Cégek toplistája, 2018A „kis” ágazatok növekedtek

2019. október 16., szerda, Pénz, piac, vállalkozás

A Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara éves összesítése Háromszék cégeinek teljesítményéről, ha nem is ad teljes képet a helyi gazdaság helyzetéről, annak tendenciáiról, mégis évről évre rávilágít arra, hogy „miből is élünk” – milyen ágazatok, illetve cégek tudtak növekedni az elmúlt esztendőben. Bár a pontos kritériumrendszer szerint kiadott éves cégrangsor nem alkalmas arra, hogy nagyobb léptékű történésekre rávilágítson, a forgalomra, a nyereségre és az alkalmazottak számára vonatkozó, szintén most közzétett adatok azonban igen, egy többéves összehasonlítás alapján pedig meglehetősen pontos képet kaphatunk arról, hogy milyen folyamatok zajlanak a megye gazdasági életében. A számok alapján, korántsem a teljesség igényével, ezek „mélyére” kívánunk tekinteni.

  • A teljesítményeket mutatja be Édler András György kamaraelnök. A szerző felvétele
    A teljesítményeket mutatja be Édler András György kamaraelnök. A szerző felvétele

 Összességé­ben a számok az üzleti forgalom, a nyereség és a működő cégek számát tekintve egya­ránt növekedést mutatnak 2017-ben és 2018-ban. Bár néhány százalékos növekedésről beszélünk csupán (legnagyobb mértékben, mintegy hat százalékkal a forgalom bővült), de ez azt jelzi, hogy összességé­ben is fejlődik a gazdaság. A számokat tekintve pedig a megye cégeinek forgalma 6,4 milliárd lejt tett ki, a vállalkozások nyeresége pedig közel 500 milliót (vagyis átlagosan egy 7,7 százalékos nyereségrátáról beszélhetünk). A cégek száma is gyarapodott tavaly, 112 új vállalkozás közel ötezerre (4918-ra) növelte a mérleget leadó vállalkozások számát. Ami csökkent, az a foglalkoztatás, a versenyszférában tavaly 28 354 munkavállaló dolgozott, és amint az már köztudott, majd mindenik vállalkozás munkaerő­hiánnyal küzd.

 

Ágazati rangsor

Ami az ágazati rangsort illeti, változás nem történt, továbbra is az ipari termelés adja a legnagyobb volument 38,71 százalékkal, a kereskedelem alig nyolc százalék lemaradással a második (30,81), míg a szolgáltatások 16,6 százalékkal a harmadik helyet foglalják el. A további sorrend: mezőgazdaság, halászat, erdőgazdálkodás (5,69), építőipar (3,96), turizmus (2,59), kutatás-fejlesztés, high-tech 1,5 százalék. Érdemes azonban összehasonlítani az ágazatokon belüli mozgásokat, hiszen épp a megye gazdaságát tekintve legfontosabb ipari termelés esetében álltak be negatív változások az egy évvel korábbi állapotokhoz képest szinte minden tekintetben. A forgalom és a profit egyaránt csökkent, és közel három százalékkal kevesebben dolgoztak az ágazatban, mint 2017-ben (összesen 12 419-en), egyedül a cégek száma nőtt valamelyest. Ugyanez mondható el a kereskedelemmel kapcsolatban is, itt egyedül az üzleti forgalom az, ami mintegy nyolc százalékkal tudott növekedni (ez korántsem meglepő, hiszen az ország gazdasági növekedésének nagy részét épp a fogyasztás növekedése adja), minden más mutatónál azonban itt is csökkenő tendencia tapasztalható. Vagyis azt mondhatjuk, hogy a megye gazdaságának több mint kétharmadát kitevő két ágazatban inkább negatív tendenciák érvényesültek.

Nem így a gazdaság kevesebb mint egyharmadát kitevő másik négy ágazat esetében, hiszen itt (az alkalmazottak számának kivételével és ott sem mindenhol) sehol nem történt visszaesés. Mi több, a négy kisebb ágazatban történt a legjelentősebb növekedés: a turizmusban például az ágazat teljes forgalma egy év alatt több mint 30 százalékkal, a profit közel 65 százalékkal (!), a foglalkoztatottak száma pedig 15 százalékkal nőtt, míg a kutatás-fejlesztésben az előbb említett három mutató 25,7, 68,83 és 9,33 százalékos növekedést mutat 2017-hez képest.

