11 órától kezdődik az ünnepség. A felvonulás után ünnepi beszédek hangzanak el, majd műsorra és koszorúzásra kerül sor a ’48-as kopjafánál.

Hozzászólások
Szavazás
Kire szavaz a május 26-i EP-választáson?


eredmények
szavazatok száma 572
szavazógép
2019-03-14: História - :

Ez történt 170 éve (Háromszék nem alkuszik)

Március 8.
Heydte őrnagy csapatai elérték Dánost, mire csapataink a küszöbön álló támadásra számítva elfoglalták védelmi állásaikat. Puchner csapatai Hégent útbaejtve átvonultak a Segesvártól 11 kilométerre délre fekvő Apoldra.
2019-03-14: Belföld - :

Népszavazást írhat ki az államfő

Nem tilthatja meg a parlament Klaus Iohannis államfőnek, hogy népszavazást is kiírjon május 26-ára, az európai parlamenti (EP-) választások napjára. Erről egyhangúlag döntött tegnap az alkotmánybíróság.