Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Adrian Niţă: Büntessük-e a kommunista propagandát?

2019. április 6., szombat, Élő múlt

A kommunista propaganda büntetéséről szóló tervezet benyújtása a parlamentben (a dokumentumot a Mentsétek meg Romániát Szövegtség képviselője terjesztette be – szerk. megj.) számos állásfoglalást váltott ki. Egyesek attól félnek, hogy bármilyen kommunizmusról folytatott vitát börtönnel büntethetnének; mások attól tartanak, hogy egy sarló és kalapácsos sapka viseléséért is börtönbe kerülhetnének.

Bármilyen törvény tökéletesíthető, szerencsére abban az értelemben, hogy egyik sem tökéletes, nem elégíthet ki mindenkit, de a túlzott átpolitizálás, a valós kérdés megkerülése vagy az ellenfél szemébe hintett por nem lesz képes elrejteni a kommunizmus bennünket kerülgető kísértetét. Ez a kísértet nem csak szabadon mászkál Európában, de folytatja a rombolását Romániában is – erre az utóbbi napokban bizonyítékokat is kaptunk.

Románia a keleti tömb bármely másik országánál jobban megszenvedte a kommunizmust; mindazok, akik Magyarországon, Lengyelországban és a többi országban éltek, még akkor is látták a különbségeket, ha csak látogatóban jártak nálunk, vagy csak a tengerparton töltöttek el néhány napot. Ennek alátámasztásához nem is kell érvként felhozni ennek a bűnös rezsimnek a több millió áldozatát, mely rendszer száműzött, deportált, fogdába vagy a jilavai, máramarosszigeti és egyéb börtönökbe zárt, megkínzott, megfojtott, megmérgezett, agyonlőtt, a Duna–Fekete-tenger csatornához küldött, pálcával vert és más erőszakos büntetésben részesített több millió (hangsúlyozom: több millió) embert.

Biztos vagyok benne, hogy a kommunizmus mai védelmezői tudnak mindezekről a bűnökről. Önök meg okkal kérdezik, hogy miért ellenzik akkor a kommunista propaganda büntetését.

Már az elején rögzítenem kell, hogy a tervezet szerint 2019 Romániájában egyformán kell kezelni a fasizmust és a kommunizmust: a javaslat gyakorlatilag a kommunizmusra vonatkozó elemekkel történő kiegészítéssel módosítaná a fasiszta, legionárius, rasszista vagy idegengyűlölő szervezetek, jelképek és cselekmények tilalmáról szóló 2002/31-es számú sürgősségi rendeletet.

Romániának tehát egyformán kell kezelnie a fasizmust és a kommunizmust abból a megfontolásból, hogy más aspektusokon túlmenően mindkettő egyformán bűnös az általuk terjesztett erőszakot illetően.

Társadalmunknak szüksége van egy „egészségügyi” lépésre, olyanra, amely hozzájárul a gyógyuláshoz, hiszen a kommunizmushoz viszonyulnunk kell. Éppen a múlt vállalása jelenti a garanciáját annak, hogy azok a szörnyűségek nem fognak megismétlődni. Lehet, hogy Románia két évtized, egy évszázad múlva magához fog térni, és alkalmas lesz arra, hogy eltörölje ezt a törvényt, megengedve a kommunista propagandát. De nálunk nem érvényes az az érvelés, hogy a kommunista propagandát Franciaországban vagy Luxemburgban, de még az Amerikai Egyesült Államokban sem büntetik. A franciák számára ugyanis a kommunizmus nem több szemléletmódnál, egyszerű ideológia, amely nem járt több millió áldozattal.

