Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Az irgalmas szamaritánus

2019. április 20., szombat, Kiscimbora

Jézus egy alkalommal megmagyarázta hallgatóinak, hogy ki a mi felebarátunk, és az embereknek hogyan kell egymással szemben viselniük magukat. Egy szép történetet mondott el.

  • Van Gogh: Az irgalmas szamaritánus
    Van Gogh: Az irgalmas szamaritánus

Egy ember ment Jerikóból Jeruzsálembe. Az útja sziklás, kanyargó úton vezetett keresztül, egy fordulónál elöl és hátul rablók vették körül. Menekülni nem lehetett. A rablók leütötték, mindenéből kifosztották, és vérző sebeivel az út szélén hagyták. Azt gondolták, hogy meg van halva. A kifosztott ember az út szélen hevert, nem tudott magán segíteni. Egy pap jött az úton. Reménykedni kezdett, hogy az segíteni fog rajta, szólni akart, de nem jött hang az ajkára. Nem tudott segítséget kérni. A pap, amint észrevette a véres embert, fejét elfordította tőle, és gyors léptekkel tovább ment. A szegény haldokló ember ott maradt égő fájdalmaival az út porában. Nemsokára ezután jött egy lévita, ezért a szegény ember újra reménykedett, de újra csalódnia kellett. A lévita jó messzire elkerülte a szenvedőt. Jött végül egy harmadik is, egy szamáriai ember.
A szenvedőben már semmi reménység sem maradt, és csaknem utolsót lélegzett, de a szamáriai ember, amint észrevette, azonnal odasietett hozzá. Szomjúságát borral enyhítette, sebeit olajjal kimosta, bekötözte, nehogy elvérezzen, aztán feltette a szamarára, maga pedig gyalog folytatta az útját mellette. Amint elérkeztek a legközelebbi vendégfogadóba, ott még alaposabban kimosta sebeit, orvosságot vett neki, ágyba fektette, és pénzt adott a fogadósnak, hogy tovább ápolja. Sőt, még azt is megígérte neki, hogy ha többe kerül az ápolás, mint amennyit előre kifizetett, midőn visszatér, ki fogja pótolni.
„Ki volt felebarátja a szenvedőnek?” – kérdezte Jézus a történet végén. A hallgatók azt felelték: „az, aki segített rajta”. Jézus tanításai szerint minden ember felebarátunk, testvérünk, mert egy mennyei atyának vagyunk a gyermekei, s mint ilyeneknek, segítenünk kell egymáson.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 612
szavazógép
2019-04-20: Kiscimbora - :

A tékozló fiú

Egy faluban élt egy gazdag ember, akinek sok földbirtoka, kertje, rétje, szőlője és erdeje volt. Volt neki két fia is, akik teljesen ellentétei voltak egymásnak. A nagyobbik szorgalmas és kitartó volt, aki kora reggeltől késő estig dolgozott. A kisebbik nagyon könnyelmű volt, reggel nem szeretett jókor kelni, este nem szeretett korán feküdni, mindig csak mulatságon járt az esze. Az apja búsult kisebbik fia miatt, gyakran mondotta neki: „Mi lesz belőled, fiam?” Egyszer a kisebbik fiú azzal állott elő: „Apám, szeretnék elmenni a világba, hogy sokat lássak és tapasztaljak. Add ki a vagyonból az én jussomat”. Az apa azt gondolta, hogy a szülői házon kívül a fiú talán jó tapasztalatot szerez, s kiadta a vagyonból az ő részét.
2019-04-20: Kiscimbora - :

A magvető

Egy földműves elment búzát vetni. Vetés közben némely mag az útszélre esett. Még gyökeret sem verhettek ezek, mert eljöttek a madarak, felszedték és megették azokat. Más magok köves és alig művelt földre estek. Ebből a földből a mag gyorsan kikelt, de nem tudott mély gyökeret verni, s a forró nap heve rövid idő alatt kiszárította. A magok harmadik része tövisek közé esett.