 

A nagyok teljesítménye

Az üzleti forgalom tekintetében legtöbbet megvalósító első tíz vállalat rangsorában alig történt változás 2017-hez képest. A rangsort továbbra is a baróti székhelyű Brassói Tejgyár Rt. vezeti közel félmilliárd lejes forgalommal (a tejgyár forgalma egyébként egy év alatt több mint nyolc százalékkal növekedett), míg a további sorrend: Bertis (közel 200 millióval), a Nexon (közel 160 millióval). Az első tízben még a Zarah Moden, az RGT, a Dunapack, a Walor, a Transporte Popovici, az Arcon és a Lucifer szerepel, mindenik esetében növekedett a forgalom. Nem szerepel viszont a cégek rangsorában a Cova­lact (nem tett le zárómérleget). Mind a tíz cég jelentős nyereséget is termelt, egyedül az RGT és a Dunapack adatai közt szerepel negatív teljesítmény.

A nyereség tekintetében már jelentősebb változások történtek a 2017-es esztendőhöz képest. Bár továbbra is a Zarah Moden vezet, feljött második helyre a baróti tejgyár azzal, hogy profitját csaknem meghúszszorozta, de a Combridge, a Bertikris és a HCR is jelentős profitnövekedést ért el (ez utóbbi először került be az első tízbe). Jól teljesített továbbá az Olt Textil, a Walor, a Madexport, a Paccor és a New Fashion is.

Az alkalmazottak számát tekintve továbbra is a készruha- és textilipar viszi a prímet. Az első tízben nem kevesebb, mint hat ezen a területen tevékenykedő vállalat szerepel, alkalmazottjaik száma összesen még úgy is csaknem 3900-ra rúg, hogy egy kivétellel (RGT) az alkalmazottak száma mindenhol csökkent. Az első tíz munkáltató közé a sepsiszentgyörgyi kábelgyár (621), a Bertis (541), a baróti tejgyár (422), valamint 342 alkalmazottal a sepsiszentgyörgyi közművek fért még be. A foglalkoztatásra egyébként jellemző, hogy csupán 36 cég haladja meg a százas alkalmazotti létszámot.

 

Összegzés helyett

Összességében elmondható tehát, hogy Háromszék gazdasága a foglalkoztatottak számának csökkenése mellett lassú növekedést ért el. Jellemzően a kisebb volumenű ágazatok bővülése volt számottevő, ami enyhén a magasabb hozzáadott érték felé tolja el az egyensúlyt, és itt elsősorban a „legkisebb” ágazatra a kutatás-fejlesztésre és a high-techre gondolunk. Ugyanakkor a turizmus területére való odafigyelés (itt nem csupán az önkormányzati programokra, hanem az ágazatban működő szakmai fejlesztésekre is utalunk) szintén jelentős növekedést hozott, igaz, ez a két szektor alig haladja meg együttesen a megye gazdasági teljesítményének a négy százalékát. Az építőipar növekedése pedig – ahogy azt a díjátadó gálán Édler András-György kamaraelnök is megjegyezte – azt mutatja, hogy az ágazat kilábalt az előző évek válságából.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 1933
szavazógép
2019-10-16: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Sepsibükszádon kopogtattunk

Élő és többnemzetiségű ősi gyökérrel rendelkező lakossága – történjen már így is – a XVIII. század derekától katolikus vallású magyar faluközösséggé ványolódott, olyanná, amelyben ki-ki ragaszkodik a maga hagyományaihoz, és semmivel sem kevesebb vagy több, mint a sepsiszéki Oltfej többi, hozzá hasonló alakulású-sorsú települése: Mikóújfalu, de talán még Málnásfürdő is. Szeptember derekán a hol, mi, milyen és mikor kérdéseinkkel kerestük meg Bács Csaba polgármestert.
2019-10-16: Pénz, piac, vállalkozás - :

Visszaigényelhető adó

Az úgynevezett csekély értékű (de minimis) támogatási program keretében október 18-ig igényelhetik vissza a sepsiszentgyörgyi vállalkozások az ingatlanadó bizonyos hányadát – emlékeztet a pályázatot lebonyolító kereskedelmi kamara.