Ahol itthon van az otthon

2008. szeptember 23., kedd, Riport

Bölönben már rég az a jelszó: itthon teremteni meg az otthont. Nyilván, a munkahelyet, a megélhetés lehetőségét. Itt minden lépés azt bizonyítja, a közösen gondolkodásban a községvezetés jó irányba halad.

Automata töltőállomás a falukapuban

Három éve arra törekszik az önkormányzat, hogy benzinkutat telepíttessen a községbe, ahol a mezőgazdasági célokat szolgáló és annyira fontos gázolajat is beszerezheti a környék. Jól gondolkozott a községvezetés, mert a település valahol feleúton található a Brassó megyei Barcaföldvár és Barót között. Volt már egy töltőállomás Hidvégen, amit végleg megszüntettek.

Gombnyomásra üzemanyag

— Két hete, hogy megindultunk — mutatta be a Rompetrol-express állomást Vajda Sándor fiatal kútkezelő, aki váltótársával, Ferencz Zoltánnal együtt az egység létrehozatala révén jutott munkahelyhez itthon, hogy otthon érezzék magukat. — Ólommentes és 95-ös benzint, E-fixet és dízelolajat lehet tankolni. Ez a választék, ennyi elég is vidéki viszonylatban. Számítógépes rendszeren tartjuk a kapcsolatot Brassóval, s ha kell, Bukaresttel, az egész rendszer itt van beszerelve az állomás egyik kis fülkéjében. Lassan indultunk, de napról napra nő a bevételünk, olyan mértékben, amilyen mértékben tudomására jut a környéknek, hogy Bölönben is lehet tankolni. Örömére szolgál a vidéknek, s ezt egyik sikerének könyvelheti el a polgármester is, aki kitartóan küzdött azért, hogy ez az egység ide kerülhessen, innen vehessék fel, és nem távoli lerakatoktól azt a gázolajat, amit az őszi mezőgazdasági kampányra nyújt az állam.

— Két hete, hogy megindultunk — mutatta be a Rompetrol-express állomást Vajda Sándor fiatal kútkezelő, aki váltótársával, Ferencz Zoltánnal együtt az egység létrehozatala révén jutott munkahelyhez itthon, hogy otthon érezzék magukat. — Ólommentes és 95-ös benzint, E-fixet és dízelolajat lehet tankolni. Ez a választék, ennyi elég is vidéki viszonylatban. Számítógépes rendszeren tartjuk a kapcsolatot Brassóval, s ha kell, Bukaresttel, az egész rendszer itt van beszerelve az állomás egyik kis fülkéjében. Lassan indultunk, de napról napra nő a bevételünk, olyan mértékben, amilyen mértékben tudomására jut a környéknek, hogy Bölönben is lehet tankolni. Örömére szolgál a vidéknek, s ezt egyik sikerének könyvelheti el a polgármester is, aki kitartóan küzdött azért, hogy ez az egység ide kerülhessen, innen vehessék fel, és nem távoli lerakatoktól azt a gázolajat, amit az őszi mezőgazdasági kampányra nyújt az állam.

— Látom, ez egy expressz típusú töltőállomás.

— Teljesen automatizált. Csak meg kell mutatnunk, hogy miképp működik a rendszer, és az igénylő önállóan is ki tudja magát szolgálni — fűzi hozzá Ferencz Zoltán. — Reggel héttől este hét óráig teljesítünk szolgálatot, váltjuk egymást. Este héttől reggel hétig nincs szolgálat, de aki a rendszert tudja működtetni, bedobja a pénzt az automatába, és megkapja a megfelelő mennyiségű üzemanyagot. Kártyával is lehet tankolni. A használati utasítást el kell olvasni, akárcsak a bankautomatánál.

— Ennél jobb dolgot elképzelni sem lehet, gratulálunk a polgármesteri hivatalnak — jegyezte meg egy traktorral ott tankoló farmer. — Azért is köszönet jár, hogy innen tudjuk felvenni a mezőgazdasági minisztérium természetbeni támogatását, a lisztet, és lehet, majd a cukrot is.

A megyei mezőgazdasági igazgatóság kérésére erdővidéki lerakatot hoztak létre Bölönben, ahonnan Előpatak, Hidvég, Bölön, Nagyajta és Vargyas átveheti azt az élelmiszer-támogatást — pillanatnyilag a Râmnicu Vâlceáról érkezett finomlisztet —, amit a kisebb téesznyugdíjjal rendelkezőknek és szociális támogatásban részesülőknek ad az állam. Ismét jó volt az elgondolás, mert miként megtudtuk, ezt a támogatást az erdővidéki községeknek egy kézdivásárhelyi lerakatból kellett volna elszállítaniuk.

