Az 1916-os román betörés az unitárius egyházi forrásokbanMesél az orgonák szerelmese

2019. október 19., szombat, Közélet

„El a hontalanságba…” Az 1916-os román betörés az unitárius egyházi forrásokban című, a Hargita Népe Lapkiadónál megjelent könyvet mutatták be szerda este Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban a 10. Székelyföld Napok rendezvénysorozat keretében. A kötet bevezető tanulmányainak szerzői – Gidó Csaba székelyudvarhelyi történész és Pál János történész, homoródszentmártoni unitárius lelkész – objektív okokból nem lehettek jelen a bemutatón, de a dokumentumok fő felkutatója, a szerzőtárs Márk Attila sepsiszentgyörgyi unitárius kántor, zenész, orgonaszakértő állta a sarat, azaz Sarány István, a Hargita Népe főszerkesztője, a kötet anyagainak gondozója kérdéseit. A rendezvényen a kor hangulatát idézte meg népdalaival Ürmösi-Incze Hunor, hegedűn kísérte Iffiú Szabolcs prímás.

  • Sarány István és Márk Attila. Albert Levente felvétele
    Sarány István és Márk Attila. Albert Levente felvétele

Szonda Szabolcs könyvtárigazgató köszöntőjében jelezte, hogy szerzőt avatunk, hisz Márk Attila első kötetéről van szó. Sarány István a könyv előzményeiről elmondta, Márk Attila a Háromszékben közölt unitárius orgonatörténeti sorozatot, majd a megyehatáron átkelve a Hargita Népében az udvarhelyszéki unitárius orgonákról. Az anyag igen érdekes volt, emberekről, sorsokról szólt, ezért kiadójuk felkarolta a jelen kötet kiadását. A továbbiakban a szerkesztő Márk Attilát faggatta hobbijáról, mely már hivatássá vált, kutatásairól, a könyv születésének körülményeiről, anekdotákról.

Márk Attila elmondta, orgonatörténeti levéltári kutatásai során nagyon érdekes anyagra bukkant, az 1916-os román betörésről szóló jegyzőkönyvekre, levelekre. Megtudta, az unitárius püspök körlevélben kérte az egyházköségeket, számoljanak be a betörés körülményeiről. Érdekelte a történet és kezdte gyűjteni a dokumentumokat. Amit nem talált meg az egyházközségnél, arra rábukkant az esperesi egyházkörnél. Úgy gondolta, nem elég a forrásanyag közlése, kellene egy tanulmány is, mely bevezeti az olvasót a román betörés történetébe. Így fordult az események szakértőihez, Gidó Csabához és Pál Jánoshoz.

Márk Attila idézett Kisgyörgy Sándor vargyasi lelkész 1916. december 15-én József Lajos sepsiszentgyörgyi lelkésznek írott leveléből: „Egy szegény özvegyasszonyunk házánál valami posta- és táviroda-ke­zelő altiszt volt szállva (oláh), s mikor a nagy visszavonuláskor átvonultak itt a bocskoros hadak, egy tolvaj katona oda tért be, hogy újabban rablott tárgyait csomagolja, és eközben dicsekedve mutatta az altisztnek ezeket a szép tárgyakat, de vesztére, mert az altiszt látva, hogy azok szent dolgok, templomi kincsek, keresztet vetett, s felpofozva a katonát elvette tőle azokat, és a szegény asszonynak odaadta, hogy tegye a ládába. Ez osztán a katonák eltakarodása után megmutatta a bírónak, hogy nála mit hagytak az oláh katonák, és a bíró arra intette, hogy majd a vizsgálatkor adja át a csendőröknek. De ez gondolva, hogy a csendőrök erre s tova összegyúrják, s ki tudja, mi lesz a vége, legjobbnak látta elhozni hozzánk, és letétbe helyezni, míg valahogy hazaküldhetjük.” A felolvasás után Márk Attila bemutatta a szóban forgó, Ütő András és Gyárfás Amália nevével jegyzett úrasztali terítőt, melyet kutatásai során egy polcon talált meg, tehát hazajutott.

Az est végén a közönség soraiból arról érdeklődtek, hogy a református, illetve római katolikus egyháznak vannak-e hasonló, a román betörésről szóló dokumentumai. Akkor nem került válasz a kérdésre, ám később Koszta István hadtörténésztől megtudtuk, mindkét egyháznak vannak erre vonatkozó anyagai.

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Részt kíván-e venni a június 9-i európai parlamenti választásokon?

eredmények
szavazatok száma 1232
szavazógép
2019-10-19: Közélet - Váry O. Péter:

Teremtett képek

Éltes Barna kiállításával ideiglenesen kivonult az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) a Lábas Házból: jövőtől a Székely Nemzeti Múzeum – felújításának tervezett három évére – költözik be az épületbe. Az EMŰK viszont emlékezetes kiállítással búcsúzik a Lábas Háztól.
2019-10-19: Közélet - Szekeres Attila:

Székelyföldi személyiségeket díjaztak (Orbán Balázs szellemében)

Amint azt tegnapi lapszámunkban jeleztük (Székelyföld Orbán Balázs-díja – Kisgyörgy Zoltán gazdag életművét díjazták), a 10. Székelyföld Napok gáláján, csütörtök este a sepsiszentgyörgyi Fidelitas Szálló konferenciatermében átadták a 2011-ben létrehozott Orbán Balázs-díjat Kovászna, Hargita és Maros megye egy-egy olyan személyiségének, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek, szereznek az egységes Székelyföld-kép kialakításában, a térség sajátos hagyományaira alapozott modernizációjában.