A legnagyobb félreértés abból fakad, hogy a tervezet állítólag tiltaná a kommunizmusról folytatott beszélgetéseket vagy a kommunizmusra vonatkozó vitát, annak tanulmányozását, cikkek vagy doktori disszertációk írását róla. Aki elolvassa a törvénytervezetet, láthatja, hogy már az 1. cikkelyben leszögezik: a kommunista jellegű szervezetek, jelképek és cselekmények tilalma szigorúan a propagandára, a gyűlöletkeltésre és az uszításra vonatkozik. Más szavakkal: nem a kommunizmusról folytatott iskolai vitákat büntetnék, hanem a kommunista propagandát, amennyiben arra iskolákban kerül sor. Ami az iskolát illeti, számomra az a legmeglepőbb, hogy találkoztam olyan egyetemi tanárokkal, akik attól félnek, hogy a jövőben börtönnel fenyegethetnék őket. Hajlamos vagyok azt hinni, hogy mindezek a tanult emberek, akik képesek elolvasni egy törvénytervezetet, vagyis nem csak a tévében elhangzó dolgokból tájékozódnak, ezekben a napokban félelmet éreznek. Ez a félelem az ismeretlenből, a változástól való rettegésből származik, főleg úgy, hogy régi megszokásokból mozdítják ki őket. Márpedig a tervezet semmit sem mond a baloldal szimpatizánsairól, még a hajdani kommunista pártból közvetlenül leszármaztatható kormánypárt szimpatizánsairól sem.

A 2. cikkely pontosan ezt az aspektust hivatott tisztázni, hiszen ebben az áll, hogy a kommunista jellegű szervezet (félreteszem a fasizmusra vonatkozó utalásokat) alatt olyan három vagy több személyből álló csoport értendő, amely a kommunista eszmék, koncepciók és doktrínák, valamint az etnikai, rasszista vagy vallási alapú gyűlölet és erőszak, bizonyos rasszok felsőbbrendűsége és mások alsóbbrendűsége, az antiszemitizmus, az idegengyűlöletre, a szélsőséges nacio­nalizmusra uszítás hirdetése céljából fejti ki tevékenységét. Más szavakkal, a tervezet világosan leszögezi, hogy az egyete­meken senkinek sem kell félnie, ha nem folytat kommunista propagandát; általában véve, akárcsak más törvények esetében, senkinek sincs félnivalója, ha tisztességesen viselkedik, ha a törvény keretei között cselekszik.

Azzal fejezem be, hogy bárhogyan is állnak majd a dolgok, bármilyen súlyos érvek hangzanak majd el az egyik vagy a másik oldalon, a politikaiakat is beleértve, a kommunista propaganda büntetése vagy nem büntetése szükségességéről folytatott vita a társadalmunk számára rendkívül időszerű és gyümölcsöző. Főleg mert Románia parlamentjének jelenlegi összetétele alapján úgy gondoljuk, egy ellenzék által kezdeményezett törvénytervezet elfogadásának rendkívül kicsi az esélye.

(Adevărul/eurocom.wordpress.com)

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesz-e előrehozott parlamenti választás idén?eredmények
szavazatok száma 1003
szavazógép
2019-04-06: Nemzet-nemzetiség - :

Szurkos András: Régi jó régiók (Morfondír)

A régióknak felment az árfolyamuk – menjen még feljebb! Nekünk mást jelent a „régió”, mint speciel az amerikai elnöknek. Trump szeme szaladgál a térképen, át a régiókon, Dél-Amerikától a rosszalkodó Észak-Koreán át a tűzfészek Közel-Keletig, majd megpihen – ki találja ki, hol, ugyan hol máshol – a drágalátos unió valamelyik országában. Nem minősítés, per pillanat éppen az egykori szocialista Románia tölti be az elnöki tisztséget.
2019-04-06: Elhalálozás - :

Elhalálozás

Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, szerető, gondos édesapa, nagytata, após, testvér, rokon, keresztapa, munkatárs, a szotyori születésű sepsiszentgyörgyi
id. MÁRKOS KÁROLY
életének 69., házasságának 45. évében rövid szenvedés után 2019. április 4-én elhunyt.
Temetése április 8-án, hétfőn 15 órakor lesz a közös temető ravatalozójából.
Nyugodjék békében.
A gyászoló család
4311295