Bölönben a nagyvilág

Kődobásnyira a benzinkúttól egy olyan épületbe lépünk, ahol a magánerdészeti kerületi szolgálat, a községközpontban befektetők irodahelyiségei mellett működik a lakossági információs központ.

Ahová bejön a nagyvilág

— Ez az információs központ is értékes és különleges vagyona a községnek — világosított fel Lukács Rozália. — Hat modern számítógéppel szerelték fel, és egy különleges pályázat révén jött létre. 15—18 óráig működik. Itt lehet megtudni a nagyvilág híreit, kapcsolatot teremteni a külvilággal. A központ révén Európának ez az eldugott települése egyszerre világközelbe került. Mindenkit kiszolgálunk, hivatalos kérések megfogalmazásától a levelezésig. A látogatók, a klubtagok nagy része fiatal és iskoláskorú gyerek. Itt kiegészíthetik számítógépes ismereteiket, olyan gyerek is van, aki a szüleinek magyarázza a tudnivalókat. Utóbbi időben, bár félénken, de megjelentek a felnőttek is. Nem könnyű egy felnőttet beültetni, hogy tanuljon együtt számítógépezést a gyerekekkel. De volt már alkalom, hogy az asszonyokkal együtt tartottunk itt gyakorlóórákat. A nőegyleti asszonyoknak már e-mail címük is van, hogy tudjanak értekezni a külföldi rokonokkal. Reméljük, ha véget ér a mezei munka, ismét lesznek felnőtt tanulóink is.

A lakossági információs központtól nincs messze a községi könyvtár és falumúzeum épülete, ahol sok újat is meg lehet tudni a település múltjáról, szellemi és tárgyi értékeiről. A polgármester elmondta, hogy végül visszakerült Bölönbe az a fosszilis őstulok- (Bos primigenius) szarvpár, melyet Kisgyörgy Sándor helybeli lakos mentett meg az Olt alluviális térszínéből kiaknázott holocén kori kavicsokból. Megmentője a falunak ajándékozta. Az volt a kívánsága, hogy megfelelő tartósítás után megfelelő üvegfedelű dobozban tárolják és állítsák közszemlére. A tulokmaradványok eléggé gyakoriak megyénkben, ez volt a mai szarvasmarha őse, melyet húsa miatt az ember teljesen kipusztított. Állítólag még ma is vita tárgyát képezi, hogy az régi és nagyon értékes ,,ökörfejes moldvai bélyeg" tulok- vagy bölényfejet ábrázol-e.

Diakóniai szolgálat

Bölön fogékony volt a diakóniai szolgálat megszervezésére is. Így sikerült két női munkahelyet teremteni: egy asszisztensnek és egy ápolónőnek. Amint Bíró Rozália ápolónő (képünk), aki éppen beteggondozásra indult, elmondta:

- A községben nyolc személynek a lábát rendszeresen kötözni kell, lábszárfekélyesek. Folyamatosan végezzük, ahol kell, a vérnyomásméréseket, és természetesen, beadjuk az előírt injekciókat. Vannak betegek, akiket rendszeresen meglátogatunk, ha nehezen mozognak, felíratjuk, és ki is vesszük számukra a gyógyszert. Van úgy, hogy bizottság elé is kell vinni a beteget a megyéhez, néha az is a mi feladatunk. Besegítünk a szociális gondozásba is, vannak magányos betegeink, ahol takarítani kell, vagy éppen bevásárolni nekik.

Iskola és hagyományőrzés

Bölönben a lehető legjobb körülmények között kezdték meg az iskolai évet. A hűvös idő beálltáig még hátra a vénasszonyok nyara, de megérkezett a mérnök, aki a központi fűtést működtető kazánt javította — tudtuk meg Akácsos Pál Botond tanártól. Önerőből meszeltek az osztálytermekben. A régi unitárius felekezeti iskola épületében a magyar és román tagozatú I—IV. osztály tanul. Öröm, hogy ebben az esztendőben sikerült önálló magyar első osztályt indítani.

Akácsos Pál Botond, a Bölöni Farkas Sándor Általános Iskola matematika szakos tanára népi faragómester is, a farsangok régi és lelkes támogatója-szervezője. A több történelmi eseménynek tisztelgő kopján kívül ő készítette azt a monumentális emlékkopját, melyet a nyáron a Vadas-tetőn, a környék unitárius falvainak találkozóhelyén állítottak fel. Szövege: Egy az Isten, és mellette az unitárius címer látható.

— A fát, amiből az oszlopot faragtam, a helybeli erdő-közbirtokosság ajándékozta — mondja Akácsos. — Mindenki csodálkozott és latolgatta, hogy Istenem, ugyan biza, abból mit lehet faragni? Valóban, a közbirtokosság gépein kellett megadni a formáját, s csak azután jött az én vésőm. Félszáraz volt a fa, lehetett dolgozni vele, munkát igényelt, de szép és maradandó emlék.

Az iskolai gondoknál maradva, jó hírként Sikó Imre polgármester elmondta, hogy a bölönpataki, nyolc osztályt végzett roma nemzetiségű fiatalokból egy IX. osztály indult.

— Mi fogékonyak voltunk Dimény János, a Baróti Szabó Dávid Líceum igazgatója javaslatára, hogy roma programok segítségével indítsanak egy román nyelvű felsős osztályt. Mondanom sem kell, hogy volt erre igény, négy roma tanácstagunkkal, a helybeli iskola segítségével munkához is kezdtünk. Sikerült egybeszervezni tizennyolc fiatalt. Meggyőző munkánkba besegített még két bölönpataki román szülő is, Dorina Munteanu és Maria Drăgan. Sok tényező közrejátszott abban, hogy az elmúlt esztendőkben a tehetséges roma gyerekek nem tudtak érettségi diplomát szerezni. Mi most nagy reményekkel nézünk az induló osztály elé. Megszerveztük, hogy őket és a baróti líceumba járó tanulókat megfelelő körülmények között tudjuk szállítani. Ember elé való munka lenne, ha ezekből a fiatalokból, akik a szociális helyzetük miatt hátrányban voltak, néhányan le tudnának érettségizni, igazából itthon tudnák akkor otthon érezni magukat.

Az otthonnak fundamentum kell

Annak az otthonnak, amelyben teljes életet akar élni egy faluközösség, csak az általános jólét teremtheti meg a szilárd alapjait. Ezt a folyamatot beindítani, pályára helyezni s megépítéséhez anyagi alapokat teremteni, nem könnyű. A polgármesteri hivatal szekrényeiben sorakozó színes dossziék sora bizonyítja, ez a település kézzel-lábbal harcolt azért, hogy pénzt teremtsen elő az infrastruktúra kiépítéséhez, s az eddigiek mellett tetemes önrészt áldozott a helybeliek adójából begyűlt összegből. Bartha Pál Csabát (képünk), aki ennek a tevékenységnek a szakembere, arra kértük, szóljon azokról a hasznosabb távlati fejlesztési elképzelésekről, melyek Bölön közeljövőjét, az eljövendő új generációt szolgálják.

— Két integrált pályázattal indulunk. Ezek a község szennyvízhálózatának megépítését, a két ivóvízhálózat összekötését, az utcahálózat korszerűsítését, zöldövezetek kialakítását célozzák meg. A Tudásalapú gazdasági pályázatnak van egy falusi fázisa, ami nagyon érdekelt minket, s mint a verseny részvevőit, partnerként meghívtak. A helybeli iskola harminc tanulója a pedagógusok felügyelete alatt egy bemutatófüzetet, s a községről szóló internetes változatot készített számítógépen. Más települések csapataival kellett kommunikálniuk egy közös e-mailes vonalon, bemutatták egymás településeit, véleményeket, megoldásokat kértek-kerestek a problémákra. Három jól szereplő tanulónk, Farkas László, Bartha Pál Aba nyolcadikos és Nagy Kinga hetedikes tanuló képviselte a települést a korondi záróvetélkedőn. A hagyományőrzés jegyében népi viseletben jelentek meg, népi táncot és helyi szokásokat mutattak be, elismerő oklevéllel, díjjal tértek haza. Ugyancsak ennek a programnak a keretében folyt a nyáron az Elektronikai vakáció elnevezésű, igen hasznos tevékenység, melynek keretében elektronikus módszerekkel kellett rajzokat-képeket készíteniük. Második éve veszünk részt ebben a versenyben, amelyre 2009-ben is be fogunk nevezni.

Hozzászólások
Szavazás
Ön beoltatta-e magát koronavírus ellen?
eredmények
szavazatok száma 1783
szavazógép
2008-09-23: Közélet - x:

Román oktatás, medvék és az autonómia (Traian Băsescu Székelyföldön)

Traian Băsescu államfő székelyföldi látogatása végén nem nyilatkozott a sajtónak, így a helyi elöljárókkal folytatott megbeszélésen elhangzottakról csak a résztvevőktől szerezhettünk tudomást.
2008-09-23: Közélet - Farkas Réka:

Törvények helyett szócséplés (Akadozik a parlamenti munka)

Az ellenzéki pártok által benyújtott indítványok elfogadásával van elfoglalva a parlament, és igen jelentős törvények megszavazása késik emiatt — nyilatkozta Márton Árpád RMDSZ-es képviselő.